Onlajn nedelja 2012 - Aplikacioni formular

Embed Size (px)

Text of Onlajn nedelja 2012 - Aplikacioni formular

  1. 1. APLIKACIONI FORMULAR ZA ORGANIZACIJEOnlajn nedelja, 26. 30. mart 2012.Pan-Evropska inicijativa Polja oznaena sa *su obaveznaI. INFORMACIJE O ORGANIZACIJINaziv Vae organizacije koja eli da se ukljui u kampanju Onlajn nedelja2012*: ....................................................................................................................... ......Adresa*: Grad*: .. Potanski broj*:..Telefon *: E-mail*: .......Web: ....Kontakt osoba:Ime*: Prezime*:..Pozicija u organizaciji*: .Direktan e-mail*: .Direktan telefon*: ..II. STEPEN UKLJUENOSTI U OKVIRU KAMPANJE ONLAJN NEDELJABroj ljudi koje planirate da ukljuite u okviru kampanje*: ..Opiite tip Vae organizacije*:CSO Biblioteka Optinska/dravna/javna organizacijaPrivatna Obrazovna institucija Drugo (molim, opiite )III. PLANIRANE AKTIVNOSTIMolim, oznaite odgovarajue polje*:Seminari o e-uslugamaTreninziUvod u korienje InternetaAktivnosti namenjene uiteljima/nastavnicima/profesorima iacima/studentimaDrugo (molim, opiite ..)KOMENTARI / DRUGE INFORMACIJE:.. Molimo Vas da poaljete Aplikacioni formular na faks 011 / 7617 197 ili na imejl edu@ian.org.rs do 23.03.2012.