šKola Likovnih Umjetnosti

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Art school in Split, Croatia. Started to work 1907. Here many famous artists learned, worked and promote art.

Text of šKola Likovnih Umjetnosti

 • 1. KOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI 1907.-2007. FaustaVrania 17 Split Tel./faks e-mail: [email_address]

2. 3. INTERIJER KOLE ZBORNICA HODNICI UIONICERADIONICE CRTAONICE KNJINICA 4. HODNIK - PRIZEMLJE 5. HODNIK 1. KAT 6. ZBORNICA 7. HODNIK 2. KAT 8. HODNIK 2. KAT 9. ZBIRKA UENIKIH RADOVA I UMJETNIKIH SLIKA AKADEMSKIH UMJETNIKA U KOLSKOJ KNJINICI 10. KOLSKA KNJINICA 11.

 • Kiparski dizajn
 • Slikarski dizajn
 • Fotografski dizajn
 • Grafiki dizajn
 • Dizajn odjee
 • Infustrijski dizajn

ODJELI 12. Kiparski dizajn Uenicisvladavaju vjetine oblikovanja forme u prostoru obra uju i glinu, sadru, kamen , staklo, drvou razlicitim kiparskim tehnikama, upoznavaju suvremene materijale i dizajn koji im pruaju iroke mogu nosti u kiparskom izraavanju . 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Slikarski dizajn

 • Uenici seobrazuju u svim tradicionalnim i suvremenim slikarskim tehnikama i izrazima, od tafelajnog slikanja pa sve do multimedije

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Fotografski dizajn

 • Uenici selikovno izraavaju slueci se fotografijom u klasi nim i najsuvremenijim foto tehnikama i jezikom videa, ovladavaju grafi kim dizajnom, multimedijom i drugim novim likovnim izrazima

27. Grafiki dizajn

 • Uenici svladavajuklasi n egrafi k etehnik e ,paralelnosa suvremenim grafi kim oblikovanjem na ra unalu, animacijom, multimedijom...

28. 29. 30. 31. Dizajn odjee

 • Uenicikreiraju odje u i obu u, eire, rukavice, prate postoje e modne trendove ali i stvaraju nove, osmiljavaju materijale, bojaju svilu, pletu, vezu...

32. 33. 34. 35. 36. 37. Industrijski dizajn

 • Uenici seosposobljavaju za projektiranje uporabnih predmeta funkcionalno i estetski oblikovanih, za oblikovanje interijera i scenskog prostora, za likovno oblikovanje keramike, drva, kamena ...

38. 39. 40. 41. SLOBODNE AKTIVNOSTI

 • kolski list
 • Stripoteka
 • Plesna skupina
 • Prijatelji batine (Nama je stalo, Pijai vode)
 • Sportska skupina
 • Filmska i video skupina
 • Parlament mladih
 • Dramska skupina

42. MOGUNOSTI ZAPOSLENJA I STUDIJA NAKONDRAVNE MATURE

 • Akademiji likovnih umjetnosti,
 • Akademiji dramskih umjetnosti,
 • Grafick ifakultet,
 • Filozofsk ifakultet,
 • Arhitetonsk ifakultet,
 • Graevinski fakultet,
 • Tekstilno-tehnolok ifakultet i dr.

43. PROGRAM PRIJAMNOG ISPITA ZA UPIS UPRVIRAZRED

 • Upis u enika uprvirazred vri se nakon provjere sposobnosti likovnog izraavanja i likovnog senzibiliteta.

44. Prijamni ispit traje jedan dan. K andidati eu kolidobiti potrebn an pribor : - dasku za tehni ko crtanje- olovku HB - gumicu za brisanje - ljepljivu traku (selotejp) - komplet tempera boja i kistova Kandidati ecrt atiolovkomi temperom premamodelu . PRIJAMNI ISPIT 45. 46.