of 9 /9
README - en konferens om vår viktigaste samhällsfråga

README intro

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of README intro

Page 1: README intro

README- en konferens om vår

viktigaste samhällsfråga

Page 2: README intro

VARFÖR README?Läsningen är vår mest akuta samhälls-, kultur- och demokratifråga. !Läs-kompetensen dyker snabbt och de läsrelaterade frågorna skär genom alla branscher.

Page 3: README intro

VÅRA MÅLGRUPPER

Skolan

Biblioteken Forskarna

Bokbranschen

Page 4: README intro

PRATAR INTE MED VARANDRA

Skolan

Biblioteken Forskarna

Bokbranschen

Page 5: README intro

• Årligt återkommande konferens om läsfrågan.

!

• Lund och README ska bli den viktigaste

samlade noden för bred och djuplodande

diskussion.

README:Vi vill ändra på det

Page 6: README intro

• Mötesplats för branscher, där forskning

möter skola, bibliotek och bokbransch.

!

• Visa upp aktuell forskning och teknik.

!

• Agera praktiskt och vara nyskapande.

README:Vi vill ändra på det

Page 7: README intro

CHAPTERREADME – hacka läsningen!

– Nya idéer för läsande.

– Vidga läsdiskussionen

– Skapa nya affärsidéer

– Föra samman forskning och

entreprenörsskap

Page 8: README intro

CHAPTERREADME

2014

– En dags konferens

– Ett dygns hackathon

Page 9: README intro

README