Rph sejarah kpl (6)

  • View
    2.116

  • Download
    17

Embed Size (px)

Transcript

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH

Mata pelajaran dan kelas

Sejarah tahun 4 Arif

Tema/TajukZaman Pra sejarah

Masa

10.45 11.45

FokusStandard kandungan3.1 Mengetahui dan memahami kehidupan manusia prasejarah

Standard pembelajaran3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.3.1.4 Mengenalpasti alatan dan kegunaannya dalam masyarakat prasejarah.K 3.1.7 Menyatakan persediaan untuk menghadapi perubahan persekitaran.

ObjektifPada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

i) Murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 jenis kegiatan masyarakat prasejarah.ii) Murid dapat memadankan alatan dengan kegunaannya dengan 70% betul.iii) Murid dapat membandingkan kehidupan prasejarah dengan zaman sekarang.

Aktiviti1. Bersoal jawab dengan murid.Contoh soalan:i) Apakah pekerjaan utama masyarakat prasejarah?ii) Dimanakah mereka menjalankan aktiviti tersebut?iii) Nyatakan jenis kegiatan mereka.

2. Guru menunjukkan slid tentang kegiatan masyarakat prasejarah.3. Dalam kumpulan bertiga, guru meminta murid menyenaraikan alatan yang digunakan dalam kegiatan masyarakat prasejarah.4. Guru dan murid berbincang mengenai kegunaan alatan tersebut.5. Murid membuat latihan iaitu melalui lembaran kerja yang diseddiakan oleh guru.

EMKNilai Murni:Bersyukur dengan kemajuan Negara.

KPS: Kemahiran asas sejarah (Zaman pra sejarah).

Dimensi Kewarganegaraan: Menghargai kemakmuran Negara

TMK: LCD/Slid/gambar/Akses internet

BBMLembaran kerja, slid power point

PengukuhanGuru memberi tugasan lanjutan kepada murid berkenaan zaman prasejarah (membuat buku skrap)

RefleksiSeramai 20 daripada 30 murid dapat menjawab tugasan dengan capaian melebihi 80%