ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals

  • View
    273

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. DatabzeScience Direct & JSTOR &Oxford Journals &Cambridge Journalsstedn knihovna FF MUhttp://knihovna.phil.muni.cz9. 5. 2013

2. Obsah lekceScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals vodn informace zkladn a pokroil vyhledvn, monosti, pklady prce s vsledky osobn et: sluba My settings, MyJSTOR, My Account, Users HELP aneb nejen npovda 3. Obecn zsady pi vyhledvn v EIZ definovn tmatu - klov slova, synonyma, vztahy mezi nimi volba vhodnho zdroje dle oboru, typu dokumentu ( Co chci hledat? lnky,knihy, fakta; v j, aj, ) nastudovn npovdy, FAQ, ukzek vyhledvn (tutorily) formulace reernho dotazu nezadvat tzv. stop slova; vyut booleovskopertory, proximitn opertory, znaky pro zkracovn anahrazovn, vyhledvnfrz aj. vyut rzn vyhledvac funkce jednoduch i pokroil vyhledvn, expertnvyhledvn; rejstky/indexy, vyhledvn publikac kritria a omezen pro vyhledvn (asov, jazykov, geografick omezen, podledruhu dokumentu, vbr dl bze atd.) pi vtm mnostv nalezench informac dotaz vce zpesnit, pi nedostatkunalezench informac dotaz zobecnit vyut nadstavbov funkce databze (osobn konto, alerty, generovn citac atd.) 4. ScienceDirect sluba Science Direct zpstupuje online verze vdeckchasopis z produkce nakladatelstv Elsevier Science pokrv tyto oblasti: medicna, prodn a spoleensk vdy,psychologie,vpoetn technika, ekonomie aj. pstup pes portl EIZ MU - http://library.muni.cz/ezdroje vzdlen pstup - VPN, proxy 5. Pklad . 1 Tma prce: Literrn peklad 6. Pklad . 1 - een Do pole Abstract/Title/Keywords jsme zadaliliterar* translation*. Vsledkem je 49 zznam. N dal postup se bude odvjet od toho, jak relevantnzznamy jsme tmto dotazem zskali. 7. Pklad . 2 Tma prce: Vznam podprn skupiny problzk osoby lid s psychotickmonemocnnm Mon start: zamme se na podprnskupiny apsychotick onemocnn 8. Pklad . 2 - een Do pole All fields jsme zadali supportgroup* opertorem AND jsme pipojilipsychotic desease tamt. Vsledkem je 25 zznam. N dal postup se bude odvjet od toho, jakrelevantn zznamy jsme tmto dotazem zskali.Pravdpodobn bude teba generovat vhodnjklov slova pro vyhledvn. 9. JSTOR obsahuje pln texty digitalizovanch vdeckch asopis, jak z humanitnch obor(filozofie, antropologie, historie, lingvistika a literatura, sociologie aj.), tak i zprodnch a ekonomickch vd asopisy jsou dostupn od prvnho ronku vydvn, pln texty aktulnch ronkjsou vak kvli embargu (moving wall) nedostupn (zpravidla 3-5 let) MU m pstup k tmto kolekcm JSTOR: Arts and Science Collection I, II, III, IV aBusiness II pstup pes portl EIZ MU http://library.muni.cz/ezdroje/ vzdlen pstup pes VPN, proxy 10. Pklad . 3 novohumanismus (ne knin recenze) ScienceDirect? JSTOR? 11. Pklad . 3 - een ScienceDirect: neohumanism v poli Abstract/Title/Keywords 1 zznam; tato databze nen pli vhodn pro tuto oblast JSTOR: neohumanism v poli Full Text 122 vcemn relevantnch zznam, v tomto ppad urit lepzdroj 12. Pklad . 4 literatura o Joycov romnu Odysseus ScienceDirect? JSTOR 13. Pklad . 4 ScienceDirect: Joyce Ulysses v poliAbstract/Title/Keywords4 zznamy JSTOR: Joyce Ulysses v poli Item Title 78 zznam 14. Tipy a trikypro Science Direct help npovda, kter vm porad svyhledvnm, ale obsahuje i tutorialypro JSTOR help & trainingpmo do producenta video tutorialy, slovnek v databzi pouvanchtermn a webine (online semine) 15. Oxford Journals sluba Oxford Journals - Humanities zpstupuje online verze vdeckchasopis z produkce nakladatelstv Oxford University Press pokrv pedevm humanitn obory, na MU mme i kolekce z oblastisocilnch vd, prva a prodnch vd pstup ke zdroji je mon pouze z pota na FF MU Oxford Art Online encyklopedie z oblasti umn Oxford Music online kolekce muzikologickch zdroj, max 6 zrovepracujcch uivatel (!) pstup pes portl EIZ MU - http://library.muni.cz/ezdroje vzdlen pstup je funkn pouze prostednictvm tzv. fakultnho VPN 16. Pklad . 5 Tma prce: ochrana soukrom, ochranaosobnch dat 17. Pklad . 5 - een Do pole Title-Abstract jsme zadali privacy AND dopole Text-Abstract-Title jsme zadali personalinformation s upesnnm phrase. Vsledkem je 128 zznam. N dal postup se bude odvjet od toho, jak relevantnzznamy jsme tmto dotazem zskali nap. memezkusit dotaz upravit pomoc jin kombinace pol provyhledvn a upesnn hledanch slov. 18. Pklad . 6 Tma prce: kvalita ivota starch lid 19. Pklad . 6 - een Do pole Abstract-Title jsme zadali qualityof life s upesnnm phrase AND do poleText-Abstract-Title jsme zadali old*peoples upesnnm all. Vsledkem je 10 zznam. N dal postup se bude odvjet od toho, jakrelevantn zznamy jsme tmto dotazemzskali. 20. Cambridge Journals kolekce Cambridge Journals Online HSS Collection (humanitn aspoleensk vdy) obsahuje pln texty digitalizovanch vdeckchasopis nakladatelstv Cambridge University Press z humanitnchobor pstup pes portl EIZ MU http://library.muni.cz/ezdroje/ vzdlen pstup pes OpenVPN, proxy 21. Pklad . 7 Tma prce: rytsk romn Oxford Journals? Cambridge Journals? 22. Pklad . 7 - een Oxford Journals: chival* romance v poli Title-Abstract + Humanities + asov rozpt2003-2013 23 zznam Cambridge Journals: chival* romance v poli Keywords + asov rozpt 2003-2013 41 zznamV obou ppadech je otzka, zda budou zznamy relevantn, mon bude tebapracovat s novmi klovmi slovy. 23. Pklad . 8 nsil v kesansk latinsk literatue Oxford Journals? Cambridge Journals? 24. Pklad . 8 Oxford Journals: literatur* v poli Abstract-Title AND violence;christian* latin* v poli Text-Abstract-Title supesnnm all 209 zznam Cambridge Journals: violence AND literatur AND christianityAND latin v poli keywords 14 zznam 25. Pokud mte po absolvovn dnen lekce chu dozvdt sevce o problematice vyhledvn informac, elektronickchinformanch zdroj, citac a citovn a mnoh dal,doporuuji: navtvovat lekce informanho vzdlvn podan naknihovnou pidat se do skupiny Informan vzdlvn K FF MU naFacebooku zapsat si na podzim Kurz prce s informacemi (KPI 11)nebo na jae Kreativn prce s informacemi (KPI 22) 26. Dkuji za pozornostTereza MatsovReferenn slubyemail: reference@phil.muni.czFacebook: http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmuhttp://www.facebook.com/groups/259275247481976/stedn knihovna FF MUweb: http://knihovna.phil.muni.cz 27. Pouit zdroje KTD - esk terminologick databze knihovnictv a informan vdy (TDKIV)[online]. Praha: Nrodn knihovna R, c2005 [cit. 2012-02-29]. Dostupn na www:. Kurz prce s informacemi [online]. Brno: Filozofick fakulta Masarykovy univerzity,2007 [cit. 2012-02-29]. Dostupn na www:. KOTRLOV, Jindika. Psychologick elektronick knihovny a databze [online].eskomoravsk psychologick spolenost, 2008 [cit. 2012-02-29]. Dostupn na www:.