Tap 3 ngu phap - gram gram

 • View
  17

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Li ni uLi ni u

  Ban u, khi ti ni s bin son cun sch dy ting Anh bng truyn tranh, mi ngi xung quanh u nhn ti vi nh mt k l. Vic h nghi ng cng d hiu thi v mt gio s khoa Anh Ng trng i hc li qu quyt vit truyn tranh cho tr em. M nhc n truyn tranh th tnh hi hc, th v phi t ln hng u, bi vy h cng lo lng liu cun sch ny c tr thnh bi ging ng php nhm chn, kh khan ca ng thy cng nhc hay khng.

  L do ti quyt tm vit cun sch ng php ting Anh di dng truyn tranh l do cu con trai hc lp 4 ca ti. D con ti hc ting Anh t nh nhng chu ch hc thuc nh mt con vt nn khng thy ting Anh c g th v. Ti ngh, liu c cch no gip cc b tip nhn ting Anh mt cch t nhin v d dng nh ting m khng. Ti mun cc em cm nhn c rng, ging nh ting m th hin suy ngh ca ngi dn nc ta, ting Anh cng th hin suy ngh ca ngi M, ngi Anh vy. Tm li, Ting Anh tuyt i khng phi ch l mt mn hc ly im trn lp.

  Vic bit c ngi ni ting Anh ch trng vo iu g, phng thc giao tip ca ngi ni ting Anh khc g vi chng ta s gip ch ng k trong vic hc ting Anh mt cch ng n. Bi l, chng ta kh c th hiu ngn ngnh nu ch hc thuc my mc nhng kin thc kiu nh trt t t trong ting Anh khc vi ting m nh th no, lun phi phn bit r s t v s nhiu ra sao, hay cn s dng cc th a dng theo thi im ni. Tp hp ca nhng im khc bit chnh l ng php. h nhng, nu nhn vo nhng quyn sch ng php by bn trong nh sch, d l sch dnh cho tr em i chng na th trong cng y ry thut ng ting Hn kh hiu. H ch lm cho kh sch to ln bng cch chn thm nhng hnh nh sc s, bt mt nhng bn cht ca chng vn l cun sch ng php kh hiu, gin lc t sch ginh cho ngi ln.

 • Mt vi ngi cho rng, tr nh khng cn bit ng php ting Anh cng c. Cng c ngi cho rng, nu cho tr nghe nhng cun bng hay c cho b nghe nhiu truyn c tch th t cc b c th lm quen vi ng php ting Anh. h nhng, khi xt ng php l nhng cu trc lp i lp li trong cu, l nhng quy tc c s dng trong li ni v khi vit on vn, bn s thy hc ng php l mt qu trnh c bn ca ting Anh. Bi vy, nu chng ta c th ging gii mt cch d hiu nhng quy tc cho tr ang hc ting Anh giai on u th s gip ch rt nhiu cho vic hc ting Anh cp cao hn ca cc em.

  Trong qu trnh vit sch, ti nhn ra rng, vic truyn t nhng kin thc ng php ting Anh mt cch d hiu, th v di cch nhn nhn ca tr em l mt vic khng h d dng. Ti cng hiu c ti sao trn th trng hin nay li trn ngp sch dy ngoi ng kh hiu nh vy. Bi i vi nhng ngi t trc n nay ch hc ng php ting Anh theo nhng cch phc tp, th vic phi din t, gii thch li kin thc mt cch d hiu cng kh khn hn. T , ti thy c s mnh cao c ca mnh, nu ti mt hc gi ngn ng - khng ng ra lm vic th s chng c ai lm c.

  i thm him Ng php Gram Gram l kt qu ca s n lc khng ngng ca nh xut bn v nhng ha s ti nng. Ni dung sch xoay quanh ba bn nh Gun, Bitna, Pio sau khi i u vi Ma Vng Reverse hnh tinh GramWord tip tc y li cc qui tng Grammpet nh Noun (danh t), Pronounce (i t), Verb (ng t) v dn tm hiu tng cu trc ng php ting Anh. Cun sch khng ch gip cc bn nh hc ng php ting Anh m cn l cu chuyn phiu lu y ly k v th v.

 • Sau khi vit xong cun sch ny, ti a cho con trai v nhiu bn nh khc xem th. ht ngc nhin khi chng thch th c ngu nghin quyn sch nhiu ln. Trong qu trnh c i c li , cc em dn lm quen mt cch t nhin vi kin thc ng php nh s t s nhiu ca danh t, bin i ng t bold... Tr thm ch cn hiu r khi nim mo t, mt loi t khng c trong ting m v chia ng t theo ch ng to thnh cu hon thin. Hn th na, ti cm thy thc s bt ng khi cc b khng coi y l vic hc m li coi y nh mt tr chi th v.

  Gi y, con trai ti khng cn hc ting Anh theo kiu hc m khng bit vn dng nh cch nhiu ngi ln p t. Chu bit cch to lp cu trc ca cu ting Anh trong u ni mt cch t nhin thay v hc thuc v iu kin ng php ting Anh hoc nhng thut ng kh. Ni mt cch hnh nh, chng ta cn dy con tr cu c ch khng phi bt sn c cho tr. Bt u hc tp mt cch vui v, y hng th s gip cc em t c nhng tri nghim th v sau ny. Ti hi vng s nhn c nhng kin ng gp hoc li khuyn ca qu c gi cun sch dy ting Anh cho tr em ny tip tc hon thin hn na. Tc gi Jang Young Jun

 • Cc bn nh cng c nh!Tha thy, ng php

  ting Anh l g ?

  Quy tc ni hoc vit on vn y ?

  Vy cc em c hiu cu Chim bay tri ngha l g khng?Khng . Phi ni l

  Chim bay trn tri ch .

  Ng php ting m mnh d t, ng php ting Anh c kh khng thy?

  n gi em hc ting Anh vn rt t.

  Thy tin rng, sau khi c i thm him Ng php ting Anh Gram

  Gram th cc em s thy ng php ting Anh hp dn hn. Thc ra, ng php ting Anh rt

  th v v n gin nn ch cn chu kh hc mt cht, cc em s t hiu ! Ha ra phi ni th

  ny. T m vic hc vui v hn.

  ng vy. Trong ting m ca chng ta cng c nhng quy tc phi tun theo. Nu khng theo quy tc, chng ta s khng hiu

  cu ngha l g. Cc em thy bun ci khi nghe nhng em b ni m khng tun theo ng php ng khng? Ni ting Anh m khng bit

  ng php cng bun ci nh vy .

  Ng php l quy tc ni hoc vit cu, on vn. Ting Anh gi l

  Grammar em !

 • Mc lcAi mi l Bitna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12- Tnh t l t th hin c im v tnh cht ca ngi hoc s vt

  Gip t ha gii php thut Tnh t h Kuru no! . . . . . . . . . . . . . . . . 46- V tr ca tnh t trong cuBa php phong n v b mt chic cha kha o ngc . . . . . . . . . . . 86- Cu ph nh, cu mang ngha khng phi l ~Adjec bin hnh thnh Adverb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130-Trng t l t lm r ngha ca ng t v tnh tAdverb nh thc sc mnh ca t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160- Hnh thi ca trng t v v tr trng t trong cuNhim v ca n hong Ulala - Truy tm tnh t . . . . . . . . . . . 42- Lm r v tr ca tnh t . . . . . 82- Gii p b mt ca not . . . . . 126- Ni r v trng t . . . . . . . . . 156- Truy tm v tr ca trng t . . . 180- Cng c ting Anh nh! . . . 184- p n . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

  01

  02

  03

  04

  05

  06

 • Gii thiunhn vtGunTrung tm rc ri ca i thm him, lun hnh ng trc khi suy ngh.C th s dng kh nng b n iu khin cc linh hn la cp di nh sc mnh ca linh hn la cp cao.

  PioNhn vt mnh m v hi hc ca i thm him.S hu sc mnh ca linh hn nc. L ngi mang trng trch mt mnh gii cu i thm him bng cch s dng vin ngc thn k.

  Bitnac v nh qun s ca i thm him vi kin thc ting Anh phong ph v trc gic nhanh nhy.S hu sc mnh ca gi.C bn b ri vo vng nguy him bi php thut tnh t ca Adjec.

  Grammpet MomoGrammpet lun ng hnh cng i thm him v cung cp kin thc v ng php ting Anh mi khi cn.Cu b Adjec giam trong lng thy tinh.

  N hong UlalaN hong ca Gramwoods, ngi giao cho i thm him nhim v nh bi Ma Vng Reverse. N hong lun xut hin gip mi khi i thm him lm vo nguy him nhng li ng ng lc quan trng nht.

  Grammpet IntieGrammpet i din cho t nghi vn.

  ng hnh cng i thm him trong tp 2 v khin cho Depnoun b Adjec bt i.

  Ngi hng dn Pio cch s dng vin ngc thn k.* Intie: vit tt ca Interrogative (t nghi vn).

 • Grammpet Dep-nounGrammpet i din cho i t ch nh.Trong qu trnh ng hnh vi i thm him, b ri vo tay Adjec v b nht trong lng thy tinh.* Dep-noun: Vit tt ca Demonstrative Pronoun (i t ch

  nh).

  KuruVn l mt linh hn hin lnh nhng mc phi php thut

  tnh t ca Adjec nn tr thnh hung hn. Mi u, tuy cu ta ra sc tn cng i thm him nhng v sau tr thnh bn

  v cng i thm him chng li Adjec.

  Grammpet AdjecGrammpet i din cho tnh t, mang hnh dng ngn la ang chy.S hu sc mnh ca la v c nng lc s dng php thut tnh t khin i phng ri vo th nguy him.* Adjec: vit tt ca Adjective (tnh t).

  Grammpet FiremanV kh b mt ca Ma Vng Reverse. B mc php thut o ngc ca not nn lun hnh ng tri vi li ni. Gn nh khng c sc chin u v thng chen ngang vo vic ca ngi khc.

  Grammpet AdverbGrammpet i din cho trng t (ph t), mang hnh dng ca hn la.c sinh ra t s hp nht ca sc mnh la v t, s dng tia laze trng t tn cng.* Adverb: c ngha l trng t.

  Linh hn ca laL linh hn la cp thp nn phi nghe theo mnh lnh ca Adjec v Gun, ngi s hu

  sc mnh ca la cp cao.

  Hnh nhn tNhng linh hn ca t c to nn khi Adverb nh thc sc mnh t. Tuy yu v rt d tan v nhng li c sc mnh ti sinh khng ngng nn d dng khin i phng kit sc.

 • - Tnh t l t th hin c im v tnh cht ca ngi hoc s vt

  1.AI MI L BITNA?

  12

 • Pio c c! By gi th ng ngi ri. Khng c c Gun phin toi ln Bitna hay cu nhu, chc ngi vui lm nh

  By gi phi lm sao y? Mnh khng th v nh mt mnh cMnh cng phi bit mi ngi b dn i u th mi c th cu c h ch?

  13

 • ! N hong Ulala! Ngi n

  tht ng lc

  Intie dn Gun, Bitna v c Momo i mt ri, gi ch cn mnh chu b b li y.

  Ta bit c ri. Chnh Intie bo cho ta bit.

  Gigi ~

  14

 • Intie ng! Sao ng c th hn nht b chy th h! Bn ca ti u ht ri?

  Xin Xin li cu nh. Ta khng th lm cch no khc. Cng ti yu php ca Ma Vng Reverse m u c ta khng cn tnh to na

  Khng phi Intie c lm vy u. Pio, hy b qua cho ng y i. Nh Intie bo tin m ta mi c th n y gip cu ch.

  Mnh phi nhn nhn thi. Vy n hong, phi lm sao th chu mi cu c cc bn ?

  Nu chu s dng vin thn k m Intie a cho th

  H h

  15

 • ka!

  ............ Sao ngi c ng khng ng lc vy?

  i cht! Intie, n ng cng b i th ti bit lm th no?

  ng bo ti phi s dng vin ny ra sao ch?

  16

 • Cu hy tp trung v nim cu thn ch ny. Interrogative~ Interrogative~ Interrogative l t mang ngha th nghi vn. Khi ri vo nguy him, nu h cu thn ch ny th vin thn s bin thnh mt vt cn thit gip vt qua khi tnh hung nguy him.

  ~ Tht l

  Rt cuc n hong Ulala b yu php lm cho yu i nn mi ng hay do bun ng nn php thut mi b yu i y?

  Liu mnh c th tin Intie khng nh? Chnh Intie khin bn mnh bin mt m. Thi, cng chng cn g mt. ng ta bo phi tp trung v h thn ch ng khng nh?

  Interrogative~ Interrogative~

  tRo tRo

 • 18

 • 19

 • y ch l mt chic bnh thng thi m. Tri cng u c ma, sao li bin ha thnh ci ny c ch?

  H? yc ci g ny!

  H ~ Ci g th ny?

  20 i thm him Ng php Ting Anh Gram Gram

 • GG th?

  !

  2121

 • Hang ng dung nham H? Gun v Bitna u ri?

  G