PENDUDUK & ALAM SEKITAR

  • View
    42

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of PENDUDUK & ALAM SEKITAR

BAB 17: PENDUDUK & ALAM SEKITAR

DISEDIAKAN OLEH:W. AMIRAH, ERIKA, KALSOM, IKMAL, AZRULBAB 17: PENDUDUK & ALAM SEKITAR

17.1KOMPONEN ALAM SEKITAR FIZIKAL& SUMBER ALAM

kalsom2

PENGENALAN UMUM KOMPONEN ALAM SEKITAR FIZIKALTerdiri daripada 4 komponen yang saling berinteraksi secara kompleks.4 komponen atau sistem alam sekitar ialah:-Biosfera (sistem ekologi)Litosfera (sistem geomorforlogi)Hidrosfera (sistem hidrologi)Atmosfera (sistem atmosfera)Setiap komponen tersebut membentuk sistem yang mempunyai sempadannya sendiri.Sistem-sistem tersebut akan membekalkan sumber alam yang sangat penting kepada manusia dan hidupan lain di dalam bumi ini.

KOMPONEN ALAM SEKITAR FIZIKAL

KOMPONEN BIOSFERA (SISTEM EKOLOGI)

Komponen biosfera terdiri daripada semua organisma hidup di bumi.Dapat dibahagikan kepada beberapa komponen tertentu:-Biosfera daratan:-Terdiri daripada semua jenis flora seperti tumbuh-tumbuhan (orkid, kaktus, cengal), fauna seperti haiwan (ayam, gajah), serta manusia & mikroorganisma.Biosfera udara:-Terdiri daripada burung, kelawar, & lain-lain.Biosfera lautan:-Terdiri daripada ikan, zooplankton & rumpai laut.

KOMPONEN LITOSFERA (SISTEM GEOMORFOLOGI)Dikenali sebagai kerak bumi atau lapisan permukaan bumi paling luar yang pejal, keras & mengandungi pelbagai jenis mineral.Litosfera juga terdiri daripada pelbagai bentuk muka bumi seperti gunung-ganang, bukit-bukau, lembah, daratan, pinggir pantai, gurun, kepulauan & lembangan saliran.Pelbagai proses geomorfologi berlaku di litosfera. Antaranya ialah luluhawa, hakisan, pengangkutan, pemendapan & gerakan jisim.

KOMPONEN HIDROSFERA (SISTEM HIDROLOGI)Hidrosfera merujuk kepada komponen air yang terdapat di permukaan bumi, di dalam tanah, wap air di atmosfera, ais & glasier.Air yang terdapat di permukaan bumi termasuklah lautan, tasik, sungai, paya & kolam.Kira-kira 70% daripada permukaan bumi terdiri daripada air.Hidrosfera dapat membekalkan air untuk kehidupan serta habitat flora & fauna.Hidrosfera juga dapat membekalkan sumber makanan & sebagai jalan perhubungan & pengangkutan.

Atas glasier, bawah tasik11

KOMPONEN ATMOSFERA (SISTEM ATMOSFERA)Komponen atmosfera terletak di luar permukaan bumi & menjadi tempat berlakunya fenomena iklim & cuaca.Komponen ini terdiri daripada lapisan troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, ionosfera & eksosfera.Setiap lapisan ini berbeza dalam aspek ciri-ciri antara satu sama lain.Sistem atmosfera mempunyai saling kaitan antara unsur iklim & cuaca yang berlaku di atmosfera seperti suhu, hujan, tekanan udara & kelembapan udara.Unsur-unsur iklim dan cuaca ini dapat dikaji berdasarkan ruang & masa.

17.2ALAM SEKITAR SEBAGAISUMBER

RUL14

KOMPONEN BIOSFERA (SISTEM EKOLOGI-SUMBER BIODIVERSITI)Bahagian kerak bumi & atmosfera yang dihuni oleh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan & mikroorganisma, bakteria, protozoa dan lain-lain.Terdiri daripada beberapa ekosistem - ekosistem hutan, paya bakau, tasik, muara.Menjadi habitat atau tempat tinggal untuk segala hidupan, membekalkan makanan, & kaya dengan sumber biologi/ biodivesiti flora & fauna.Kepentingan kepada manusia - makanan, perubatan, tadahan air, ekopelancongan, kayu balak.

KOMPONEN LITOSFERALapisan luar bumi yang sangat pejal & membentuk kawasan daratan (benua & pulau).Meliputi 29.3% permukaan bumi & selebihnya dasar laut. Ketebalan 50 km di permukaan bumi & 5 km di dasar laut.Komponen utama batu-batuan & mineral.Sumber tanih yang subur untuk aktiviti pertanian -tanih laterit, tanih gambut, tanih aluvium.Sumber mineral - sektor perlombongan pertoleum, gas asli.

KOMPONEN HIDROSFERA (SUMBER AKUATIK-SUMBER MARIN)Meliputi laut, tasik, paya, kolam & sungai, meliputi 70.8% permukaan bumi, 97.2% air masin, 2.8% air tawar.Lautan merupakan komponen terpenting - 5 lautan utama - Hindi, Atlantik, Pasifik, Antartik & Artik.Lautan sumber alam yang penting- untuk membekalkan air hujan, menyerderhanakan suhu, protein & mineral seperti garam jenis halit.Sumber air tawar sungai, tasik, kolam.

KOMPONEN ATMOSFERA (SUMBER UDARA)Atmosfera merupakan komponen udara yang terdapat di sekeliling bumi - ketebalan 1000m. Sumber utama ialah gas - 70%, terdiri daripada beberapa jenis gas seperti nitrogen (78%), oksigen (20%), argon (0.9%), karbon dioksida (0.03%) & lain-lain (neon, helium, kripton & xenon).Terbahagi kepada beberapa lapisan:-Troposfera - menampung kehidupan manusia, haiwan & tumbuhan serta menjadi penebat bahangan matahari & bumi & membolehkan suhu bumi menjadi stabil.Stratosfera - 50 km dari permukaan bumi, tidak berawan - gas ozon menyerap sinaran ultra ungu matahari.

SUMBER YANG BOLEH DIPERBAHARUIMerupakan sumber alam yang boleh diulang pakai.Tidak akan pupus atau habis.Sumber yang dapat diganti & wujud semula setelah digunakan.Contohnya, sumber hutan, tanah, tenaga biomas, tenaga suria & tenaga hidro.

SUMBER YANG TIDAK BOLEH DIPERBAHARUITidak boleh dikitar semula.Sumber tersebut akan habis serta-merta setelah digunakan.Tidak boleh diganti.Contohnya, bahan api seperti arang, gas asli, tenaga nuklear, galian seperti emas, timah, kaolin.

HUBUNG KAIT ANTARA MANUSIA & SUMBER ALAMMembekalkan pelbagai jenis sumber kepada kehidupan setempat.Masyarakat primitif amat bergantung kepada alam sekitar untuk meneruskan kehidupan.Mengubah alam sekitar fizikal dalam memenuhi keperluan & kehendak untuk meneruskan hidup.Pembangunan yang hendak dibina perlulah mentitikberatkan alam sekitar supaya tidak tercemar & mengganggu biodiversiti.

17.3 DAYA TAMPUNG PERSEKITARAN FIZIKAL

Erika

22

KONSEP DAYA TAMPUNG SUMBER ALAMDaya tampung sumber alam merujuk kepada keupayaan sesuatu sumber alam untuk menampung & memenuhi keperluan penduduk pada tempoh tertentu.Aras penduduk & keupayaan sumber alam perlu seimbang untuk membolehkan daya tampung sumber alam memenuhi keperluan penduduk.Daya tampung sumber alam tidak dapat dicapai sekiranya berlaku lebihan penduduk dan sumber yang terhad.Kesannya seperti kekurangan makanan, kebuluran, wabak penyakit, krisis tenaga, krisis bekalan air bersih & kehilangan sumber warisan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEKUATAN DAYA TAMPUNG SUMBER ALAM

KUANTITI & KUALITI SUMBER ALAMMenjadi asas penting daya tampung sumber alam berterusan.Malaysia mampu untuk menampung keperluan makanan kerana adanya sumber tanah subur untuk pertanian.Berbeza dengan negara Ethiopia kerana sumber tanah di negara tersebut tidak subur dan tidak sesuai untuk dijalankan kegiatan pertanian.Keadaan ini akan menyebabkan krisis kekurangan sumber makanan di Ethiopia.

TAHAP TEKNOLOGIFaktor tersebut penting untuk membolehkan sumber-sumber alam diteroka, diguna & dikekalkan.Teknologi yang rendah akan menyebabkan daya tampung sumber alam menjadi lemah .Sumber hutan di Kalimantan & Sumatera tidak mampu dibangunkan dengan cekap kerana tahap teknologi yang rendah di Indonesia.Sumber hutan disimpan sebagai stok sumber walaupun penduduk memerlukannya untuk menampung kehidupan.

PENGURUSAN SUMBER ALAM YANG CEKAP DAN SISTEMATIKFaktor tersebut diperlukan untuk membolehkan daya tampung sumber alam sentiasa berterusan.Malaysia menguruskan sumber hutan secara lestari melalui projek perladangan hutan kompensatori & rawatan sivilkultur.Pelaksanaan projek ini membolehkan:-Bekalan kayu untuk generasi akan datang sentiasa berterusan.Fauna & flora sebagai sumber warisan dikekalkan.Kawasan tadahan air untuk bekalan sumber air bersih lebih terjamin.

JUMLAH PENDUDUKMemastikan daya tampung sumber alam dapat memenuhi keperluan peduduk bagi tempoh tertentu.Lebihan penduduk akan menyebabkan daya tampung sumber alam tidak berkesan.Konsep penduduk optimum perlu dilaksanakan bagi mengatasi masalah lebihan penduduk (China, Indonesia, India).Dasar kependudukan perlu dilaksanakan untuk mengawal kadar kelahiran penduduk dengan:-Meningkatkan had umur layak untuk berkahwin.Meningkatkan kualiti hidup.

KESEIMBANGAN SISTEM (EKOSISTEM)Komponen alam sekitar fizikal berada di dalam satu sistem yang wujudnya interaksi antara satu sama lain.Alam sekitar fizikal mempunyai angkubah, tenaga, bahan & sempadan sebagai satu sistem (ekosistem).Setiap angkubah berfungsi & bertindak balas secara positif atau negatif antara satu sama lain untuk mencapai keseimbangan apabila sistem tersebut diganggu.Namun begitu, proses untuk mencapai keseimbangan memerlukan tempoh masa yang lama.

GANGGUAN TERHADAP SUMBER YANG BOLEH DIPERBAHARUI (SUMBER ALAM) Ekosistem hutan akan terjejas apabila berlakunya gangguan terhadap hutan primer sama ada secara semula jadi atau tindakan manusia.Gangguan yang berlaku menyebabkan ekosistem hutan mengalami perubahan melalui pemulihan kendiri atau isotasi, iaitu daripada hutan primer kepada hutan sekunder & kembali semula kepada hutan primer.Pemulihan kendiri memerlukan tempoh yang panjang & mungkin tidak sempat dinikmati oleh generasi seterusnya.Pengurusan ekosistem hutan secara bijak perlu dilakukan untuk memastikan pemulihan kendiri tersebut menjadi berkesan.

Taman negara pahang dan hutan simpan ayer hitam puchong

32

GANGGUAN TERHADAP SUMBER YANG TIDAK BOLEH DIPERBAHARUI (SUMBER TENAGA)Pengurusan yang sistematik & berhemah terhadap sumber tenaga (petroleum & gas asli) dapat memastikan ekosistem menjadi seimbang.Sumber alternatif (tenaga hidroelektrik, tenaga solar & tenaga biomas) perlu dimajukan supaya kebergantungan terhadap sumber yang diancam kepupusan dapat dikurangkan.Untuk memajukan sumber alternatif, Malaysia perlu meningkatkan keupayaan tahap teknologi & modal.Tahap teknologi yang sedia ada juga perlu diubah suai supaya dapat menggunakan sumber a