Phan tich van de

 • View
  15.192

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. Bc 3: Phn tch vn Ths. Nguyn Th Thu Nga B mn qun l bnh vin
 2. 2. QUY TRNH QUN L CHT LNG TAN DIN 1. L do cn2. nh gi3. Phn tch 4. Gii php ci thin tnh hnh vn 5.Kt qu 6.Chun ha7.K hoch tng lai
 3. 3. Phn tch vn
  • Mc tiu hc tp:
  • Xc nh v xc minh c nguyn nhn gc r
  • Cng c:
  • S khung xng c
 4. 4. V d: Gii php nhanh
  • Phng chng ly nhim HIV/AIDS qua ng TD
  • Gii php tt nht l mi ngi s bao cao su
  • Ngun lc tp trung cho vic cung cp bao cao su rng ri
  • D n tht bi? Ti sao?
  • S dng bao cao su khng c chp nhn v khng ai dng
 5. 5. Gii php nhanh Quick solution
  • Gii php nhanh thng tht bi v n khng xc nh da trn nguyn nhn gc r ca vn m ch gii quyt/ iu tr triu chng.
 6. 6. Ti sao phi phn tch vn ?
  • Nguyn nhn : Khng bit l do no l trc tip, dn tip nn phigii quyt theo kiu bao vy , gy lng ph thi gian v ngun lc.
  • NI BN KHON CA NGI QUN L ?
 7. 7. Ti sao phi phn tch vn ?
  • Vn lnNgun lc
  • c hn
  • Cn phi cn nhc u t vo u, u t vo khu no th c hiu qu nht
  • Phi bit ngun gc ca vn l u: Con ngi, phng php,mi trng, trang thit b, yu t khctm ra gii php ph hp, hiu qu.
 8. 8. Ti sao phi phn tch vn ?
  • Gip tm ra c cc nguyn nhngy nn sai st hoc yu km ca quy trnh
  • Pht hin c cc nguyn nhn GC R a ra cc bin php gii quyt ph hp
 9. 9. Nguyn nhn gc r (root cause) l g?
  • Nguyn nhn gc r ca mt vn l cc
  • iu kinhochot nglm cho vn tn ti.
  • Nu gii quyt c nguyn nhn gc r th vn s khng ti din
 10. 10. V D S KHUNG XNG C
  • Thiu DC, HC XNKhng i xt nghimKhng ly m XN
  • Cung cp khng Mc cm vi bnhCh cn ly thuc
  • Khng c kinh phThiu kin thcThiu hiu bit
  • T l ngi nghi
  • lao n khm
  • c lm XN
  • HT S sch, BC cha ng Y, bc s khng ch nh XNm thp (42%)
  • Ghi chp thiu, saiKhng nm c quy nhvo qu 3/ 2003
  • Thiu gim stti Sn H, QN
  Mi trng, ptinNgi nghi lao Phng php Cn b y t Cha c TTGD Cha c t vn Cha c k hach GS Cha c tp hun
 11. 11. Cc phng php phn tch vn
  • K thut nhng ti sao (But why technique )
  • Ph ng php:
  • Cy vn (Problem Tree)
  • S khung xng c (Fishbone diagram)
  • Cc phng php u ging nhau vnguyn tc c bn , ch khc nhau vhnh thc tip cnv u i n kt qu ltm cnguyn nhn gc rca vn
 12. 12. S khung xng c (Fishbone/cause and effect/Ishikawa Diagram)
 13. 13. Khung xng c l g ?
  • L mt bc tranh m tmi quan h logicgia mt vn v cc nguyn nhn gy ra vn .
  • Vn
 14. 14. Cc bc thc hin s KXC
  • B1: V m hnh khung xng c (t tri sang phi)
  • B2: Vit tn vn vo u c( vit r s liu c th)
  • B3: Xc nh cc xng chnh (cc yu t ch yu lin quan n vn )
 15. 15. B3: Xc nh cc xng chnh
  • Phn loi chung theo cc nhm yu t
  • - ng no xc nh nhng nhm nguyn nhn chnh
  • VD.
  • Lu : Nguyn nhn chnh xp gn u c
  Mi trng Con ngi Vn Phng php Trang thit b
 16. 16. Cc bc thc hin (tip)
  • B4: Phn tch v tm nguyn nhn gc r bng cch t cu hi ti sao.
  • B5: Xc nh v khoanh my vo cc nguyn nhn gc r m thc s gy ra vn vc th tc ng c
  • B6: Xc minh cc nguyn nhn gc rbng s liu sn c, iu tra, phng vn hoc tho lun nhm
 17. 17. V D S KHUNG XNG C
  • Thiu DC, HC XNKhng i xt nghimKhng ly m XN
  • Cung cp khng Mc cm vi bnhCh cn ly thuc
  • Khng c kinh phThiu kin thcThiu hiu bit
  • T l ngi nghi
  • lao n khm
  • c lm XN
  • HT S sch, BC cha ng Y, bc s khng ch nh XNm thp (42%)
  • Ghi chp thiu, saiKhng nm c quy nhvo qu 3/ 2003
  • Thiu gim stti Sn H, QN
  Mi trng, ptin Ngi nghi lao Phng php Cn b y t Cha c TTGD Cha c t vn Cha c k hach GS Cha c tp hun
 18. 18. Tm tt kinh nghim
  • 1 .V s khung xng c bao gm cc yu t tc ng n vn
  • 2. Bt u bng mt hot ng no cha lm c hoc cha t yu cu.
  • 3. t cu hi ti sao cho n khi tm c nguyn nhn gc r
  • 4. Khng nh nguyn nhn gc r l c thc da vo bng chng (s liu, phng vn)
  • 5. Xy dng s KXC khng phi l vic ch lm mt ln m c th cp nht khi c thm s liu, thng tin.
  • 6. Trng hp s xng c qu phc tptch ra s xng c mi.
 19. 19. Bi tp tho lun nhm
  • S dng s khung xng c phn tch tm ra nguyn nhn gc r ca vn c xc nh trong bc 2