Savacco op bezoek

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uiteenzetting over ITIL van de firma Savacco in Hitek

Text of Savacco op bezoek

  • 1. ICT thatcontributesto your business goals
    IT organisatie 30/11/2009

2. ENGINEERING
CAD- en PLM-oplossingen
Optimalisatie vanuw ontwerpprocesmet best-in-class softwareen superieure diensten
NETWORKING
ICT-infrastructuur en diensten
Ontwerp, installatie,beveiliging en beheervan uw ICT-infrastructuur
Activiteiten
3. SAVACO in cijfers
Sinds 1991

  • 68 personen(40 masters - 20 bachelors)

+600 klanten
2 vestigingen:Kortrijk en Sint-Niklaas
ISO9001:2000-certificaat sinds 2004
Trends Gazelle in 2004, 2006, 2007, 2008 en 2009
4. SAVACO in 3 minuten
5. IT als strategische tool
Business Intelligence
BEDRIJFS-DOELSTELLINGEN
Bedrijfsnelheid verhogen
Innovatie stimuleren
Klantenrelaties optimaliseren
Bedrijfskennis verzekeren
Kosten reduceren
Software partner
Bedrijfstoepassingen
ERP, CRM, PLM
Intern
Communicatie & Collaboratie
connectiviteit, beveiliging, mobiliteit
Core Infrastructure
bedrijfszekerheid, performantie, beheer
6. Analyse
Consulting
Projectmanagement
Implementatie
Training
Full Care Support
(Reactief/Proactief/24x7)
Diensten
Networking Solutions
Beschikbaarheidvan informatie
Communicatieen beveiliging
Reductie van exploitatiekosten
Connectivity
Security
ApplicationDelivery
RemoteAccess
Mobility
Consolidation
BusinessContinuity
DisasterRecovery
UnifiedCommunications
Oplossingen
7. Netwerklayout
8. Server Room
9. Engineering Solutions
Flexibiliteit
Informatiebeheer
Uitwisseling
Toegankelijkheid
Samenwerking
Analyse
Projectmanagement
Implementatie
Training
SkillAudit
ValueAddedConsulting
Full Care Support
2D & 3DCAD
Productivitytools
Technicalillustrations
PDM
PLM
Collaborationtools
Diensten
Oplossingen
10. Huidige situatie
11. Pro/ENGINEERFoundation Advantage Package
12. Powerful
Schaalbaarheid

  • From Concept to Production

DesignConferencing
ProjectManagement
ProjectCollaboration
ProcessAutomation
ConceptualDesign
Rendering
2DLayout
InteractiveSurfacing
TechnicalSurfacing
ModelStandards
Assembly
ReverseEngineering
Sheetmetal
Optimization
ToleranceAnalysis
Dynamics
Structure,Thermal &Modal Analysis
Kinematics
Cabling
ECADInterface
Piping
Configuration& ReleaseManagement
ChangeControlProcess
HeterogeneousCADManagement
EnterpriseSystemIntegration
Tooling
PrismaticMachining
Multi-axisMachining
Turning
SheetmetalNC
13. ITIL v3 in de praktijk
IT organisatie 30/11/2009
14. Uitdagingen voor de IT manager
Waar moeten we ons mee bezighouden?
Hoe moeten we ons daarvoor organiseren?
Hoe weten we dat we goed bezig zijn?
Kunnen we ook aan anderen bewijzen dat we goed bezig zijn?
Waar kunnen we ons nog verbeteren?
Hoe evolueert onze business; hoe evolueert de IT technologie, en zijn we daar klaar voor?
CorporateGovernance
15. It all about the business
Will it help me sell more shoes ?
16. ITIL Definitie & Doel
een raamwerk van Best Practices in IT Service Management
Beheersbaarheid van IT-processen
Continu verbeteren
Met de bedoeling
Verhoogde klanten- en gebruikerstevredenheid over IT services
Verhoogde service beschikbaarheid, wat onmiddellijk leidt tot meer omzet en winst
Kostenbesparend
minder zaken opnieuw doen,
Beter gebruik van resources
Eenvoudiger beslissen & risicobeheersing
Meer tijd voor innovatie, nieuwe producten en diensten
17. ITIL: een korte historiek
ITIL v1: 1989-1995: HMSO (UK)
Ministerie van Handel
Beperkt tot UK en Nederland
ITIL v2: 2000-2004
7 boeken
Beschrijven aparte processen
Binnen een groter, samenhangend kader
Wereldwijd succes
ITIL v3: 2007
Van 7 naar 5 boeken
Concept van service lifecycle
Concept van continue verbetering
18. Laten we zelf eens proberen.
19. ITIL v3 schema
20. 21. ITIL v3: Functies & Processen
22. 23. ITIL v3: Service Strategie
IT organisatie 30/11/2009
24. ITIL v3: Service Strategie
In hart van ITIL v3
Welke dienst moeten we aanbieden?
Aan wie moeten we die aanbieden?
Intern/Extern
Behoort dit tot onze core-business?
Welke waarde zullen onze klanten ervaren en hoe gaan we dit meten?
Hoe gaan we de markt ontwikkelen?
Is dit een rendabele bezigheid?
Welke zijn de criteria opdat dit een succes zou zijn?
25. ITIL v3: Service Strategie: 4 Ps van Strategie
26. ITIL v3: Service Strategy: Functies & Processen
Financial Management
Waarde, in , van de IT service is,
Waarde van de assets die we daarvoor nodig hebben
Hoe financieel opvolgen
Service Portfolio Management
Opvolgen van de verschillende IT services
Service Lifecycle Management
Demand Management
Marktkennis, voorspellen capaciteit
27. ITIL v3: Service Strategie: voorbeelden
SAVACO 24x7 support
Strategie
Meer grotere klanten met 24x7 operaties
Onderscheid van onze concurrenten
Demand
Hoeveel bedrijven zijn potentile klant?
Financial Management
Zijn klanten bereid zijn daarvoor te betalen
Service Portfolio Management
Hoe positioneren t.o.v andere supportdiensten o.a. remotemonitoring & dringende interventie
28. ITIL v3: Service Design
IT organisatie 30/11/2009
29. ITIL v3: Service Design
Het ontwerp van de juiste, vernieuwende IT diensten, zowel wat betreft architectuur, processen, policies & documentatie, volgens de afgesproken business doelstellingen
Concretiseren van de strategie
Risicobeheer
Beveiligde & redundante infrastructuur
Meetmethodes
Plannen, procesflow, standaarden,
Training van de medewerkers
30. ITIL v3: Service Design: 4 Ps van Design
31. ITIL v3: Service Design: Functies & Processen
Service Catalogue Management
En enkele informatiebron over alle gemplementeerde IT diensten.
Service Level Management
Onderhandelen, afspreken & documenteren van de IT service targets
Afspreken van KPIs om dit te meten
Capacity Management
Capaciteit in mensen & machines om de bedrijfsdoelstellingen te halen volgens de afgesproken SLAs
32. ITIL v3: Service Design: Functies & Processen
Availability Management
Maatregelen om te zorgen dat de IT service beschikbaar is.
Skills van mensen
Documentatie hardware/software/proces
Reactief versus Proactief
IT Service Continuity Management
Als de IT Technologie faalt, dan valt de IT Service (en wellicht ook de business) weg.
Risico beheersing & Disaster Recovery
33. ITIL v3: Service Design: Functies & Processen
InformationSecurity Management
Beschikbaarheid van informatie (availability)
Enkel voor diegene die er recht op hebben (confidentiality)
Informatie is volledig, betrouwbaar en beveiligd tegen wijzigingen (integrity)
Alle transacties en informatieuitwisselingen zijn betrouwbaar (authenticity)
Supplier Management
Valuefor money
34. ITIL v3: Service Design: voorbeelden
SAVACO backup & disaster recovery
Service Level Management
Recovery Time Objective / Recovery Point Objective
Capacity Management
15 terabyte: diskspace, internet bandbreedte, dedup?
Availability Management
Documentatie, opleiding, procesflow, testprocedures
IT Service Continuity Management
Redundante internetverbinding?
Supplier Management
Software selectie
35. ITIL v3: Service Transition
IT organisatie 30/11/2009
36. ITIL v3: Service Transition
Het op een projectmatige manier in dienst stellen van de IT service
Met specifieke aandacht voor
Project management
Terugkoppeling naar Service Design
Meten of de service effectief is.
Stresstesten, hoe loopt het in abnormale omstandigheden
Kennisoverdracht
37. ITIL v3: Service Transition: Functies & Processen
Change Management
Wijzigingen bijhouden, evalueren, toelaten, prioritiseren, plannen, testen, implementeren, documenteren & herbekijken.
Service Asset & Conf. Management
Nauwkeurig bijhouden van alle informatie over de systemen die deel uitmaken van de infrastructuur
Kennis Management
Ervoor zorgen dat de juiste persoon de juiste kennis heeft, op het moment dat hij de IT-diensten moet leveren die hem gevraagd worden.
38. ITIL v3: Service Transition: Functies & Processen
Transition Planning & Support
Plannen & cordineren van resources
Identificeren, beheren & beheersen van risicosdie opduiken tijdens de uitvoering
Release & Deployment Management
Afspraken over het effectief in dienst nemen van nieuwe service/systemen?
Service Validation/Testing/Evaluation
Doet het systeem waarvoor het ontwikkeld werd?
Gebruik in extreme situaties
Evaluatie & Rapportering
39. ITIL v3: Service Transition: voorbeelden
SAVACO IT projecten voor klanten
ProjectPlan
Projectopvolgingsdocument
Netwerklayout
Info2000
Asset Management
Project Rapportering
Einde Projectevaluatie
40. ITIL v3: Service Operation
IT organisatie 30/11/2009
41. ITIL v3: Service O