Click here to load reader

Portafolis digitals

  • View
    1.447

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Portafolis digitals, evidències d'aprenentatge

Text of Portafolis digitals

  • 1.Portafolis digitalsEvidncies daprenentatgeServeis Territorials a la Catalunya CentralI Jornada destudi i debat sobrela Formaci de Persones Adultes

2. De qu parlarem? Qu s un portafolis Orgens Tipus de portafolis Portafolis en educaci El Portafolis i el PLE Plantilla portafolis Educaci dAdults Rbriques davaluaci 3. Qu s un Portafolis?Instrument quet com a objectiu com la seleccide mostres de treballso evidncies deconsecuci dobjectius personals que,ordenats ipresentats duna determinada manera,compleixenla funci de potenciar la reflexi sobrecadascunade les prctiques(Barber, 2005)http://farm9.staticflickr.com/8403/8682599879_aba880f569_c.jpg 4. Eina reflexiva permostrar elcreixement delindividu a travsdel tempsutilitzant Internet.(Helen BarretCreate yourown electronic portfolio)Qu s ePortafolis?http://farm4.staticflickr.com/3553/3393660820_1a96cf8579_z.jpg 5. OrgensAnys 80Collecci en paperdels millors treballsdartistes: escriptors,pintors, arquitectes,fotgrafs, periodistes,publicitaris...http://farm3.staticflickr.com/2680/4251375785_2ca04bfd4a_z.jpg 6. Orgens1991Paulson & Meyer Portfolios: Stories ofKnowing per recollir el progrs, esfor ixits dun individu.Lestudiant participa en la selecci decontinguts, criteris delecci, einesdavaluaci de mrits i evidncies dauto-reflexi. 7. Orgens1995Judit Arter: Portfolios for Assessment andInstruction Evidncia deldesenvolupament, avaluaci decompetncies. Motiva i involucralestudiant en el seu propi aprenentatge. 8. Orgens2000Helen Barret, primera en utilitzar unePortafolis en una publicaci Create yourown electronic portfolio, eina reflexivaper mostrar el creixement de lindividu atravs del temps utilitzant Internet . 9. Orgens2005Lorenzo e IttelsonUn portafolis electrnic s una coleccide materials digitalitzats que inclouendemostracions, recursos i xits querepresenten a un individu, un grup o unainstituci...http://farm3.staticflickr.com/2302/2288908038_feeeecbd10_z.jpg 10. ProcsSi tens alguna cosa a fer o aprendre...Planifica-laFes-laRegistra-laRevisa-laComparteix-laAvalua-la 11. Portafolis en educaci 12. Portafolis en educaciSistema davaluaci integrat en el procsdensenyament i aprenentatge. Consisteix en unaselecci devidncies/ mostres que ha de recolliri aportar lestudiant al llarg dun perode detemps determinat i que respon a un objectiuconcret(Coll et al., 2004)http://farm3.staticflickr.com/2678/4172059227_9db83a6fa1_z.jpg 13. Per qu en educaciEstratgia que contribueix al desenvolupamentprofessionalInstrument dinvestigaciRecurs per a la formaci permanentServeix per donar orientaci personal i/oprofessionalConstitueix una alternativa per a lavaluaci 14. La LleiLaLlei deducaci de Catalunyaestableix a larticle 89que el "dossier personal daprenentatge"emmagatzema en suport digital i fa accessibles ... elsdocuments i els objectes digitals ... de cada alumne oalumna durant el procs daprenentatge ... El contingut deldossier por servir devidncia en el procs davaluaci.http://farm6.staticflickr.com/5270/5627863135_beec727c0e_z.jpg 15. EvidnciesEvidncies = ArtefactesCertificats acreditatius, fragments depellcules, entrevistes, activitatsacadmiques, apunts, documents, fotos,elements multimdia, treballsdassignatures...http://farm3.staticflickr.com/2027/2490405488_5683c8a072_z.jpg 16. Tipus*De treballColleccideliberada detreballsorientadaper objetiusdaprenentatge*Segons Danielson y Abrutyn (1999) http://farm1.staticflickr.com/54/106493273_8fdef7c99b_z.jpg 17. Tipus*De presentaciEs mostren els millors treballs i el seu propsits demostrar el nivell ms alt e realitzaciassolit per lalumnat.*Segons Danielson y Abrutyn (1999) http://farm1.staticflickr.com/41/74298451_cecef287dd_z.jpg 18. Tipus*Davaluaci diagnsticaPer documentar qu ha aprs lalumne enrelaci amb objectiuscurriculars especfics.*Segons Danielson y Abrutyn (1999) http://jonhernandez.files.wordpress.com/2012/02/suspenso.jpg 19. TipusDestudiantSelecci de treballsacadmics acompanyats dereflexi sobre lesfor perelaborar-los i del seuprocs daprenentatge.Faciliten lautoavaluaci ilavaluaci continuada.http://www.flickr.com/photos/[email protected]/4745222966/ 20. TipusDocentSelecci de materials reflexius i representatius del treballAfavoreixen un major coneixement del procs educatiu per una millora de la pressa dedecisions educatives.http://farm1.staticflickr.com/139/320161805_4ac230895c_z.jpg?zz=1 21. El portafolis i el PLE...me he dado cuenta de que el portafolio electrnico se ha transformado en un PLE. Pocoa poco se han incluido algunos episodios de aprendizaje formal e informal, redes sociales,redes de conocimiento e informacin, herramientas Web 2.0 y recursos educativos de mipropia autora ... El resultado final; un nuevo ecosistema de aprendizaje en el que seconectan diversidad de nodos digitales que ayudan a gestionar conocimientos, aumentarel nivel de productividad y extender las capacidades de la comunicacin.(Prof. Antonio L. Delgado)https://sites.google.com/site/edumorfosis/ 22. Conjunt d eines, serveis, relacions,connexions i interseccions queutilitzem de forma habitual i que afavoreixen elnostre aprenentatge (informal) en el dia adia y que fan que aquest aprenentatge esdevinguiconeixement.http://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/17247/1/Adell%26Casta%C3%B1eda_2010.pdfPLEQu s el PLE? 23. Una forma dusar Internet per aprendre".Adell & CastaedaPLEhttp://farm8.staticflickr.com/7022/6638184545_fba63d944e_z.jpg 24. Quelcom personal.Nosaltres prenem les decisions: 1. Quines eines utilitzar 2. Qu es connecta amb ell 3. Com volem aprendre 4. Quan volem aprendrePLEhttp://farm5.staticflickr.com/4098/4942628300_9b32692362_z.jpg 25. En 3 eixos:Exploraci, Expressi, IntercanviExploraci: a quins llocs cerquem informaci, quinessn les nostres fonts?PLEhttp://farm4.staticflickr.com/3241/3129977071_db95c4e8da_z.jpg 26. En 3 eixos:Exploraci, Expressi, IntercanviExpressi: a quins llocs transformem la informacique hem obtingut de les nostres fonts i la publiquem?PLEhttp://farm2.staticflickr.com/1324/1218971167_929d669568_z.jpg 27. En 3 eixos:Exploraci, Expressi, IntercanviIntercanvi: en quins espais compartim, aprenemi ensenyem a altres persones?PLEhttp://farm6.staticflickr.com/5230/5724149243_32b7d67f2d_z.jpg 28. PLETallerdePLE/PLN/Portafolis(XavierSu)https://sites.google.com/site/tallerpleplnportafolis/ple-i-pln 29. PLETallerdePLE/PLN/Portafolis(XavierSu)https://sites.google.com/site/tallerpleplnportafolis/ple-i-pln 30. Exploracieines daccs a la informaciPLE 31. Expressieines de creaci i edici de la informaciPLE 32. IntercanviEines de relaci amb altresPLE 33. PersonalLearningNetworkPLNhttp://farm3.staticflickr.com/2396/2229569056_cb4345da2d_z.jpg 34. PLNPersonalLearningNetworkUna PLN"PersonalLearningNetwork s la colleccicompleta de persones amb les que tenim el compromsdintercanviar informaci, en general en lnia.s levoluci natural del PLE.http://farm1.staticflickr.com/49/129594936_0f42e66ac2_z.jpg?zz=1 35. PLN sempre ha existit:famlia,amics, elcarrer,docents ...Amb InternetilaWeb2.0PLN +ric:xarxessocials,blocs,wikis, einesdemarcadorssocials...PLNhttp://farm4.staticflickr.com/3333/3222146311_6efb40d6b1_o.jpg 36. Com podem utilitzar els docents les PLNCom a desenvolupamentprofessionalPLN 37. Per aprendredelsespecialistesPLNhttp://farm7.staticflickr.com/6234/6283299220_b8c5a64521_z.jpg 38. PLEhttp://farm5.staticflickr.com/4012/4492905474_424e295b8b_o.pngPer localitzarrecursos peralaula 39. PLEPer obtenirideesiexperincies entreigualshttp://farm8.staticflickr.com/7149/6811419045_881e519f0c_z.jpg 40. PLE+informacisobretecnologiesi comintegrar-les alaprctica educativahttp://farm8.staticflickr.com/7149/6811419045_881e519f0c_z.jpg 41. PLEPer cercarsolucionsde collaboracihttp://farm5.staticflickr.com/4036/4686091427_ff46c3798d_z.jpg 42. PLEPer trobar enllaos i notcies dinters per a leducacihttp://farm8.staticflickr.com/7309/8725028024_c5e0f4e2b5_c.jpg 43. Consells de la Sue Waters a lhora de treballaramb aquestes eines1. Comenar lentament i amb lajut dun mentor.2. Utilitzar el mateix nom dusuari en totes les eines.3. Compartir a la xarxa tant com agafem della.4. Preguntar tant com responem.5. Provar noves eines abans de decidir si sn o notils.6. Comentar en los blogs daltres persones.PLNhttp://farm4.staticflickr.com/3785/8872180717_baed52f875_c.jpg 44. PLEProposta de la Sue Waters per a construir el teu PLEa) Crea un compte a Twitterb) Inicia el teu propi blogc) Subscriu-te via RSS a altres blogsd) Comena a utilitzar marcadors socialse) Uneix-te a alguna comunitat (xarxasocial) educativa 45. PLEhttp://antoniogomezmartin.wordpress.com/2013/03/04/ple-cientifico-emprendedor/Identitat digitalGesti de les tasques i informaciCompartir i consumir contingutsContent curatorEmmagatzematgeXarxes socials CientfiquesGesti bibliogrfica i bases de dadesProducci de continguts i repositoris 46. Tornant als ePortafolis 47. ePortafolis 48. Plantilla Portafolis EducacidAdultshttps://sites.google.com/a/xtec.cat/ea-portafoli/ 49. Rbrica davaluaci dePortafolidassignaturahttp://goo.gl/2aErF 50. Portafolis a la XTEChttp://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/portafolis 51. Nota finalhttps://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfolioMolta informaci daquesta presentaci sha extret del MicrotallerTAC sobre lePortfolio elaborat pel Servei Educatiu del Tarragons.Es recomana utilitzar-lo tant per a documentar-se com per ampliarinformaci sobre aquest tema.La part del PLE forma part de la presentaci Qu, qui, comconnectem?http://www.slideshare.net/centrederecursos/ple-educaci-dadultsTotes les imatges que apareixen a la presentaci tenen llicnciaCreative Commos i estan referenciades amb la URL corresponent acada diapositiva.Grcies! 52. Juan Miguel MuozServei dOrdenaci Curricular de lEducaci dAdultsManresa a 7 de juny de 2013Aquestaobraest subjecta a una llicncia deReconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de CreativeCommonsI Jornada destudi i debat sobre la Formaci de Persones AdultesServeis Territorials a la Catalunya Central