Rph minggu 2

 • View
  250

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Rph minggu 2

 • Rancangan Pengajaran Harian 2:

  Mata pelajaran: Sains

  Kelas: Tahun 3 Inovatif

  Tarikh: 20 Mac 2014

  Masa: 07.45 pagi 08.45 pagi (60 minit)

  Bilangan murid: 20 orang

  Tema: Sains Hayat/Manusia

  Tajuk: Jadilah askar kecil mempertahankan gigi.

  Standard Kandungan: 2.2. Mengamalkan penjagaan gigi.

  Standarat Pembelajaran: 2.2.1 Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek:

  a. pemakanan

  b. penjagaan

  Objektif pembelajaran: Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

  A Menguasai isi kandungan

  a. Menyebut secara lisan makanan yang baik dan makanan yang tidak baik untuk

  kesihatan gigi.

  b. Menyatakan amalan yang baik untuk penjagaan kesihatan gigi.

  c. Membuat kesimpulan bahawa mempraktikan amalan terhadap kesihatan gigi dari

  aspek pemakan dan penjagaan penting bagi memelihara gigi agar tidak rosak.

  B Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir

  a. Membezakan dan mengelaskan makanan yang baik dan makanan yang tidak baik

  bagi mengelakkan kerosakan gigi.

  C Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni

  a. melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti berkumpulan.

  b. menghargai masa dengan menjalankan aktiviti dengan pantas dan sentiasa

  menumpu kepada menjalankan tugasan tersebut

  Konsep/prinsip/hukum/teori:

  Manusia perlu memperaktikan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek permakanan dan

  penjagaan gigi agar gigi tidak rosak.

  a. Amalan minum susu sangat baik untuk pertumbuhan gigi dan tulang.

  b. Pilih makanan yang kaya dengan garam mineral.

  c. Jauhi makanan manis dan berkanji.

  d. Gosok gigi selepas makan untuk mengelakan gig reput dan berlubang.

  e. Jumpa doktor gigi sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun.

 • Bahan, peralatan dan bahan sumber:

  Gambar kanak-kanak menangis

  Slide power point lagu Aduh mak sakitnya.

  Kad-kad gambar makanan.

  Kad-kad ayat amalan harian yang baik untuk penjagaan kesihatan gigi.

  Langkah berjaga-jaga:

  Pengetahuan sedia ada:

  Murid telah memahami pengetahuan tentang kegigian manusia dalam pembelajaran sebelum ini.

  Fasa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Nota

  Aktiviti Guru Aktiviti Murid

  Permulaan/

  Mencungkil

  idea

  (5 min)

  Kesihatan gigi

  Buat kaitan dengan

  pengetahuan sedia ada

  pelajar dengan menyanyikan

  lagu Aduh mak sakitnya

  dan gambar seorang budak

  menangis kerana sakit gigi

  Cungkil idea murid tentang

  lagu dan gambar budak

  menangis.

  Murid memberi

  respon

  Strategi/

  Teknik:

  nyanyian

  Penyoalan seluruh

  kelas

  Sumber

  pengajaran: slide

  power point

  Menstruktur/

  Menstruktur

  semula

  (15 min)

  Mempraktikkan

  amalan harian

  terhadap kesihatan

  dari aspek:

  a. Pemakanan

  b. penjagaan

  Mengutarakan satu

  persoalan utama:

  a. Apakah yang

  menyebabkan gigi menjadi

  rosak?

  b. Jenis makanan yang baik

  dan tidak baik untuk

  kesihatan gigi.

  b. Apakah amalan yang perlu

  dilakukan agar gigi kuat dan

  sihat.

  Debriefing

  Taksir kefahaman secara

  lisan Murid yang telah

  menguasai maju ke fasa

  aplikasi, manakala murid

  yang tidak, dikumpul dalam

  satu kumpulan dan diberi

  penerangan kumpulan kecil

  Murid membuat

  inferens, beri

  cadangan makanan

  yang baik untuk

  kesihatan gigi dan

  amalan yang perlu

  dilakukan agar gigi

  kuat dan sihat

  Aktviti pemulihan:

  Mendengar

  penerangan guru

  dalam kumpulan

  kecil

  Strategi/

  Teknik:

  Aktiviti inkuiri

  dalam kumpulan

  Sikap saintifik dan

  nilai murni:

  Penglibatan aktif

  Menghargai masa

 • Aplikasi Idea

  (25 min)

  1. Makanan yang baik

  untuk kesihatan gigi.

  2. Makanan yang tidak

  baik untuk kesihatan

  gigi.

  3. Amalan penjagaan

  gigi agar gigi sihat.

  Mengutarakan satu

  persoalan utama:

  Makanan apakah yang baik

  dan makanan yang perlu

  dijauhi untuk menjaga

  kesihatan gigi kita.

  Apakah amalan harian yang

  perlu diamalkan untuk

  penjagaan gigi kita?

  Guru membahagikan murid

  kepada 5 kumpulan dan

  setiap kumpulan diedarkan

  gambar makanan dan kad

  ayat amalan penjagaan gigi.

  Murid diminta mengelaskan

  makanan kepada makanan

  yang baik untuk kesihatan

  gigi dan makanan yang tidak

  baik untuk kesihatan gigi dan

  memilih kad amalan harian

  yang perlu diamalkan untuk

  penjagaan gigi.

  Tunjukkan masalah di slaid

  (rujuk lampiran 1)

  Pelajar

  menyelesaikan

  masalah dalam

  kumpulan

  Pelajar

  membentangkan

  dapatan

  Strategi:

  Perbincangan

  kumpulan diikuti

  persembahan

  Sumber

  pengajaran: slaid

  PP

  Penutup

  (5 min)

  Makanan yang baik

  untuk kesihatan gigi:-

  i. Minum susu

  ii.Jauhi makanan yang

  manis dan berkanji.

  iii.Pilih makanan yang

  kaya dengan garam

  mineral.

  Amalan penjagaan gigi

  yang baik:-

  i. Berus gigi selepas

  makan

  ii.Berjumpa doktor

  sekurang-kurangnya

  dua kali dalam setahun

  Guru membantu murid

  membuat kesimpulan

  bahawa pentingnya

  mengamalkan amalan

  pemakanan yang baik dan

  penjagaan gigi agar gigi tidak

  rosak.

  Taksir kefahaman pelajar

  dengan memberi lembaran

  (Rujuk Lampiran) kerja

  sebagai tugasan individu dan

  sebagai pengukuhan.

  Pelajar berbincang

  dalam kumpulan

  untuk menjawab

  kuiz dan membuat

  kesimpulan

  pelajaran dengan

  menyatakan idea

  utama serta

  mengaitkannya

  dengan idea asal.

  Strategi:

  Penyoalan

  keseluruhan kelas

  Sumber

  pengajaran: slaid

  PP

  Refleksi selepas p & p: Semua murid dapat menyatakan pemakanan yang perlu dielakkan agar

  gigi tidak rosak dan dapat menyatakan bahawa memberus gigi selepas makan dapat mengelakkan

  gigi daripada rosak.

 • AKTIVITI PERMULAAN (slide power point)

  ADUH MAK SAKITNYA

  Aduh mak sakitnya

  Aduh mak sakitnya

  Kan emak dah bilang,

  Gosok gigi siang dan malam,

  Gosoklah gigi,

  Gosoklah gigi,

  gigi putih berseri,

  sihat setiap hari.

 • AKTIVITI APLIKASI IDEA

  Kumpulan diedarkan kad-kad gambar seperti dibawah dan diminta mengelaskan kepada;

  i. Makanan yang baik untuk kesihatan gigi

  ii. Makanan yang tidak baik untuk kesihatan gigi

  Kad-kad gambar yang diedarkan adalah seperti dibawah

  MAKANAN YANG BAIK UNTUK GIGI MAKANAN YANG TIDAK BAIK

  UNTUK GIGI

 • Murid diminta membuat pilihan kad-kad amalan penjagaan gigi yang harus dilakukan agar gigi sentiasa

  sihat.

  Menggosok gigi sekurang-

  kurangnya dua kali sehari.

  Membuat pemeriksaan gigi lima

  tahun sekali.

  Berkumur setiap kali selepas

  makan.

  Menggosok gigi tanpa

  menggunakan ubat gigi.

  Membuat pemeriksaan gigi

  enam bulan sekali.

  Menggunakan ubat kumur

  selepas menggosok gigi.

  Menukar berus gigi hanya

  apabila berus gigi telah rosak

  Menggunakan ubat gigi

  berfluorida.

 • Amalan harian bagi penjagaan kesihatan gigi.

  Amalan harian bagi penjagaan kesihatan

  gigi 1.

  2.

  3.

  4.

  5.

 • Lembaran kerja murid.

  Latihan 1.

  Makanan yang manakah baik untuk kesihatan gigi dan makanan yang

  manakah tidak baik untu kesihatan gigi? Senaraikan dalam jadual di bawah.

  Makanan yang baik untuk

  kesihatan gigi

  Makanan yang tidak baik

  untuk kesihatan gigi

  1. 1.

  2. 2.

  3. 3.

 • Lembaran 2.

  Apakah amalan harian yang baik untuk penjagaan kesihatan gigi? Pilih daripada

  senarai berikut.

  Amalan harian bagi penjagaan kesihatan gigi

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.