P3 reunió famílies setembre 2014 2015

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

P3 reuni famlies setembre 2014 2015

Transcript

  • 1. BENVINGUTS I BENVINGUDES

2. Nou Projecte de Direcci OBJECTIUS A ASSOLIR- Millorar el nivell competencial dels alumnes.- Millorar l'atenci a la diversitat a les aules.- Millorar els mecanismes d'avaluaci i retiment decomptes.- Articular el treball de valors com a eix transversal desd'Educaci Infantil fins a Cicle Superior.- Facilitar i promoure la implicaci de la comunitateducativa augmentant el sentiment de pertinena al centrede tots els membres que la conformen. 3. Participaci de la comunitat educativai sentiment de pertinena- L'hora del te- Representantsde famlies- Consell d'alumnesdelegats- Reunions ambfamlies- ConsellEscolar- Participaci en activitats de l'Escola:Castanyada, Carnestoltes, dia de la fruita...- Comissions 4. Novetats i altres informacions- Nou sistema depagament de quotes:sortides i materialescolar.- Entrades i sortidesfora d'hores.- Eleccions alConsell Escolar- Circulars i correuelectrnic. 5. Presentaci dels tutors/esi altres mestres Tutora de P3 A: CHARO FRANCO Tutora de P3 B: MIREIA GMEZ (MAT) / ? (TARDA) Tcnica d'Educaci Infantil (TEI): MARTA CORTS Especialista de Msica: EDUARD MALLOL Especialista dInformtica: MONTSERRAT ROMAN Mestres de Refor: MONTSERRAT ROMAN I NRIA CUESTA Especialista d'Ed. Especial: JOANA RODRIGO 6. P3A - CHAROMAT 19:10 - 10:30- YAGO CHAPARRO-AITOR FERNNDEZ-DENS GARCA-MARTINA HUGUET-ERIN MONTERDE-MARIO RUIZ-AITANA TIRADO-JAN TORRAS-GALLA VALLSTARDA15:00 - 16:20- NIL HIGUERUELO-ARNAU PUIG-MARTNA RAMREZ-ERIK PERDIGONES-NRIA PREZ-ELOI ROF-DIENABOU MBALLO-ELSA MORALESMAT 211:00 - 12:20-MART LVAREZ-DANIEL ENYO-LUCA GARCA-RANIA HADIYA-ISAAC SERRANO-JOHN LUQUE-LAIA MARTN-MIA ORTEGA-POL GIMENORECORDEU QUE EL DILLUNS 15 CAL QUE HI HAGI ALG DE LAFAMLIA ACOMPANYANT AL NEN O NENA TOTA LESTONA 7. P3B - MIREIA G.MAT 19:10 - 10:30-POL BERMDEZ-ALEJANDRO CARAYOL-XNIA DARDER-LEX DAZ-DARO FREZ-DAVID FERNNDEZ-ADRI GARCA-YANIRA RODRGUEZTARDA15:00 - 16:20-MARCO ALMENDRO-XAVI ARGEM-BERNAT CLAPS-JANA FERNNDEZ-ISMAEL HAOUA-MARA HERNNDEZ-MARTINA MAS-JLIA MUROS-CLAUDIA RUSMAT 211:00 - 12:20-OUTMAN AIT-MARTINA ESPARZA-MYA FERNNDEZ-JOAN GARRIGA-RIC JIMNEZ-ALEIX MERLOS-MARA CORTSRECORDEU QUE EL DILLUNS 15 CAL QUE HI HAGI ALG DE LAFAMLIA ACOMPANYANT AL NEN O NENA TOTA LESTONA 8. Millorar l'atenci a la diversitat- Treballcooperatiu- Diversificacid'agrupaments- PlansIndividualitzats- EducaciEspecial- Personalitzacide l'aprenentatge 9. Agrupaments dels infants Racons internivell: Racons de llengua - expressi oral i representacions - motricitat fina, seqncies, treball del nom... Racons de matemtiques - reglets, calculadora, numeraci... Contes internivell. Treball en parelles i grup redut. Ambients (a partir del segon trimestre). 10. Treball dels valors i convivncia ambl'entornVALORS ENTORN- Experimentaci- L'hort- Les 3 R 11. L'adaptaci Adequaci a un nou espai, companys/es, adults Cal oferir un clima datenci i afecte el ms individualitzatpossible. Horari diferent Necessitem la collaboraci de les famlies: cal quemostreu seguretat i tranquillitat en les entrades. Lessortides seran ms relaxades propiciant un espai per lacomunicaci i la relaci.Farem una entrevista individual de seguiment de ladaptacims endavant (5 i 6 d'octubre). 12. Us recordem que pel bon funcionament cal: Portar el material el primer dia amb el nom marcat i dins unabossa de roba: roba de recanvi, mitjons de psicomotricitat,bata amb veta, mocadors de paper i tovalloles humides. El got amb nansa i el tovall aniran dins la bosseta delesmorzar. Portar la motxilla noms el dilluns i el divendres Venir amb roba cmoda i marcada amb el nom. Puntualitat i respecte pels horaris, sobretot en el perodedadaptaci. Us recordem que durant QUATRE dies lhorariser diferent pel perode dADAPTACI (tres grups) Recordar que els dijous s el dia de la fruita. 13. Escolars:- Puntualitat.- Responsabilitatenvers les sevespertinences.- Torn de paraula.- Potenciarlautonomia.Personals:- Cura en laspectefsic (higiene).- Cura del material.- Disposar dun tempsdiari de dedicaci.Socials:- Respecte.- Normes decortesia.- To adequat de veu.Hbits a l'Escola i a casaDocument: Quines coses puc fer i com em podeu ajudar a casa? 14. Caracterstiques dels nens i nenes deP3 ... Tots els infants tenen unes caracterstiques personals iindividuals que vnen donades per la dotaci gentica i lainteracci que fa cadasc amb el seu entorn ms proper, elmedi familiar i social. El seu llenguatge s'enriqueix gradualment amb l'adquisicide vocabulari i d'estructures bsiques de la llengua. Les seves actuacions estan marcades per una fortaindividualitzaci (egocentrisme). El seu desig de conixer i integrar tot el que t lloc al seuvoltant passa per una gran activitat: tocar, comprovar,manipular... Tamb desitja verbalitzar les accions que realitza. 15. Programaci del curs Capacitats (autonomia, pensament i comunicaci,descobriment i iniciativa i convivncia).Globalitzador.3 rees densenyament-aprenentatge. I Descoberta dun mateix i dels altres II Descoberta de lentorn III Comunicaci i Llenguatges 16. Projectes de cap de setmanaMAGRADAPERSONATGE DE LA CLASSE 17. Sortides i colnies1r trimestre: Can Montcau (28 d'octubre)2n trimestre: Casablanca (11 de mar)3r trimestre: Circ Cric (4 de juny) 18. Activitats collectives 3FESTES TRADICIONALS- Castanyada: 30 d'octubre- Sta. Ceclia: 21 de novembre- Nadal: 24 de desembre 7 de gener- Carnestoltes: 16 de febrer- Pasqua: 30 de mar - 6 dabril- Sant Jordi: 23 d'abril- Final de curs: 19 de juny 3 SETMANA CULTURAL- Balls moderns i msica moderna (del 9 al 13 de febrer) 19. Entrevistes amb famliesEntrega d'informes (al febrer i al juny)Sempre que calgui, ja sigui a demanda de les famlies o delsmestres.CHARO P3 A: dijous de 12:30h 13.15hMIREIA P3 B: dijous de 12:30 h 13:15 h 20. CAP XIT SENSE ESFORI CAP ESFOR SENSE XIT!CURS 2014-2015