Simpan kira f2

Embed Size (px)

Text of Simpan kira f2

 1. 1. Bab 4 Simpan KiraBab 4 Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 4.1 Menyimpan Rekod Urus Niaga4.1 Menyimpan Rekod Urus Niaga
 2. 2. Menyimpan Rekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 4.1.1 Maksud Simpan Kira Suatu sistem merekod semua urus niaga perniagaan secara tepat dan sistematik dalam buku-buku akaun sesebuah perniagaan
 3. 3. Menyimpan Rekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 4.1.1 Jenis Rekod Dalam Simpan Kira Penerimaan & Pembayaran (Wang Tunai) Belian Dan Jualan Hasil Dan Belanja Aset Dan Liabiliti Perniagaan Semua urus niaga melibatkan penerimaan dan pembelanjaan Semua urus niaga membeli dan menjual stok secara tunai atau kredit Semua hasil / pendapatan Semua harta yang dimiliki oleh perniagaan dan digunakan untuk menjalankan aktiviti perniagaan Hutang perniagaan kepada pihak luar Jualan barang niaga Komisen diterima Sewa diterima Semua belanja / kos Belian barang niaga Gaji pekerja Pengangkutan
 4. 4. Mengira untung atau rugi perniagaan Menyimpan Rekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 4.1.2 Tujuan Menyimpan Rekod Urus Niaga Mengetahui prestasi perniagaan dalam sesuatu jangka masa Merekod, mengelas dan meringkaskan semua urus niaga perniagaan dalam nilai wang Menyimpan rekod mengenai, aset, liabiliti dan ekuiti pemilik Maklumat tentang : jenis & jumlah pendapatan, perbelanjaan, penghutang dan jumlahnya serta pemiutang dan jumlahnya Menjadi bukti bahawa sesuatu urus niaga perniagaan telah berlaku Membekalkan maklumat perakuanan untuk membantu peniaga membuat keputusan dan perancangan
 5. 5. Secara manual Menggunakan fail dan buku rekod Fail disusun mengikut kumpulan tertentu/menggunakan indeks untuk memudahkan mencari Buku rekod tujuan kawalan dan penyelenggaraan Secara elektronik Menjimatkan penggunaan kertas Disimpan dalam disket komputer Dapat dirujuk dengan cepat dan mudah Menyimpan Rekod Urus Niaga 4.1.3 Cara Menyimpan Rekod Urusniaga
 6. 6. Bab 4 Simpan KiraBab 4 Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 4.2 Merekod Urus Niaga4.2 Merekod Urus Niaga
 7. 7. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Maksud Urus Niaga Aktiviti pembelian dan penjualan barang niaga atau perkhidmatan Contoh: RM 250 Ahmad membeli sebuah basikal yang berharga RM250 daripada Ah Long 4.2.1 Sistem Catatan Bergu
 8. 8. Folio Butiran Folio Debit (Dt.) Kredit (Kt.) Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Maksud Akaun Suatu senarai kumpulan urus niaga Mempunyai bahagian Debit (Dt) dan Kredit (Kt) ButiranTarikh Jumlah Nama Akaun Jumlah Tarikh
 9. 9. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Prinsip Catatan Bergu Setiap urusniaga dicatatkan secara serentak dalam 2 akaun yang berlainan Satu dicatat di bahagian debit dan satu lagi di bahagian kredit Jumlah dan tarikh dalam kedua-dua akaun mesti sama Tajuk Akaun Y menjadi butiran Akaun Z dan tajuk Akaun Z menjadi butiran Akaun Y Debitkan akaun yang menerima sesuatu amaun Kreditkan akaun yang memberi sesuatu amaun
 10. 10. Debit (Dt.) Kredit (Kt.)Akaun Belian Folio Butiran FolioButiranTarikh JumlahJumlah Tarikh April 22 Tunai RM 2500 Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Prinsip Catatan Bergu April 22 Belian Tunai RM 2500Contoh Debit (Dt.) Kredit (Kt.)Akaun Tunai Folio Butiran FolioButiranTarikh JumlahJumlah Tarikh BelianApril 22 RM 2500
 11. 11. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 4.2.2 Maksud Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil Dan Belanja Aset Bukan Semasa (Tetap) Tahan lama dan digunakan berulang kali jangka hayat >1tahun Harta yang dimiliki oleh perniagaanAset perabot bangunaan mesin Aset Semasa Nilai sentiasa berubah Jangka hayat < 1 tahun Contoh penghutang stok tunai di bank & tangan Digunakan untuk membantu menjalankan perniagaan Bukan untuk dijual Contoh
 12. 12. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Liabiliti Semua hutang perniagaan kepada pemilik dan pihak luar Liabiliti Semasa Liabiliti Bukan Semasa (Jangka Panjang) Hutang yang perlu dijelaskan dalam 1 tahun Hutang yang boleh dijelaskan lebih daripada 1 tahun Contoh Pemiutang Overdraf Contoh Pinjaman bercagaran Gadai janji
 13. 13. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Ekuiti Pemilik Modal yang dilaburkan oleh pemilik dan keuntungan perniagaan dalam bentuk tunai, premis, kenderaan dan perabot
 14. 14. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Maksud Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil Dan Belanja Hasil Jualan barang niaga Hasil daripada perkhidmatan yang diberi Faedah simpanan Sewa diterima Dividen diterima
 15. 15. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Maksud Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil Dan Belanja Belanja Semua kos yang dibayar untuk perniagaan seperti Belian barang niaga Gaji Sewa Elektrik Promosi dan Iklan
 16. 16. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 KEDAI BEG
 17. 17. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Maksud Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil Dan Belanja PERSAMAAN PERAKAUNAN Jumlah aset sesuatu perniagaan mestilah sama dengan jumlah liabiliti dan ekuiti pemilik. ASET = EKUITI PEMILIK + LIABILITI
 18. 18. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Buku Lejar Buku akaun utama Merekodkan segala urus niaga perniagaan Semua rekod mesti betul dan sistematik Tarikh Butiran Folio Jumlah Tarikh Butiran Folio Jumlah Debit (Dt.) Kredit (Kt.)Tajuk Akaun
 19. 19. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Merekod Urus Niaga Secara Tunai Panduan merekod urusniaga tunai :- Kenal pasti akaun-akaun yang terlibat dalam sesuatu urus niaga Satu akaun didebitkan dan satu lagi dikreditkan Rekodkan urus niaga berdasarkan sistem catatan bergu mengikut susunan tarikh
 20. 20. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Merekod Urus Niaga Secara Tunai Akaun TunaiAkaun Tunai Mencatatkan semua urus niaga tunai. Prinsip mencatat Akaun Tunai. Akaun tunai ada baki debit Debit Akaun Tunai apabila menerima tunai Kredit Akaun Tunai apabila membayar dengan tunai
 21. 21. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Contoh Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Merekod Urus Niaga Secara Tunai Akaun TunaiAkaun Tunai Pada 1 September, baki tunai di tangan ialah RM 300. Akaun Tunai Akaun Belian Akaun Jualan Akaun Alat tulis Akaun Perabot Urus niaga pada bulan September adalah seperti berikut Sept 6 10 15 27 Beli barang Jual barang Beli alat tulis Belian perabot RM 250 RM 380 RM 30 RM 200
 22. 22. Mengimbang Dan Menutup Akaun TunaiMengimbang Dan Menutup Akaun Tunai Pada akhir bulan, semua akaun perlu diimbang dan ditutup. Langkah mengimbang akaun :- Jumlahkan kedua-dua lajur debit dan kredit Lajur debit = RM 680 Jumlah lajur lebih besar RM 680 diambil sebagai pengimbang Perbezaan antara lajur dabit dan kredit Catatkan jumlah perbezaan RM 200 sebagai baki hantar ke bawah (h/b) Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Lajur kredit = RM 480 Baki ini dipindahkan ke bawah (b/b) Lengkaplah catatan bergu RM 680 - RM 480 = RM 200 Contoh Debit (Dt.) Kredit (Kt.)Akaun Tunai Folio Butiran FolioButiranTarikh JumlahJumlah Tarikh 30 Baki RM 200h/b RM 680RM 680 Okt 1 Baki b/b RM 200 Baki h/b RM 200 RM 680 RM 680 RM 480 RM 480
 23. 23. ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Simpan Kira Akaun BankAkaun Bank Akaun Simpanan Merekod Urus Niaga Merekod Urus Niaga Secara Tunai Akaun Bank Akaun Simpanan Diberi faedah Akaun semasa Rekod Urus Niaga Yang Melibatkan Akaun BankRekod Urus Niaga Yang Melibatkan Akaun Bank Tunai yang dimasukkan ke Akaun Semasa Cek yang dimasukkan ke Akaun Semasa Cek yang dikeluarkan untuk bayaran
 24. 24. ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Simpan Kira Akaun BankAkaun Bank Dua jenis tunai Urusniaga penerimaan dan pembayaran wang tunai di bank, direkod dalam Akaun Bank. Tunai di tangan Tunai di bank Merekod Urus Niaga Merekod Urus Niaga Secara Tunai
 25. 25. ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Simpan Kira Baki Akaun Semasa pada 1 Febuari ialah RM 10,000. Merekod Urus Niaga Merekod Urus Niaga Secara Tunai Akaun Bank ContohContoh Urus niaga yang berlaku pada bulan Febuari adalah seperti berikut: 8 17 20 Simpan tunai di tangan ke bank Beli barang dengan cek Bayar sewa premis Jualan dan dibankkan RM 3000 RM 600 RM 500 RM 2000 Feb 5
 26. 26. Debit (Dt.) Kredit (Kt.)Akaun Bank Folio Butiran FolioButiranTarikh JumlahJumlah Tarikh Feb 1 Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Baki b/b RM 10,000 Baki Akaun Semasa pada 1 Febuari ialah RM 10,000. Urus niaga yang berlaku pada bulan Febuari adalah seperti berikut: 8 17 20 Simpan tunai ditangan ke bank Beli barang dengan cek Bayar sewa premis Jualan dan dibankkan RM 3,000 RM 600 RM 500 RM 2,000 Feb 5 Akaun BankAkaun Bank Feb 8 Belian RM 600 5 Tunai RM 3,000 17 Sewa RM 500 20 Jualan RM 2,000 28 Baki RM 13,900h/b RM 15,000RM 15,000 Mac 1 Baki b/b RM 13,900 1 FebBaki RM 10,000 8 Beli RM 600 5 tunai RM 3,000 17 sewa RM 500 20 Jualan RM 2,000 RM 15,000 Baki h/b RM 13,900
 27. 27. ITeach P