story board chapter 1

Embed Size (px)

Text of story board chapter 1

Public speaking

Public SpeakingHarun Bozna, 20161. Hafta: NefesNefes-Diyaframn Tantlmas ve UygulamalarSes KullanmKonuma Organlarnn altrlmas Uygulamalar-1Konuma Organlarnn altrlmas Uygulamalar-2Uygulama: Tekerleme Okumas

Amalar ve renim ktlarBu dersin amac rencilerin temel iletiim becerilerini gelitirmelerine yardmc olmaktr. Bu derste, rencilerin konuma becerilerini, belli konular hakknda sunumlar hazrlayarak gelitirmesi beklenmektedir.Bu ders, tartma, bireysel sunumlar ve etkileimli etkinlikler gibi eitli iletiim odakl konuma almalar sayesinde rencilerin resmi ve resmi olmayan balamlarda iletiim yetilerini gelitirmeyi amalamaktadr. letiim yetisinin bileenlerinin detayl olarak incelendii bu dersin balca hedefi rencileri baarl iletiim yeteneklerine sahip iyi birer retmen olarak yetitirmektir5

. Bu ders kapsamnda, dinleme ve sesletim derslerinde elde edilen kuramsal ve pratik bilgi konuma becerileri ile harmanlanarak ksa, bilgi verici ve ikna edici sunumlarda kullanlacaktr. Ayrca, rencilerin tonlama ve vurgu gibi konuma dili zelliklerini etkin bir biimde kullanmalar hedeflenmektedir. Bunun yan sra, bu derste baarl bir sunuma katkda bulunacak prezi, powtoon, poster ve powerpoint sunumu gibi grsel ve iitsel aralarn kullanm da vurgulanacaktr.