SEJARAH NABI MUHAMMAD PERIODE MADINAH (SKI)

  • View
    9.186

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tahukah anda, alasan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah ? Karena tekanan dan gangguan bahkan ancaman masyarakat Quraisy terhadap dirinya dan umat Islam semakin menjadi. Beliau memerintahkan para sahabatnya terlebih dahulu untuk pergi ke Madinah. Ketika kaum musyrikin Mekkah mendengar rencana tersebut, mereka sangat marah dan berusaha merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Berita ancaman itu segera didengar Nabi, lalu ia bersama Abu Bakar dan Ali menunggu perintah Allah. Ketika suasana semakin kritis, turunlah perintah Allah yang memerintahkan Nabi-Nya hijrah ke Madinah. Atas berbagai pertimbangan di atas, Nabi Muhammad saw. menempuh jalan hijrah sebagai alternatif perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam.

Text of SEJARAH NABI MUHAMMAD PERIODE MADINAH (SKI)

  • 1. Kelompok 5 Rifda Nadifah Rizka Fauziyatun Nisa Satu Bidadara Siti Rohani Tuti Hidayah Wisnu Antono Wulan Prasiska

2. Sejarah Kebudayaan Islam Dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah 3. SEJARAH HIJRAH KE MADINAH Masyarakat Arab dari berbagai suku setiap tahunnya datang ke Mekkah untuk beziarah ke Bait Allah atau Ka'bah, mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan dalam kunjungan tersebut. Muhammad melihat ini sebagai peluang untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Di antara mereka yang tertarik dengan ajarannya ialah sekumpulan orang dari Yatsrib. Mereka menemui Muhammad dan beberapa orang yang telah terlebih dahulu memeluk Islam dari Mekkah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyi-sembunyi. Setelah menganut Islam, mereka lalu bersumpah untuk melindungi para pemeluk Islam dan Muhammad dari kekejaman penduduk Mekkah. 4. Tahun berikutnya, sekumpulan masyarakat Islam dari Yatsrib datang lagi ke Mekkah, mereka menemui Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka mengundang orang-orang Islam Mekkah untuk berhijrah ke Yastrib dikarenakan situasi di Mekkah yang tidak kondusif bagi keamanan para pemeluk Islam. Muhammad akhirnya menerima ajakan tersebut dan memutuskan berhijrah ke Yastrib pada tahun 622 M. 5. Mengetahui bahwa banyak pemeluk Islam berniat meninggalkan Mekkah, masyarakat jahiliyah Mekkah berusaha mencegahnya, mereka beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yastrib, Muhammad akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama Islam ke daerahdaerah yang jauh lebih luas. Setelah selama kurang lebih dua bulan ia dan pemeluk Islam terlibat dalam peperangan dan serangkaian perjanjian, akhirnya masyarakat Muslim pindah dari Mekkah ke Yastrib, yang kemudian setelah kedatangan rombongan dari Makkah pada tahun 622 dikenal sebagai Madinah atau Madinatun Nabi (kota Nabi). 6. Di Madinah, pemerintahan (kekhalifahan) Islam diwujudkan di bawah pimpinan Muhammad. Umat Islam bebas beribadah (salat) dan bermasyarakat di Madinah, begitupun kaum minoritas Kristen dan Yahudi. Dalam periode setelah hijrah ke Madinah, Muhammad sering mendapat serangkaian serangan, teror, ancaman pembunuhan dan peperangan yang ia terima dari penguasa Mekkah, akan tetapi semuanya dapat teratasi lebih mudah dengan umat Islam yang saat itu telah bersatu di Madinah. 7. Faktor Yang Mendorong Hijrahnya Nabi untuk berdakwah A.Tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di Madinah karena: Pada tahun 621 M , telah datang 13 orang penduduk madinah menemui beliau dibukit Aqabah Pada tahun berikutnya 622 M, datang lagi sebanyak 73 orang Madinah ke Mekkah yang terdiri dari suku Aus dan khazraj 8. B. Rencana pembunuhan Rasulullah oleh kaum Quraisy yg hasil kesepakatannya sebagai berikut : Mereka sangat khawatir jika Muhammad dan pengikutnya telah berkuasa di Madinah. Membunuh Nabi sebelum beliau ikut pindah ke Madinah 9. C. Rencana Pembunuhan Nabi Saw : Setiap suku Quraisy mengirimkan seorang pemuda tangguh. Mengepung rumah Rasulullah dan akan membunuhnya saat fajar. 10. DakwahDakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama sepuluh tahun,yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW, tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke 11 hijriah. 11. Dakwah Rasulullah SAW di tujukan kepada: Orang-orang yang sudah masuk Islam. Tujuan: agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam baik yang diturunkan di Mekkah ataupun yang diturunkan di Madinah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang belum masuk Islam. Tujuan: agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari agama-agamanya dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal saleh, yang berbahagia di dunia serta sejahtera di akhirat. 12. Tujuan dari peperangan Rasulullah SAW Membela diri, kehormatan, dan harta. Menjamin kelancaran dakwah, dan memberi kesempatan kepada mereka yang hendak menganutnya. Untuk memelihara imat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. 13. Peperangan antara umat Islam dan bangsa Romawi Perang Mutah Perang Tabuk Perang Badar Perang Uhud Perang Khandaq Perjanjian Hudaibiyah Perang Hunain 14. Usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam. Membangun Masjid Mempersaudarakan Kaum Muhajirin dan Anshar Perjanjian Bantu-Membantu antara Umat Islam dan Umat Non-Islam Meletakkan Dasar-dasar Politik, Ekonomi, dan Sosial yang Islami demi Terwujudnya Masyarakat Madani. 15. Tahukah anda, alasan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah ? Karena tekanan dan gangguan bahkan ancaman masyarakat Quraisy terhadap dirinya dan umat Islam semakin menjadi. Beliau memerintahkan para sahabatnya terlebih dahulu untuk pergi ke Madinah. Ketika kaum musyrikin Mekkah mendengar rencana tersebut, mereka sangat marah dan berusaha merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Berita ancaman itu segera didengar Nabi, lalu ia bersama Abu Bakar dan Ali menunggu perintah Allah. Ketika suasana semakin kritis, turunlah perintah Allah yang memerintahkan Nabi-Nya hijrah ke Madinah. Atas berbagai pertimbangan di atas, Nabi Muhammad saw. menempuh jalan hijrah sebagai alternatif perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam. 16. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA Semoga bermanfaat 17. KELOMPOK 5 Rifda Nadifah Rizka FAUZIYATUN NISA Satu Bidadara Siti Rohani Tuti Hidayah Wisnu Antono Wulan Prasiska