of 12 /12
MINGGU KEMAHIRAN DAN AKTIVITI BAHAN/ALATAN M1 4.1.2016 - 8.1.2016 UJIAN SARINGAN UJIAN DIAGNOSTIK M2 11.1.2016 15.1.2016 M3 18.1.2016 22.1.2016 M4 25.1.2016 29.1.2016 LITERASI Konstruk 1: Keupayaa n membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan 1. Huruf-huruf kecil a-z a. Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan b. Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara rawak. c. Mencari, mewarna, memilih huruf kecil tersembunyi. d. Menulis huruf kecil dengan jari di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, di belakang kawan dan sebagainya. e. Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau tanah liat mengikut turutan. f. Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut urutan. g. Menyurih huruf kecil mengikut urutan. h. Menyalin huruf kecil daripada kad- kad huruf kecil. i. Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau rakan atau diperdengarkan dengan menggunakan rakaman audio kaset audio. Contoh : kaset audio Kad abjad satu-satu Carta abjad secara turutan Kad abjad bergambar. Kad tebuk abjad. Kad abjad kertas pasir. M5 1.2.2016 – 5.2.2016 M6 8.2.2016 – 12.2.2016 LITERASI Konstruk 1: Keupayaa n membaca dan menulis 2. Huruf-huruf besar A-Z a. Menyebut/mengenal nama huruf besar secara turutan. b. Menyebut/mengenal nama huruf besar secara rawak. c. Mencari, mewarna, memilih huruf besar tersembunyi. d. Menulis huruf kecil dengan jari di udara, di atas pasir, di belakang rakan, pada huruf timbul dan sebagainya. e. Membentuk huruf besar dengan plastisin atau tanah liat mengikut urutan. f. Menekap atau melukis huruf daripada Kad abjad satu-satu. Carta abjad secara turutan. Kad abjad bergambar. Kad tebuk abjad.

Rpt bm pemulihan khas 2016

Embed Size (px)

Text of Rpt bm pemulihan khas 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

MINGGUKemahiran dan AKTIVITIBAHAN/ALATAN

M14.1.2016 - 8.1.2016

UJIAN SARINGAN

UJIAN DIAGNOSTIK

M211.1.2016 15.1.2016

M318.1.2016 22.1.2016

M425.1.2016 29.1.2016

LITERASIKonstruk 1:Keupayaan membaca danmenulis huruf vokal dan konsonan

1. Huruf-huruf kecil a-za. Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutanb. Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara rawak.c. Mencari, mewarna, memilih huruf kecil tersembunyi.d. Menulis huruf kecil dengan jari di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, di belakang kawan dan sebagainya.e. Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau tanah liat mengikut turutan.f. Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut urutan.g. Menyurih huruf kecil mengikut urutan.h. Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil.i. Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau rakan atau diperdengarkan dengan menggunakan rakaman audio kaset audio. Contoh : kaset audioKad abjad satu-satu

Carta abjad secara turutan

Kad abjad bergambar.

Kad tebuk abjad.

Kad abjad kertas pasir.

M5

1.2.2016 5.2.2016

M68.2.2016 12.2.2016

LITERASIKonstruk 1:Keupayaan membaca danmenulis huruf vokal dan konsonan

2. Huruf-huruf besar A-Za. Menyebut/mengenal nama huruf besar secara turutan.b. Menyebut/mengenal nama huruf besar secara rawak.c. Mencari, mewarna, memilih huruf besar tersembunyi.d. Menulis huruf kecil dengan jari di udara, di atas pasir, di belakang rakan, pada huruf timbul dan sebagainya.e. Membentuk huruf besar dengan plastisin atau tanah liat mengikut urutan.f. Menekap atau melukis huruf daripada kad tebuk mengikut urutan.g. Menyurih huruf kecil mengikut urutan.h. Menyalin huruf besar daripada kad huruf besar.i. Menulis huruf besar yang disebutkan oleh guru atau rakan atau diperdengarkan dengan menggunakan rakaman audio.Kad abjad satu-satu.

Carta abjad secara turutan.

Kad abjad bergambar.

Kad tebuk abjad.

Kad abjad kertas pasir.

8.2.2016 9.2.2016Cuti Tahun Baru Cina

MINGGUKemahiran dan AKTIVITIBAHAN/ALATAN

M7

15.2.2016 19.2.2016

LITERASIKonstruk 1:Keupayaan membaca danmenulis huruf vokal dan konsonan

3. Huruf-huruf vocal a e i o u, e taling / e pepeta. Mengenal dan membunyikan vokal a, e, i, o, u, mengikut warna di tetapkan. a merah e pepet ungu i hijau o coklat u biru e taling kuningb. Mendengarkan bunyi-bunyi huruf vokal dari pita rakaman atau language master.c. Menyesuaikan bunyi vokal dengan gambar.d. Memilih kad gambar yang sesuai dengan huruf vokal.e. Memilih huruf vokal dengan gambar yang sesuai.f. Menulis huruf vokal berdasarkan gambar.g. Permainan menyebut atau menyambungkan bunyi vokal awalan. Guru: - i Murid: - kan Guru: - a Murid: - yamh. Permainan domino gambar dengan vokal awal dan vokal dengan suku kata.

Kad huruf

Kad gambar.

Lembaran kerja

Kad gambar

Kad domino

M8 M10

22.2.2016 26.2.2016

29.2.2016 4.3.2016

7.3.2016 11.3.2016

LITERASIKonstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.4. Suku kata terbuka KVa. Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan gambar.b. Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan suku kata.c. Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata.

Contoh : ba

d. Memilih kad suku kata berdasarkan gambar.e. Menulis suku kata berdasarkan gambarCarta suku kata (Bukan untuk latih tubi)

(Huruf mengikut warna yang ditetapkan)

Kad suku kata satu-satu

Kad gambar

Kad suku kata

14.3.2016 18.3.2016CUTI PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA

MINGGUKemahiran dan AKTIVITIBAHAN/ALATAN

M11- M12

21.3.2016 25.3.2016

28.3.2016 1.4.2016

LITERASIKonstruk 3: Keupayaanmembaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

5. Perkataan KV + KV a. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.Contoh:

c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.Kad gambar

Kad suku kata

bokad lipat

Kad perkataanCarta perkataan(suku kata ditulis dengan warna berbeza)

Kad padanan

Contoh ayat:1. Bapa beli baju.2. Baju bapa baru.3. Bapa beli baju baru.

1.3.2016 30.3.2016SARINGAN 1 MEMBACA/LISAN (LINUS)

M13

4.4.2016 8.4.2016

LITERASIKonstruk 3: Keupayaanmembaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

6. Perkataan dua suku kata V + KV a. Menyebut nama benda dalam gambar.b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan ber dasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.Kad gambar

Kad perkataan (Suku kata ditulis dengan warna yang berbeza)

Lembaran kerja

Ayat contoh:1. Ini baju saya.2. Baju saya biru.3. Abu bawa ubi.

M13

4.4.2016 8.4.2016

LITERASIKonstruk 3: Keupayaanmembaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

7. Perkataan tiga suku kata KV + KV + KVa. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.Kad gambar

Kad perkataan (Suku kata ditulis dengan warna yang berbeza)

Lembaran kerja

Ayat contoh:1. Ali ada kerusi.2. Bapa beli kelapa.3. Abu bawa ubi keladi.

M1411-15.4.2016PECUTAN AKHIR LINUS

3.4.2016 16.4.2016SARINGAN 1 MENULIS/BERTULIS (LINUS)

MINGGUKemahiran dan AKTIVITIBAHAN/ALATAN

M15

18.4.2016 22.4.2016

LITERASIKonstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.8. Perkataan KVKd. Mengenal dan membunyikan suku kata KVK berdasarkan gambar.e. Mengenal dan membunyikan suku kata KVK berdasarkan suku kata.f. Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata.d. Memilih suku kata berdasarkan gambar.e. Menulis suku kata berdasarkan gambarKad gambar

Kad perkataan (Vokal ditulis dengan warna yang berbeza)

Lembaran kerja

Ayat contoh:1. Rina beli beg baharu.2. Bas baba cat kelabu.3. Tepi bot ada pelita.

M16

25.4.2016 29.4.2016

Konstruk 5: Keupayaanmembaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

9. Suku kata KVKa. Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan gambar.b. Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan suku kata.c. Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata.d. Memilih suku kata berdasarkan gambar.e. Menulis suku kata berdasarkan gambarCarta

bbambimbumbembombem

ccancincuncenconcen

ddasdisdusdesdosdes

Kad suku kata satu-satu

tanbam

Lembaran kerja

2.5.2016CUTI HARI PEKERJA

M17

2.5.2016 6.5.2016

Konstruk 5: Keupayaanmembaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

10. Perkataan V + KVKa. Menyebut nama benda dalam gambar. b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.d. Menulis perkataan berdasarkan gambar.e. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat dari kad suku kata.Kad gambar

Kad perkataan (Suku kata ditulis dengan warna yang berbeza)

Lembaran kerja.

Ayat contoh:1. Ayat bela itik.2. Ayah bela ayam.3. Ayah bela itik dan ayam.

(Ayat hendaklah mengandungi perkataan dalam kemahiran 5 10.)

MINGGUKemahiran dan AKTIVITIBAHAN/ALATAN

M18

9.5.2016 13.5.2016

Konstruk 5: Keupayaanmembaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

11. Perkataan KV + KVKa. Menyebut nama benda dalam gambar. b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.d. Menulis perkataan berdasarkan gambar.e. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat dari kad suku kata.Kad suku kata

pokok

kad gambar

kad perkataan(suku kata ditulis dengan warna yang berbeza)

Kad-kad ayat(ayat yang mengandungi perkataan dalam kemahiran 5 11)

M19

16.5.2016 20.5.2016

Konstruk 5: Keupayaanmembaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

12. Perkataan KVK + KVa. Menyebut nama benda dalam gambarb. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.Kad suku kata

Kun ci

Kad gambarKad perkatan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza)Kad imbasanKad ayat yang mengandungi perkataan dalam kemahiran 5 12.

M20

23.5.2016 27.5.2016

Konstruk 5: Keupayaanmembaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

13. Perkataan KVK + KVKa. Menyebut nama benda dalam gambarb. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat dari kad suku kata.Kad suku kataKad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).Kad ayat yang mengandungi perkataan dalam kemahiran 5 13.

30.5.2016 10.6.2016CUTI PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA

M21

13.6.2016 17.6.2016

Konstruk 5: Keupayaanmembaca dan menulis perkataan suku kata tertutup

14. Perkataan KV + KV + KVKa. Menyebut nama benda dalam gambarb. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan bedasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat dari kad suku kata.Kad suku kataKad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).Kad ayat yang mengandungi perkataan dalam kemahiran 5 14.Lembaran kerja

MINGGUKemahiran dan AKTIVITIBAHAN/ALATAN

M22

20.6.2016 24.6.2016Konstruk 5: Keupayaanmembaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.15. Perkataan KVK + KV + KVKa. Menyebut nama benda dalam gambarb. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat dari kad suku kata.Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).Kad suku kataKad ayat yang mengandungi perkataan dalam kemahiran 5 15.Lembaran kerja

M23

27.6.2016 1.7.2016Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutupng16. Perkataan KVKKa. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat dari kad suku kata.Kad perkataanKad ayat yang mengandungi perkataan dalam kemahiran 5 16.

M24 M25

4.7.2016 8.7.2016

11.7.2016 15.7.2016

17. Suku kata KVKKa. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat dari kad suku kata.Contoh suku kata.(bukan untuk latih tubi)

bangbingbongbungbengbeng

cangcingcongcungcengceng

dangdingdongdungdengdeng

6.7.2016-7.6.2016Cuti Raya Puasa

M26

18.7.2016 22.7.2016

18. Perkataan KV + KVKKa. Menyebut nama benda dalam gambarb. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza)Kad suku kataKad gambarKad ayat yang mengandungi perkataan dalam kemahiran 5 18.Lembaran kerja.

M27

25.7.2016 29.7.201619. Perkataan V + KVKKa. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).Kad suku kataKad gambarKad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 19).Lembaran kerja

MINGGUKemahiran dan AKTIVITIBAHAN/ALATAN

M28

1.8.2016 5.8.2016Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutupng20. Perkataan KVK + KVKKa. Menyebut nama benda dalam gambarb. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).Kad suku kataKad gambarKad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 20).Lembaran kerja

M29

8.8.2016 12.8.2016

21. Perkataan KVKK + KVa. Menyebut nama benda dalam gambar.b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).Kad suku kataKad gambarKad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 21).Lembaran kerja

M30

15.8.2016 19.8.2016

22. Perkataan KVKK + KVKa. Menyebut nama benda dalam gambar.b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).Kad suku kataKad gambarKad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 22).Lembaran kerja

M31

22.8.2016 26.8.2016

23. Perkataan KVKK + KVKKa. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).Kad suku kataKad gambarKad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 23).Lembaran kerja

M32

29.8.2016 2.9.2016

24. Perkataan KV + KV + KVKKa. Menyebut nama benda dalam gambar.b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

Kad suku kataKad gambar

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 24).Lembaran kerja

31.8.2016CUTI HARI KEBANGSAAN

MINGGUKemahiran dan AKTIVITIBAHAN/ALATAN

M33

5.9.2016 9.9.201625. Perkataan KV + KVK + KVKKa. Menyebut nama benda dalam gambar.b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

Kad suku kata

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 25).

Lembaran kerja

12.9.2016 16.9.2016CUTI PERTENGAHAN SEMESTER KEDUA

M34

19.9.2016 -23.9.2016

26. Perkataan KVK + KV + KVKKa. Menyebut nama benda dalam gambar.b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

Kad suku kata

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 26).

Lembaran kerja

M35

26.9.2016 30.9.2016

27. Perkataan KVKK + KV + KVK

a. Menyebut nama benda dalam gambar.b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 27).

Lembaran kerja

1 30.9.2016SARINGAN 2 MEMBACA/LISAN (LINUS)PECUTAN AKHIR LINUS

M36

3.10.2016 7.10.2016Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutupng28. Perkataan KV + KVKK + KVKa. Menyebut nama benda dalam gambar.b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

Kad suku kata

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 28).

Lembaran kerja

M37

10.10.2016 14.10.2016Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.29. Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding

a. Mengeja dan membunyikan terus perkataan-perkataan yang telah disediakan.b. Membaca ayat-ayat yang mengandungi diftong / vokal berganding.c. Mengisi tempat-tempat kosong dengan perkataan-perkataan yang sesuai.d. Latihan ejaan terancangCarta perkataan

Kad perkataan

Kad gambar

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 29).

2-14.10.2016SARINGAN 2 MENULIS/BERTULIS (LINUS)

MINGGUKemahiran dan AKTIVITIBAHAN/ALATAN

M38

17.10.2016 - 21.10.2016Konsturk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung

30. Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf)

a. Menyebut nama benda dalam gambar.b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.c. Membaca kad padanan.d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.Kad suku kataKad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 30 ).Lembaran kerja

M39 M4024.10.2016 28.10.2016

31.10.2016 4.11.2016

Kosntruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah31. Membaca dan membina ayat mudah

a. Membaca ayat berdasarkan gambar.b. Menyusun perkataan menjadi ayat berdasarkan gambar.c. Membina ayat berdasarkan gambar.Ayat bergambar ( mengandungi semua perkataan yang telah dipelajari).Kad perkataanLembaran kerja

M41 M42

7.11.2016 11.11.2016

14.11.2016 18.11.2016Konstruk 12: Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan

32.Bacaan dan pemahamana. Membaca petikan mudah.b. Menyusun ayat supaya betul susunannya berdasarkan gambar bersiri.c. Membaca dan menjawab soalan pemahaman.Ayat bergambar (mengandungi semua perkataan yang telah dipelajari).

Kad perkataan.

Lembaran

kerja.

Ujian PelepasanInstrumen Ujian Pelepasan

28.11.2016 1.1.2016CUTI AKHIR TAHUN

DISEDIAKAN OLEH;

(LINA HARTARTY BINTI JAUSIN)Guru Pemulihan Khas,Sk Sepulot,2016