Rezime nalaza DIGITALNO NASILJE

  • View
    205

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rezime nalaza DIGITALNO NASILJE u obliku PowerPoint prezentacije.

Text of Rezime nalaza DIGITALNO NASILJE

  • 1. BEZBEDNOST NA INTERNETU Aleksandra Radievi Milica ujovi VIII - 1

2. MLAI RAZREDI OSNOVNE KOLE (4. RAZRED) 3. Ukljuenost u socijalne mree 4. Uenici kao rtve digitalnog nasilja 5. Uenici kao nasilnici 6. Uenici kao svedoci nasilja Uenici su PASIVNI POSMATRAI digitalnog nasilja! 7. Uloga roditelja i nastavnika 1.Moji roditelji se trude da saznaju ta radim na internetu 47% odgovorilo sa DA! 2. Moji roditelji me upozoravaju na odreene opasnosti prilikom korienja interneta 84 % 3. Moji roditelji mi daju savete kako da se zatitim prilikom korienja interneta 77% 4. Nastavnici u koli nas upozoravaju na odreene opasnostu prilikom korienja interneta 73 % 5. Nastavnici u koli nam daju savete kako da se zatitimo na internetu 65% 8. Stariji razredi osnovne k ( 6. i 8. razred) Srednje kole (2, 3. i 4. razred) 9. Ukljuenost u socijalne mree 10. Uenici kao rtve (1) 11. Uenici kao rtve (2) 12. Uenici kao svedoci nasilja 22% osnovne kole 30% srednje kole 13. Informisanost o digitalnom nasilju 14. Korienje raunara i interneta 15. Da li kola informie uenike o digitalnom nasilju 16. Da li kola poduava uenike kako da se zatite 17. Hvala na panji!!!