Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1
Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1
Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1
Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1
Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  • View
    12.325

  • Download
    632

Embed Size (px)

Text of Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Geografi Tingkatan 1

  • 1. Peperiksaan Akhir Tahun Geografi tingkatan 1 SSB 2013 1 Jawab semua soalan dalam kertas OMR yang diberikan. Soalan 1dan Soalan 2 berdasarkan Rajah 1. 1. Tempat duduk Amin ialah di sebelah ________ Ani. A. kiri C. hadapan B. kanan D. belakang 2. Siapakah yang duduk di kiri Ali. A. Lisa C. Chia B. Amin D. Raju Soalan 3 berdasar Rajah 2 di bawah. 3. Apakah koordinat tasik? A. 0702 C. 0604 B. 0706 D. 0206 4. Arah mata angin utama ialah I utara III tenggara II barat laut IV timur A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV 5. Apakah arah yang terletak di antara selatan dengan barat? A. Timur Laut C. Barat Daya B. Barat Laut D. Tenggara 6. Jarak yang di tentukan berdasarkan kos dan masa dinamakan A. jarak kos C. jarak relatif B. jarak masa D. jarak mutlak 7. Pernyataan manakah benar tentang Rajah 3? A. 1 cm mewakili 1 m B. 1 cm mewakili 2 m C. 1 cm mewakili 3 m D. 1 cm mewakili 4 m Soalan 8 berdasarkan Rajah 4. 8. Berapakah jarak di antara Pekan X dengan Pekan S melalui Pekan M. A. 29 km C. 27 km B. 23 km D. 22 km Papan hitam Ani Amin Raju Lisa Ali Chia Rajah 1 Rajah 2 Rajah 3 BIDIEI BIDIEI B2DIEI B1DIE2 B2DIE2 B1DIE3 B1DIE4 B3DIE2 Rajah 4

2. Peperiksaan Akhir Tahun Geografi tingkatan 1 SSB 2013 2 9. Antara yang berikut, yang manakah graf bar mudah? I II III IV A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV Soalan 10 hingga Soalan 14 berdasarkan Peta 1. 10. Kawasan penanaman padi terletak di A. Kg Haji Aji C. Kg. Langsat B. Kg Som D. Kilang 11. Simbol fizikal pada peta 1 ialah A. Jalan raya C. Paya nipah B. Getah D. Benteng 12. Simbol budaya pada peta 1 ialah A. Kontur C. Paya nipah B. Sungai D. Benteng 13. Kebanyakan penduduk di Kg. Haji Aji bekerja sebagai A. Nelayan B. Pekerja kilang C. Penoreh getah D. Petani 14. Apakah fungsi kilang di Kg Som A. Pusat mengilang padi B. Pusat memproses kelapa sawit C. Pusat memproses getah D. Pusat mengilang papan B2D1E5 Peta 1 B1DIE5 B2D1E4 B2D1E4 B4D1E1 B4D1E1 3. Peperiksaan Akhir Tahun Geografi tingkatan 1 SSB 2013 3 15. Rangkaian gunung dan banjaran adalah contoh bentuk muka bumi di kawasan A. Tanah tinggi B. Tanah Pamah C. Pinggir laut D. Saliran 16. Apakah banjaran yang mempunyai ciri tanah tinggi berikut? A. Banjaran Tahan B. Banjaran Crocker C. Banjaran Tama Abu D. Banjaran Titiwangsa 17. Gunung yang tertinggi di Malaysia terletak di A. Banjaran Tahan B. Banjaran Crocker C. Banjaran Tama Abu D. Banjaran Titiwangsa 18. Apakah kawasan tanah pamah yang terletak di pantai timur Semenanjung Malaysia? I Dataran Kedah II Dataran Pahang III Dataran Kelantan IV Dataran Hilir Perak A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV 19. Apakah bentuk muka bumi yang terbentuk akibat hakisan ombak? A. Teluk C. Beting pasir B. Tombolo D. Tebing tinggi 20. Antara berikut yang manakah berikut bukan bentuk muka bumi pinggir laut? A. Teluk C. Batu tunggul B. Jeram D. Tanjung 21. Bentuk muka bumi manakah yang terdapat di hilir sungai? A. Delta C. Lubang periuk B. Jeram D. Lurah U 22. Bentuk muka bumi manakah yang terletak di hulu sungai? A. Lurah U C. Air terjun B. Delta D. Likuan Sungai 23. Apakah contoh tanah pamah yang mempunyai ciri berikut? A. Dataran Terengganu B. Dataran Kedah C. Datarn Johor D. Dataran Hilir Perak 24. Sungai yang terpanjang di Malaysia. A. Sungai Pahang B. Sungai Rajang C. Sungai Kinabatangan D. Sungai Perak 25. Sungai yang menjadi sempadan antara Perak dan Selangor. A. Sungai Perak B. Sungai Selangor C. Sungai Bernam D. Sungai Golok B1D2E1 Kemuncak tertinggi melebihi 4000m Terletaknya Taman Negara B2D2E1 B3D2E1 B3D2E2 B2D2E3 B2D2E3 B2D2E4 B2D2E4 Kawasan penanaman padi yang penting Dikenali sebagai Jelapang Padi Malaysia B2D2E2 B3D2E3 B3D2E3 4. Peperiksaan Akhir Tahun Geografi tingkatan 1 SSB 2013 4 26. Iklim Malaysia ialah iklim A. Iklim Tundra B. Iklim Khatulistiwa C. Iklim Gurun Panas D. Iklim Siberia 27. Apakah fenomena yang dapat dikaitkan dengan putaran bumi? A. Kejadian empat musim B. Siang dan malam tidak sama panjang C. Kejadian ekuinoks dan solstis D. Kejadian siang dan malam 28. Apakah ciri iklim di Malaysia? A. Julat suhu tahunan yang besar. B. Terdapat musim kering yang nyata C. Panas dan lembap sepanjang tahun D. Panas dan kering sepanjang tahun 29. Lokasi berikut mengalami perbezaan suhu kerana dipengaruhi oleh faktor A. Ketinggian B. Angin monsun C. Litupan tumbuh-tumbuhan D. Kedudukan garisan lintang 30. Maklumat berikut merujuk kepada ciri iklim di kawasan A. Tundra C. Gurun panas B. Siberia D.Khatulistiwa 31. Orang Eskimo di Greenland menggunakan tupik untuk A. Menarik andur salji B. Menangkap ikan paus C. Dijadikan tempat tinggal D. Bergerak apabila salji mula cair 32. Apakah jenis tumbuhan semulajadi yang meliputi kawasan yang paling luas di Malaysia? A. Hutan paya air tawar B. Hutan paya air masin C. Hutan hujan tropika D. Hutan gunung 33. Namakan hidupan liar dalam Rajah 5. A. Tapir C. Binturong B. Seladang D. Harimau 34. Apakah ciri tumbuhan dalam Rajah 6. A. Daun tirus B. Akar pendek C. Malar hijau D. Batang berlendair B2D3E1 B1D3E1 B2D4E1 Tanah tinggi Cameron : 18C Kuala Lumpur : 27C B3D3E1 Julat suhu harian besar Hujan tahunan kurang daripada 250mm B3D4E1 B3D4E1 B1D4E1 B1D4E2 Rajah 5 B2D5E1 Rajah 6 5. Peperiksaan Akhir Tahun Geografi tingkatan 1 SSB 2013 5 35. Apakah ciri-ciri tumbuhan semulajadi dalam Rajah 7? A. Tumbuh berlapis-lapis B. Pokok berkayu keras C. Tumbuh di kawasan berpasir D. Terdapat di kawasan bersaliran buruk 36. Hidupan liar berikut terdapat di A. Hutan hujan tropika B. Hutan gunung C. Hutan paya air masin D. Hutan paya air tawar 37. Hidupan liar yang dapat ditemui di kawasan tundra ialah I anjing laut II musang artik III beruang panda IV serigala merah A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV 38. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi jenis tumbuh- tumbuhan semulajadi negara Malaysia? A. Bentuk muka bumi B. Saliran C. Taburan penduduk D. Tanah 39. Kombinasi manakah yang benar tentang jenis hutan dan jenis tanah? Jenis hutan Jenis tanah A Hutan paya air tawar Tanah gambut B Hutan paya air masin Tanah laterit C Hutan pantai Tanah berlumpur D Hutan gunung Tanah pasir 40. Antara yang berikut, yang manakah kegunaan tumbuhan semulajadi dalam Rajah 8? I Arang kayu II Papan lapis III Kertas dan pulpa IV Cerucuk bangunan A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV Rajah 7 B2D5E1 Ketam uca Lokan B2D5E2 B2D5E2 B3D5E1 B3D5E1 Rajah 8 B4D2E4 - TAMAT -