Razumevanje kredibiliteta i načina korišćenja onlajn medijskog sadržaja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Razumevanje kredibiliteta i načina korišćenja onlajn medijskog sadržaja

 • 1. Razumevanje kredibiliteta i naina korienja onlajn medijskog sadraja kod studentske populacije Sanja Novak, dr Goran Bulatovi, mr Ljiljana Lj. Bulatovi Fakultet za menadment F@M, Novi Sad
 • 2. Nepismeni 21. veka nee biti oni koji ne znaju da piu ili itaju, nego oni koji ne mogu da ue, odue i ponovo naue. Alvin Tofler Fakultet za menadment F@M, Novi Sad
 • 3. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad Distributeri Proizvoai onlajn sadraja Interesne grupe Konzumenti
 • 4. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad
 • 5. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad
 • 6. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad Istraivanje PREDMET : ponaanje konzumenata onlajn medijskog sadraja ko, ta, kada, gde, zato i kako? 111 ispitanika studenata Univerziteta u Novom Sadu PROBLEM: priroda korienja interneta kao medija i onlajn medijskog sadraja REZULTATI: znaaj sa aspekta edukatora o medijima razumevanje i edukacija kako koristiti onlajn medijski sadraj?
 • 7. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad Rezultati istraivanja PITANJE 1: Pomou kog medija se najvie informiete u toku dana?
 • 8. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad PITANJE 2: Kada dobijete interesantnu informaciju putem tradiconalnih medija (radio, TV, tampa), na koji nain se dalje informiete o njoj, kako je proveravate?
 • 9. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad PITANJE 3: O kojim temama se najvie informiete na internetu tokom dana?
 • 10. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad PITANJE 4: Internet sadraj najee koristite za...?
 • 11. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad Priroda korienja onlajn sadraja prema studijskim smerovima
 • 12. PITANJE 6: Informacije na internetu smatrate kredibilnim...? Fakultet za menadment F@M, Novi Sad
 • 13. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad Procenat korienja linkova koji se nalaze u onlajn sadraju
 • 14. PITANJE 7: ta je za vas potpun, kredibilan, onlajn medijski sadraj? Fakultet za menadment F@M, Novi Sad
 • 15. PITANJE 8: ta najvie vrednujete kod dvosmerne komunikacije sa onlajn medijima i medijskim sadrajem? Fakultet za menadment F@M, Novi Sad
 • 16. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad PITANJE 9: Koliko esto ostavljate komentar na neki onlajn medijski sadraj?
 • 17. PITANJE 10: Koliko esto uestvujete u kreaciji onlajn medijskog sadraja (Wikipedia, postavljanje fotografija ili video snimaka i sl.)? Fakultet za menadment F@M, Novi Sad
 • 18. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad PITANJE 11: Koliko esto delite medijski sadraj na drutvenim mreama?
 • 19. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad Analiza rezultata istraivanja
  • Studenti
  • Internet i njegov sadraj koriste za zabavu i komunikaciju
  • Onlajn sadraj kredibilan ako je subjektivno procenjen kao pouzdan
  • Drutvene mree i onlajn izdanja tampe
  • Aktivnosti prema onlajn sadraju gotovo istovetne kao prema tradicionalnom medijskom sadraju
 • 20. Piramida nivoa konzumenata onlajn sadraja: Fakultet za menadment F@M, Novi Sad
 • 21. Advertajzing Novinarsko izvetavanje Novinarsko izvetavanje Poistoveivanje Preporuke Poverenje Iskustvo Znanje Aktivizam Snano poistoveivanje Fakultet za menadment F@M, Novi Sad
 • 22. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad Zakljuak
  • Multidisciplinarno prouavanje medija tradicionalnih i onlajn
  • Onlajn medijska pismenost koja se oslanja na osnovnu funkcionalnu medijsku pismenost
 • 23. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad
  • Interagovanje proizvoda sa konzumentima podii na vii nivo
  • Plasirati potpun onlajn medijski sadraj
 • 24. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad
 • 25. Fakultet za menadment F@M, Novi Sad