of 140 /140
America Britain

rebolusyong Amrikano

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Very Good Butalid!!! :)

Text of rebolusyong Amrikano

Page 1: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 2: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 3: rebolusyong Amrikano

America Britain

PROYEKTO SAARALING PANLIPUNAN

Page 4: rebolusyong Amrikano

America Britain

PROYEKTO SAARALING PANLIPUNAN

Page 5: rebolusyong Amrikano

America Britain

PROYEKTO SAARALING PANLIPUNAN

Page 6: rebolusyong Amrikano

America Britain

PROYEKTO SAARALING PANLIPUNAN

Page 7: rebolusyong Amrikano

America Britain

PROYEKTO SAARALING PANLIPUNAN

Page 8: rebolusyong Amrikano

America Britain

PROYEKTO SAARALING PANLIPUNAN

Page 9: rebolusyong Amrikano

America Britain

PROYEKTO SAARALING PANLIPUNAN

Page 10: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 11: rebolusyong Amrikano

America BritainSubmitted By:

Jake Brandon BantogonJohn Patrick Espinosa

Albert MogoteMervin Delos Reyes

Joshua Lozano

Page 12: rebolusyong Amrikano

America BritainSubmitted By:

Jake Brandon BantogonJohn Patrick Espinosa

Albert MogoteMervin Delos Reyes

Joshua Lozano

Page 13: rebolusyong Amrikano

America BritainSubmitted By:

Jake Brandon BantogonJohn Patrick Espinosa

Albert MogoteMervin Delos Reyes

Joshua Lozano

Page 14: rebolusyong Amrikano

America BritainSubmitted By:

Jake Brandon BantogonJohn Patrick Espinosa

Albert MogoteMervin Delos Reyes

Joshua Lozano

Page 15: rebolusyong Amrikano

America BritainSubmitted By:

Jake Brandon BantogonJohn Patrick Espinosa

Albert MogoteMervin Delos Reyes

Joshua Lozano

Page 16: rebolusyong Amrikano

America BritainSubmitted By:

Jake Brandon BantogonJohn Patrick Espinosa

Albert MogoteMervin Delos Reyes

Joshua Lozano

Page 17: rebolusyong Amrikano

America BritainSubmitted By:

Jake Brandon BantogonJohn Patrick Espinosa

Albert MogoteMervin Delos Reyes

Joshua Lozano

Page 18: rebolusyong Amrikano

America BritainSubmitted By:

Jake Brandon BantogonJohn Patrick Espinosa

Albert MogoteMervin Delos Reyes

Joshua Lozano

Page 19: rebolusyong Amrikano

America BritainSubmitted By:

Jake Brandon BantogonJohn Patrick Espinosa

Albert MogoteMervin Delos Reyes

Joshua Lozano

Page 20: rebolusyong Amrikano

America BritainSubmitted By:

Jake Brandon BantogonJohn Patrick Espinosa

Albert MogoteMervin Delos Reyes

Joshua Lozano

Page 21: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 22: rebolusyong Amrikano

America Britain

Submitted To:Mrs. Ruthela Andres

Page 23: rebolusyong Amrikano

America Britain

Submitted To:Mrs. Ruthela Andres

Page 24: rebolusyong Amrikano

America Britain

Submitted To:Mrs. Ruthela Andres

Page 25: rebolusyong Amrikano

America Britain

Submitted To:Mrs. Ruthela Andres

Page 26: rebolusyong Amrikano

America Britain

Submitted To:Mrs. Ruthela Andres

Page 27: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 28: rebolusyong Amrikano

America Britain

ANG REBOLUSYONNG AMERICA

Page 29: rebolusyong Amrikano

America Britain

ANG REBOLUSYONNG AMERICA

Page 30: rebolusyong Amrikano

America Britain

ANG REBOLUSYONNG AMERICA

Page 31: rebolusyong Amrikano

America Britain

ANG REBOLUSYONNG AMERICA

Page 32: rebolusyong Amrikano

America Britain

ANG REBOLUSYONNG AMERICA

Page 33: rebolusyong Amrikano

America Britain

ANG REBOLUSYONNG AMERICA

Page 34: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 35: rebolusyong Amrikano

Ang America ay dating bahagi ng Britain.

Ang America ay dating bahagi ng Britain.

America Britain

Page 36: rebolusyong Amrikano

Ang America ay dating bahagi ng Britain.

Ang America ay dating bahagi ng Britain.

America Britain

Page 37: rebolusyong Amrikano

Ang America ay dating bahagi ng Britain.

Ang America ay dating bahagi ng Britain.

America Britain

Page 38: rebolusyong Amrikano

Ang America ay dating bahagi ng Britain.

Ang America ay dating bahagi ng Britain.

America Britain

Page 39: rebolusyong Amrikano

Ang America ay dating bahagi ng Britain.

Ang America ay dating bahagi ng Britain.

America Britain

Page 40: rebolusyong Amrikano

Ang America ay dating bahagi ng Britain.

Ang America ay dating bahagi ng Britain.

America Britain

Page 41: rebolusyong Amrikano

Ang America ay dating bahagi ng Britain.

Ang America ay dating bahagi ng Britain.

America Britain

Page 42: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 43: rebolusyong Amrikano

America Britain

Dahil sa padagdag ng padagdag na singil ng buwis Tulad ng pagpapatupad ng sugar act,stamp act at sapilitang

pag-angkat ng mga tsaa ng Britain sa America,

Page 44: rebolusyong Amrikano

America Britain

Dahil sa padagdag ng padagdag na singil ng buwis Tulad ng pagpapatupad ng sugar act,stamp act at sapilitang

pag-angkat ng mga tsaa ng Britain sa America,

Page 45: rebolusyong Amrikano

America Britain

Dahil sa padagdag ng padagdag na singil ng buwis Tulad ng pagpapatupad ng sugar act,stamp act at sapilitang

pag-angkat ng mga tsaa ng Britain sa America,

Page 46: rebolusyong Amrikano

America Britain

Dahil sa padagdag ng padagdag na singil ng buwis Tulad ng pagpapatupad ng sugar act,stamp act at sapilitang

pag-angkat ng mga tsaa ng Britain sa America,

Page 47: rebolusyong Amrikano

America Britain

Dahil sa padagdag ng padagdag na singil ng buwis Tulad ng pagpapatupad ng sugar act,stamp act at sapilitang

pag-angkat ng mga tsaa ng Britain sa America,

Page 48: rebolusyong Amrikano

America Britain

Dahil sa padagdag ng padagdag na singil ng buwis Tulad ng pagpapatupad ng sugar act,stamp act at sapilitang

pag-angkat ng mga tsaa ng Britain sa America,

Page 49: rebolusyong Amrikano

America Britain

Dahil sa padagdag ng padagdag na singil ng buwis Tulad ng pagpapatupad ng sugar act,stamp act at sapilitang

pag-angkat ng mga tsaa ng Britain sa America,

Page 50: rebolusyong Amrikano

America Britain

Dahil sa padagdag ng padagdag na singil ng buwis Tulad ng pagpapatupad ng sugar act,stamp act at sapilitang

pag-angkat ng mga tsaa ng Britain sa America,

Page 51: rebolusyong Amrikano

America Britain

Dahil sa padagdag ng padagdag na singil ng buwis Tulad ng pagpapatupad ng sugar act,stamp act at sapilitang

pag-angkat ng mga tsaa ng Britain sa America,

Page 52: rebolusyong Amrikano

America Britain

Dahil sa padagdag ng padagdag na singil ng buwis Tulad ng pagpapatupad ng sugar act,stamp act at sapilitang

pag-angkat ng mga tsaa ng Britain sa America,

Page 53: rebolusyong Amrikano

America Britain

Dahil sa padagdag ng padagdag na singil ng buwis Tulad ng pagpapatupad ng sugar act,stamp act at sapilitang

pag-angkat ng mga tsaa ng Britain sa America,

Page 54: rebolusyong Amrikano

America Britain

Dahil sa padagdag ng padagdag na singil ng buwis Tulad ng pagpapatupad ng sugar act,stamp act at sapilitang

pag-angkat ng mga tsaa ng Britain sa America,

Page 55: rebolusyong Amrikano

America Britain

Dahil sa padagdag ng padagdag na singil ng buwis Tulad ng pagpapatupad ng sugar act,stamp act at sapilitang

pag-angkat ng mga tsaa ng Britain sa America,

Page 56: rebolusyong Amrikano

America Britain

Dahil sa padagdag ng padagdag na singil ng buwis Tulad ng pagpapatupad ng sugar act,stamp act at sapilitang

pag-angkat ng mga tsaa ng Britain sa America,

Page 57: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 58: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nagalit ang mga Americano atNagpaplanong maging malaya mula

Sa pamumuno ng Britanya.

Page 59: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nagalit ang mga Americano atNagpaplanong maging malaya mula

Sa pamumuno ng Britanya.

Page 60: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nagalit ang mga Americano atNagpaplanong maging malaya mula

Sa pamumuno ng Britanya.

Page 61: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nagalit ang mga Americano atNagpaplanong maging malaya mula

Sa pamumuno ng Britanya.

Page 62: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nagalit ang mga Americano atNagpaplanong maging malaya mula

Sa pamumuno ng Britanya.

Page 63: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nagalit ang mga Americano atNagpaplanong maging malaya mula

Sa pamumuno ng Britanya.

Page 64: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nagalit ang mga Americano atNagpaplanong maging malaya mula

Sa pamumuno ng Britanya.

Page 65: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nagalit ang mga Americano atNagpaplanong maging malaya mula

Sa pamumuno ng Britanya.

Page 66: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 67: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nabalitaan ito ng hari ng Britanya kayat Pinapunta niya ang kangyang mga sundalo upang

Hindi ito matuloy.

Page 68: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nabalitaan ito ng hari ng Britanya kayat Pinapunta niya ang kangyang mga sundalo upang

Hindi ito matuloy.

Page 69: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nabalitaan ito ng hari ng Britanya kayat Pinapunta niya ang kangyang mga sundalo upang

Hindi ito matuloy.

Page 70: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nabalitaan ito ng hari ng Britanya kayat Pinapunta niya ang kangyang mga sundalo upang

Hindi ito matuloy.

Page 71: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nabalitaan ito ng hari ng Britanya kayat Pinapunta niya ang kangyang mga sundalo upang

Hindi ito matuloy.

Page 72: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nabalitaan ito ng hari ng Britanya kayat Pinapunta niya ang kangyang mga sundalo upang

Hindi ito matuloy.

Page 73: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nabalitaan ito ng hari ng Britanya kayat Pinapunta niya ang kangyang mga sundalo upang

Hindi ito matuloy.

Page 74: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nabalitaan ito ng hari ng Britanya kayat Pinapunta niya ang kangyang mga sundalo upang

Hindi ito matuloy.

Page 75: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nabalitaan ito ng hari ng Britanya kayat Pinapunta niya ang kangyang mga sundalo upang

Hindi ito matuloy.

Page 76: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nabalitaan ito ng hari ng Britanya kayat Pinapunta niya ang kangyang mga sundalo upang

Hindi ito matuloy.

Page 77: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 78: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 79: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 80: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 81: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 82: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 83: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 84: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 85: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 86: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 87: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 88: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 89: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 90: rebolusyong Amrikano

America Britain

Akala ng Britanya ay napigilan na nila ang mga Americano .

Page 91: rebolusyong Amrikano

America Britain

Akala ng Britanya ay napigilan na nila ang mga Americano .

Page 92: rebolusyong Amrikano

America Britain

Akala ng Britanya ay napigilan na nila ang mga Americano .

Page 93: rebolusyong Amrikano

America Britain

Akala ng Britanya ay napigilan na nila ang mga Americano .

Page 94: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 95: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nang mag-aangkat na ang Britanya ng tsaa…

Page 96: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nang mag-aangkat na ang Britanya ng tsaa…

Page 97: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nang mag-aangkat na ang Britanya ng tsaa…

Page 98: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nang mag-aangkat na ang Britanya ng tsaa…

Page 99: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nang mag-aangkat na ang Britanya ng tsaa…

Page 100: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nang mag-aangkat na ang Britanya ng tsaa…

Page 101: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nang mag-aangkat na ang Britanya ng tsaa…

Page 102: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nang mag-aangkat na ang Britanya ng tsaa…

Page 103: rebolusyong Amrikano

America Britain

Nang mag-aangkat na ang Britanya ng tsaa…

Page 104: rebolusyong Amrikano

America Britain

Pinigilan ito ng mga Americano at pinalubog ang barkona naglalaman ng libo-libong kahon

ng tsaa.

Page 105: rebolusyong Amrikano

America Britain

Pinigilan ito ng mga Americano at pinalubog ang barkona naglalaman ng libo-libong kahon

ng tsaa.

Page 106: rebolusyong Amrikano

America Britain

Pinigilan ito ng mga Americano at pinalubog ang barkona naglalaman ng libo-libong kahon

ng tsaa.

Page 107: rebolusyong Amrikano

America Britain

Pinigilan ito ng mga Americano at pinalubog ang barkona naglalaman ng libo-libong kahon

ng tsaa.

Page 108: rebolusyong Amrikano

America Britain

TINAWAG ITONG

‘BOSTON TEA PARTY’

Page 109: rebolusyong Amrikano

America Britain

TINAWAG ITONG

‘BOSTON TEA PARTY’

Page 110: rebolusyong Amrikano

America Britain

TINAWAG ITONG

‘BOSTON TEA PARTY’

Page 111: rebolusyong Amrikano

America Britain

TINAWAG ITONG

‘BOSTON TEA PARTY’

Page 112: rebolusyong Amrikano

America Britain

TINAWAG ITONG

‘BOSTON TEA PARTY’

Page 113: rebolusyong Amrikano

America Britain

NAGALITANG

BRITANYA!!!

Page 114: rebolusyong Amrikano

America Britain

NAGALITANG

BRITANYA!!!

Page 115: rebolusyong Amrikano

America Britain

NAGALITANG

BRITANYA!!!

Page 116: rebolusyong Amrikano

America Britain

NAGALITANG

BRITANYA!!!

Page 117: rebolusyong Amrikano

America Britain

NAGALITANG

BRITANYA!!!

Page 118: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 119: rebolusyong Amrikano

America Britain

Paparusahan sanaAng America.

Page 120: rebolusyong Amrikano

America Britain

Paparusahan sanaAng America.

Page 121: rebolusyong Amrikano

America Britain

Paparusahan sanaAng America.

Page 122: rebolusyong Amrikano

America Britain

Paparusahan sanaAng America.

Page 123: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 124: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 125: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 126: rebolusyong Amrikano

America Britain

Sila’y nagrally!!!

Page 127: rebolusyong Amrikano

America Britain

Sila’y nagrally!!!

Page 128: rebolusyong Amrikano

America Britain

Sila’y nagrally!!!

Page 129: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 130: rebolusyong Amrikano

America Britain

At ng Hulyo 4,1776,

Page 131: rebolusyong Amrikano

America Britain

At ng Hulyo 4,1776,

Page 132: rebolusyong Amrikano

America Britain

At ng Hulyo 4,1776,

Page 133: rebolusyong Amrikano

America Britain

Page 134: rebolusyong Amrikano

America Britain

NAKAMIT NG AMERICAANG KALAYAAN.

Page 135: rebolusyong Amrikano

America Britain

NAKAMIT NG AMERICAANG KALAYAAN.

Page 136: rebolusyong Amrikano

America Britain

NAKAMIT NG AMERICAANG KALAYAAN.

Page 137: rebolusyong Amrikano

America Britain

NAKAMIT NG AMERICAANG KALAYAAN.

Page 138: rebolusyong Amrikano

America Britain

NAKAMIT NG AMERICAANG KALAYAAN.

Page 139: rebolusyong Amrikano

America Britain

NAKAMIT NG AMERICAANG KALAYAAN.

Page 140: rebolusyong Amrikano

America Britain