of 20 /20
1. TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA 2. KEKUATAN TAMADUN CINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN KUMPULAN 6 DISEDIAKAN OLEH : RAFIZA BINTI DARUS NUR AMALINA SALWA BINTI ROSLI SUBJEK : WAJ 3101 (TITAS) PENSYARAH : USTAZ AHMAD FAHMY BIN MOHD. ARSHAD INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU

TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

Embed Size (px)

Text of TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER...

Page 1: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

1. TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA

2. KEKUATAN TAMADUN CINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

KUMPULAN 6DISEDIAKAN OLEH :

RAFIZA BINTI DARUSNUR AMALINA SALWA BINTI ROSLI

SUBJEK : WAJ 3101 (TITAS)PENSYARAH :

USTAZ AHMAD FAHMY BIN MOHD. ARSHAD

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU

Page 2: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

1. TAMADUN CINA DALAM

PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA

DAN DUNIA

Page 3: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

Malaysia merupakan dataran pertembungan tamadun utama Timur dan Barat (kedudukan geografi).

KESAN :

Malaysia mempunyai masyarakat majmuk.

Integrasi nasional diberikan penekanan dalam proses pembinaan negara (interaksi budaya).

Kemajuan sains dan teknologi meningkatkan taraf hidup manusia (terbentuk zaman informasi).

PROSPEK GLOBALISASI

Page 4: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

Malaysia akan menghadapi tiga prospek.

PROSPEK-PROSPEK :

1. Negara-negara harus bekerjasama untuk menangani segala masalah dan cabaran.

2. Interaksi budaya dan dialog peradaban akan menjadi lebih giat dan mendalam.

3. Satu set ideal, kepercayaan dan nilai yang baru harus dikenalpasti untuk dipatuhi di peringkat sejagat.

STRATEGI UNTUK MENGHADAPI PROSPEK : Pelancaran Wawasan 2020

PROSES GLOBALISASI DALAM ZAMAN INFORMASI

Page 5: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

1. Pembangunan ekonomi dan kebendaan jauh lebih pesat berbanding pembangunan kerohaniah.

2. Sebilangan besar manusia masih dalam kemiskinan dan kemunduran (agihan kekayaan tidak seimbang).

3. Institusi keluarga dan perkahwinan menjadi semakin lemah (diserap oleh unsur negatif modenisasi/keruntuhan akhlak).

4. Pencemaran alam sekitar dan gangguan keseimbangan ekologi akan mengancam kehidupan manusia (eksploitasi sumber alam secara besar-besaran).

PUNCA : Amalan rasuah, sifat tamak haloba, sifat mementingkan

nafsu, sifat mementingkan diri dan sikap materialistik.

MASALAH-MASALAH DALAM ZAMAN INFORMASI

Page 6: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

Masyarakat yang demokratik.(mengamalkan ‘demokrasi Malaysia’ yang mantap dan bermuafakat/berorientasikan komuniti).

Masyarakat yang bermoral dan beretika.(berpegang pada nilai-nilai agama dan rohaniah).

Masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. (rakyat dapat mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama masing-masing tanpa keterasingan).

Masyarakat yang berkebudayaan penyayang. (berpegang pada konsep kepentingan kolektif mendahului kepentingan peribadi).

MASYARAKAT YANG DIIDAMKAN (WAWASAN 2020)

Page 7: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

Multimedia Super Corridor (MSC).(memenuhi keperluan telekomunikasi antara negara dengan dunia pada zaman informasi / perkembangan teknologi peralatan dan program perisian).

Sektor swasta dibenarkan melabur dalam bidang pendidikan terutamanya pada peringkat tinggi.

(kemampuan sistem pendidikan Malaysia dalam membekalkan kemudahan-kemudahan untuk latihan dan penyelidikan telah meningkat).

Sekolah bestari dan universiti maya. (menggunakan teknologi komunikasi dari MSC).

USAHA KERAJAAN MALAYSIA (MATLAMAT WAWASAN 2020)

Page 8: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

TAMADUN CINA :

RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN

DUNIA

Page 9: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

Tamadun Cina bersifat terbuka dan bertolak ansur.(menerima banyak pengaruh agama dan kebudayaan asing kesan interaksi dengan tamadun lain).

Sistem etika Cina berasaskan keluarga semata-mata, mengutamakan kebaikan hati dan keharmonian dalam hubungan antara entiti (individu, kelompok, alam).

Ajaran Konfusianisme memberi banyak implikasi bagi pemupukan kebudayaan penyayang dan pembangunan masyarakat yang beretika, liberal dan bebas dari segi agama dan budaya.

a. BIDANG SOSIAL

Page 10: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

Tamadun China sebagai sebuah tamadun yang kaya. Kerajaan China mengamalkan ‘dasar perdagangan

bebas’ (berbentuk pertukaran barangan). Hasil perdagangan utama (benang, kain sutera, teh, kapas, tekstil dan barang

perhiasan). Perkenalkan penggunaan mata wang (perniagaan). Sikap masyarakat Cina memberi implikasi positif

dalam pengurusan perniagaan.(kerajinan, berjimat-cermat, bertanggungjawab, keharmonian, kesetiaan, kesopanan, kepatuhan kepada peraturan, disiplin dan semangat kerjasama).

b. BIDANG EKONOMI

Penggunaan dan aliran tukaran mata wang

Page 11: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

c. BIDANG POLITIK

Nilai utama yang diberi tumpuan ialah integrasi

nasional.

Penekanan :

Ideal demokrasi (khasnya kematangan, kemuafakatan, komuniti) Keamanan Keharmonian Keadilan Dedikasi terhadap negara

Tamadun China berasaskan humanisme

dan moralisme.

Page 12: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

d. BIDANG PSIKOLOGI

i. Pembangunan psikologi rakyat harus selaras dengan aspek pembangunan yang lain.

ii. Sifat-sifat psikologis seperti :

Keyakinan diri secara kolektif

Bersikap teguh terhadap pelbagai cabaran

Tabah hati mengejar kualiti Adanya pembebasan

psikologi

iii. Dalam Tamadun China : Pemupukan kendiri wajar diamalkan atas premis bahawa manusia berkeupayaan untuk mencapai semaksima kebaikan dan memberi manfaat.

iv. Pemupukan kendiri dalam tradisi Cina bertujuan untuk kepentingan keluarga, negara dan dunia, dan bukan untuk diri semata-mata.

Page 13: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

e. BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan kunci pembangunan dan medium untuk merealisasikan Wawasan 2020.

Warisan-warisan tamadun Cina yang relevan dan menarik hati :

i. Kepercayaan optimistik pada potensi manusia untuk mencapai kecemerlangan individu atau berkelompok.

ii. Pendidikan sentiasa diutamakan.iii. Kepercayaan bahawa setiap individu harus dan boleh

dididik.iv. Pembentukan keperibadian atau ajaran moral dan etika

diberikan keutamaan.v. Guru harus dihormati dan diberi status sosial yang tinggi.

Page 14: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

f. BIDANG PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR

Secara asasnya, manusia perlu merujuk kepada tradisi yang menekankan serta mengamalkan hubungan harmoni antara manusia dengan alam semulajadi.

Mengikut ajaran sama ada Konfusianisme, Daoisme atau Buddhisme dalam tamadun Cina. Manusia berkedudukan setaraf dengan alam.

Maka, manusia harus berusaha memahami prinsip-prinsip alam semesta (tian).

Tercapai keadaan kesatuan : “kesatuan tian dengan manusia”

Keharmonian yang tertinggi darjahnya harus diusahakan dalam hubungan manusia dengan alam semesta.

Page 15: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

2. KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI

SUMBER RUJUKAN

Page 16: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

1. ASPEK KESESUAIA

N

3. ASPEK KOMPREHEN

SIF

2. ASPEK WAWASAN & KEBIJAKSANA

AN

Page 17: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

1. ASPEK KESESUAIAN

Ideal Konfusian mengenai penubuhan sesebuah

negara beretika sesuai dengan Wawasan 2020.

Kedua-duanya mempunyai konsepsi yang sama

mengenai kepercayaan, ideal dan nilai.

Ideologi Konfusianisme yang berteraskan

humanisme, humanitarianisme, intelektualisme dan

rasionalisme secocok dengan pendidikan moden

di Malaysia dan dunia.

1

2

3

Page 18: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

2. ASPEK WAWASAN &

KEBIJAKSANAAN

Wawasan Konfusian mengenai masa depan

manusia (dinyatakan dalam The Grand Unity).

Perbincangan antara sarjana tentang kaitan tamadun China (TC) dengan dunia moden menghasilkan pelbagai pendapat

tentang keistimewaan dan kelemahan TC.

Pada keseluruhannya, kebanyakan sarjana percaya

bahawa TC mempunyai unsur positif dan

kebijaksanaan.

1

2

3

Page 19: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

3. ASPEK KOMPREHENSIF

Konsep 5 Perhubungan (wulun) adalah

komprehensif sehingga kini.

5 Perhubungan :

1. Raja dengan menteri2. Ayah dengan anak3. Suami dengan isteri4. Abang dengan adik5. Kawan dengan kawan

Aspek nilai, sifat moral dan prinsip etika adalah penting dan sesuai untuk

memberi ilham kepada mereka yang memikirkan

satu sistem nilai yang sewajarnya.

1

2

3

Page 20: TAMADUN CHINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA + KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

“Kami Bangga dan Bersyukur Menjadi Guru”