Romeinse architectuur

Embed Size (px)

Text of Romeinse architectuur

  • 1. Romeinse architectuur 140 v.Chr. - 500

2. Romeinse architectuur 140 v.Chr. - 500 KEIZER THEODOSIUS 395 ONTSTAAT WEST EN OOST ROMEINSE RIJK (later BYSANTIUM, BYSANTIJNSE RIJK) ROME en CONSTANTINOPEL 3. Romeinse architectuur 140 v.Chr. - 500 1 KRUISGEWELF 2 TONGEWELF 3 KOEPELGEWELF GEWELFBOUW 4. Romeinse architectuur 140 v.Chr. - 500 KRUISGEWELF TONGEWELF later ook KOEPELGEWELF BASILICA gebouw voor RECHTSPRAAK 5. Romeinse architectuur 140 v.Chr. - 500 PANTHEON, ROME, 130 GEBRUIK van BETON De Romeinen beperkten het gewicht van de koepel, door cassettes (uitsparingen) in de koepel aan te brengen, door naar boven toe de koepel dunner te maken en lichter materiaal te gebruiken en daardoor lichter werd. Zo is in de basis van de koepel basalt gebruikt en bovenin rond het oculus puimsteen, dat zo licht is dat het in water drijft. De schil van de koepel is bovenaan bij de oculus 1,2 meter dik en wordt naar onderen toe steeds dikker en rust tenslotte rondom op 7 meter dikke muren. 6. Romeinse architectuur 140 v.Chr. - 500 COLOSSEUM, ROME 80 AMFITHEATHER MET GESTAPELDE ORDEN 7. Romeinse architectuur 140 v.Chr. - 500 Pont du Gard by Nmes, (F) 20 n. Chr; AQUADUCT 8. Romeinse architectuur 140 v.Chr. - 500 Maison Carre Nmes 10 n. Chr. BLOKVORMIGE ONDERBOUW (geen stereobaat zoals bij de Grieken) dia 9. Romeinse architectuur 140 v.Chr. - 500 Vitruvius Pollio, De architectura libri decem , 1567 Volgens Over architectuur van Vitruvius steunt de architectuur op drie principes: schoonheid VENUSTAS stevigheid FIRMITAS bruikbaarheid UTILITAS 10. VITRUVIAN MAN, Leonardo da Vinci