of 17 /17

Pasar perasaan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

komsas dirgahayu bahasaku tingkatan 5

Text of Pasar perasaan

  • 1. Rankap 2 ini pasar perasaan mereka memperdagangkan kata-kata yang terbit daripada kalbu bukan terbit daripada akal.MaksudDi tempat perhimpunan atau tumpuan ramai, orang-orang yangsuka bercakap akan berusaha mempengaruhi khalayak(audien) dengan kepetahan mereka yang mempersonakan.Namun, cakap-cakap mereka hanyalah berdasarkan kata hati,dan bukannya berdasarkan akal atau fikiran yang dipandu olehilmu pengetahuan. Ringkasnya, cakap-cakap mereka bertarafjalanan sahaja.

2. Rankap4 ini pasar perasaan di dalamnya mengalir sungai manusia yang menghilirkan suara kosong.MaksudTempat melayan cakap-cakap yang berteraskan hawa nafsu itumemang berupaya menarik kehadiran khalayak yangramai (sungai manusia), tetapi langsung tiada nilaiatau tiada langsung signifikan. Pendek kata, kedua-dua pihak yang bercakap dan orang ramai yangmendengar hujah kosong telah melakukan kerja yangsia-sia. 3. ini pasar perasaan yang memperdagangkan akal cetek dan tawar-menawar yang dangkal.MaksudHujah-hujah dangkal berpunca daripada akal yangcetek (lemah, kurang ilmu). Orang ramai yang hadir pulalebih bersifat pengkagum yang melulu. Mereka hanyaterpegun dengan hujah kosong tanpa usul periksa dantanpa banyak soal. 4. Rangkap 6 kumasuki pasar ini kususuri sungai sibuk ini di tengah-tengah penjual dan pembeli yang kaya dengan perasaan tetapi miskin dengan kebijaksanaan.MaksudPenyajak melewati tempat berhimpunnyaorang yang sedang bercakap kosong dankhalayak yang bersesak-sesakmendengarnya. Penyajak mendapatiperhimpunan itu lebih ketara dikuasaiperasaan. Kelihatannya kebijaksanaandipinggirkan (tidak dihiraukan). 5. Perbincangan kosong di kedai kopi.Seringkali dikatakan kedai kopi sebagai tempat perdebatan pengunjungnya.Hujah mereka kosong tanpa fakta dan ilmu. Hanya sekadar meluahkanperasaan. Seringkali juga berlakuperdebatan yang sia-sia keranadikuasai emosi. 6. Persoalan1. Persoalan perbincangan kosong dan tidakilmiah hanya sekadar menghamburkan kata-kata dan meluahkan perasaan.2. Persoalan luahan pendapat akan menjadi sia-sia kerana kurangnya kebijaksanaan.3. Persoalan pendapat tanpa ilmu dan faktamudah dipatahkan dan ditepis.4. Persoalan kepentingan ilmu pengetahuandalam menyampaikan hujahan. 7. 1. Bebas2. Terdapat 7 rangkap3. Rima akhir baris-baris ayat Rangkap 1 terdapat 3 baris ayat. Rima akhirnya abb Rangkap 2 terdapat 4 baris ayat. Rimanya abcd Rangkap 3 terdapat 5 baris ayat. Rima akhirnya abbcd Rangkap 4 terdapat 3 baris ayat. Rima akhirnya abc Rangkap 5 terdapat 3 baris ayat. Rima akhirnya abc Rangkap 6 terdapat 5 baris ayat. Rima akhirnya aaabb Rangkap 7 terdapat 2 baris ayat. Rima akhirnya abNadaSinis 8. Gaya bahasa1. Ayatnya pendek-pendekContohnya ; ini pasar perasaan2. Diksi mudah difahami dan puitis.Contohnya :bagai ranting kering3. Aliterasi perulangan konsonannContohnya :: di tengah-tengah penjual dan pembeli4. Asonansi perulangan vokal iContohnya : kususuri sungai sibuk ini 9. 5. Personifikasi Contohnya : ini pasar tidak berakal6. MetaforaContohnya : pasar perasaan , sungai manusia7. Simile Contohnya : bagai kayu buruk. 8. EpiforaContohnya ; kumasuki pasar ini kususuri sungai sibuk ini 10. NILAI1. Nilai rasional . Kerasionalan diperlukan dalam menyampaikan maklumat.2. Nilai kerajinan. Kerajinan diperlukan untuk mencari ilmu untuk menguasaikemahiran3. Nilai kebijaksanaan. Nilai ini diperlukan untuk mengemukakan maklumat4. Nilai kesabaran . Kesabaran diperlukan dalam menghadapi cabaran hidup..5. Nilai keprihatinan . Keperihatinan terhadap persekitaran amat diperlukan.. 11. Pengajaran1. Kita hendaklah mendengar dengan teliti sebelummemberi pendapat.2. Kita mestilah mengemukakan pendapat yang bernas dan berfakta3. Kita janganlah beremosi ketika berdebat kerana iniakan mendedahkan kelemahan diri sendiri.