Preci danasnjeg coveka

  • View
    897

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Preci danasnjeg coveka

  • 1. Preci dananjeg oveka

2. Sahelantropus tchadensis Salentropus tchadensis je prvi predak nae vrste. Otkriven je 2002 godine u adu Vrsta ima mnogo slinosti sa modernim ovekom, ali i sa ovekolikim majmunima. O ovoj vrsti se ne zna mnogo zato to je od fosila naena samo lobanja 3. Australopithecus afarensis Australopitekus je prvi na predak koji je hodao uspravno. Otkriven je u Afaru, Etiopia. Ishrana mu se sastojala od bobica, korenja i strvinarenja. Otkrivene su velike skupine kostiju u vidu delimino celih skeleta. 4. Australopithecus africanus Australopitekus afrikanus je znaajan zato to je bio prvi ovek koji je strvinario i jeo meso. Bili su snaniji i pametniji od svojih predaka. Postoje lobanje afrikanusa sa ostatcima njihovog mozga. 5. Homo habilis Prvi otkriveni primerak porodice Homo Graa slina naoj Prva vrsta koja je pravila primitivne alatke. 6. Homo georgicus Prvi ovek koji je napustio afriki kontinent. Pretpostavlja se da su osmislili prvu tradiciju i religiju to se vidi u ukraenim lobanjama. 7. Homo ergaster Prvi ljudi koji su pravili sloenije alatke. Homo ergasteri su prvi razvili jezik. Bili su iste visine i grae kao dananji ljudi. 8. Homo erectus Homo erectus je bio bliski srodnik Homo ergastera. Prvi ovek koji je napravio koplje. Od kostiju su naene dve kompletne lobanje i butna kost. 9. Homo antecessor Prvi ovek koji je naselio Evropu. Kraj razvoja stopala kod ljudi. Postoji ansa da su Homo antcesstori bili kanibali. 10. Homo heidelbergensis Traka razdvajanja Homo neanderthalensisa Homo sapiensa. iveli su na vie razliitih kontinenata. Imali su sloen asortiman alatki. 11. Homo floresiensis Homo floresiensis je bio upola nii od dananjeg oveka. Uprkos malom telu bili su dosta snana bida Veruje se da su floresiensisi bili mali zato to su iveli na malom, izolovanom ostrvu. 12. Homo neanderthalensis Neandertalci su bili izdrljiviji ali i zdepastiji od dananjeg oveka. Izraivali su sloene alatke i toplu odedu. Koristili su ukrase, tetovae i ratne boje da bi se uinili zastraujudim u lovu. 13. Homo sapiens Najrazvijenija vrsta oveka. Vrsta se rairila preko celog sveta. Tokom narednih sedam miliona godina razvoja naa vrsta je ostala jedina vrsta roda Homo na planeti. 14. Dalji razvoj ljudske vrste Nakon irenja nae vrste ovek se razvio iz lovako-sakupljakog drutva u poljoprivredno drutvo to je propratilo razvoj umetnosti i nastanak prve civillizacije.