Click here to load reader

powerpoint kkp

  • View
    562

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of powerpoint kkp

  • 1. TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3105) Disediakan oleh :Farahaini Nadia Binti Mat SaadNaeiranie Binti YahayaNorhayati Binti ShahabudinNur Aniyah Binti MohamadNur Syafiza Binti ShafeePISMP Semester 4/2012Pengajian Melayu B

2. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(RPH)TAHUN 6 GEMILANGBilangan murid : 20 orangMasa : 8.10 pagi 9.10 pagiTarikh : 21 Ogos 2012Tema : Kenali Budaya MalaysiaTopik: PerayaanSubtopik : Perayaan Di Malaysia 3. SET INDUKSI (5 minit) Tayangan video perayaan Guru menayangkan video perayaan kepada murid. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan video yangditayangkan. Guru mengaitkan video dengan tajuk pelajaran. 4. VIDEO 5. LANGKAH 1 (20 MINIT)Guru mengedarkan teks dialog.Guru kemudiannya meminta murid membacakan petikan yangdiedarkan.Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan perayaan diMalaysia. 6. LANGKAH 2 (15 MINIT)Guru menunjukkan gambar-gambar perayaan yangterdapat dalam Big Book.Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan danmengedarkan kertas majung.Setiap kumpulan diberikan tajuk bagi perayaan setiap kaumyang terdapat di Malaysia.Setiap kumpulan membuat peta minda berkenaan tajukyang diberi.Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil tugasanGuru mengedarkan lembaran kerja kepada murid(Lampiran) 7. LANGKAH 3 (10 MINIT)Guru mengedarkan bahan-bahan untuk membuat kad ucapanGuru kemudiannya menerangkan cara-cara membuat kaducapanGuru memberi masa kepada murid untuk membuat kaducapan secara individuGuru meminta murid mempamerkan kad ucapan di hadapankelas. 8. PENUTUP (10 MINIT)Guru meminta murid untuk mengulang isi pelajaran tentangamalan nilai murni semasa perayaanGuru meminta seorang murid untuk merumuskan isipelajaran.Guru mendengarkan lagu Suasana Hari Raya dan muridmenyanyi bersama. 9. TAMAT