54
Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008 Bibliomining dobývání znalostí z knihovních databází a systémů Radka Římanová Státní technická knihovna ÚISK FF UK [email protected]

Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliominingdobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Radka ŘímanováStátní technická knihovna

ÚISK FF [email protected]

Page 2: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

2

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Dolování dat

„Dobývání znalostí bývá definováno jako proces netriviální extrakce implicitních dříve neznámých a potenciálně užitečných informací z dat [Fayyad a kol., 1996].

O dobývání znalostí z databází se začíná intenzivněji mluvit v polovině 90. let, kdy si nárůst objemu dat uchovávaných v různých organizacích spolu s potřebou tato data analyzovat vynutil propjení poznatků ze tří oblastí: statistiky, databází a strojového učení.“ [BERKA, 2001]

Page 3: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

3

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Dolování dat BERKA , Petr, 2001. Aplikace systémů

dobývání znalostí pro analýzu medicínských dat [online]. Praha : EuroMISE Centrum – Kardio, VŠE, 2001 , datum poslední aktualizace: 24. 10. 2002 [cit. 2008-04-04]. Tato studie vznikla v dubnu 2001 v rámci projektu LN 00B 107 MŠMT ČR. Dostupný z WWW: <http://euromise.vse.cz/kdd/index.php>.

BERKA, Petr, 2003. Dobývání znalostí z databází. Praha : Academia, 2003. 336 s. + 1 CD.

Page 4: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

4

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Dolování dat Termín pochází z ekonomických

věd (business inteligence) Nyní rozšířeno i do dalších oborů –

biologie, medicína, technika, pedagogika …knihovnictví

Přínos – pravdivé, nové informace ve vztahu k jiným informacím, nová překvapivá zjištění

Page 5: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

5

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Dolování dat a informační věda

Rozvíjí statistické metody Umožňuje rychlé aplikování

zjištěných poznatků do praxe, stejně rychlé jako prostředí ovlivněné IT v dnešní době

Umožňuje použití laboratorní metod pro ověření vědeckých hypotéz

Page 6: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

6

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining Nový termín – 2002 Zavedl Scott Nicholson, profesor Syracuse

University School of Information Studies

NICHOLSON, Scott. Bibliomining : data minig for libraries [online]. Syracuse : Syracuse University - School for Information Studies, c2002-2005 , 05-Jan-2008 [cit. 2008-04-04]. Dostupný z WWW: <http://www.bibliomining.com/>.

Page 7: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

7

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Nový termín?

Page 8: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

8

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Scott Nicholson http://www.scottnicholson.com/ Nar. 1971 Library Game Laboratory of

Syracuse – 2008 – výzkum hraní deskových her, možnosti rozvoje v souvislosti s rozvojem služeb knihoven

Autor hry „Tulipmania 1637“

Page 9: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

9

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Nový termín?????? Termín Knihovna je v IT používán

pro sbírku procedur, funkcí a datových typů (např. standardní knihovna jazyka C)

Dolováním dat v knihovnách není dolováním dat o knihovně

Page 10: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

10

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining v češtině 1. SOŠKOVÁ, Michala, 2006. Analýza a vyhodnocení

činností uživatelů souborného on-line katalogu Masarykovy univerzity. Brno, 2006. 58 s. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav české literatury a knihovnictví. Kabinet knihovnictví. Informační studia a knihovnictví. Vedoucí bakalářské práce Zdeněk Kadlec. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/th/108801/ff_b/Bakalarka_prace_Soskova.pdf>.

Page 11: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

11

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining v češtině 2.

VOJNAR, Martin, 2007. Zpětná vazba ze statistik OPAC – bibliomining . Knihovny současnosti 2007 : prezentace z konference [online]. 2007 [cit. 2008-04-04]. Dostupný z WWW: <http://www.sdruk.cz/sec/2007/b3/12_vojnar_bibliomining.pdf>.

Page 12: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

12

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Nástroje pro bibliomining a software v knihovnách Nízká podpora dolování dat bez znalostí

programování či vstupu do vnitřních tabulek = knihovník musí spolupracovat s IT specialistou (nebo dodavatelem systému)

Systém Aleph - speciální modul ARC – Aleph reporting center

Místo pro realizaci studentů ÚISK FF UK Možnost použití software (např. LISp-

Miner, VŠE Praha)

Page 13: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

13

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining proces1. Porozumění problematice

Co chceme zjistit, cíl projektu… Prediktivní metoda

- předvídá budoucí hodnoty na základě zjištěných vlastností stávajících

Popisná metoda - přesné informace o současném stavu

Page 14: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

14

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining proces2. Analýza dostupné datové

základny Vyhledání vhodných množiny pro dat pro

bibliomining

Page 15: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

15

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining proces2. Analýza dostupné datové základny

PříkladCíl – služby z historických fondů Státní technické

knihovny – možnosti:a) Dolovat budeme v záznamech, které mají

atribut „Historický fond STK“Přínos – zjistíme přesně vlastnosti

platící pro tuto sbírkua) Dolovat budeme v celém katalogu

Přínos – zjistíme více, ale množství dat může zkreslit výsledek, nebo se projekt zastaví nad tím, že se zdá, že něco by ještě navíc do kolekce patřit mělo a není tam…

Výběr správného přístupu → zpřesnění cíle

Page 16: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

16

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining proces3. Čištění a příprava dat

Mají data, která chceme analyzovat atributy na kterých chceme stavět naši analýzu?

Za jaké situace data vznikala (roční doba, akademický rok, kvalita připojení k síti internet…)

Page 17: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

17

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliominingproces

4. Průzkum dat a modelování

Vytvoření algoritmů pro proces Počet etap průzkumu dat nelze

předem přesně stanovit Nutné počítat s časovou rezervou

Page 18: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

18

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining proces4. Zhodnocení vzorku výsledků

Předložení výsledků odborníkům (knihovníkům) k posouzení

Příliš překvapivé výsledky → nedošlo k chybě?

Příliš překvapivé výsledky → zpět o několik kroků procesu

Kontrole pomůže tzv. „typický představitel“ (např. časopis Nature)

Page 19: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

19

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining proces5. Zpráva a implementace 1. Dokumentace procesu ve všech etapách Před prezentací veřejnosti, konzultovat

s knihovníky, Bibliomining musí být vnímán pozitivně

– všichni chtějí být lepšími, ale nikdo nechce být kárán

Selhání bibliominingu – knihovníci přestávají spolupracovat při tvorbě dat nebo se je snaží upravit

Page 20: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

20

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining proces5. Zpráva a implementace 2. Podpora sociálních vztahů s

uživateli – srozumitelné zveřejnění výsledků

Neadresná etická prezentace – maximálně do úrovně kategorie uživatelů

Page 21: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

21

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

A pak zase znovu… Statistické výstupy získané z

bibliominingu je vhodné opakovat v pravidelných cyklech – v ideálním případě pravdivě odhalí zlepšení….stagnaci….zhoršení…

Softwarové nástroje vyvinuté pro bibliomining proces využít vícekrát….postupné snižování nákladů

Page 22: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

22

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining v praxi aneb co nám poví KIS

Uvedené příklady slouží jako ilustrace využití bibliominingu, nikoli prezentace výsledků jednotlivých výzkumů!

Termín bibliomining nebyl použit v žádné citované práci

Page 23: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

23

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Vzdálený přístup do databází elektronických časopisů ŘÍMANOVÁ, Radka, 2002. Ultra Access :

vstupy do elektronických verzí periodik aneb které služb NLK jsou přístupné po otevírací době II. In Knihovny současnosti 2002 : sborník z 10. konference, konané ve dnech 24 - 26. září 2002 v Seči u Chrudimi. Brno : Sdružení knihoven, 2002. s. 100-103. ISBN 80-86249-18-2.

Page 24: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

24

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Vzdálený přístup do databází elektronických časopisů 1.

2000 – MŠMT podpořilo nákup online databází elektronických časopisů – několik tisíc titulů

Licence – autentifikace na IPA knihovny nebo školy

Statistiky – dnes COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources)

Page 25: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

25

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Vzdálený přístup do databází elektronických časopisů 2.

2000 – pro koho tyto databáze nakupujeme?

Informační bariéra – geografická a časová

Software pro realizaci vzdáleného přístupu Ultra Access (Národní lékařská knihovna 2002)

Page 26: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

26

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Vzdálený přístup do databází elektronických časopisů 3.

Ultra Access – hlavní cíl – přístup mimo NLK

Vzdálený přístup – nutné povolení v licenci

Vzdálená registrace – nutnost smlouvy, účetní opatření (očekávaná platba)

Zhodnocení výsledků pořízení – statistiky využívání – potřeba filtru od „in-house“ přístupů

Page 27: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

27

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Vzdálený přístup do databází elektronických časopisů 4. Spolupráce s softwarovým

specialistou Grafická nadstavba Analýza dat,které systém eviduje

(omezení - přístup do databáze ano, chování v konkrétní databázi nikoli)

Definice položek pro dolování dat

Page 28: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

28

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Vzdálený přístup do databází elektronických časopisů 5. Autorizace uživatele – podmínka

licence – z hlediska dolování dat – velmi lákavá informace

Vytvoření trvalého nástroje pro sledování služby na intranetu Národní lékařské knihovny

Page 29: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

29

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining a OPACvýznam názvu nakladateleŘÍMANOVÁ, Radka. Kvalitní katalog -

nezbytný zdroj pro poskytování služeb knihovny. In Knihovny současnosti 2005 : Sborník z 13. konference, konané ve dnech 13. - 15. září 2005 v Seči u Chrudimi. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2005. s. 218-227. ISBN 80-86249-33-6.

Page 30: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

30

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining a OPACvýznam názvu nakladatele 1. Konkrétní problém katalogizační AACR2 – název nakladatele do pole

260, tak jak je uvedeno v knize Katalogizátoři – snaha o unifikaci

názvu nakladatele – konkrétní odraz vznik pole 928

Page 31: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

31

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining a OPACvýznam názvu nakladatele 2. Problém – náklady na údržbu

rejstříku autoritních podob názvu nakladatele x podle čeho uživatelé vyhledávají

Page 32: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

32

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining a OPACvýznam názvu nakladatele 3.

Výsledek - Název nakladatele není pro hledání v OPAC významný

Vytvoření tabulky na intranetu Státní technické knihovny

Další „překvapivá“ zjištění

Page 33: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

33

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining a OPACvýznam názvu nakladatele 4.(STK OPAC knihy 21. 4. – 21. 7. 2005)

Index WWW %(zaokrouhleno)

Z39.50 %

Název 6204 37 % 0 0

Autor 3310 20 % 0 0

Předmětové heslo

2536 15 % 0 0

Název produktu

302 2 % 0 0

Heslo PSH 188 1 % 0 0

Page 34: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

34

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining a OPACvýznam názvu nakladatele 5. (STK OPAC knihy 21. 4. – 21. 7. 2005)

Index WWW %(zaokrouhleno)

Z39.50 %

MDT 75 0 0 0Nakladatel 204 0 0 0

Edice 77 0 0 0ISBN 430 3 % 1212 95 %ISSN 79 0 56 0Signatura 3350 20 % 0 0

Page 35: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

35

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining a OPACvýznam názvu nakladatele 6.Režim „vyhledávání“ (STK OPAC knihy 21. 4. – 21. 7. 2005)

Položka WWW %zaokrouhleno

Z39.50 %

Všechny 46393 70 % 0 0Autor 8377 13 % 3369 54Název 7461 11 % 2716 44Předmětová hesla

2884 4% 107 2

Nakladatel 730 1% 0 0

Page 36: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

36

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining a OPACvýznam názvu nakladatele 7.

Překvapivé výsledky:1. Kde uživatelé hledají častěji (režim, položka)2. Pojmenování položek v OPAC, rozumíme si?3. Rozdíl mezi hledáním ve www a Z39.504. Důležitost selekčních prvků, na co je nám

MDT?5. Jak pomoci přesnosti nejčastějšího typu

dotazu do OPAC?

Pozor na zobecnění – nepřenositelné vůči jiné uživatelské skupině či OPAC!!!!!

Page 37: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

37

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining a OPAC : porovnání dotazníku a bibliominingu z KIS

Aleph

DOLEŽALOVÁ, Pavlína, 2007; ŠRAJBOVÁ, Magda; TRNKA, Jiří. Katalogizátor pro(ti) uživateli katalogu aneb jak uvažuje knihovník o čtenáři. Knihovny současnosti 2007 : Sborník z 15. konference, konané ve dnech 11.–13. září 2007 v Seči u Chrudimi [online]. 2007 [cit. 2008-04-11], s. 389-404. Dostupný z WWW: <http://www.sdruk.cz/sec/2007/sbornik/3-08.pdf>.

Page 38: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

38

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining a OPAC : porovnání dotazníku a bibliominingu

z KIS Aleph 1. Provnání tradiční formy průzkumu v

knihovnách a bibliominingu Hledání bariér mezi OPAC a uživatelem V roce 1967 – lístkové katalogy SVK

Plzeň Chyběl názvový katalog, málo užívaný

systematický (MDT

Page 39: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

39

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining a OPAC : porovnání dotazníku a

bibliominingu z KIS Aleph 2. Zkoumané skupiny

– katalogizátoři, pracovníci ve službách, uživatelé

– dotaz na knihovníky – podle čeho hledáte vy a podle čeho si myslíte, že hledají uživatelé…

Page 40: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

40

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining a OPAC : porovnání dotazníku a

bibliominingu z KIS Aleph 3. Předpoklad při bibliominingu

OPAC – laiciKIS staff rozhraní – knihovníci

Dotazník – uživatelé uváděli rozšířenou škálu typů rešerši – nutno zkoumat skupinu respondentů – spíše lidé s hlubším vztahem ke knihovně (snaha „potěšit“ dotazujícího knihovníka)

Bibliomining – srovnatelné výsledky s STK

Page 41: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

41

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Bibliomining a OPAC : porovnání dotazníku a bibliominingu z KIS

Aleph 4.Ze závěrů průzkumu např.- Podle titulů nebo typů hledané literatury lze

usuzovat i na úroveň práce uživatelské kategorie = studenti používají při hledání studijní literatury častěji než běžný uživatel kombinaci více termínů (název x rok)

- Uživatelé nevnímají struktury bibliografického záznamu

- Pracovníci ve službách lépe znají uživatele a jejich požadavky – nutné najít mechanismus jak tyto znalosti předávat do zpracovatelských sfér

Page 42: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

42

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Prezenční výpůjčky ŘÍMANOVÁ, Radka, 2006; SKOLKOVÁ,

Linda. Jak sledovat využití knihovního fondu. In CASLIN 2006 : Zpětná vazba aneb děláme to dobře? Český ráj, 11.-15. 6. 2006. Praha : Knihovna AV ČR, 2006. s. 44-67. ISBN 80-86675-10-6. Prezentace dostupná z WWW: <http://www.lib.cas.cz/caslin-2006/download/Rimanova_Skolkova_prezentace.pdf>

Page 43: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

43

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Prezenční výpůjčky 1. „Kde nejsou data nemůže být ani

bibliomining…“ Elektronické časopisy – dobrá

statistická podpora Tištěné časopisy - prezenční

výpůjčky – obtížné vytváření dat

Page 44: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

44

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Prezenční výpůjčky 2. Proč sledovat?

Např.– efektivita nákladů na pořízení a

zpřístupnění– uspořádání a organizace studoven– opravdu nutné jen prezenčně?– porovnání počtu služeb document delivery

services a přímého využívání– poměr mezi využíváním tištěné a

elektronické verze …..

Page 45: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

45

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Prezenční výpůjčky 3.Z výsledků 57% knihoven nemělo prokazatelné výsledky o

poměru využívání papírových a elektronických verzí

Poměr mezi stabilitou financování a investicemi do sledování prezenčních výpůjček

Nejčastější metoda – ruční snímání čárových kódů a porovnáváním s evidencí v KIS

RFID technologie – sledování prezenčních výpůjček na bází čipu – laboratoř 3M

Page 46: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

46

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Turniket a bibliomining

LOŠŤÁKOVÁ, Danuše, 2006; SLEZÁKOVÁ, Ludmila. Víme, co naši uživatelé potřebují?. In CASLIN 2006 : Zpětná vazba aneb děláme to dobře? Český ráj, 11.-15. 6. 2006. Praha : Knihovna AV ČR, 2006. s. 89-97. ISBN 80-86675-10-6. Prezentace dostupná z WWW: <http://www.lib.cas.cz/caslin-2006/program.php>

Page 47: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

47

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Turniket a bibliomining Identifikace uživatele na vstupu do

knihovny Přínos – adresné vyhodnocení vůči

studované fakultě, prokazatelné požadavky při sdíleném financování a argument pro spojení knihoven

Negativní dopad – bariéra při vstupu do knihovny, v roce 2007 odstraněn

Page 48: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

48

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Zkušenost z Tchaj-wanu

WU, Chin-Hsing, 2003; LEE, Tzai-Zang; KAO, Shu-Chen. Knowledge discovery applied to materiál aquisitions for libraries. Information Processing and Management. 2004, vol. 40 [cit. 2008-04-02], p. 709-725. Doi:10.1016/j.ipm.2003.08.010. Abstrakt dostupný z WWW: <http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1018554http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1018554>. ISSN 0306-4573.

Page 49: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

49

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Zkušenost z Tchaj-wanu 1.

Bibliomining pro akviziční politiku univerzity

Další záludnost bibliominingu – poměr odborníků a služeb - jak vyhovět i těm, kterých je méně

Nutná kombinace tradičních prvků – zkušenost, studijní plán, fakultní doporučení a bibliominingu

Page 50: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

50

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Zkušenost z Tchaj-wanu 2.

„…Knihovníci, kteří přijmou technologie jako partnera při rozhodování, jsou i nadále více přístupni tomu, aby se změny v jejich práci děly na základě analytických počítačových metod. Z tohoto důvodu doporučujeme nezapomenout v projektech na náklady a prostor pro vysvětlení všem, kteří pracují s výpůjční databází, že při své práci vytváří i data pro budoucí akvizici…“

Page 51: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

51

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Závěr 1. 1. Knihovník musí vědet o existenci a

možnostech bibliominingu. Pokud jej nezná, pak alespoň o existenci a možnostech dolování dat .

2. Před knihovníky leží úkol přejít od intuitivních metod dolování dat k standardizovaným procesům a zařadit je do své práce.

Page 52: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

52

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Závěr 2.3. Při práci v knihovně minimalizovat

neevidované procesy a zároveň výsledky bibliominingu prezentovat i v souvislostech statisticky nepopsatelných skutečností.

4. Výsledky bibliominingu prezentovat a využívat v souladu s etickými principy knihovníka a pozitivním způsobem.

5. Požadovat na všech producentech SW pro knihovnicko-informační služby dynamické nástroje pro bibliominingové projekty.

Page 53: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

53

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Vzhůru do dolů!

http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/img/1853.jpg

Page 54: Radka Římanová: Bibliomining - dobývání znalostí z knihovních databází a systémů

Jinonické informační pondělky, Praha, 3. 11. 2008

Bibliomining, ([email protected])

54

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA

Děkuji za pozornost

Radka Římanová

[email protected]