Sessie Howest

 • View
  976

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

voorstelling Graffiti Jeugddienst werkwijze binnen het jeugdwerk en alternatieve communicatie

Transcript

 • 1. ALTERNATIEVE COMMUNICATIE

2. Even voorstellen 3. Graffiti Jeugddienst is

 • eenlandelijk erkendepluralistische jeugddienst werkzaam rond(alternatieve) communicatievormen

4. Het jeugdwerklandschap Lokaal jeugdwerk Provinciaal Jeugdwerk Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk SteunpuntJeugd VlaamseJeugdraad Minister van Jeugd AfdelingJeugd 5. Het landelijk georganiseerd jeugdwerk

 • [ 4 mogelijke modules : 6 modules moet je verwezenlijken]
  • Begeleiding aan lokale jeugdverenigingen
   • Bvb. Chiro Vlaanderen, FORMAAT Jeugdhuiswerk Vlaanderen,
  • Activiteitenaanbod aan de jeugd
   • Bvb. Graffiti Jeugddienst vzw
  • Begeleiding of vorming van jeugdwerkers
   • > Wordt door diverse organisaties erbijgenomen
  • Productontwikkeling
   • Bvb. Centrum Informatieve Spelen

6. Historiek Graffiti Jeugddienst vzw

 • GJD gegroeid uit de JongKommunisten
 • 1983: Graffiti Magazine
 • 1989: Val Berlijnse Muur: omvorming
 • JK tot onafhankelijke jeugddienst
 • 01/01/92: landelijke erkenning
 • als Graffiti Jeugddienst vzw
 • Gevestigd in Brussel
 • 1992-1998: Politiek, Anti-racisme, mediakritiek, milieu...

7. Historiek

 • 1993: Graffiti doet zijn intrede...
 • Talrijke projecten (o.a. Wel jong, niet hetero)
 • 1995: verhuis naar Gent
 • 1998: nieuw decreet op het landelijk jeugdwerk: keuze voor dienstverlening aan jeugd & jeugdwerkverenigingen
 • 1999:GJD profileert zich verder als activiteitenorganisatie. Het aanbod wordt steeds verder uitgebouwd!

8. Historiek

 • 2004:Door een nieuw decreet op het Vlaams Jeugdbeleid wordt er gewerkt met driejaarlijks beleidsperiodes. (2004-2006 / 2007-2009)
 • 2006 Het activiteitenaanbod blijft vernieuwen en verbeteren met o.a. workshops rond kleefgraffiti, danspozie en opinievorming. Het is ook een jaar vol projecten: de studiedag Apestaartjaren rond jongeren en nieuwe media, een graffiti-jam en Xpo KANT.
 • Een stijging van subsidies voor beleidsperiode 2007-2009 zorgt ervoor dat er een extra personeelslid wordt aangeworven. Alvast een mooie start van een nieuw jeugdwerkjaar

9. Missie

 • Graffiti Jeugddienst vzw wil kinderen en jongeren (6-30 jaar) de nodige ruimte en middelen aanbieden om op een creatieve manier kennis te maken met, te experimenteren met en zich te ontplooien in diverse alternatieve communicatievormen omdat communiceren een basisvoorwaarde is om actief, bewust en kritisch te participeren aan de samenleving.

10. Visie

 • Communicatie is voor ons n van de belangrijkste basisvoorwaarden om te participeren aan de maatschappij, we willen daarom vooral de communicatieve vaardigheden van kinderen en jongeren uitbreiden en versterken.
 • We geloven sterk in het principe denk zeker, denk zelf!, omdat een kritische attitude een essentile voorwaarde is om als individu zelfstandig te kunnen functioneren en jezelf te ontplooien
 • Graffiti Jeugddienst vzw ijvert voor een participatieve democratie waarbij iedereen kansen krijgt om zich vrij te uiten

11. Strategische doelstellingen 2007-2009

 • Graffiti Jeugddienst wil haar activiteiten aanbod uitdiepen op vlak van themas en werkvormen.
 • Graffiti Jeugddienst bouwt de ondersteuning van jeugdprojecten uit.
 • Graffiti Jeugddienst vzw is een organisatie voor en door vrijwilligers.
 • Graffiti Jeugddienst wil zijn kennis en expertise ter beschikking stellen van jeugd, jeugdwerk en jeugdbeleid.
 • Graffiti Jeugddienst werkt aan toegankelijkheid van jongeren.

12. Onze doelgroep

 • Activiteiten & Projecten
  • DE AANVRAGERS (jeugddiensten, jeugdhuizen, bibs, culturele centra, scholen, bijzondere doelgroepen,)
  • DE JONGEREN ZELF (Spraydayz)
 • De vrijwilligers
 • De docutheekbezoekers
 • De deelnemers aan vormingsmomenten
 • Netwerk- en samenwerkingspartners

13. doelgroep

 • Zon 350 activiteiten in de vrije tijd (3400 deelnemers)
 • Zon 100 activiteiten in de schooltijd (1400 deelnemers)
 • Verspreid over 5 Vlaamse provincies en Brussel-Hoofdstad

14. medewerkers

 • 6 teamleden:
  • VTE Cordinator
  • 1 Boekhoudster/Personeelsadministratie
  • 2.5 educatieve medewerkers
   • Aanvragen / docutheek
   • Activiteiten / Vorming / Bijzondere Doelgroepen
   • Activiteiten / Projectwerking
  • 1 grafisch vormgever
  • 1 onthaalmedewerker / secretariaat
 • Vrijwilligers
  • Activiteiten
  • Projecten
  • Beleidsorganen
  • Transparant

15. Concreet

 • Workshops(6-12j / 12-16j / 16-30j)
  • Graffiti,impro, recyKleren, danspozie, kort- en animatiefilm, striptekenen

16.

 • Tochten
  • Graffititochten in Brussel en Gent
  • Pozietocht

17.

 • Ateliers
  • 4 workshops van 3 uur rond n bepaald thema, verdeeld over 2 dagen met nzelfde groep
 • SPRAYDAYZ: Cursus voor individuelen
 • Workshops-op-maat
  • themagerichte werking
  • bijzondere doelgroepen
  • Specifieke vragen
  • U vraagt, wij draaien

18. PROJECTMATIG WERKEN

 • Eigen projecten:
  • @pestaartjaren 2.0
  • XPO Kant
 • Co-operaties:
  • Globateliers
  • Graffiti- Jams
  • Lolbroek 09
  • Fire of Freedom
 • Projecten op vraag:
  • Filmprojecten
  • Graffiti-projecten

19. 20. 21. Graffiti - Jam 22. Graffiti opdrachten

 • Eens iets anders dan een saai likje verf op de muur!

23. Doelstelling 3:

 • Informatie & Expertise:
 • docutheek

24.

 • Boeken & Onderzoeken
 • Site:
 • www.graffiti-jeugddienst.be

25.

  • Magazine Transparant
  • Vormingen and Congressen:
  • @pestaartjaren

26. vertegenwoordiging

 • Inspraak op diverse fora ivm jeugd(werk)beleid
 • Diverse vertegenwoordigingen:
  • lid van de Algemene Vergadering van het Steunpunt Jeugd.
  • Commissie Jeugd van de Vlaamse Jeugdraad
  • Provinciale adviesraad jeugd Oost-Vlaanderen
  • Werkgroep Graffiti Stad Gent
  • JEUK: projectgroep op initiatief van Steunpunt Jeugd, Cultuurnet, Cultuur Lokaal.
  • Platform Kadervorming Steunpunt Jeugd

27. netwerken/samenwerken

 • V-SPOT: werd opgericht in 2005 en is een samenwerkingsverband rond vorming met
 • Jeugdwerknet vzw en JAVI vzw.
 • VZW DE EXPEDITIE is een infrastructuurproject, een samenwerking Graffiti Jeugddienst vzw, Cie Cecilia en andere jeugd & culturele partners.
 • Samenwerking met GLOBELINK: Globateliers
 • G5: Samenwerking tussen 5 Gentse Jeugdwerkorganisaties (Graffiti Jeugddienst vzw, KrisKras vzw, Sjalom vzw, Ladda vzw en Jeugdwerknet vzw)

28. Doelstelling 4: Vrijwilligers

 • Participatie:
 • Ei-team: creatieve denktank
 • Gratis vorming

29. 30. 5. Toegankelijkheid

 • Jeugdwerk voor allen
  • Niet of Moeilijk te bereiken doelgroepen
  • Diversiteit op vlak van begeleiders
  • (project Antwerpse speelpleinen i.s.m. KVG)

31.

 • ALTERNATIEVE COMMUNICATIE

32. Wat is het niet?

 • Communicatie in geval van beperkte of verstoorde communicatie of het ontbreken van communicatie
  • Alternatieve of augmentatieve communicatievormen (gebarentaal, pictogrammen,)

33. Wat is het niet?