Odnosi ishrane

 • View
  121

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Odnosi ishrane

 1. 1. ODNOSI ISHRANE LANAC ISHRANE PREDSTAVLJA NIZ ORGANIZAMA KOJI SE HRANE JEDNI DRUGIMA
 2. 2. PROIZVOAI ILI PRODUCENTI PROIZVOAI SU AUTOTROFNI ORGANIZMI, UGLAVNOM BILJKE - ONE PROIZVODE HRANU (ORGANSKE MATERIJE) IZ NEORGANSKIH MATERIJA. AUTOTROFNE SU I NEKE BAKTERIJE
 3. 3. PROIZVOAI ILI PRODUCENTI NEKE AUTOTROFNE BAKTERIJE SU HEMOSINTETIKE A NEKE FOTOSINTETIKE.
 4. 4. PROIZVOAI ILI PRODUCENTI JEDAN DIO HRANE POTROE ZA SVOJE IVOTNE AKTIVNOSTI A JEDAN DIO OSTAJE KAO REZERVA U TIJELU PROIZVOAA.
 5. 5. POTROAI ILI KONZUMENTI POTROAI SU HETEROTROFNI ORGANIZMI KOJI SE HRANE ORGANSKIM MATERIJAMA IZ BILJAKA I IVOTINJA
 6. 6. POTROAI ILI KONZUMENTI POSTOJE RAZLIITE GRUPE POTROAA PREMA NAINU ISHRANE I MJESTU U LANCU ISHRANE. POTROAI PRVOG REDA SU IVOTINJE BILJOJEDI KAO I PARAZITI.
 7. 7. POTROAI ILI KONZUMENTI POTROAI DRUGOG REDA SU IVOTINJE MESOJEDI KOJE SE HRANE BILJOJEDIMA.
 8. 8. POTROAI ILI KONZUMENTI POTROAI TREEG REDA SU IVOTINJE MESOJEDI KOJE SE HRANE MESOJEDIMA.
 9. 9. POTROAI ILI KONZUMENTI MEDVJED JE SVATOJED JER SE HRANI I BILJNOM I IVOTINJSKOM HRANOM PA JE MEDVJED POTROA PRVOG I POTROA DRUGOG REDA.
 10. 10. POTROAI ILI KONZUMENTI DETRITOJEDI SU ORGANIZMI KOJI SE HRANE RASPADNUTIM DIJELOVIMA BILJKA I IVOTINJA. (lat. detritus = proizvod raspadanja) DETRITOJEDI SU MNOGI INSEKTI, KINE GLISTE I MEKUCI.
 11. 11. RAZLAGAI ILI REDUCENTI RAZLAGAI SU SAPROFITSKE BAKTERIJE I GLJIVE- HETEROTROFNI ORGANIZMI KOJI SE HRANE UGINULIM ORGANIZMIMA I RAZLAU ORGANSKU MATERIJU DO NEORGANSKE.
 12. 12. LANCI I MREE ISHRANE MREA ISHRANE SE SASTOJI OD VIE UKRTENIH LANACA ISHRANE. SVAKA VRSTA U PRIRODI PRIPADA RAZLIITIM LANCIMA ISHRANE PA SE LANCI UKRTAJU U MREE.
 13. 13. LANCI I MREE ISHRANE MI JE HRANA LISICI, SOKOLU, SOVI, ZMIJI, LASICI. ROVICOM SE HRANI RIS, MEDVJED, JASTREB, SVRAAK.
 14. 14. PIRAMIDA ISHRANE PIRAMIDA ISHRANE ILI TROFIKA PIRAMIDA JE GRAFIKI PRIKAZ ODNOSA BROJNOSTI, BIOMASE I VELIINE ORGANIZAMA U EKOSISTEMU. NAJVEA JE BROJNOST I BIOMASA BILJAKA PA BILJOJEDA PA MESOJEDA.
 15. 15. PIRAMIDA ISHRANE SVAKI PRETHODNI LAN OSIGURAVA OPSTANAK SLEDEEG U TROFIKOJ PIRAMIDI. OSNOVU PIRAMIDE PREDSTAVLJAJU PROIZVOAI HRANE KOJIH JE NAJVIE A NA VRHU SU GRABLJIVICE KOJIH JE NAJMANJE.
 16. 16. MREE I PIRAMIDA ISHRANE
 17. 17. EKOLOKA NIA EKOLOKA NIA JE KOMBINACIJA IVOTNIH USLOVA KOJA ODGOVARA NEKOJ VRSTI. ONA ZAVISI OD PRILAGOENOSTI ORGANIZMA U GRAI TIJELA, FIZIOLOKIH REAKCIJA I NJEGOVOG PONAANJA.
 18. 18. EKOLOKA NIA EKOLOKA NIA JE ZANIMANJE ORGANIZMA A STANITE JE NJEGOVA ADRESA. NA HRASTU GUSJENICA GUBARA JEDE LISTOVE, LARVE STRIIBUBE JEDU KORU A VJEVERICA JEDE PLODOVE (IR)
 19. 19. DA PONOVIMO... PITANJA 1. ZATO BILJKE NAZIVAMO PROIZVOAIMA? 2. ZATO SU VANI RAZLAGAI? ODGOVORI 1. ZATO TO PROIZVODE ORGANSKU MATERIJU. 2. ZATO TO VRAAJU STANITU NEORGANSKE MATERIJE PITANJA 1. KOJI SU ORGANIZMI RAZLAGAI? 2. KOJIH ORGANIZAMA U PIRAMIDI ISHRANE IMA NAJVIE? ODGOVORI 1. BAKTERIJE I GLJIVE. 2. BILJAKA (PROIZVOAA HRANE)