Teori tingkah laku

Embed Size (px)

Text of Teori tingkah laku

PowerPoint Presentation

TEORI TINGKAH LAKU

OLEH :

MOHD HAIRIL BIN IBRAHIM MOHAMAD HAFIZUDDIN BIN MOHAMAD ZUKI MUHAMAD ADHA BIN IBRAHIM MUHAMMAD SYAHMIE BIN KAMARUZAMAN NAZATUL NAJIHAH BINTI MOHD ZAIDI AISHAH ZAFIERA BINTI CHE DAH

SEJARAH PRKEMBANGAN TEORI TINGKAH LAKU

TOKOH-TOKOH TEORI TINGKAH LAKU

Jhon B. WatsonAlbert BanduraB. F. Skinner

JOHN B. WATSON

Nama, Jhon Broadus Watson, Lahir pada 9 Januari 1878, di Greenville

Meninggal 25 September 1958, di New York

Bapa bernama Pickens Watson dan ibu bernama Emma

Anak ke empat daripada enam adik- beradik

Selepas perang dunia ke-2 beliau melanjurkan pelajaran ke University Chicago, diperkenalkan bidang psikologi.

Menyebabkan beliau minat kepada aliran tingkah laku.

ALBERT BANDURA

Dilahirkan di kota kecil Mundare selatan Alberta, Kanada pada tanggal 14 Disember 1925.

Ijazah pertamanya di Universiti of British Columbia di Vancouver dalam bidang psikologi pada tahun 1949

Tahun 1952, beliau telah mendapatkan gelaran doktor falsafah (PhD) di Universiti of Iowa

Beliau merupakan pencetus kepada aliran kognitif yang sangat berpengaruh dalam aliran kaunseling.

Pengasas dalam bidang pembelajaran sosial dan mempromosikan modeling sebagai proses yang berkesan terutama sekali dalam pendekatan pembelajaran.

Bandura mengasaskan modeling dan kemudian beliau menamakan semula teorinya iaitu, Teori Sosial Kognitif

Teori Kognitif Sosial ini menekankan bagaimana manusia berfungsi dari segi :Pengurusan kendiriProaktifReflektif kendiri Regulasi kendiri.

B. F. SKINNER

Dilahirkan pada 20 Mac 1904 di pekan kecil Pennsylvania, Bandar Susquehanna.

Mendapat Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang psikologi di Universiti Havard.

Mempunyai pengalaman menjalankan tugas pengajaran di beberapa buah universiti dan berkhidmat di Universiti of Havard kembali

Merupakan pejuang tingkah laku radikal yang memberi penekanan kepada kesan persekitaran terhadap tingkah laku.

Hasil kerja beliau kebanyakkannya diaplikasikan oleh ahli makmal dan digunakan secara meluas dalam pengajaran, pengurusan masalah manusia dan membuat perancangan sosial.

TEKNIK TEKNIK, KELEBIHAN & KELEMAHAN TEORI

TEKNIK-TEKNIK TEORI TINGKAH LAKUANALISIS TINGKAH LAKUPEMBELAJARAN OPERAN

LANKAH PERTAMA :RELAKSASI PERLU DIAJAR KEPADA KLIEN UNTUK BERTINDAK BALAS TERHADAP KEBIMBANGANLANGKAH KEDUA:ANXIETY HIERACHIES IAITU MENILAI DAN MENEROKA PERISTIWA YANG MENYEBABKAN KEBIMBANGAN TERSEBUT DAN DISUSUN MENGIKUT TAHAPNYA.LANGKAH KETIGA:DESENTIZTION BERLAKU DIMANA KLIEN DIKEHENDAKI BERIMGINASI DAN MEMBANGKITKAN SITUASI YANG MENJADI KEBIMBANGAN DALAM KEADAAN TENANG.

IMAGINAL FLOODINGTEKNIK IMAGINAL FLOODING BUKAN DILAKUKAN SECARA BERANSUR-ANSUR . KLIEN DIDEDAHKAN DENGAN IMEJ MENTAL BERKAITAN DENGAN KETAKUTAN ATAU KEBIMBANGAN TERSEBUT SEHINGGA KETAKUTAN ATAU KEBIMBANGAN AKAN BERKURANGAN SEDIKIT DEMI SEDIKIT.KEADAAN YANG DIDEDAHKAN KEPADA KLIEN ADALAH BUKAN KEADAAAN YANG SEBENAR, IA BERBENTUK IMAGINASI YANG KLIEN PERLU BAYANGKAN DALAM MINDA MEREKA.

TEKNIK MODELINGMODELLING ADALAH SATU TEKNIK TERAPEUTIK YANG BERLAKU APABILA KLIEN MEMERHATIKAN TINGKAH LAKU ORANG LAIN DAN MENIRUNYA.TEKNIK INI TERDAPAT LIMA FUNGSI IAITU MENGAJAR,MENTANGKAS,MOTIVASI,MENGURANGKAN KEBIMBANGAN DAN MENAWARKA.JADI PROSES MODELLING BOLEH BERLAKU BERDASARKAN LIMA JENIS MODELING IAITU LIVE,SYMBOLIC,PARTICIPANT,DAN COVERT MODELING.

LATIHAN RELAKSASILATIHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENANGKAN OTOT DAN MENTAL. SELEPAS KLIEN BELAJAR ASAS RELAKSASI MEREKA AKAN MEMBUAT LATIHAN INI SETIAP HARI, LATIHAN INI MEMERLUKAN MASA 4 JAM HINGGA 8 JAM, KLIEN AKAN DIBERIKAN ARAHAN UNTUK MENENANGKAN DIRI MEREKA. MENGURUS PERNAFASAN BOLEH MEMBANTU RELAKSASI. KLIEN AKAN DIAJAR MELEPASKAN TEKANAN DENGAN MEMFOKUSKAN KEPADA PERASAAN DAN IMEJ.

KELEBIHANKeberkesanan teori ini dalam merawat masalah klien telah jelas terbukti menjadikan ia dapat diaplikasikan dengan lebih meluas dalam pengamalan terapeutik.Seterusnya memberi impak kejayaan sesi yang lebih besar merawat masalah klien Pendekatan tingkah laku yang bersifat fleksibel juga membolehkan teori ini dapat integrasikan dengan pendekatan yang lainTeori ini mengambil kira faktor-faktor persekitaran klien yang menyumbang kepada masalah tingkah laku dan kesan tingkah laku tersebut.Teori ini mengambil kira banyak aspek dalam kehidupan klien yang menjadi peneguhan dalam masalah tersebut.Dengan pengenalpastian banyak perkara klien,masalah klien berkemungkinan dapat diatasi dengan lebih menyeluruh.kemahiran ini adalah kemahiran yang kerap digunakan manusia untuk berkomunikasi antara satu sama lain.

KELEMAHANGabungan teknik-teknik yang pelbagai ini membantu merawat klien dengan lebih berkesan. Namun begitu, terdapat kritikan terhadap terapi ini. Yang pertama, terapi ini hanya berjaya mengubah tingkah laku tetapi tidak mengubah perasaan. Selain itu, terapi ini juga mengenepikan hubungan di antara kaunselor dan klien. Seterusnya, terapi ini tidak mendorong klien untuk celik akal. Akhir sekali, terapi ini dikritik kerana mengenepikan faktor-faktor sejarah yang menjadi penyebab kepada tingkah laku masa kini.

PERBANDINGAN TEORI TINGKAH LAKU DENGAN TEORI-TEORI LAIN

PERBANDINGAN TEORI TINGKAH LAKU DAN TEORI PSIKOANALISISTEKNIK PEMBELAJARAN OPERAN

-Peneguhan positif adalah pemberian sesuatu yang bernilai seperti pujian ,pengiktirafan , perhatian sebagai akibat tingkah laku baik yang dilakukan

-Peneguhan negatif pula adalah merupakan rangsangan serta merta

-Penghapusan bermaksud perlakuan akan menjadi lemah atau hapus sekiranya tidak diberi peneguhan

-Dendaan adalah proses untuk menurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diinginiTEKNIK PENAHANAN Dalam teknik penahanan klien akan mengetahui halangan untuk bercerita beberapa fikiran seperti fikiran , perasaan dan pengalamannya .

-Klien diminta untukmeningat semula kisah lampau atau mimpi

-Sikap penahan klien ini mungkin juga boleh dilihat dengan ketidakhadiran klien dan keenganan klien untuk meneruskan seisi

Perbandingan Populariti Teori Tingkah Laku dengan Teori lain di MalaysiaDi Malaysia, teori yang paling popular adalah teori pemusatan klien dan teori rasional emotif tingkah laku.

Kedua-dua teori boleh menampung dengan budaya asian yang sedia ada dan kepercayaan sosial-keagamaan mereka( M.Sumari et al., 2008)

Teori Tingkah Laku/Teori Rasional Emotif Tingkah Laku Teori Tingkah Laku (pembelajaran Sosial)

Teori pemodelan- berlaku melalui pemerhatian dan peniruan

a) Perhatian (Attention)b) Mengingat (Retention)c) Reproduksi (Reproduction)d) Peneguhan / Motivasi (Reinforcement / Motivation)

Teori kognitif Sosiala)personalb)Tingkah lakuc) persekitaran

Self-regulationSelf-efficacy

Teori REBT

Faktor pembentukan personaliti:a)Biologib)Sosialc)Mudah mendapat gangguan

Model ABCActivating eventBelief systemConsequencesDisputing event- debatingEffective philosophyFeeling

KONSEP

Pemusatan KlienManusia adalah bersifat baik, rasional dan bertanggungjawabManusia boleh dipercayaiManusia mempunyai keupayaan untuk menentukan hala tuju yang baik Manusia boleh berkembang secara positif kearah mencapai penghakikian kendiri

Elemen penting bagi kaunselora)Kongurenb)Empatic)Penerimaan tanpa syarat

SEKIAN TERIMA KASIH