RPH Matematik Tahun 3

Embed Size (px)

Text of RPH Matematik Tahun 3

  • 1. NAMA : PERINBA NAYAGI A/P NARAYANA SAMY NO.MATRIKS : PPG / 20535 / 11 NO . K.P : 820506 08 6336 PENGKHUSUSAN : PENGAJIAN MATEMATIK

2. Matapelajaran : MatematikKelas: 3 MawarMasa: 8 . 45 9. 45 PAGITajuk : Nilai Wang RM 1 RM 100Objektif Pembelajaran : Selepas aktiviti pembelajaran, murid boleh :a) Menyatakan nilai wang kertas dari RM1 RM 100b) Membuat perbandingan di antara nilai wang dengan menukarkan bilangan sesuatu jenis duit kepada sesuatu wang lain.c) Boleh menyelesaikan masalah harian melalui aktiviti jual beli yang menggunakan kiraan wang dengan melibatkan jumlah dan baki.Hasil Pembelajaran :a) Murid dapat menyatakan nilai duit yang diberi .b) Murid dapat membuat perbandingan di antara nilai wang dengan menukarkan bilangan sesuatu jenis duit kepada sesuatu yang lain.c) Murid dapat menyelesaikan masalah harian melalui aktiviti jual beli yang menggunakan kiraan wang dengan melibatkan jumlah dan baki.Bahan Bantu Mengajar : i. Gambar duit RM 1 RM 100ii. Duit Mainan RM 1 RM 100 iii. Barang barang mainan dengan tanda harga iv.Kad imbasan yang ditulis nilai wang.v.Klip Video vi.Power Point 3. LANGKAHTAJUK AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN DAN BUTIRAN PENGAJARAN CATATAN/STRATEGISet induksiApa itu wang ?1) Guru menayangkan klip video mata wang Strategi( 3 minit )Malaysia . berpusatkan Guru. 2) Guru meminta murid menyatakan nilai duitBBM : Klip Video, yang ditunjukkan.wang sebenar.Langkah 1Ciri ciri wang1) Murid diminta untuk memberikan ciri ciriStrategi( 10 minit )mata wang yang ditayangkan pada power berpusatkan guru.point.Strategi 2) Guru meminta murid menyatakan nilai dan berpusatkan murid.symbol mata wang yang ditayangkan.Langkah 2Melabel 1) Guru menyediakan beberapa jenis barangStrategi( 10 minit )berserta tanda harga dalam bentuk power berpusatkan muridpoint.( koperatif ) 2) Murid dipilih secara rawak untukBBM : Power Pointmemadankan jenis barang dengan harga nyadengan menggunakan power point.Langkah 3Simulasi1) Murid dibahagikan kepada empat kumpulan.Strategi( 20 minit ) Jual Beli 2) Guru member arahan mengenai aktiviti yang berpusatkan murid.dijalankan. BBM : Buku, Wang 3) Setiap kumpulan akan diberikan beberapa not Permainan, Gambarwang untuk digunakan dalam simulasi jualMainan.beli. 4) Mereka akan bertukar tukar giliran sebagaipenjual dan pembeli.Langkah 4Latihan 1) Murid akan diberikan lembaran kerja yangStrategi( 10 minit ) Pengukuhan mengandungi petak kosong untuk diisikan nilai berpusatkan bahanmata wang. 2) Murid diberikan masalah penambahan danpenolakan dalam system mata wang.PenutupRumusan 1) Guru bertanya kepada murid tentang( 5 minit ) pengajaran pada hari ini. 2) Guru membuat rumusan tentang pengajaranyang diajar. 4. LANGKAH LANGKAH PENGINTERERASIAN TEKNOLOGI PENGAJARAN DIMASUKKAN DALAM PENYEDIAANRANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Klip video mata wang Malaysia telah ditayangkan pada langkah Set Induksi. Pada langkah pertama,melalui power point yang ditayangkan murid diminta untuk memberikan ciri ciri mata wang serta menyatakan nilai dan symbol mata wang yang ditayangkan. Seterusnya, pada langkah kedua, pelajar diberi peluang menggunakan power point, iaitu dengan meminta pelajar memadankan jenis barang dengan harganya dengan menggunakan power point.