Shk lniy muzey_boyovo_ta_trudovo_slavi

 • View
  68

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Shk lniy muzey_boyovo_ta_trudovo_slavi

 1. 1. 9
 2. 2. -* . - '*11 ' ` ` ] ,* .- . _ - " __ ___ .
 3. 3.
 4. 4. , *.37; .. .: . ' * ` / `' " / ` . ( / / . _ `. " " . ; . *
 5. 19. '
 6. 20. )*' : __(: :_ : '* .. : . - . 1.6 ..... . , / .. . . . ..
 7. 21. :----___. __ ". *. _._-: __--_-___
 8. 22. ` ` . " '. ` ` . ,|_ . ' * , -
 9. 23. ' 7 , "- . * : / * / ?- * """""" "*? -7--__ " , ' * * "
 10. 24. / / / =
 11. 25. __