of 27 /27
PERANCANGAN STRATEGIK 2015 – 2017 SK SEKUDAI BATU 10 Matlamat Strategik Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sasaran Strategi Bidang / Pegawai Bertanggungjawab TOV 2014 2014 2015 1.Pencapaian prestasi akademik yang tinggi 1.1 Meningkatkan pencapaian murid berdasarkan Panduan Pembelajaran Murid (PBS) % Murid Memperoleh Band Dalam Semua Mata Pelajaran % Murid Memperoleh Band 6 Semua Mata Pelajaran % Murid Lulus % Murid Memperoleh 5A Gred Purata Sekolah (GPS) % Murid Menguasai Semua Mata Pelajaran % Murid Memperolehi ‘A’ Semua Mata Pelajaran Gred Purata Sekolah (GPS) % Murid Murid Yang melepasi Tahap Penguasaan Minimum N/A N/A 95.00 6.00 3.00 96.00 9.00 3.00 60.00 - - 100.00 10.00 2.75 100.00 10.00 2.90 70.00 - - 100.00 15.00 2.50 - - 2.80 80.00 100.00 5.00 - - - - - 2.70 90.00 PENGURUSAN KURIKULUM 1. Meningkatkan Prestasi Akademik Program Peningkatan Akademik 1.1 Kelas Tambahan – Lanjutan Petang 1.2 Kelas Tambahan – Hujung Minggu 1.3 Modul Latihan – Kerja Rumah 1.4 e-Latihan 1.5 Pencerapan P&P 2. Mengaplikasi Headcount Akademik 3. Meningkatkan penguasaan LINUS 2.0 (BM dan BI) 4. Meningkatkan kualiti penyemakan hasil kerja murid 5. Meningkatkan Budaya Membaca dalam kalangan murid-murid 5.1 Meningkatkan keceriaan bilik sumber/ perpustakaan 5.2 Mewujudkan mini perpustakaan di setiap kelas 5.3 Meningkatkan pelaksanaan program sekolah. 5.4 Mengadakan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah 5.5 Program Nilam PK Pentadbiran GKMP Ketua Panitia Guru Perpustakaan dan Media

Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

Embed Size (px)

Text of Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

Page 1: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

PERANCANGAN STRATEGIK 2015 – 2017 SK SEKUDAI BATU 10

Matlamat Strategik

Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

Sasaran

Strategi Bidang / Pegawai

Bertanggungjawab TOV 2014 2014 2015

1.Pencapaian prestasi akademik yang

tinggi

1.1 Meningkatkan pencapaian

murid berdasarkan Panduan Pembelajaran Murid (PBS)

% Murid Memperoleh Band Dalam Semua Mata Pelajaran

% Murid Memperoleh Band 6 Semua Mata Pelajaran % Murid Lulus % Murid Memperoleh 5A

Gred Purata Sekolah (GPS) % Murid Menguasai Semua Mata Pelajaran % Murid Memperolehi ‘A’ Semua Mata Pelajaran Gred Purata Sekolah (GPS)

% Murid Murid Yang melepasi Tahap Penguasaan Minimum

N/A

N/A

95.00

6.00

3.00

96.00

9.00

3.00

60.00

-

-

100.00

10.00

2.75

100.00

10.00

2.90

70.00

-

-

100.00

15.00

2.50

- -

2.80

80.00

100.00

5.00 - - -

- -

2.70

90.00

PENGURUSAN KURIKULUM 1. Meningkatkan Prestasi Akademik

Program Peningkatan Akademik 1.1 Kelas Tambahan – Lanjutan Petang 1.2 Kelas Tambahan – Hujung Minggu

1.3 Modul Lat ihan – Kerja Rumah 1.4 e-Lat ihan 1.5 Pencerapan P&P

2. Mengaplikasi Headcount Akademik

3. Meningkatkan penguasaan LINUS 2.0 (BM

dan BI)

4. Meningkatkan kualiti penyemakan hasil kerja murid

5. Meningkatkan Budaya Membaca dalam

kalangan murid-murid

5.1 Meningkatkan keceriaan bilik sumber/ perpustakaan

5.2 Mewujudkan mini perpustakaan di set iap kelas

5.3 Meningkatkan pelaksanaan program sekolah.

5.4 Mengadakan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah

5.5 Program Nilam

PK Pentadbiran GKMP Ketua Panitia

Guru Perpustakaan dan Media

Page 2: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

Matlamat Strategik

Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

Sasaran

Strategi Bidang / Pegawai

Bertanggung jawab TOV 2013 2014 2015

Guru Bimbingan dan Kaunseling Pengetua

PK Pentabiran GKMP Ketua Panitia

PK Pentabiran GKMP Ketua Panitia PK Pentabiran GKMP Ketua Panitia

PK Pentabiran GKMP Ketua Panitia

Page 3: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

Matlamat Strategik

Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sasaran

Strategi Bidang / Pegawai

Bertanggung jawab TOV 2013 2014 2015

1. Memantapkan kefahaman guru terhadap

Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

2. Meningkatkan kualiti P&P guru.

2.1 Lat ihan Guru 2.2 Kajian Tindakan 2.3 Lesson Study

3. Meningkatkan Profisiensi Guru BM dan Guru

BI 3.1 Buddy Support System 3.2 Learning English Together 3.3 Mentor Mentee

4. Meningkatkan penggunaan Portal dan

Perpustakaan Video e-Guru

4.1 Bengkel /Lat ihan

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR 5. Membangunkan program jaringan dan

jalinan dengan komuniti. 5.1 Program Penanda Aras 5.2 Lawatan IPTA/IPTS

PENGURUSAN KEWANGAN 6. Mengoptimumkan penggunaan PCG Mata

Pelajaran mengikut prosedur kewangan. 16.1 Taklimat/ Bengkel ABM

PENGURUSAN KOKURIKULUM 7. Memaksimumkan keberkesanan

pelaksanaan aktiviti koakademik. 17.1 Bengkel Choral Speaking

Pengetua

PK Pentadbiran GKMP PK Pentadbiran PK Pentadbiran GKMP

Guru Penyelaras ICT PK Pentadbiran

Pengetua PK Kokurikulum

Page 4: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

Matlamat Strategik

Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sasaran

Strategi Bidang / Pegawai

Bertanggung jawab TOV 2013 2014 2015

2. Pencapaian

prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

2.1

Pencapaian Markah Keseluruhan Kokurikulum Murid 2.2 Pencapaian Sukan dan Permainan

2.3 Pencapaian KoAkademik 2.4 Pencapaian Unit Pakaian Seragam 2.5

Pencapaian Skor PAJSK meningkat 2.6 Pencapaian dalam Kokurikulum oleh Agensi Luar

% Murid Mencapai Purata

Nilai Gred Kumulatif Sekurang-kurang 7.0 Bil. Penyertaan Yang Mencapai Sekurang-kurangnya Tempat Ketiga di Peringkat Daerah

Bilangan Penyertaan Yang Mencapai Tempat Pertama di Peringkat Daerah Bilangan Penyertaan Yang Mencapai Sekurang-kurangnya Tempat Ketiga di Peringkat Daerah Bilangan Penyertaan Yang

Mencapai Tempat Pertama di Peringkat Daerah Bilangan Penyertaan Yang Mencapai Sekurang-kurangnya Tempat Ketiga di Peringkat Daerah

96.00

4

5 1 1

2

96.50

6

6 1 2

2

97.00

8

8 2 2

3

97.50

10

10 2 4

4

PENGURUSAN KOKURIKULUM; 1. Memantapkan pelaksanaan kegiatan

kokurikulum 1.1 KEJOLA Tahunan 1.2 Merentas Desa 1.3 Karnival Sukan dan Permainan 1.4 KOT MSSM Daerah

2. Meningkatkan peratus kehadiran dalam

pelaksanaan 1Murid, 1Sukan 2.1 Pengiktirafan kepada murid

3. Memantapkan pelaksanaan PAJSK

3.1 Taklimat/Bengkel pemantapan kepada guru yang terlibat

4. Memantapkan pelaksanaan kegiatan

Kokurikulum 4.1 Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah 4.2 Kejohanan Merentas Desa 4.3 Pertandingan Sukan dan Permainan 4.4 Kejohanan Olahraga Tahunan MSSD

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

5. Meningkatkan motivasi kepada murid 4.1Kem Motivasi Murid

6. Meningkatkan kehadiran dan penyertaan murid secara aktif 6.1 Program Cinta Akan Sekolah

PENGURUSAN KEWANGAN 7. Mengoptimumkan penggunaan

peruntukan kewangan mengikut prosedur kewangan.

7.1 Audit Dalaman

PK Kokurikulum PK Kokurikulum PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

PK HEM PK HEM Pengetua PK Kokurikulum

Page 5: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

Matlamat Strategik

Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sasaran

Strategi Bidang / Pegawai

Bertanggung jawab TOV 2013 2014 2015

PENGURUSAN KEWANGAN

8. Mengoptimumkan penggunaan peruntukan kewangan mengikut prosedur

kewangan. 8.1 Audit Dalaman

PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL

9. Menyediakan kelengkapan sukan dan alatan kokurikulum yang mencukupi. 19.1 Membuat Analisis Keperluan

peralatan sukan dan kokurikulum

PENGURUSAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

10. Memberikan latihan kepada guru berkaitan pengurusan kokurikulum. 10.1 LDP

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR

11. Membangunkan program jaringan dan jalinan dengan komuniti. 11.1 Briged Komuniti 11.2 Lawatan Penanda Aras

Pengetua

Pengetua PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

3. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

3.1 Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid

3.2 Salah Laku Disiplin

% Murid Memperlihat-kan Sikap dan Perlakuan Positif (Instrumen Mengukur Berdasarkan SKPM S5)

% Murid Melakukan Kes Ringan % Murid Melakukan Kes Sederhana

3.1 Meningkatkan sikap dan tingkahlaku positif murid 3.1.1Pengurusan Hal Ehwal Murid

Program sekolah penyayang

Program SMART solat 3.1.2 Pengurusan Organisasi

Program sekolah unggul Program Peningkatan Inter Personal Program Peningkatan Intra Personal

3.1.3 Pengurusan HEM & Kokurikulum

Page 6: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

Program membangunkan bakat kepimpinan pelajar

Matlamat Strategik

Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sasaran

Strategi Bidang / Pegawai

Bertanggung jawab TOV 2013 2014 2015

3.3 Kehadiran Ke Sekolah

3.4 Kemahiran Insaniah

% Murid Melakukan Kes Berat

% murid hadir sekolah melebihi 98.00 peratus kehadiran setahun setiap murid

% murid memperoleh Skor > 4.0 Kemahiran Insaniah (Instrumen Mengukur Kemahiran Insaniah)

Memperbanyakkan program dan pertandingan menyelesaikan masalah

Program Peningkatan Keterampilan diri

3.2 Meminimakan salahlaku disiplin 3.2.1 Pengurusan HEM

Program salah laku disiplin (Merit demerit)

Program pembugaran – Program RIMUP Program Bridget Komuniti

3.3 Meningkatkan kehadiran murid ke sekolah 3.3.1 Pengurusan HEM

Program ponteng sifar Program Headcount Kehadiran

3.4 Meningkatkan kemahiran insaniah 3.4.1 Pengurusan kurikulum

Program Usrah Program Mengimarahkan surau

3.4.2 Pengurusan Kurikulum/HEM Program Mentor –Mentee Habits of Mind (sikap pemikiran) Thinking Classroom Kelas Bertema

3.4.3 Pengurusan Organisasi/Kurikulum/HEM/Koko

Membugarkan majlis perwakilan pelajar

Program Jalinan Program Jaringan Program Pengantarabangsaan Program Lawatan dan Penandaras.

Pengurusan Kurikulum/HEM/Koko Program Kerohanian Program Khidmat Masyarakat Program tokoh Maal Hijrah

Page 7: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

Program Imam Muda Pengurusan HEM

Anugerah Kesantunan Pengurusan Kurikulum

Matlamat Strategik

Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sasaran

Strategi Bidang / Pegawai

Bertanggung jawab TOV 2013 2014 2015

Program Kerja berkumpulan (kajian

Kes)- cth (Pencemaran sungai) Lakonan /Sketsa/ Bercerita / Berkarya

Pengurusan Kokurikulum Program Keusahawanan Pemantapan budaya pengucapan

awam (BM & BI)

Page 8: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

Matlamat Strategik

Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sasaran

Strategi Bidang / Pegawai

Bertanggung jawab TOV 2013 2014 2015

4. Pencapaian prestasi pengurusan yang cemerlang

4.1 Meningkatkan Prestasi Kewangan 4.2 . Meningkatkan kompetensi pemimpin

pelapis. 4.3 Meningkatkan profesionalisme guru.

4.4 Mengopimum kan penggunaan kemudahan fizikal dan persekitaran sekolah.

Sekolah Mencapai Laporan Audit: Kekerapan menerima latihan:

i. Instruksional. ii. Transformasional. iii. Teragih

Kekerapan menerima latihan profesionalisme Guru (LDP ) i. Pedagogi ii. ICT/ frog vle iii. KBAT iv. PBS v. Inovasi vi. Kajian Tindakan

Kekerapan melaksanakan kajian tindakan dan inovasi Kadar kerosakan kemudahan (Tandas, Perabot,pintu , cermin dll)

1. Penarafan kendiri sekolah-SKPM

2. Band sekolah

3. Markah penarafan kendiri -SPSK

Memuaskan 1 1 0

2 2 2 2 0 0

0

20%

85% 5

85%

Baik 2 2 1

3 3 3 3 1 1

1

15%

90% 5

90%

Baik 2 2 2

3 3 3 3 1 1

1

10%

93% 4

92%

Baik 2 2 2

3 3 3 3 1 1

1

5%

95% 3

93%

PENGURUSAN KEWANGAN 1. Meningkatkan peranan audit dalaman

sekolah 2. Meningkatkan kemahiran pengurusan

kewangan: 2.1 Kursus kewangan 2.2 Lawatan Benchmarking sekolah

pengurusan kewangan cemerlang.

PENGURUSAN KURIKULUM 3. Mengoptimumkan Penggunaan PCG

matapelajaran. PENGURUSAN KO- KURIKULUM 4. Mengoptimumkan Penggunaan

BKK(bantuan kokurikulum sekolah) dan BBTP( bayaran tambahan sekolah Menengah/Rendah). Untuk aktiviti ko akademik bagi meningkatkan prestasi

matapelajaran PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI 5. Meningkatkan kompentesi penolong

kanan 5.1 Kursus Instruktional, Trasformasional 5.2 Kepimpinan Teragih

PENGURUSAN KURIKULUM 6. Mengingkatkan kompentensi guru

kanan matapelajaran/ketua panitia

6.1 Kursus Instruktional.

Pengetua/ GB/ Pentadbir/Pt Kewangan.

Page 9: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

1. Peratus kes diuruskan

mengikut SOP

95%

96%

97%

98%

Matlamat Strategik

Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sasaran

Strategi

Bidang / Pegawai

Bertanggung jawab TOV 2013 2014 2015

4.5. Meningkatkan tahap

pengurusan sekolah berasaskan kualiti.

Skor minTahap Kepuasan Pelanggan

Peratus penglibatan ibu-bapa Bilangan NGO yang terlibat . 3. Bilangan program pengantarabangsaan

2.6

20% 3 0

>3.0

40% 4 0

>3.50

50% 5 1

>4.0

60% 7 1

PENGURUSAN KO-KURIKULUM 7. Mengingkatkan kompentensi guru

pemimpin kokurikulum 8. Kursus kejurulatihan 9. Kursus pengurusan kokurikulum PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 10. Meningkatkan Profesionalisme guru

melalui kursus/ LDP 10.1 Pedagogi 10.2 ICT/ frog vle 10.3 KBAT 10.4 PBS 10.5 Inovasi

10.6Kajian Tindakan PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI 11. Meningkatkan penglibatan guru dalam

menghasilkan kajian tindakan dan inovasi.

PENGURUSAN HALEHWAL MURID (HEM) 1.Mengurangkan kadar vandalisme ;

i. Prpgram sekolahku sayang. PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN

KEMUDAHAN FIZIKAL 2.Mengamalkan budaya penyelenggaraan i. Bengkel Kesedaran 3K dan 5S PENGURUSAN KURIKULUM 3. Menyediakan persekitaran pembelajaran kondusif. i. Keceriaan Kelas

Page 10: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

ii. Sudut informasi. iii. Pondok Bacaan.

Matlamat Strategik

Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sasaran

Strategi

Bidang / Pegawai

Bertanggung jawab TOV 2013 2014 2015

PENGURSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI

1.Melaksanakan pengurusan kualiti SKPM dan SPSK secara menyeluruh. i. Perlantikan jawatan kuasa kerja.

ii. Melaksanakan audit dalaman iii. Membuat penambahbaikan

selepas audit dijalankan. 2.Melaksanakan pengurusan aduan mengikut SOP:

i. Melayan semua aduan pelanggan mengikut SOP.

ii. Hari bertemu pelanggan. iii. Piagam Pelanggan

3.Mentadbir soalselidik tahap kepuasan pelanggan. PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR DAN KOMUNITI 1.Meningkatkan Kebertanggungjawaban ibubapa kepada prestasi sekolah 2.Program perkongsian pintar ibubapa dan

NGO. 3.Memberi pendedahan kepada pelajar agar lebih glokal

i. lawatan, ii. benchmarking, iii. Pertandingan-permainan, kuiz

dll

Page 11: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample
Page 12: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

Pelan Taktikal

2014

Page 13: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

PELAN TAKTIKAL 1-2014 Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S1 Program Peningkatan Akademik

Bil Program/

Projek Tanggungjawab

Tempoh/

Hari / Kekerapan

Kos/

Sumber Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi

1

2

3

4

Kelas Tambahan – Lanjutan Petang

Kelas Tambahan – Hujung Minggu Modul Latihan – Kerja Rumah e-Latihan

Guru B & K

PK Pentadbiran PK Pentadbiran PK Pentadbiran

Sepanjang tahun (mulai 6 Feb 14)

Sepanjang tahun / Sabtu Minggu 1 & 3 (Mulai 10 Feb 14) Sepanjang tahun Sepanjang tahun

RM10,000.00 / SUWA / PIBG

RM 5,000.00 / PIBG RM 10,000.00 Tiada

Pencapaian ujian bulanan

Pencapaian ujian bulanan Murid menyempurnakan modul Pelajar menggunakan

e-Latihan

Gred Purata Sekolah

Gred Purata Sekolah % pelajar menyempurna-kan modul % murid menggunakan

e-Latihan

Semua murid tingkatan 3 dan 5 dalam kelompok pencapaian sederhana dan rendah

Semua murid tingkatan 3 dan 5 dalam kelompok pencapaian tinggi Semua murid Murid yang mempunyai

kemudahan komputer dan akses internet di rumah

Modul Mengikut Aras

Set Soalan Sebenar Tahun Lepas/ Negeri Lain

Page 14: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

PELAN TAKTIKAL 2-2014

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S5 Meningkatkan motivasi , keyakinan dan memberikan pengiktirafan kepada murid

Bil Program/

Projek Tanggungjawab

Tempoh/ Hari / Kekerapan

Kos/ Sumber

Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi

1

2

3

4

Kem Motiv asi

a. Tingkatan 1 b. Tingkatan 2 c. Tingkatan 3 d. Tingkatan 4 e. Tingkatan 5

Hari Anugerah Pembelajaran

Cemerlang Potret Gemilang Hadiah dan Sijil Pencapaian

Guru B & K PK Pentadbiran

Guru B & K Guru B & K

3 hari; 3 – 5 Feb 14 2 – 4 Mac 14 6 – 8 Apr 14 4 – 6 May 14 1 – 3 Jun 14 13 Apr 14

Sepanjang tahun Setiap kali selepas ujian / peperiksaan

RM 25,000.00 / PIBG RM 3,000.00 /

PIBG Tiada RM 2,000.00

Peningkatan keyakinan murid dalam pembelajaran Pertambahan

bilangan murid menerima anugerah Pertambahan bilangan pelajar kelompok gemilang Pertambahan bilangan murid menerima hadiah dan sijil

Skor Tahap Keyakinan Murid Bilangan Murid

Menerima Hadiah Bilangan Murid Kelompok Gemilang Bilangan murid menerima hadiah dan sijil

Semua murid Semua murid

Semua murid Semua murid

Page 15: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

PELAN TAKTIKAL 3-2014 Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S6 Mewujudkan budaya membaca di kalangan warga sekolah

Bil Program/

Projek

Tanggung

jawab

Tempoh/

Hari / Kekerapan

Kos/

Sumber Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi

1

2

3

4

Meningkatkan keceriaan bilik sumber / perpustakaan

Mewujudkan mini perpustakaan di setiap kelas Menggiatkan pelaksanaan program Nilam Mengadakan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah

Guru Pusat Sumber

Guru Kelas GKMP Bahasa Guru Pusat Sumber

Februari

Januari – April Januari – Nov ember Januari - Disember

RM 5,000.00 / PIBG

Mohon sumbangan daripada ibu bapa Tiada RM 1,000.00

Kehadiran murid dan guru menggunakan pusat sumber / perpustakaan meningkat

Tahap kepuasan murid terhadap bahan bacaan meningkat Bilangan murid yang mencapai anugerah Nilam meningkat Bilangan murid yang meminjam buku meningkat

% Kehadiran

Skor Tahap Kepuasan % Murid Mencapai Anugerah Nilam % Murid Meminjam Buku

-

Semua murid Semua murid Semua murid

Page 16: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

PELAN TAKTIKAL 4-2014 Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S7 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif

Bil Program/

Projek Tanggung

jawab Tempoh/

Hari / Kekerapan Kos/

Sumber Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi

1

2

3

4

Membina Pondok Bacaan

Kebersihan dan Keceriaan Tandas - Memantapkan Operasi

Pengurusan Tandas Mewujudkan Ruang Informasi

Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas

PK Pentadbiran Penyelaras

Kebersihan dan Keceriaan Sekolah PK Pentadbiran PK HEM

Jun

Sepanjang Tahun April

Sepanjang Tahun

RM 500.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

RM 5,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG RM 5,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

RM 1,200.00 / PIBG

5 pondok bacaan dIbina

Kesedaran murid terhadap pentingnya menjaga kebersihan meningkat 10 tempat yang dikenal pasti disediakan ruang untuk dilekatkan informasi

Kelas Bersih dan Ceria

Bilangan bacaam dibina

Skor Tahap Kepuasan Murid Terhadap Kebersihan dan Keceriaan Skor Tahap Kepuasan Murid Terhadap Ruang Informasi

Kelas Memperolehi Markah Melebihi 90.00 %

Semua warga sekolah

Semua warga sekolah Semua warga sekolah

Semua murid dan guru

Page 17: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

PELAN TAKTIKAL 5-2014 Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S10 Meningkatkan kompetensi guru dalam KBAT dan PdP

Bil Program/

Projek Tanggung

jawab Tempoh/

Hari / Kekerapan Kos/

Sumber Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi

1

2

3

Melaksanakan Komuniti Pembelajaran Profesionalisme

Menggunakan Pendekatan Coaching dan Mentoring Dalam Membangunkan Profesionalisme Guru Lawatan Penanda Arasan

PK Pentadbiran

Pengetua PK Pentadbiran

1 Bulan Sekali (Januari – Oktober)

Sepanjang Tahun Mac dan April

Tiada

Tiada RM 5,000.00 / Sumbangan Guru

Peningkatan pengetahuan dan kemahiran guru dalam

penyelesaian masalah Guru berupaya menyelesaikan masalah sendiri Peningkatan keupayaan guru dalam PdP

Skor Tahap Keupayaan Guru

Skor Tahap Keupayaan Guru Skor Tahap Pencerapan

Semua guru

Semua guru Semua guru

Page 18: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

PELAN TAKTIKAL 6-2014 Matlamat 2: Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S2.1 Memantapkan pelaksanaan kegiatan Kokurikulum

Bil Program/

Projek

Tanggung

jawab

Tempoh/

Hari / Kekerapan

Kos/

Sumber Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi

1

2

3.

4.

Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah (KEJOLA) Kejohanan Merentas Desa

Karnival Sukan dan Permainan Kejohanan Olahraga Tahunan MSSD

SU Sukan SU Sukan

SU Sukan SU Sukan

Februari Mac

April - Mei Mac

RM 5,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG RM 5,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

RM 10,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG RM 5,000.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

Penglibatan murid dalam kejohanan Penglibatan murid dalam kejohanan

Penglibatan murid dalam kejohanan Penglibatan murid dalam kejohanan

% Penglibatan % Penglibatan

% Penglibatan % Penglibatan Pencapaian Emas; Perak; dan Gangsa

Semua murid Semua murid

Semua murid Semua murid

Page 19: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

PELAN TAKTIKAL 7-2014

MATLAMAT STRATEGIK 3 : Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI 3.1 Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid

Bil Program/

Projek Tanggung

jawab Tempoh/

Hari / Kekerapan Kos/

Sumber Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi

1

2

3

4

Program Sekolah Penyayang

Program Ketrampilan Peningkatan Diri Program membangunkan bakat kepimpinan pelajar

Mentor-Mentee

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum Penolong Kanan Kokurikulum

SIPartner+

Sepanjang tahun (Sepanjang Tahun)

Mulai Januari 2014 2 kali setahun

Mulai Mei 14

PCG/ PIBG

PCG / PIBG Peruntukan Kokurikulum

Menambahbaik sikap dan tingkah laku postif murid melalui peningkatan kemenjadian murid dalam SKPM

Meningkatkan amalan berketrampilan melalui aktiv iti-aktiv iiti sekolah sehingga menjadi budaya Meningkatkan amalan kepimpinan yang

mantap dalam persatuan dan kelab Meningkat tahap kemahiran pengurusan personel

Peratus peningkatan dalam elemen 5 SKPM

Sifar dalam pelanggaran peraturan sekolah Semua pihak dalam lapisan kepimpinan

dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan cemerlang

Semua Murid

Semua Murid Semua Pemimpin dan ahli dalam persatuan dan

kelab Pengetua Prestasi Tinggi dan Pengetua Prestasi Rendah

Page 20: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

PELAN TAKTIKAL 8-2014 Matlamat 3: Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S11Membolehkan murid untuk mengambil berat tanggungjawab sosial. S16 Meningkat tahap kesihatan murid.

Bil Program/

Projek Tanggung

jawab Tempoh/

Hari / Kekerapan Kos/

Sumber Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi

1

2

3

4

5

Bebas Denggi

Anti Dadah Anti Rokok

Penyakit Berjangkit Pemeriksaan Kesihatan

PK HEM

Guru B & K Guru B & K

PK HEM PK HEM

Februari

Mac April – Mei

Ogos Okt

RM 500.00 / Peruntukan

Kerajaan, PIBG RM 500.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG RM 500.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

RM 500.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG RM 500.00 / Peruntukan Kerajaan, PIBG

Kesedaran murid terhadap Bahaya

Denggi Kesedaran murid terhadap Bahaya Dadah Kesedaran murid terhadap Bahaya Rokok

Kesedaran murid terhadap Penyakit Berjangkit Kesedaran murid, guru dan kakitangan

terhadap pentingnya penjagaan kesihatan

Skor Tanggungjawab

Sosial [Indikator Kemahiran Insaniah] Skor Tanggungjawab Sosial [Indikator Kemahiran Insaniah] Skor Tanggungjawab Sosial [Indikator

Kemahiran Insaniah] Skor Tanggungjawab Sosial [Indikator Kemahiran Insaniah] Skor Tanggungjawab Sosial [Indikator

Kemahiran Insaniah]

Semua murid

Semua murid Semua murid

Semua murid Semua murid, guru dan kakitangan

Page 21: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample
Page 22: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi

oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.

S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : Kem Motivasi

Objektif Program / Projek : Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi

peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90%

selepas program

Tanggungjawab : Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari : 3 hari / 1 – 3 Jun 14

Tempat : Dewan Sekolah

Sasaran : Semua murid tingkatan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 5,000.00

Sumber : Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Pengetua, Penasihat

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi

Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras/SU

Guru 1

Guru 2

Guru 3

Guru 4

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan

halatuju masa depan dan langkah-langkah yang

perludiambil menjelang peperiksaan SPM.

Page 23: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab Tarikh

Jangkaan KPI Sasaran

Status / Pelan Kontigensi

1

Mesyuarat Jawatankuasa: - Bentang kertas kerja - Lantikan J/Kuasa

- Tetapkan tarikh - Anggaran kos - Agihan tugas

PK PTD 7 Mei 14

Kertas cadangan diluluskan

PK PTD PK KOKU Guru B & K GKMP

Penyelaras Program

2

Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program 11 Mei 14 Penerangan

program disampaikan

Semua guru dan murid

3 Mempromosikan program - surat pemberitahuan - surat jemputan

Penyelaras Program 08 Mei 14 Surat makluman diedarkan

Pengerusi dan JK PIBG Semua ibu bapa Penceramah / fasilitator luar

4

Penyediaan bahan AJK 28 Mei 14 hingga 1 Jun 14

Siap untuk digunakan

Tiada

5 Penyediaan tempat dan peralatan

AJK 30 – 21 Mei 14 Siap untuk digunakan

Tiada

6 Pelaksanaan Program

Penyelaras Program 1 – 3 Jun 14 Keakuran jadual Jawatankuasa dan

murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program 1 dan 3 Jun 14 Kajian Keyakinan Murid - Pra dan Post

Murid

Page 24: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian Kemahiran Insaniah Yang Tinggi Oleh Semua

Murid.

Strategi : Sikap Dan Tingkah Laku Positif Murid

Nama Program / Projek : Program Membangunkan Bakat Kepimpinan Pelajar

Objektif Program / Projek : Meningkatkan Amalan Kepimpinan Yang Mantap Dalam

Persatuan Dan Kelab

Tanggungjawab : Penolong Kanan Kokurikulum

Tempoh / Hari : Januari – Disember 2014

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua Pemimpin Persatuan Dan Kelab Dan Ahli-Ahli

Kos /Anggaran Perbelanjaan : Rm 5,00.00

Sumber : Peruntukan Kokurikulu

Jawatankuasa : Pengetua, Pengerusi

Penolong Kanan Kokurikulum, Timbalan Pengerusi

Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa

Page 25: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab Tarikh

Jangkaan KPI Sasaran

Status / Pelan Kontigensi

1

Mesyuarat Jawatankuasa: - Bentang kertas kerja - Lantikan J/Kuasa - Tetapkan tarikh

- Anggaran kos - Agihan tugas

Setiausaha Kokurikulum

Januari – Jun 2014

Kertas cadangan diluluskan

Pengetua, Penolong Kanan Kokurikulum, Setiausaha Kurikulum

2

Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Kokurikulu

April 2014 Penerangan program

disampaikan

Semua guru Kelab dan Persatuan

3 Mempromosikan program - surat pemberitahuan

Setiausaha Kokurikulum

April 14

Surat makluman diedarkan

Semua Guru, dan Pemimpin Pelajar

4

Penyediaan bahan AJK April 14

Siap untuk digunakan

Tiada

5 Penyediaan tempat dan peralatan

AJK April 14

Siap untuk digunakan

Tiada

6 Pelaksanaan Program

Setiausaha dan AJK Kelab dan Persatuan

April – Oktober 2014 Keakuran jadual Semua guru dan pemimpin pelajar

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Setiausaha Kokurikulum

Oktober 2014 Tahap Kepuasan Semua ketua-ketua dan pemimpin pelajar

Page 26: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi

oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.

S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : Kem Motivasi

Objektif Program / Projek : Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi

peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90%

selepas program

Tanggungjawab : Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari : 3 hari / 1 – 3 Jun 14

Tempat : Dewan Sekolah

Sasaran : Semua murid tingkatan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 5,000.00

Sumber : Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Pengetua Penasihat

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi

Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras/SU

Guru 1

Guru 2

Guru 3

Guru 4

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan

hala

tuju masa depan dan langkah-langkah yang perlu

diambil

menjelang peperiksaan SPM.

Page 27: Pelan strategik pelan tindakan dan pelan operasi sample

Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab Tarikh

Jangkaan KPI Sasaran

Status / Pelan Kontigensi

1

Mesyuarat Jawatankuasa: - Bentang kertas kerja - Lantikan J/Kuasa - Tetapkan tarikh

- Anggaran kos - Agihan tugas

PK PTD 7 Mei 14

Kertas cadangan diluluskan

PK PTD PK KOKU Guru B & K GKMP Penyelaras Program

2

Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program 11 Mei 14 Penerangan program

disampaikan

Semua guru dan murid

3 Mempromosikan program - surat pemberitahuan - surat jemputan

Penyelaras Program 08 Mei 14 Surat makluman diedarkan

Pengerusi dan JK PIBG Semua ibu bapa Penceramah / fasilitator luar

4

Penyediaan bahan AJK 28 Mei 14 hingga 1 Jun 14

Siap untuk digunakan

Tiada

5 Penyediaan tempat dan peralatan

AJK 30 – 21 Mei 14 Siap untuk digunakan

Tiada

6 Pelaksanaan Program

Penyelaras Program 1 – 3 Jun 14 Keakuran jadual Jawatankuasa dan murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program 1 dan 3 Jun 14 Kajian Keyakinan Murid - Pra dan Post

Murid