Què és matèria?

Embed Size (px)

Text of Què és matèria?

1. Tema 0 Qu s matria?(Tema de 1er de ESO per que es dna en 2n)De Ral per als meus alumnes 2. Gui del tema1. Qu s matria?2. Propietats de la matria.3. Massa (m).4. Volum (V).5. Densitat (d).6. Clcul de m, V i d. 3. 1. Qu s matria?La definici ms simple de matria s: tot all que te massa i volum,per tamb shi val: tot all que te massa i ocupa un lloc a lespai ,o incls: s una entitat, camp o discontinuitat que pot traduir-se com un fenmen perceptible, capa de propagar-se a travs de lespai-temps a una velocitat inferior o igual a la de la llum i a la que es pot associar energia.(Tria la que ms tagrade) 4. 2. Propietats de la matria Propietats son caracterstiques de la matria. Nosaltres les dividimen 2 grupos de 2: propietats quantitatives o magnituts sn aquelles que poden mesurar-se amb nmeros (com la velocitat, el temps o el pes) propietats qualitatives sn aquelles que no poden mesurar-se amb nmeros (com el color, la transparncia o la forma) propietats intensives sn aquelles propietats que no depenen de la grandria (com la temperatura, la olor o la densitat) propietats extensives sn aquelles propietats que s depenen de la grandria (como la massa, el volum o el rea) 5. 3. La massa (m) La massa es la quantitat de matria que te un cos. Lunitat de mesura per a la massa segons el SI s el kilogram(kg) Per tal de mesurar-la sutilitza la balanaBalana comercialBalana de laboratori Balana digital 6. Massa i pes Encara que al parlar habitualment els utilitzem com sifren la mateixa cosa, no ho sn. La massa, com ja hem dit, s la quantitat de matria quet un objecte; el pes, en canvi, es la fora amb la que laTerra atrau els objectes. Per tant el pes no es mesurar en kg sino en unitats defora (el Newton,N) amb un dinammetre. A ms, la massa de un objecte es fixa, mentres que elpes ser menor quan ms lluny del centre de la Terraestiga eixe objecte. 7. Recordat: kg hg dag g: 10 x 10 dg cg mg 8. 4. El volum (V) El volum es la quantitat despai que ocupa un cos. Encara que no s el mateix, lutilitzarem com a sinnim de capacitat(quantitat de volum que cap a linterior dun receptacle). Lunitat de mesura per al volum segons el SI s el metre cbic (m 3)o el litre (l). Per tal de mesurar el volum de lquids sutilitzen: Po ta Jein ar be r gB r ta uePipeta M tr za aa r d foa o01 2052 20047 10547 10048 5049 2550 9. Clcul del volum dun slid xicotet: V1 = 22 ml V2 = 26 mlVpedra = 26 22 = 4 ml 10. Recordat: klkm3 hl= hm3 dal dam3: 10: 1000l= m3x 10x 1000 dldm3 cl= cm3 mlmm3 11. 5. La densitat (d) La densitat es una propietat que relaciona la massa amb elvolum. Es calcula mitjanant esta frmula:massad= volum En el SI la massa es mesura en kg i el volum en m3, per aixla densitat sha de mesurar en kg/m3. En canvi nosaltres per amesurar la densitat utilitzarem el g/cm3. 12. La densitat s una magnitut intensiva, es a dir, no depen de lagrandria, per aix podem dir que s una propietat dels materials,no dels objetes realitzats amb ells.densitats kg/m3 g/cm3 Recorda que densitat no s el mateix que viscositat, ja que lasegona s la resistncia que tenen els lquids a lliscar per unasuperficie. (Laigua s ms densa que loli pero loli s ms viscsque laigua, per exemple). 13. Per altra banda, la densitat est relacionada amb la flotabilitat, ja quetots els cossos que siguen menys densos que un lquid o un gassurarn en eixe lquid o gas. Oblidat per tant de que all que safona es per que pesa ms, oall de que laire calent pesa menys que el fred i tot aix 14. d>1 d