Panghalip (Kami, Kayo..)

 • View
  4.847

 • Download
  51

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Panghalip (Kami, Kayo..)

 • 1. Kami, Tayo, Kayo at Sila (Panghalip)
 • 2. Tignan ang larawan ng pamilya. Ano ang napapansin niyo sa kanila?
 • 3. Basahin natin ang isang maikling tula tungkol sa masayang pamilya Masaya Kami ay masaya Silang lahat ay masaya Kayo ba at masaya? Tayong lahat ay masayangmasaya Kapag ang pamilya ay samasama
 • 4. Bakit nga ba mahalaga na masaya ang isang pamilya? Paano natin mapapanatili na masaya ang isang pamilya?
 • 5. Basahin natin ang mga sumusunod na salita Kami Sila Tayo Kayo
 • 6. Ang kami, tayo, sila at kayo ay mga salitang pamalit sa ngalan ng tao upang maging kanais-nais itong pakinggan o basahin. Tinatawag din ito na mga panghalip.
 • 7. Kami - ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng taong nagsasalita at ng kanyang mga kasama Halimbawa: Kami ay magkakamag-anak.
 • 8. Kami ay magkakamag-anak. Nagsasalita Kasama
 • 9. Tayo - ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng taong nagsasalita at ng kanyang mga kasama at kausap. Halimbawa: Tayo kwento. magbabasa ng isang
 • 10. Tayo ay magbabasa ng isang kwento Nagsasalita Kasama at Kausap
 • 11. Kayo - ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng dalawa o higit pang tao na kinakausap Halimbawa: Kayo po ba ang mga bisita ng aking lola?
 • 12. Kayo po ba ang mga bisita ng aking lola? Nagsasalita Kausap
 • 13. Sila ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng dalawa o higit pang tao na pinag-uusapan Halimbawa: Sila ang aming lolo at lola.
 • 14. Sila ang aming lolo at lola. Pinag-uusapan Kinakausap Nagsasalita Nag-uusap
 • 15. Panghalip Kami Tayo Kayo Sila Ginagamit na pamalit sa ngalan nagsasalita at ng kanyang kasama ngalan ng nagsasalita, kanyang kasama at kausap ngalan ng dalawang tao o higit pa na kausap ngalan ng dalawa o higit pang tao na pinag-uusapan
 • 16. Pagsasanay 1. Sagutan ang Subukin Pa Natin sa sa pahina 275276 ng Pluma 1
 • 17. Takdang Aralin 1. Sagutan ang Tiyakin Na Natin sa pahina 277-278 ng Pluma 1