of 35 /35
wf Kasaysayan ng Daigdig 8 Bb. Ria de los Santos

Rebolusyong Panlipunan (American Revolution)

Embed Size (px)

Text of Rebolusyong Panlipunan (American Revolution)

wf

wfKasaysayan ng Daigdig 8

Bb. Ria de los Santos

Maikling Pagsusulit Blg. 1

Sistematikong pagtitipon ng mga datos sa eksperimento.May imbensyon ng teleskopyoPaniniwalang ang daigdig ang sentro ng solar systemPaniniwalang ang araw ang sentro ng solar systemMay-akda ng A Vindication of the Rights of Women

Pagpipilian:Scientific MethodMary WollstonecraftHeliocentricIsaac NewtonGeocentricGalileo Galilei

3

MAHALAGANG TANONG:Paano nakaapekto sa buhay ng mga mamamayan sa ibat ibang panig ng mundo ang pananakop ng mga Europeo sa ibat ibang lupain?

Panuto: Buuin ang chart sa pamamagitan ng pagtatala ng mga impormasyon bago at sa panahon ng Rebolusyong Siyentipiko at Enlightenment.

Europe bago ang Rebolusyong Siyentipiko at Enlightenment

Europe sa panahon ng Rebolusyong Siyentipiko at Enlightenment

Panuto: Ano sa iyong palagay ang kinalamang nito sa naging kontribusyon sa digmaan para sa kalayaan ng Amerika?

Ang Himagsikang Amerikano(American Revolution)

Pagpapakahulugan: sabihin kung ano para sa iyo ang ibig sabihin ng kasabihang ito.Walang Pagbubuwis kung walang Representasyon

Stamp Act pagpataw ng buwis ng mga British sa mga legal na dokumento, pahayagan at iba pang lathalainTownshend Revenue Act batas na nagppataw ng buwis sa mga salamin, lead, papel at tsaaNavigation Acts mga batas na nagbawal sa mga kolonya na ipagbili ang kanilang mga produkto sa ibang bansa maliban sa BritainBoston Massacre - Isang engkuwentro kung saan 5 sundalong Amerikano ang nasawi.13 kolonya matapos ang himagsikang Amerikano, ang mga estadong ito ang naging orihinal na Estados Unidos ng Amerika

Unang Pangkat:Tutukuyin ang kinalalagyan ng orihinal na 13 kolonya sa Amerika na nakasagupa ng mga Briton gamit ang estratehiyang map trail.Ikalawang Pangkat:Ilahad ang ilan sa mga pangunahing batas o decree na ipinataw ng mga British sa kolonyal na Amerika gamit ang whiteboardIkatlong Pangkat:Ipaliwanag ang kaganapan sa First at Second Continental Congress gamit ang matrix.

Ang 13 kolonya noong 1775Pagitan ng 1607-1733 nang magtatag ng kolonya ang Britain sa Amerika

Nagbago ang paggabay ng mga British sa Amerika matapos ang Seven Years War (1756-1763)13

Bakit naging kolonya ng Britain ang Amerika at ano ang ilang mga insidenteng naganap sa pagkakaroon ng nasyonalismo ng mga ito?

Ang Stamp Act na ipinasa ng Parliamento noong 1765 ay nagdagdag ng buwis para sa pamahalaan ng Britanya sa pamamagitan ng paglalagay ng mga selyo sa anumang produkto na dadalhin sa Britanya mula sa mga kolonya

CongressKaganapanFirst Continental1774 itinatag ng mga kolonya (maliban sa Georgia) upang tutulan ang parusa ng Great Britain sa BostonIginiit nila na tanging ang pamahalaang kolonyal lamang ang maaring magparusa at gumawa ng batas para sa kolonya.Second Continental1775 pagpupulong noong Mayo at idineklara ang pamahalaan na tinawag nilang United Colonies of AmericaSinubukan ng hukbong militar na makuha ang Boston ngunit natalo sila sa Digmaan sa Bunker Hill. Sinunod ng mga Amerikanong kubkubin ang Canada ngunit natalo rin sila dito.Maski sunud-sunod ang pagkatalo ng mga Amerikano sa labanan ay hindi pa rin sila nawalan ng pag-asa sapagkat tuluyang napaalis nila ang mga sundalong British na patuloy na nakukubkob sa Boston noong Marso, 1776.

Ang mapa na nagpapakita ng digmaan para sa kalayaan ng mga Amerikano laban sa mga mananakop na British

Naatasan na commander-in-chief ng Continental Army

Ang Deklarasyon ng KalayaanSino si Thomas Jefferson?isinulat halos lahat Ang Deklarasyon ng KalayaanUpang matugunan ang ganitong pangyayari ay minarapat ng Kongresong Kontinental na aprubahan ang Deklarasyon ng Kalayaan noong Hulyo 4.

Ilan sa mga Kalamangan ng Amerika sa Labanan kontra Britain

Ang pagiging malayo ng Great Britain sa kanila, dahil dito ay nahirapan ang hukbong British sa madaliang pagsuplay ng armas patungong kolonyaNalugmok ang ekonomiya ng Britain dahil sa krisis pinansyal matapos ang pakikipagdigmaan kontra Spain at FranceTiinulungan ng France ang mga Amerikano sa tradisyonal na kalaban nito na Britain sa pakikipagdigma

Paglusob mula sa Canada

1777 nang pinasimulan ng mga British ang pag-atake sa Amerika mula sa Canada, ngunit sa bawat pagtatangka nila sila ay napipigil ng mga hukbong Amerikano.Noong Oktubre 1777 ay nanalo sa Labanan sa Saratoga ang mga Amerikano at ito ang naging dahilan sa pagwawakas ng mga pagatake ng mga British mula sa Canada.Ang pagsuko ng hukbong British ay mula sa pamumuno ni Heneral John Burgoyne laban sa hukbong pinamumunuan ni Heneral Horacio Bates.

Ang makasaysayang pagsuko ng mga British sa Saratoga, New York

Pagtulong ng mga Pranses sa Labanan

Ang Labanan sa Yorktown

Karagdagang Kaalaman:Sa panahon ng nasakop ng Britain ang Amerika, sila ang itinuturing na pinakamalakas na bansa sa panahong iyon kayat ang pagkakatalo sa mga Amerikano nna hindi bihasa sa paggamit ng armas ay napahiya ang monarkiya ng Britain.Sa kumperensiya sa Paris noong 1783 ay pormal na tinanggap ng Britanya ang kalayaan ng kanilang dating kolonya, ang Amerika.Ang mga ideyang iniwan ng digmaan para sa kalayaan ay naging simbolo at inspirasyon sa maraming mga kolonya na nais lumaya sa kanilang mga mananakop at lalo na sa mga rebolusyonaryong Pranses.Ang mga rebolusyonaryong Pranses na ito ang naglunsad ng pagpapabagsak sa rehimen ng absolutong monarkiya sa Pransiya noong 1789 at nagbuo ng isang republika ng lumaon.

Isang simbolo na binuo ni Benjamin Franklin sa panahon ng Digmaan para sa kalyaan ng Amerika na nagpapakita ng kailangang pagkakaisa ng 13 kolonya upang makamit ang tunay na kalayaan laban sa mga British

Muling Balikan!!!Walang Pagbubuwis kung walang Representasyon

Walang Pagbubuwis kung walang RepresentasyonAng mga kolonya ay walang representante sa Parliamento ng Britanya sa London kaya sila ay nagprotesta sa pagbabayad sa malabis na buwis na ipinapataw sa kanila.Ang kanilang naging paboritong islogan ay ang walang pagbubuwis kung walang representasyon.Paano ito natulad sa sitwasyon ng bansang Pilipinas sa ilalim ng kolonisasyon ng mga Espanyol?

Filipos 4:8Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri: mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang.

Maikling Pagsusulit Blg. 2PAGTUTUKOY: Panuto: Tukuyin ang pangungusap.Ang 13 kolonya sa Timog Amerika ng Britanya ay lumawak mula sa Massachusetts sa Hilaga at______ sa timog.Insidente na nagpakilala ng malabis na galit ng mga kolonyang Amerikano sa Britanya dahil sa pagdaragdag ng buwis sa tsaa na kanilang inaangkatKinilalang bayani ng Digmaan ng paghahangad ng kalayaan sa AmerikaIsang abogado na nagsulat ng deklarasyon ng kalayaan ng dating 13 kolonya sa Britanya at pagbubuo ng Estados UnidosAng kasunduan na nagtapos sa digmaan ng 13 kolonya at ng Britanya

Maikling Pagsusulit Blg. 2PAGTUTUKOY: Panuto: Tukuyin ang pangungusap.Ang 13 kolonya sa Timog Amerika ng Britanya ay lumawak mula sa Massachusetts sa Hilaga at______ sa timog.Insidente na nagpakilala ng malabis na galit ng mga kolonyang Amerikano sa Britanya dahil sa pagdaragdag ng buwis sa tsaa na kanilang inaangkatKinilalang bayani ng Digmaan ng paghahangad ng kalayaan sa AmerikaIsang abogado na nagsulat ng deklarasyon ng kalayaan ng dating 13 kolonya sa Britanya at pagbubuo ng Estados UnidosAng kasunduan na nagtapos sa digmaan ng 13 kolonya at ng BritanyaGeorgiaBoston Tea PartyGeorge WashingtonThomas JeffersonKasunduan sa Paris

Pagbubuod /Pagkilos: S synthesisAnong tatlong bagay ang natutunan mo sa araw/aralin na ito?M meaningPaano nakatulong ang aralin sap ag-unlad ng iyong kaalaman ?A actionPaano mo magagamit ang natutunan mo sa iyong pang-araw araw na pamumuhay?

Makabuluhang Takdang Aralin:Isulat at sagutan ang mga sumusunod na katanungan:Sino si Marie Antoinette at Louis XVI ng Pransya?Bakit naganap ang French Revolution?Sino at bakit ipinatupad ang Reign of Terror?Paano nakilala si Napoleon Bonaparte sa Europa matapos ang rebolusyong Pranses?

Pahina 290-293

Unang Pangkat:Pagsusuri sa larawan at ibibigay ang ugnayan ng pagbabago sa pampolitika at panlipunang pamumuhay mula ng nagana pang Rebolusyong Pranses.Ikalawang Pangkat:Gagawa ng timeline ukol sa mahahalagang pangyayari mula sa pagbagsak ng monarkiya ng France hanggang sa pagpanaw ni Napoleon Bonaparte.Ikatlong Pangkat:Pagbibigay katotohanan sa pangyayari sa pamamagitan ng pagbasa sa sipi ng nobela ni Victor Hugo ukol sa lagay ng mamamayan sa France sa panahon ng rebolusyon.