of 175 /175

THE FINE ART OF SMALL TALK by DEBRA FINE

Embed Size (px)

DESCRIPTION

The fine art of small talk debra fine

Text of THE FINE ART OF SMALL TALK by DEBRA FINE

  • 1. The Fine Art of SMALL TALKK NNG BT U, DUY TR CUC TRCHUYN V TO DNG MNG LI QUANH X HITc gi: Debra FineNXB: Lao ng X Hi

2. LI NI U Khi mi bt u cng vic gip mi ngitrau di k nng giao tip, ti vp phi rt nhiu hoinghi. Mi ngi thng khng coi trng nhng sngkin nhm thot khi s nhm chn. Tuy nhin, sau ti li nhn c nhng cuc gi b mt nh gip tnhng ngi c ting tm. Mi ngi hay dng lnnhng bi cnh phc tp mong c gip m likhng thc s hi thng vo vn . Trc y khi cnl mt k s, ti thng chu p lc v k nng giao tipx hi km ci v thng xu h bi vic khng c khnng giao tip ca mnh. Trc khi c o to li vNgh thut giao tip, ti cng l mt ngi giao tipvng v v nht nht.Khi cn nh, ti l mt a tr to xc, t ni,thng ngi lng l trong gc lp v hay b bi xch v cth ca mnh. Mt trong nhng k nim ng nh nhtthi th u ca ti l ba tic sinh nht lp ba ca cbn Rita. Mi bn gi trong lp u c mi tr mtbn gi cc kz to bo v ti. Tri nghim khin ti tnthng su sc v vi mnh vo sch v. Chnh v th, tikhng bit cht g v cch thc kt bn v gi gn tnhbn. Hu qu l ti khng bit cch ni chuyn vi ccbn cng lp.Khi ln ln ti la chn cng vic no khng phigiao tip nhiu. Ti tr thnh mt k s mt s la 3. chn hon ho, bi k s l ngh k thut cao v khngcn nhiu n giao tip. Theo thng l, ti ch lmnhng bi thuyt trnh k thut hoc tr li nhng cuhi phc tp v my mc m khng gp mt tr ngino. Tt c nhng g c yu cu u nm trong khnng ca ti. Tuy nhin, khi c c i d nhng cuchp hay hi ngh, mi ngi hy vng ti s ha nhpc vi cc ng nghip. Mng li lm vic. Gp gkhch hng. Ti hoang mang s hi. Ti ch bit duy nhtmt cch bt u hi thoi. Ti s hi mi ngi tigp: Bn lm ngh g? Sau chng ti trao i danhthip, v hi thoi kt thc . Ti khng bit cch duy tr cuc tr chuyn lm quen . Ti trn mi buigp g m ti c th. Nhng bui gp khng th trnc, ti s n mun, v sm v gia bui th lun cunguyn s c mt ai c k nng giao tip tt v ttbng s gii thot cho ti.Ti vt ln vi ngh thut giao tip trong sutqung thi gian ti lm k s. Sau , ti c khong thigian gin on trong s nghip sinh hai a con.Trong khong thi gian , ti bo ln nhiu v thiu ttin. Ti quyt tm l mnh phi t tin hn v giao tip tthn. Ti gim c gn 30 kg. Ti mun c bn vvui v vi mi ngi xung quanh. lm c iu ,ti bit rng mnh cn phi c c nhng k nng x hitt hn. Ti ghi chp v nhng ngi thnh cng vi vic 4. to dng tnh bn v ha nhp c trong m ng.Ti theo di k nng ca h v bt u bt chc.Ti cng c ng c thc y hn sau khi li dchng. Ti nhn ra mnh phi bt u ha nhp nu nhcn mun gp g mt ai . Ti ang bc sang tui 40, ri khi ngnh rt nhiu nm v ang rt mong munc giao lu vi mi ngi. Thc ra m ni, y l vincnh d lm nht ch cong ngi. Nhng ti cng nhnthy c c c nhng k nng giao tip khng phi lqu kh. Ti t thuyt phc bn thn mnh rng cngvic ny khng kh khn v rt nhiu ngi lm c.Ti t mc tiu cho mnh l phi tm cch duy tr cuctr chuyn lu hn nm pht.Mt trong nhng tri nghim giao tip u tinca ti l mt thnh cng thc s lm thay i cucsng. Ti ti mt t im sinh hot vi mt c bn gi.Mt ngi n ng i ngang phng c nhn ti. C tichng ti vn tip tc trao i nh nhn nhng li khngni chuyn. Bn ti khch l ti: Debra, hy li vtr chuyn i. Ti tr li: i, mnh khng bit na. Mnh khngbit ni g. Mt khc, nu anh ta mun gp mnh, anh tas phi qua ch mnh. Nhng c bn ca ti khng chu thua. C ta kinquyt n ni cui cng ti cng b thuyt phc li gn 5. anh ta v gii thiu bn thn mnh. Khi ti i ngangphng, tim ti p rn ln n ni ti khng cn nghethy mnh ni xin cho vi ngi n ng tn l Rex .Anh ta ko mt chic gh ra v ni rt vui c gp ti.T s khi u , chng ti hn gp. Mt tnh bnpht trin v ri ti c bit rt nhiu iu v Rex. iuquan trng nht m ti bit c l nguyn nhn ti saoRex khng tin li pha ti trc trong ln u gp nhau.Ti cho rng s lng l ca anh l v ti qu cao,hoc ti vn qu cn hay ti khng thuc tu{p ngi manh thch. S thc l anh ta qu ngng ngng nnkhng th tin n ti.Ti khng th tin iu . N khin tm tr tiquay mng mng. Ln u tin ti bit rng c rt nhiungi ti nng, hc vn tuyt vi li rt rt r. Ti nhnthy nu nh ngi bn gi khng khng khng v nuti khng dng kh, ti s khng bao gi c th gpmt ngi n ng m sau ny s tr thnh mt phnkhng th thiu ca cuc i ti. Ti khng ci anh ynhng anh thc s l mt trong nhng ngi bn thnnht ca ti.Tri nghim khin ti thay i cch nhnnhn v tr chuyn. Cui cng ti cng hiu y l mtcng c tuyt vi trong vic to dng mi quan h vimi ngi. Ti dnh thi gian tm hiu v n, luyn tpn v gip ngi khc tin b. Ti bt u cng vicvi ngh thut giao tip v c nhng con ngi tuyt vi 6. v kt bn vi h. Cuc sng ca ti gi y y p bnb, nhng ngi mang li { ngha cng nh s hiu bitmi ngy cho ti. Mc ch ti vit cun sch ny l mang n chomi ngi nhng iu ti hc hi c cc bn cth thu hoch c nhng thnh qu t vic c mtdanh mc cc k nng tr chuyn. nhng k nng, bquyt trong cun sch ny l dnh cho tt c mi ngi khng n thun l cho ngi km ci. Ti gpnhng ngi cho hng rt tuyt vi trong din thuytchnh thng nhng li lun giao lu vi mi ngi bngthi lnh bng. Ti cng gp nhng gio vin, c ththoi mi tr chuyn vi sinh vin v ng nghip nhngli khng bit ni g trong bui hp ph huynh. Nhngngi m vui v v bn rn nh l mt kho tng cctr gii tr khi hp nhm nhng li cm thy lc lng vmt phng hng trong cuc hp ca Lin hip Thiunin. Ti c quen mt bc s hon thnh kha hc camnh v gia nhp t chc HMO (T chc gi gn sckhe). Anh y l mt bc s tuyt vi, nhng li khng ck nng giao tip v t tin. Danh sch ny vn cn di.Ngi ti gii mi ngnh ngh trong x hi u cnc gip pht trin k nng giao tip.Cun sch ny s cung cp cho cc bn nhng knng tr chuyn, lm quen . Ci thin c k nnggiao tip chc chn s nng cao cht lng cuc sngca bn. Ti tin bn s bt ng trc hiu lc ca giao 7. tip. N to ra chui hiu qu lin tip. Tr thnh mtngi giao tip tt s em li nhng ngi bn mitrong quan h bn b v ng nghip cho bn. Bn stm thy nim vui thch trong nhng s kin x hi mbn tng s run ngi, bn s to ra nhng con ngv cu ni ti nhng c hi mi. Anh Rex bn ti quai kh sm t vi nm trc trong v tai nn t Mexico. iu nh nhc nh ti so snh ri ro trongvic li ko ai vo giao tip vi ri ro khi li xe. Rex sng ht mnh tui ngoi 40 ca anh. Ti cm thymn nguyn khi mnh mo him i ngang qua cnphng tr thnh mt phn trong cuc sng ngnngi ca anh.Hy dnh cht thi gian in vo tm bngChin thng trong tr chuyn. Nu nh tr li c vihu ht cc cu hi, bn l ngi ang i ng hng.Nu nh bn thy mnh c xu hng tr li khng, n lc phi vn ng ri y.Bn sn sng lm ch cuc tr chuyn?Tr li C hoc Khng cho nhng cu hisau:1. Nm nay ti tham gia t nht mt cu lc b hoc hot ng nhm nhm pht trin cc mi quan h lm n mi hoc giao lu vi mi ngi. 8. C Khng2. Ti { thc c vic n lt mnh trong hu ht cc cuc i thoi c th hiu hn v ngi khc v ngc li. C Khng3. Nm ngoi, ti tng tn dng nhng mi quen bit ca mnh gip t nht hai ngi c vic lm, tm c ngun khch hng v ngi tiu dng tim nng. Hoc ti cng cung cp thng tin cho mi ngi v nhng mc ch gy dng quan h khc. C Khng4. Ti tham d cc cuc hp t nht hai ln mt thng gp mt nhng ngi cng ngnh ngh/lnh vc hoc nhng nhn vt c kh nng nay mai s tr thnh ngi c quyn quyt nh. C Khng5. Nu ngi no thn thin vi ti, ti s nhanh chng thn thin li. Tuy nhin, ti khng phi tu{p ngi ch i s thn thin t pha ngi khc ri mi p tr. C Khng6. Khi c ngi hi: C g mi khng, thay v p: Khng nhiu ti thng k v nhng iu th v trong cuc sng ca ti. C Khng7. Ti cc cuc hp, bui lin hoan hay hi ch vic lm, ti thng t gii thiu bn thn mnh vi 9. nhng ngi cha quen bit v lun tm micch bit tn ca t nht ba ngi. C KhngBn thc hin nhng iu trn nh th no? Mtkhi nm vng ngh thut tr chuyn, lm quenchc chn bn s bit cch: To dng s nghip kinh doanh Kt bn Ci thin k nng giao tip Hn h Kim c cng vic nh mong mun 10. Chng 1Nhng kh khn trong tr chuyn lm quen?Bn xe vo bi, tt my v ngi lo ngh v iu s xyn trong hai ting ti. Mt khch hng quan trng mibn ti d tic mng khai trng vn phng mi. Bnght nhng chuyn nh th ny. Bn khng bit phi nig, bn chng bit ai ngoi ngi khch hng v bncm thy mnh phi lun c gng sao cho khi lc lng.Th l bn n v ung nhiu hn, ch t ra bn rn.Thay v tham gia cng mi ngi, bn li chn chn trngh v kh s khng bit mnh cn phi li bao luna, liu vic gh qua v li 30 pht t yu cucha hay mnh s xc phm mt trong nhng khchhng tt nht nu nh khng li n lc tn tic. Bnkim c c v sm. Hay bn s nh ai gi trnloa thng bo tnh hung khn cp nh: mt trongnhng a con ca bn c bui biu din quan trng vbn c th t cho php s e s tr thnh mt cnbnh.Tr chuyn, ngu nhin xy ra lin tc trong ngy nhtrn ng i lm, lc i n con, khi i thang my cngng nghip, tr li in thoi ca m v, i hp, akhch hng i n tra, i phng vn xin vic v v snhng vic khc. Tuy nhin, i vi nhiu ngi trong 11. chng ta, nhng cuc i thoi hng ngy ny li khngd dng cht no. Vi h, nhng bui lin hoan nh vych khin h thm lo lng, thm ch mt vi ngi dndn ngi tham gia vo nhng s kin x hi, nhng batra bn cng vic, v nhng dp gp mt hng xmlng ging. Tht khng may, nhng nh kin v iukhin bn bc dc v lng ging, ngi quen v cng s khin bn b coi l ngi xa cch, lnh lng v bo th.Bn c nh v kch Our Town ca Thorton Wilder khng?Vo ngy ci con trai, Frank Gibbs, ng bc s thnhn vi v rng ni lo ngi ln nht ca ng trongnhng ngy u mi ci l tr chuyn vi v. ng nivi b v: Khi ti s l rt c th gia chng ta schng c chuyn g ni v iu s ko di vi tunl. Chuyn trn cho thy nhu cu c nhng k nng trchuyn khng ch l vn ca thi hin i.Nu nh cuc tr chuyn ca bn kt thc ngay sau khicu chuyn bt u, hay nu nh bn min cng thamgia cc bui hi hp kinh doanh v x hi, th bn tmng a ch. Cun sch ny nhm gip bn t cnhng k nng trong giao tip. Bn cn t tin v t chtrong mi trng hp. Nu thc hin ng nhng knng c lit k trong cun sch, bn s y li nhngtr ngi trong giao tip. Bn s hc c cch: Bit li cun bt c ai vo nhng cuc trchuyn 12. Cu vn cuc tr chuyn sp b tc Chuyn ti cu chuyn Cm thy thoi mi trong nhng s kin giaotip to mi quan h x hi Pht trin nhng mi quan h kinh doanh Kt thc tr chuyn mt cch nh nhn Tr chuyn thnh cngTr chuyn c khi b v nh a con ring b ghlnh ca cuc i thoi thc s, nhng thc ra n ling vai tr rt quan trng. Thiu n bn kh c th tc cuc i thoi ch thc. Tr chuyn lm quenging nh con tu ph bng dn ng cho nhng cuci thoi mt thit hn sau ny v t n tng cho miquan h bn vng hn. Nhng ngi gii tr chuyn lcc chuyn gia trong vic khin ngi khc cm thyc gn kt, c tn trng v thoi mi. V mi ls khi u cho mt chng ng di khai thc suthm mi quan h lm n, tht cht tha thun, m racnh ca cho tnh bn v tnh yu.Ai cng c th hc c nhng k nng tr chuyn lmquen. ng kh di tin rng nhng ngi lun vui v,ha ng vi ngi khc l do bm sinh. ng l mt sc nng khiu nhng hu ht nhng ngi cn li l doluyn tp. H phi tp luyn, tham gia cc hi nghchuyn , thu thy dy ring v c sch. Tht kh tinphi khng? Hy tin ti. Bi ti tng l mt ngi lp 13. d, mt k s sng khp kn khng ai thiu k nng giaotip hn ti c. Ti tr nn chuyn nghip l do hc hiv luyn tp nhng k nng ny.Bc u tin, hy loi b t tng chng ta phi tmmi cch giao tip vi c ngi l ln ngi quen. iu hon ton khng ng. Khng ai dy chng ta lmvic nh th no cng nh khng c mt c ch sinhhc no m nhn vic tr chuyn khi chng ta vngvo mt tnh th giao tip kh khn.Mark MacCormack, ngi c y quyn thay Cleveland tng ni: Ngi ta mua mi th t ngi bn cah, cho d iu kin mua bn l bnh ng hoc honton bt bnh ng. iu mu cht l: Bn s c li tvic nui dng tnh bn thay v ch i su tm danhthip ca h.Ngh thut giao tip c cn bng mang li nimtin. 20 nm trc, John Naisbitt tc gi cunMagatrends, cho rng th gii trong tng lai s tptrung vo cng ngh cao vi hnh thc cm ng. Th giicng ngh cao ny s khin chng ta vn xa hn ngoigia nh ht nhn ca mnh, lin lc vi cc ng nghipv bn b thng qua fax, emai v in thoi di ng thayv phi gp g trc tip. Li xe vo nh v ra khi nhqua ca garage m khng phi cho hi hng xm. Cchsng, lm vic v lin lc mi ca chng ta s to rakhong cch trong giao tip vi mi ngi. 14. Ngy nay chng ta nhn thy cuc sng din ra ngnh nhng g Naisbitt d on bit lp trong gcring, phng ng hoc phong cch ring ca mnh.Mi quan h gia cc c th trong mt x hi, trongcng ng tn gio, trong cc hip hi kinh doanh cngnh trong cc t chc ngy cng suy gim. Nguyn nhnl do chng ta mt kh nng kt ni. Sau s kin 11thng 9 nm 2001, ngi dn M khng ch mun chias kinh nghim chung v mt s kin trng i m hnbt c lc no ht, h mong mun tr chuyn v vn khng b, chin tranh v i khi khng cn ch nokhc ngoi khng b v chin tranh. Mt tun sau v 11thng 9, mt vin phi cng phi hng dn cho hnhkhch khi hnh t sn bay quc t Denver v cch giithiu bn thn mnh v tm hiu mi ngi. chnh llc chng ta cm thy thc s mt ngh thut trchuyn lm quen. Tn trng khng gian ring ca ngikhc l thi quen hng ngy ca chng ta do chngta khng bit cch ni chuyn, cha k n vic phttrin cu chuyn. Nhng bi nhu cu tip xc v mrng quan h cng vi tm l chung ca chng ta trcthm kch quc gia khin nhu cu v vic tr chuynlm quen ny n.Chng ta s giao tip tt hn nhiu nu nh tp trungvo hai mc tiu trc mt. Mc tiu th nht: Phimo him. Mi chuyn ph thuc vo chng ta khi mohim bt u tr chuyn vi ngi l. Khng nn hy 15. vng ngi khc s bt chuyn vi ta trc, m thay vo thm ch nu cm thy xu h th chng ta vn phi lngi ch ng trc. D cho chng ta u cm thytrong chng mc no s b t chi. Khi hy t nhvi bn thn rng cn nhiu chuyn ti t trong cucsng hn l vic b t chi trong nhng ln giao tip,trong ngy hi k nim ca trng hay ti cc cuc hp.Mc tiu th hai: gnh vc trch nhim. Gnh vc trchnhim trong cuc tr chuyn l trch nhim ca tt cmi ngi. Nhim v ca chng ta l phi to ra ch trao i, phi nh tn mi ngi v gii thiu h vinhau, phi bit h nhit khi tnh hnh cng thng v lpy nhng khong trng trong tr chuyn. Chng ta uhy vng l mi ngi s lun phin m nhn trchnhim ny. Nu nh mi ngi cm thy thoi mi vis hin din ca chng ta, h s c hng th lm i vichng ta. Li ni chng mt tin muanhng li rt c gi trNhng cu chuyn x giao rt cn thit trong vic todng v lm phong ph hn cc mi quan h. Do vy,hy lun khi u v kt thc nhng cuc i thoi bngnhng li tr chuyn thn mt khin mi quan h trnn gn gi hn. Cc nh u t thng chn ngi lnk hoch ti chnh cho mnh da trn kh nng ngi khin cho h cm thy an ton v tha mi nh th no. 16. Cch c x ca bc s bn ging bnh ca bn quantrng vi bn nh th no? Nhng nh to mu tc lnhng nh ngoi giao kho lo tt bc, bi h bit skhng c ph n no chu b ra c ting ng h ngitrn gh ph mc cho ai cm trn tay nhng vt scnhn nu nh c ta khng cm thy thoi mi.Ni cch khc, chnh nhng cuc tr chuyn li h lcng ty v c nhn dng tin nh th no. Nhnchung, mi ngi v cc t chc dng tin v hai l{ dosau: gii quyt mt vn hay p ng nhu cu. Hy ngh m xem. Bn vi vng vo n tra trong qun n nhanh c thm thi gian. Bn thu ngi trng tr c i chi vo bui ti. Bn thu cng ty dch v n ct c sn, vn c thm thi gian rnh v trnh b d ng. c c nhng cm gic tch cc, vui v. Susan, ngi hng xm ca ti vn tip tc gi tin ngn hng c d c nhng ngn hng khc mi cho bng nhng iu khon hp ng tt hn v c y thch nhn vin . Hay nh Vince hn ti chuyn nh sang tn bn kia th trn nhng vn li xe v khu c a ch i khm bnh. Mc d anh v ngi bc s khng hay ni chuyn vi nhau, nhng anh khng ngh 17. s i u khc. Anh y c bit thch ngi bc s ny.Mt ngi giao tip tt thng bit cch gi nhng cmxc tch cc ngi khc. S tht l la chn ca ngitiu dng trong vic tiu tin u b nh hng bivic c hay khng c s giao tip. Tr chuyn c { nghaquan trng bi n l phn khng th thiu to nn sgiao tip. Ph huynh v gio vin gp g nhau trccuc hp nhm to lp mi quan h. Nhng ngi migii th chp hay tn gu vi nhng ngi c th nguncung cp thng tin nh nhn vin ca cc cng ty danhting v nhng nh kinh doanh bt ng sn nhm thtcht mi quan h v thu c li ch kinh doanh. Thmch ch cn vi cuc ni chuyn thoi mi thi cng skhin khch hng tim nng nh n bn hn l nhti i th ca bn.Th gii ca chng ta thay i rt nhanh v khc nghit.Cc phng tin truyn thng mang n tin xu nhiuhn tin tt. Mi ngi thng hay { n nhng cucni chuyn trong nhc n h v cys ngha vi h. Aicng tm kim nhng iu nhng hi thoi thnthin. Chnh v th, h thng chn mua v s dngdch v nhng ca hng t nhn bi s nng hu, thnthin v bit quan tm. T nhng cng ty ln tm nhcung cp n nhng ngi tiu dng mua thc phm mi quyt nh u b nh hng bi vic thit lp giaotip vi bn i tc. 18. Giao tip t nhng vn t hiu quNhng nh qun l{ hiu qu lun dng cch tr chuyntrc cuc hp to nhp cho cuc tho lun nghimtrng v c th phc tp hn. Nhng cuc tr chuynthn mt thng m ra c hi to dng quan h, to ramt i ng kt dnh cng nh tng kh nng thnhcng.Pht trin cc k nng giao tip cn gip bn ci thinvic giao tip vi con ci. Cu hi m cc bc cha m hayhi nht - trng th no con? l cu hi git chttr chuyn. Hy trnh cu tr li gn ln n bng cchto ra cuc tr chuyn gia bn v con ci. Hy th hnhdung rng khi , bn s thc s hiu c v nhngiu con bn ang hc v bn b ca chng!Chuyn tr khng c ngha l ni chuyn v vn m lkt ni mi ngi li vi nhau. nh gi ng sc mnhca vic tr chuyn l bc i quan trng u tin. Chkhi nhn ra gi tr ca n, bn mi sn sng tip thu cck nng. Nu nh bn cho rng tr chuyn l tt cnhng g khin bn tr thnh mt ngi lo mp th bnhon ton nhm. Tr chuyn ngha l bn ang i nhngbc u tin. N khi u cho mi phn hi tc ngn cuc sng ca bn.Cun sch ny bao gm nhng k xo v th thut nhmgip bn c nhng k nng t tin vo cht lng ca 19. i thoi. Bn khng nht thit phi yu thch cc batic cocktail hay nhng s kin kt giao x hi, nhngbn phi c k nng tr chuyn thnh cng trongnhng ba tic . Cng nh ti, bn c th thch nhc sch hn l tham gia mt s kin m bnkhng quen bit ai. Vic ha mnh vi mi ngi khitrong phng ton ngi l r rng i hi rt nhiu nlc. Tuy nhin, khng th ph nhn rng c rt nhiu skin chng ta rt mun tham d. Do , bn nn tndng ti a mi c hi mnh c rn luyn k nnggiao tip. Khi c xong cun sch ny, bn s c y mi thng tin tr thnh nh giao tip thnh cngtrong bt kz hon cnh no. Tr chuyn khng ch nngcao k nng giao tip m cn ci thin kh nng lnh oca bn, gim ti nhng lo lng trong mi tnh hungkhin bn t tin hn, dn dt bn n vi nhng miquan h mi v nhiu iu na. 20. Chng 2Bit vt qua li m dyTht ra, rt nhiu ngi trong chng ta thiu k nnggiao tip thch hp. Mt vi k{ c khi cn b vn c nhhng v m nh cng ta n tn khi ln. Cng tnhng bi hc u i m chng ta lun ngn ngibt chuyn. Ngay t nhng ngy chp chng bit i, bm lun dn chng ta: Nhng iu tt p ch n vi ngi bit ch i Im lng l vng Phi i n khi thch hp mi c ni Khng ni chuyn vi ngi lNhng iu rn ngy ch gip ch khi bn cn b gibn an ton v dy bn bit cch c x. Nhng by gikhi ln, khng phi bt c ngi l no bn gp cngu gy nguy him cho bn, nht l khi tnh cch ca bn inh hnh. n lc thay th nhng li dn d cacha m bng nhng li khuyn hu ch hn di y:Trong hon cnh bnh thng, hy bt chuyn vi ngi lNhm m rng bn b cng nh ng nghip, bn nnch ng li ko c ngi l v ngi quen vo cuchuyn. Nhng ngi khng quen bit cng c kh nng 21. tr thnh bn tt, khch hng di hn, i tc c gi tr,v l cu ni n vi nhng kinh nghim mi v conngi mi. Hy ngh v nhng ngi l nh nhng ngis mang n nhp sng mi cho cuc sng ca bn, chkhng phi nhng ngi khin bn s hi.Hy t gii thiuLn cui cng bn c gii thiu vi ngi khc l khino? S tht l ngi ch ba tic c rt t thi gian lm vic ny mt cch hu ch nht. Chc bn cng tng n nhng ba tic. Ngi ch cho n bn, cto cho bn, ni chuyn vi pht v ch n cho bn. Vri h li i n ngi khch khc, v bn b b ng l loi trng phng. Nu nh bn i ngi ch quay li vgii thiu bn vi nhng ngi khachs khc th bn chc c hi gp g nhng con tm trn bn tic m thi.Thi cuc thay i. Mi ngi u hy vng bn s tmnh ha nhp, t gii thiu bn thn mnh, v ch nglm quen. Theo nh Babe Ruth ni: ng s s hib t chi cn ng bn. Nn nh ngay c ngi bnthn thit ca bn cng tng l ngi l. Hy th mohim. Hy tin li gn ai v t gii thiu. Hy cha tayra, nhn vo mt h, mm ci v ni: Xin cho. Ti lDeb Fine. Rt vui khi gp anh/ch. Nu nh bn l thnhvin ca mt hip hi, phng thng mi, lin on, haygio hi no , hn bn hiu tm quan trng cavic duy tr cc mi quan h ny. Chng ta gia nhp cc 22. t chc nh th tm bng hu v chng ta thng tb khi khng tm c ngi bn thch hp. Thay vo, chng ta lai theo ui nhng hip hi s kh chophp chng ta gia nhp.Ti ngh hu ht chng ta s cm thy quen thuc khic bi th sau ca mt tc gi v danh: Cm tng ca mt thnh vin miTi gp bn trong nhng ln hi ngh, Nhng cha mt ln bn ct li cho ti. Bi bn bn rn mi ni mi lc Vi nhng ngi bn bit r m thi Ti ngi gia nhng thnh vin khc Nhng ti vn l c gi l loiNhng ngi mi, ht nh ti, l lm ; Cn nhng ngi c lt qua chng ti. i gi di thay, nhng cu chuyn bn kV tinh thn bng hu, thnh vinNhng bn ch i ngang phng hi ngh V chng bao gi nn li hn thuyn 23. Chng l bn khng th ch gt u v ci mmHoc bt tay ri ngi gia bn b ? Nhng thc t by gi ti hiuTi s n trong ln hi ngh ti V hy vng s c bn dnh cho Mt cht thi gian hi han, gii thiuV khi y ta l bn ca nhau.Ln ti khi c c hi n d mt bui tic chiu i, mtbui c ph, hay d mt m ci, hy nhn quanhphng. Tm cch tip cn mt ai v ko h vo cuchuyn ca bn. Tt nht nn tm nhng ngi cngang c cm gic n c nh bn. Im lng l mt lch sng tic cng sc v hy qun cu chm ngn im lngl vng. Ln u tin ti nhn ra mt tri ca s im lngl khi ti cn l k s, v lm vic cng vi mt ngnghip c bng cp, chc v v rt gii nh ti. Chngti c cho l ngang sc v mi mt. Tuy nhin, nging nghip li rt d gn v hot bt. Cc nhn vinphng marketing, phng nhn s v qun l{ cht lngcng nh cc chuyn gia tr s chnh u bit tn cy. Ngi qun l{ trc tip ca chng ti ch { n c y 24. v lun gp { vi c trong cng vic. V khi c dp bt, c y c thng cp cn ti th khng. n ginl khng ai thy ti bi ti qu lng l.Sau ti li nhn c mt bi hc t gi khc v sim lng. Bn ti l Johnnie, lm gim c khu vc chomt tp on nm trong danh sch Fortune 100. C koti n mi bui l ca cng ty c. Bob, ngi ph ch tchca mt tp on cng tham d nhng hot ng ny.Ti ngng m t th nh c cng nh thanh lch cang khi ng d dng giao tip vi mi ngi. S t tinca Bob ln t ti v khin ti rt t khi ni chuyn ving d rt ngng m. Ngay c lc ng li gn, ti cngqu lo s nn chng ni c g.Khi chuyn sang phng bn hng k thut, ti gi choBob v gii thiu li v mnh ng thi qung b dch vca chng ti. Trc khi ti kp gii thiu xong v mnh,Bob lm ti mt mt khi ni: Ti khng th tin cc li ang gi cho ti. Chng ta cng d tic hngchc ln, v trc mt mi ngi c l ti i. C lngi kiu cng nht m ti bit. Ti khng c hng thmua bt kz th g ca c c. Khi phi ni ti sng s vhong s nh th no trc phn ng ca ng y. Tikhng h bit s e ngi li c th b hiu nhm l kiungo. Xu h v kiu ngo l hai iu khc nhau honton nhng hnh thc biu th bn ngoi li ging nhau.Do vy, ng mo him gi im lng b lm tng rngbn t ph hay kiu cng. Bn s phi tr gi t cho 25. iu . Nhng cu x giao cho ngi khc thy c tnhca bn. Bn nh gi cao n lc giao tip ca ngikhc. Vy hy lm iu tng t nh h. Tri ngc vinhng iu ngi ln dy bn trc y, im lng khngcn l vng. iu tt p ch n vi ngi bit tm kimS ch i ly i ca bn rt nhiu thi gian. Bn phi tbt u. ng mt thi gian ngh rng hy c i i ris c ngi hng th n bt chuyn vi bn trc. Hyb thi quen c v ngh mi chuyn tht n gin, hytm nhng ngi bn quen bit ng nghip, khchhng, thm ch l i th cnh tranh. Chng ta s thytha mi vi nhng ngi ny bi h cng tham dnhng s kin tng t, hiu nhng thut ng tngt, v cng ang c gng tip cn vi nhng ngi cquyn quyt nh. Hy kt thc vic bn phi b ra 40 la tham d mt s kin m ch tm kim nhng ngi quen bit bi v vic c v t mo him hn, bimc ch ca cc s kin ny l tm i tc mi.Nu bn mong i mt ni m mi ngi ha ln vonhau th ch c th l nhgnx bui tic dnh chongi c thn. Bi h c ting l nhng ngi khng cbn nhy. Hu ht mi ngi nhng bui tic c thn trc y bao gm c ti u chm chm lo lng chi v tm bn trong m ng. Khi mt ngi bn xuthin, h lp tc dnh c bui ti bn nhau. Nu nh h 26. mun bn nhau nh th, ti sao khng hn h ringm li dnh c ti trong nhng dp nh vy bnnhau ? Vng h ni chuyn vi nhau tht d dng, thoimi v tin cy. Tuy nhin, cch li khng khin bnlm quen c vi nhng ngi mi hay bt cht cnhng pht giy lng mn.Nhng iu tt p ch n vi nhng ngi bit hnhng v ch ng to ra iu tt p. Will Rogers, ngisao in nh, nh bnh lun v huyn thoi nhc dngian M khng nh iu ny khi ni : Phi bit trocy th mi n c ch c nhiu hoa qu. Mc d cth vic tro cy l mo him nhng bn s khng lic qu ngon nu ch bit ng ch i. Bt chuyn trc l trch nhim ca bnBn c bit m nh x hi ln nht M l g khng ? chnh l pht biu trc m ng. Th cn m nh thhai ? l bt chuyn vi ngi l. Do vy, hy lun nhkkhi bn tham d mt bui tic tra hay tic cocktail,hu ht mi ngi u e so ni chuyn vi bn. Vlo s b t chi nn nhiu ngi trong chng ta khngdm mo him bt chuyn, nhng trn thc t kh nngb t chi l rt thp. Ti nhng s kin khi c gng cabn khng c nh gi ng, hy nh bn s khngphi gp li ngi ln na. Bn s tr thnh anh hngnu bn l ngi bt chuyn trc. Bn s c ting tm,s tn trng v cc mi quan h nu nh bn duy tr 27. c cuc tr chuyn. Hu ht mi ngi u s hngng n lc v nh gi kh nng dn dt cng nh sthn thin ca bn. Duy tr tr chuyn vn l trch nhim ca bnNu nh bn lun ch i ngi khc khi mo chocuc chuyn tr, bn s b xem l ngi t coi mnh ltrung tm. Tht y ! Bi v bn t s thoi mi cabn thn mnh ln trn nhng ngi khc. Bn khngphn chia cng vic cn bng. Nu nh bn hon tonpht l trch nhim ca mnh trong cuc tr chuyn lmquen th gi n lc thay i. Bn khng th da vongi khc tip tc cuc ni chuyn bi cuc trchuyn s rt bun t. Hn th na, nhng cu tr linht gng, ct ln s khng th hin s ng gp cabn cho cuc i thoi.Bc u tin tr thnh ngi tr chuyn tuyt vi lbn phi n lc trong i thoi v ch ng gip ngikhc thy thoi mi. Hy xem danh sch cc cu hi phv im lng di y v m bo s s dng t nht bniu trong cuc lm quen sp ti ca bn. Nu bn erng mnh s khng nh ht, hy chp li, cho vo trongti v c li trc khi n mt bui tic. Hoc nu nhkhi bn n y m li thy u c trng rng, hyxin li ri i vo trong toa lt c lt li danh schca mnh. Cu hi ph bin v c in l : Anh/ch lmngh g? Di y l nhng cch khc nhau bt u 28. mt cu chuyn, gip bn khin cu chuyn tr nn adng v lun mi m. Bn s khng bao gi s dng htnhng cu hi trong danh sch ny, m ch nhng cuthch hp vi tng cuc i thoi v vo tng thi im.ng thi hy chun b cu tr li bi ngi tr chuync th s hi li bn chnh nhng cu hi ny.Nhng cu hi ph v im lng vi ch cng vic 1.Miu t mt ngy lm vic in hnh ca bn. 2.Sao bn li c { tng ny ? 3.iu g khin bn tham gia lnh vc ny ? 4.iu khin bn hng th trong cng vic tip th/nghin cu/ging dy ? 5.iu bn yu thch nht trong cng vic ca mnh l g ? 6.iu khc bit gia bn, cng ty ca bn vi cc i th cnh tranh ? 7.Ti sao cng ty ca bn ? 8.K mt vi th thch trong cng vic ca bn. 9.Bn d on xu hng sp ti trong lnh vc ca bn l g ? 10. Cch hu hiu nht m bn bit qung b cho doanh nghip ca mnh l g ? 11. K li kinh nghim lm vic quan trng nht m bn c c. 12. Li khuyn bn dnh cho nhng ngi mi bt u trong lnh vc nh bn l g ? 29. 13. Bn s lm g khi bit chc mnh s khng tht bi ? 14. Nhng thay i ng k m bn chng kin trong cng vic k t khi bn bt u l g ? 15. Hy k li s c l lng nht bn gp phi. 16. Cng vic tt nht bn tng lm l g ? V cng vic t nht ? 17. Phn kh khn nht trong cng vic ca bn l g ? 18. Internet c nh hng nh th no n cng vic ca bn ? 19. Bn c bit ai c th gip ti ? 20. Hy ni v nn kinh t/bu c/ma h c nh hng th no n cng vic ca bn.Nhng cu hi ph v im lng trong lnh vc x hi 1. Bn ngh g v phim nh/nh hng/tic tng ? 2. Hy k v kz ngh th v nht ca bn. 3. Bn thch lm g vo nhng ngy ma ? 4. Nu nh bn c ti din li mt khonh khctrong cuc sng, l khonh khc no ? 5. Bn mun c th g nht ? Ti sao ? 6. Hy k v ngi h hng bn yu qu{ nht. 7. Hy ni v th trn ni bn ln ln ? 8. Bn mun quay tr li ni no trong thi gianti y ? 9. K cho ti nghe v bn tr nh bn. 30. 10. Bn cho rng tui no l hon ho nht ? Tisao ?11. Mt ngy lm vic ca bn nh th no ?12. Trong s nhng ni bn sng, hy k v nibn thch nht.13. Kz ngh no bn a thch nht ? Bn tn hngnhng g ?14. Nhng truyn thng no ca gia nh m bnc bit a thch ?15. Hy k v chic t/xe my u tin bn mua ?16. Internet nh hng nh th no n cuc sngca bn ?17. Ai l thn tng hi nh ca bn ? V thntng c thay i khng ?18. Hy k v ngi thy bn nh nht.19. Hy k v mt b phim/mt cun sch bn tngxem/c hn mt ln.20. Nh hng a thch ca bn l g ? L{ do ?21. Hy k ti sao bn c t tn l ? Hy kngun gc h ca bn ?22. Hy k v ni no bn n v mong s khngbao gi phi tr li.23. iu ngc nhin ln nht bn tng c l g ?24. iu bt ng ln nht bn tng ln k hochdnh cho mt ai l g ?25. Trt tuyt ni ny lun l th thch. Bnthch trt tuyt nhng u ? 31. 26. Ai s ng vai bn nu c b phim v cuc ibn ? Sao li l ngi ?27. Ngi ni ting nht m bn gp l ai ?28. Hy k v mt vi gii php cho cuc sng vcng vic trong nm mi ca bn.29. Vic thiu t chc nht m bn tng lm lg ?30. K v mt b trang phc bn mc i d tic.31. K v a v chnh tr m bn mun nm gi.32. Bi ht no gi nh mt s c trong cuc ibn ?33. Ba n ng nh nht ca bn l u ?34. S trng hp ng nh nht m bn tng triqua hay c bit n ?35. Khi thoi mi, bn c th ni chuyn nh thno ?36. Nhn vt hot hnh no bn mun c phngvn nht ? V sao ?37. Hy k vi ti v gia nh bn.38. Mi hng no gi n mt k nim c bit ?39. K v ngi ng s nht bn tng gp.40. Bn thch lm g mt mnh ?41. Hy k v mt ngi bn thi th u chuyn gyrc ri cho bn.42. K v qung thi gian khi bn n hoc ung qunhiu.43. K v ba thng sng xa nh u tin ca bn.44. K v qung thi gian khi bn tht nghip. 32. 45. Chia s k nim v mt ngi ng/b ca bn.46. K v khonh khc xu h nht ca bn.47. K cho ti nghe v iu m hu ht mi ngithng khng on v bn.48. Bn s lm g nu nh kim c mt triu la ?49. Thi tit nh th no c bn cho l l{ tngnht v ti sao ?50. Bn hc trt tuyt/chi piano nh th no ? 33. Chng 3 Tr chi mo him : Bt chuynBn c trang b y nhng k nng ph vim lng. Nu nh c ai cho bn, bn c y nguyn liu cho mt cuc tr chuyn. Lun c sn ch ni s gip bn ci thin ng k k nng giao tip.Tuy nhin, i lc tim bn vn p nhanh hi h. Bnngh ch cn sn sng i p khi c ai ko mnh vo hithoi l . V th, bn n trng ca con trai v inhng ph huynh khc cho. Bn n tic ti v c t vbn rn v hy vng s c mt ng nghip tin li v nichuyn vi bn. Khng ! Bn khng cn cng thng nth.Matt McGraw, nhn vin qun l{ dch v thng tin tiDenver cho bit nhiu tnh hung s tr nn bt cngthng hn nh nhng cu x giao m mn. Nm 19tui, khi ang theo hc ti i hc Oregon, ti c lmthm vi nm ti mt bnh vin a phng. Cng vicca ti l chun b k thut sa son cho cc bnh nhnnam trc khi h c phu thut bao gm c vic co.Bn c th hnh dung y l cng vic kh khn cho cti ln ngi bnh. Ti bt u ngy lm vic vo lc 4gi ri sng. Bi vy, ti chun b cho bnh nhn utin t rt sm. Ti mt t mt ting tr ln cho mibnh nhn. Bn thn cng vic ny vn kh khn v lmcho ngi bnh khng thoi mi. H ang i, au trin 34. min, cm thy l lm khi c ngi khc co cho mnh.Nhiu ngi m yu v i mt vi ni s hi sinh tn.Ngi chun b c yu cu co cho bnh nhn 100%t cm n mt c chn. Hy vng rng ti miu tng hon cnh hi kh khn nh th no.Nhng ti nhanh chng pht hin ra mi vic s tr nnht sc d dng nu nh ti bit ch li ko h trchuyn. H s c thu gin v thi gian s tri nhanhhn rt nhiu nu ti lm cho h qun i vic ang bco. Chng ti khng ni chuyn v tnh hnh sc khe,ni s hi ca h, chiinhs tr hay th thao m ch lnhng vn chung chung, chuyn thng ngy nh hsng u, ni nh th no, qu gc ca h u vni ra sao.Ti hon ton ng { v sc mnh ca nhng li hihan. N khng nht thit phi ni v chng trnh nghs m n gin ch l mt cch hiu v ngi khc. Cuicng, ti ngh rng nhng bnh nhn ni chuyn viti cn nhiu hn thi gian h ni chuyn vi tt c bcs v y t ca h. l mt cng vic tht tuyt vi.Bn hon ton c th bt chuyn trc. N khng hkh nh bn ngh. V ci hay ca vic ny l bn lm chnh mnh ca mnh. Thay v ch i ai ni chuynvi bn, bn hy t chn ngi ng hnh cho mnh. Viquan nim l: Bn hy chn mt ngi. V hy tnhng iu ! 35. Nguyn tc rt n gin: Khi ai trao cho bn mt nci, hy t nhin ci p li. Hy l ngi ci vcho ngi khc trc. Ch cn mm ci v mt vi cuni th l xong. Lun chc chn bn c trao c nh mt.Vic lm n gin ny khi u ca vic thit lp miquan h. Trong nhng giy pht , hy t ra hng thvi ngi khc. Tuy nhin, nu { ngh y khin bn chmun nhy ngay ln ging v trm chn kn mt thphi tm ch khc n gin hn. Hy i qua mt khuthng mi v cho mi ngi bn gp. Khi bn i quabi xe vo khu bn tp phm, hy cho ba ngibn hng. Hy duy tr luyn tp n khi no bn thytht t nhin.C Barb, bn ti quyt nh t b cng vic n nhca mnh tham gia tranh c vo hi ng thnh ph.C c cch tr chuyn rt t nhin v c pht hin ramt s iu th v trong chin dch tranh c ca mnh.Ti cc bui din thuyt trc cng chng, cc ng vinkhc thng vo phng, tm n bc pht biu ri ngixem li phn chun b ca mnh hoc t tr li trcmt s cu hi c th c t ra. Nhng Bard th khc,c ha mnh cng vi thnh gi v lm quen vi cngnhiu ngi cng tt. Bard cng pht hin ra l cch ttnht khin ngi khc cm thy thoi mi v ci m lnhn vo mt h v hi Anh/ch tn l g? B quyt ny gip c cha bao gi tht bi khi lm quen vi ngikhc. 36. ngha ca nhng ci tnTt nhin l bn phi ng li v tr chuyn, ng ch ingang qua v ni xin cho. Hy tm cch nh tnngi khc; hc cch nh v gi tn ngi khc l mttrong nhng nguyn tc quan trng nht cho mt cuctr chuyn hiu qu. V vy, hy tp trung trong khingi khc gii thiu. Hy nhc li tn ca h trong licho ca bn. Rt vui c gp ch, Debra. gip bnghi nh c nhng ci tn, hy lun gi tn ngi khi tr chuyn. Hy kim ch ngh ti cu tr li m chtm vo tn ca ngi cng tr chuyn. Hy tp trungvo tn ca h, nhc i nhc li trong u ri mi chunb cc cu tr li. Nu nh bn b mt tp trung trongphn gii thiu v qun mt tn, hy tha nhn iu !ng c cho n ht cuc tr chuyn m khng h bittn ca ngi kia. Tt hn ht l ni mt iu g iloi nh Xin li, ti khng chc l mnh bit chnh xc tnanh/ch. Thng th ai cng thch c hi li tn cnhn gi sai tn h. ng bao gi gi sai tn. iu nyc bit ng. V d nh bn ang xp hng ti rp chiubng. ng c cng vt c suy ngh lm g. Hy ni: Xinli, ti khng nh tn anh/ch. Anh/ch c th ni lic khng? Mo nh hiu qu ny s trnh cho bngp phi nhng rc ri khng lng trc c. Gi dnh bn qun tn khch hng v khi ang tr chuyn vih, sp bn xut hin. Bn s lm th no gii thiukhch hng vi sp khi m c tn h bn cng khng 37. bit? ng bao gi ngn ngi nhc li tn trc khi btu cuc tr chuyn, nu khng bn s hi hn. Bn sl mt g c bc km ci nht khi c vi ti Ti c l bnkhng nh tn ti! Bi ti khng sn lng t ca u.Ti s p bi ngay lp tc v ngh c nhc li tn!Bn cng s khng bao gi phi lng trnh ngi khcch v bn khng nh c tn h. Hy dp b lo lng i, th tht v c hi c nhng cuc tr chuyn th vl rt ln. Ngay c khi bn b tch bit hn vi m nghay ch tnh c i ngang qua mt hng tp ha, hy lign v cho hi mi ngi. Nu nh bn lng trnh ai ch v xu h do qun mt tn ngi , bn ch lm choli lm trm trng thm v s khim nh.C mt cht rc ri hn khi gp ngi nc ngoi, haynhng ngi c tn l. V vy hy tm cch nhn ngcch pht m tn h, ngay c khi iu ny ng nghavi vic bt ngi khc phi nhc i nhc li nhiu ln.Khi bn mt thi gian hc cch pht m ng tn mtngi khc, chng t bn rt quan tm n ngi viu ny c nh gi cao. Ngc li nu bn t ra libing v tn ngi khc kh nh, iu ny s c hiul tn h khng ng bn nh.Hy lun nh rng vic ghi nh nhng ci tn l vic nnlm. Thc t l, hc cch ghi nh tn l mt phn tt yuca mt cuc tr chuyn. Ch nh lun c coi lngi phi bit v gi ng tn khch v h c trch 38. nhim gii thiu mi ngi lm quen vi nhau. Ti tng ngi bn dnh cho tm ngi, n trc ti l bangi khc ngi sn . Khi nhng ngi khc nsau, ti a tay ra bt v gii thiu h vi ba ngi ntrc lm quen v tr chuyn. Ti gii thiu. y lLinda lm ti Sun Microsystem, y l John lm ti Sonyv y l Sam t Hip hi An ton lao ng. Vi vai tr lch nh, bn s cm thy thoi mi v to ra bu khngkh t nhin d chu tr chuyn. Ch nh cng ngvai tr nh ngi trng nhm. Hy cn thn vi nhng bit danhNu nh mt ng nghip t gii thiu mnh lMichael, khng nn gi anh y bng tn Mike. Nunh anh y mun bn gi l Mike, anh y gii thiubng tn ri. Nu nh ai c tn kh c, hy cgng hc ng tn ca h - khng nn gi tt bng bitdanh nu cha c s ng { ca h! Ti pht cu lnkhi ai gi tt tn ti l Debbie. Ti bit l khng chmnh ti trong tnh hung nh th. Sau mt cuchp, Julia i n v k vi ti: Debra, ti c mt viiu mun ni vi ch. Trc y ti cng tn l Debra.Ti thng phi din thuyt trc ban gim c. V lcno cng c ngi gi ti bng ci tn Debbie. Rt cucti khng th chu ng ni v i tn thnh Julia!Hy chc rng bn dng v gi ng tn ngi khc. Vd, khi ti gi cho mt khch hng, th k{ ca ngi ny 39. tr li my: y l vn phng Katherine Winter, Susanxin nghe. Ti s p li: Xin cho Susan, ti l Debra Fine.Lm n cho ti gp Katherine? Ti dng ng tn vkhng ty tin khi gi tn mi ngi. Susan c vai tr rtquan trng bi c y l cu ni vi v khch hng ca ti.V vy s khng c li khi lm phin lng c y nung t gi ci tn Sue hoc l khng gi tn. Gingi khc bng tn chng t bn quan tm n h vkhin cho h cm thy bn thn tht c bit.Mt v d khc: Khi i tr bng Video thu qu hn, ti bt chuyn vi ngi trng ca hng trong khi ithng tin chi tit ti khon ca ti hin ln trn my tnh.Trong cuc tr chuyn ngn ngi , ti gi tn v hianh y xem qua tt c cc phim trong ca hng cha.n khi thng tin tin qu hn ca ti hin ln trn mytnh, anh y hy thng bo i v chc ti mt ngytt lnh. Khi bn gi tn ngi khc mt cch chnthnh, iu ny s khin h cm thy bn thn rt cbit.Nn cho i nhiu hn nhng g hi vng nhn cGii thiu li tn bn khi gp li ai l vic nn lm d bn gp h trc y v ngh rng ng l h phinh tn bn. Hy ngh y l mt s rng lng ngunhin. Hy gi tay ra v ni: Xin cho Patrick, ti lDebra Fine. Anh c khe khng? Bng cch t gii thiutn mnh trc, ti lm cho Patrick khng kh x. 40. Nu nh anh y trt qun tn ti, iu ny s khng lra, v anh y s khng mt thi gian c nh xem titn l g.Ngi chng hin ti ca ti l mt nha s. Thng thcc nha s khng nhn thc c l h c tnh cch dchu v ha ng. Mi khi anh y ra ngoi, bnh nhnthng nhn ra v bt u hi chuyn anh y thn mtm khng cn phi qua mn gii thiu. Chng ti thngkhng nh h l ai v cm thy rt bt tin. Anh y cngkhng th gip ti tham gia vo cuc tr chuyn biv khng c mn gii thiu. V vy ng bao gi c pt rng ai thng xuyn gp bn c ngha l h snh tn bn, nht l khi h gp bn ti mt bi cnhkhc. Bn s nh c tn c nhn vin mi gii btng sn, ngi dnh c ngy Ch nht li xe abn i tm nh d dng hn l c y nh v bn. Nht lkhi bn gp c y ti trm xng m bn li ang bt mt.V vy hy cho c y mt c hi, hy nhc tn bn khicho c y. 41. Chng 4 Duy tr cuc ni chuynThay v ngi nguyn mt ch v ch i ngi khc nbt chuyn vi mnh, hy ch ng lm iu , nh thbn s mi ngi v nh n ti. Trong vai tr chnh, bn s c trch nhim lm cho ngi cng thoimi cng tt. Khi bn i n mt ba tic hay mt cuchp, hy tm v gp g mt ai . S d dng trchuyn vi ai hn l tham gia vo cuc tr chuynca mt nhm ngi, v vy hy bt u bng vic tmkim mt ngi d tip cn.Mt ngi d tip cn l ngi lun giao tip bng mtvi bn hoc ngi khng qu chm ch vo mt cuctr chuyn hoc mt hot ng khc nh c bo, lmvic vi my vi tnh. C th l mt ngi ang tm g n, mt ngi ang ngi ti bn mt mnh, haymt ngi ang i quanh phng mt mnh. Thng thnhng ngi ny s cm thy c gii ta khi tnhtrng n c nu c ngi khc bt chuyn. Hy tin tii, ti gp rt nhiu trng hp nh th - h rtthng minh, th v, nim n, v hay xu h. H cng vo hon cnh ca bn trc khi bn c quyt nh cithin kh nng giao tip. Nu nh bn khi mo trchuyn, h s coi bn nh mt ng cu th. 42. Hy lu { nhn quanh phng trc khi bc vo. Bt k l s kin g mt bui hp, mt bui tip n, mtba tic, hay mt bui on vin chc chn s cnhng ngi ng n c mt mnh. ng chn ch -hy giao tip bng mt v hy l ngi mm ci trc.Bn s c p tr bng mt n ci, iu m mi chnh tt bng xng ng c hng. Phn thng xngng ca bn s l nhng ngi bit chm ch lng nghev y l c hi thc hnh k nng ph v s im lngkhi bt u cu chuyn.Khng ch l k nng ph vi s im lng gip khi u ttm nhng cu hi km theo cc nhn xt bn a racng gip duy tr mt cuc tr chuyn hiu qu. ngch a ra nhn xt khng. Nu ch c nhng li nhnxt thi s lm cho cuc tr chuyn b tc, khng bittheo hng no hay c th li tr v vi v tr ban u. Vd nhng cu cm thn dng nh Tht l mt ngy ptri, hay iu tht l tuyt ch l nhng gi m gintip cho cuc tr chuyn. Tt hn l hy gi m trctip, iu ny cho thy l bn ang mun trc tip btu mt cuc tr chuyn. Hy th mt s gi { diy! Nhng cu ni dng gi chuyn Tht l mt ngy p tri. Bn thch nht mano trong nm? 43. Ti thc s xc ng v b phim ny. Bn cthch n khng? V sao bn thch n? Nh hng ny tht tuyt. Bn thch nh hngno? Ti sao? Hi ngh ny tht th v. Bn tham d nmno cha? Tun trc ti khng n. Chng trnh c gth v khng? Tht l mt chng trnh th v sau ba tra.Bn ngh sao? Cc chin dch ca tng thng s bt u ngaylp tc sau l nhm chc. Bn ngh cc chindch s din ra th no? Ti khng bit lm th no lm cho vic kinhdoanh pht trin hn. Bn c xut no haykhng? Ti thy rt ho hng v v hiu trng mi. Bnngh cch iu hnh ca b y khc vi nhng vtin nhim nh th no? Bi c nh bn lc no cng xanh tt. Bn c bquyt g vy? Chng ta lm vic vi nhau vi thng ri ynh. Ti rt mong chng ta bit v nhau nhiuhn. Bn c th k cho ti bit nhng s thchngoi cng vic ca bn l g khng? Bn lun mc rt p. Bn hay mua qun o u vy? 44. Bn c cn nh p qu. Bn lm th no nhca lun c sch p khi c n tn bn acon vy? Ti c bo thy cc quan chc chnh ph li cchuyn cng du nc ngoi. Bn ngh g chuyncng du ln ny? Th no l ngi d bt chuyn?Ging nh nhng th ta l lm, vic bt u mt cuctr chuyn trn thc t kh hn nhiu. Nu nh bn vncm thy khng chc chn, hy lng nghe cu chuyn ctht sau y. Mt chng trnh thi s trong nc cimy ghi m cho mt qu{ ng v anh ta t do tham giamt bui tic. Nhim v ca anh ta l bt chuyn vicng nhiu ph n cng tt bng cch a ra nhng cukhi u kz cc i loi nh: Xin cho? C thuc cung g?By gi chng ta bc vo thin nin k mi m anhta vn cn hi nhng cu c l i loi nh vy t nhngnm 1970. Th nhng nhng cu hi li pht huy tcdng. Anh ta n gn mt ngi ph n, mm ci vhi cu . C ta lin tr li: Cung Kim Ngu. Cn anh lcung g?Anh ta bn tr li: Cung Thin Bnh. C c bit nhiu vchim tinh hc khng? V tip sau l mt cuc trchuyn ht sc th v. ngha ca cu chuyn c thcny l nhng n lc ca anh ta l g i chng na v cchanh ta bt u cu chuyn nh th no. Anh ta thnh 45. cng bi v t ra quan tm n nhng g ngi khcni v ngi ph n cng ci m v ti ny. T raquan tm chn thnh l cch lm vui lng ngi khc vht sc cn thit trong tr chuyn. Nu nh bn quantm n vic ti sao ti mt 65 bng, ti khi nghipnh th no hay bt c th g khc v bn thn ti, tis cm thy rt c bit. Ti cng s suy ngh tch cc vbn v mun tip tc tr chuyn vi bn. Bn cng t raquan tm n ti, bn cng tr nn th v trong mt ti.Vic quan tm chn thnh n ai c tc dng bt ngtrong qu trnh tr chuyn.Bn s thnh cng nu l ngi khi u. Hy th xem.Bn s thy rt ngc nhin bi n rt n gin v bn snhn c s hng ng tch cc t pha ngi ctr chuyn khi bn bt u. Hy ghi nh nhun nhuynbn bc sau v bn s c c nhng cuc tr chuyntuyt nht.1. Giao tip bng mt2. Mm ci3. Tm nhng ngi d tip cn4. Gii thiu tn ca mnh v gi tn ngi yHy th i. Bn s pht hin iu ny rt ng th.Vic bn l ngi u tin ni cu xin cho s c ghinhn l n lc thc s ca bn. Khng c g hon hongay t u. V d nh cu C thuc cung g? l mt cuhi gi chuyn y r ro. Mc d cu hi c v ngc 46. nghch nhng n pht huy tc dng bi v c gimun anh ta tr chuyn vi mnh. Th ngh xem, mingi chng ta u lun lm th. Chng ta nh gi ai, quyt nh xem c mun tr chuyn vi ngi khng v c lng xem c ng u t thi gian trchuyn khng. Ngi c tip cn quyt nh xemmnh c sn sng p tr khng bt k cu khi u cangi kia l g.Thng thng, ngi ta rt hay lm tng l h khngc mt im chung no vi ngi khc. Chng ta ddng cho th linh tinh nh hng v cn tr victr chuyn vi ngi khc. Chng ta thng b gii tnh,sc tc, a v x hi, th h, ngh nghip, li sng v vs nhng th ph phim khc to ro cn trn conng tip cn vi mi ngi. Trong hnh trnh i khpt nc v tr chuyn vi hng nghn ngi mikhu vc, mi tng lp x hi, ti khng nh chc chnrng chng ta ging nhau nhiu hn l khc nhau. Vn ch ch tr chuyn, t ra quan tm v lng nghe.Vic tip cn mt cuc tr chuyn cng ging nh khibn bc mt c hnh cn phi bc tng lp v mt.Ti lun hng th v hi lng trc nhng iu th v vgi tr khi ni chuyn vi ngi l.Ti mt trong nhng chng trnh ca mnh, ti yucu mi ngi gii thiu v bn thn h v ni vnguyn nhn h tham gia bui bn lun v cch trchuyn. Ngi u tin t gii thiu l mt qu{ ng tn 47. Bob. Anh ni nguyn nhn anh tham gia bi anh l nhnvin phc v khch hng ca hng Motorola, v ng chmun anh ci thin k nng tr chuyn vi khch hng.Anh cn ni thm, mc d ng ch c anh ti y nhnganh rt vui bi v anh va mi chuyn n mt th trnrt nh c tn l Elizabeth Colorado. V vn cn cthn, anh cng cm thy c n v mun gp g mingi. Di y l on tr chuyn gia ti v Bob:Debra: Elizabeth, Colorado h anh Bob. Ti cng tngsng Elizabeth. Ti cnh ht Douglas gn th trnParker. Anh cng khu hay gn th trn Elizabeth?Bob: Khng, ti gn th trn Parker hn, ti mt khumi m l Ponderosa Park Estates.Debra: Khu Ponderosa Park Estates ? i th ! Ti cngtng y nh. Ti ngay st ng Ponderosa vng OverlookBob: , nh ti ng Overlook y.Debra: Hay tht. Ti tng sng ngi nh g ti s120 ng Overlook!Ha ra l ti v chng c bn ngi nh cho mt gianh vo nm 1985, sau h chuyn i v bn li nginh cho Bob. Do tnh c c s trng hp ny v v ti lit ra ht sc quan tm n vic Bob ang sng Elizabeth, Bob mi ti v gia nh n thm li ngi 48. nh c ngy no. Ti thc s cm thy sung sng.Chng ti n thm nh Bob, v con ti c dp c nli nhng hi c m chng c th khng bao gi nh lic bi hi chng cn qu nh.Hy n lc ht sc, bn s c n p tha ng. Bnva c c danh sch hng lot nhng ti khimo cu chuyn hay thm ch bn c th hi cu Anh/chthuc cung g? cng chng sao. Lm th no xen vo cuc tr chuyn?Cui cng th bn cng c dng kh bt chuynvi mt ngi bn nh sn t trc. Tuy nhin anh taang mi tn gu vi mt ngi khc. Lm th no bn tham gia c cuc tr chuyn ? ng ra, lch sth phi i sau khi h kt thc cuc tr chuyn nhngi khi cuc tr chuyn li ko di bt tn v bn cth khng bao gi c c hi tham gia nu nh khng chng khi mo. Va ch i, bn va cm thy mnhtht ng ngn v c ng mt mnh trong khi haingi kia ang say sa tr chuyn vi nhau.Ti cho rng cch tip cn tt nht c th gip bn xenvo cuc tr chuyn ca ngi khc l ngh c nlt. Trc kia, thi ca nhng nh qu{ tc, khi mtngi n ng mun nhy vi mt ph n m c c bn nhy th nhng iu ngi n ng phi lml chm nh vo vai bn nhy ca ngi ph n, v anh 49. ny s c th lch s nhng ngi ph n li cho ngi lt tip theo. V vy, trong trng hp bn muntip cn mt cp i, hy lch s i ng lc ngtqung. Hy tin n ngi ang tr chuyn vi ngibn cn gp v xin php c tham gia bn c thni chuyn vi ngi cn gp. Hu nh nhng ngi lchthip s khng t chi v cho php bn tham gia. Nhth, bn kho lo khin mnh tr thnh tiu im cacuc tr chuyn y, c c s gp chuyn ca ngi mbn mun tip cn. Mt cch khc t ng t hn lbn s xin li v ngt qung hai ngi, sau nhn nhvi ngi ny vo bui ti hm . Bn s c c hic ni chuyn ngay hoc ngi cn gp s tm bnngay sau . D bng cch no i chng na th ngibn cn gp cng bit l bn c mt y v angtm cch gp h. Cch tham gia vo nhm nm ngiVi mt ngi ang tp giao tip, xen vo cuc trchuyn gia hai ngi kh, hung chi cuc nichuyn gia nm ngi hoc hn. Th nhng, nu bnmun tham gia mt nhm nh vy, hy s dng nhngcch thc di y: T ra quan tm n ngi ni, nhng hy ng cch xa nhm mt cht. Mt nhm vi s ngi nh th thng cn c thi gian tip cn, v vy hy h dn lm quen vi s c 50. mt ca bn. Dn dn h s cho php bn thamgia vo nhm. Hy nh nhng gia nhp vo nhm bng cchth hin mnh ang lng nghe. Hy ch inhng du hiu cho n nh: h s hi { kinca bn hoc thay i v tr bn c th tipcn vi nhm. Ban u, tt nht nn tm ra mt im m mingi u nht tr; hy nh rng ch cn tnthnh nhng g ngi khc ni. Hy bit chi trc khi a ra nhng { kin mnh m hn.Trc khi a ra quan im ca mnh, hy nhm ci m vi bn trc. Nu nh bn vi va ra mt { kin qu mnh m, nhm s cphn ng gay gt trc s xm nhp ca bn vgii tn. V vy, bn s khng c c hi lm li tu, v li phi tm kim ngi khc ngikhng phn i bn tr chuyn. 51. Chng 5To ti tr chuynBn mm ci, giao tip bng mt, tm c ngi dtip cn, gii thiu tn mnh v gi tn ca h. Vy cniu g bn hi tip na khng? Cn v s th bn cth hi! ng lo s - y mi l lc c rt nhiu iu thv. Nu nh bn l ngi nht nht, bn s cm thy rtthch th vi phn ny. V nhim v ca bn l lm chongi tr chuyn vi bn ni v bn thn h. a s mingi thng thch ni v bn thn nu nh bn cho hc hi. y l mt trong nhng cch khng cn phing no nhiu bt u mt cuc tr chuyn thnhcng. Ngh thut hi chuynBng cch a ra nhng cu hi m, bn khin chongi ni chuyn cng c c hi bc l bn thn nhiuhay t ty thuc vo h. Vi nhng cu hi ny, bnkhng th ch n gin tr li c hay khng nhng ncng khng t ra nhng yu cu bt buc. i tc sci m ty tng mc tr chuyn vi bn. Nhngcu hi m s rt c tc dng i vi ng s, tr em,hng xm, h hng, ng nghip cng ngnh ngh, bnb v nhng ngi ln u quen bit. B quyt p dngthnh cng nhng cu hi gi m l la ra cu hi ph 52. hp v sau tip tc a ra nhng cu hi khc nucn.V d nh ta c th th nghim tr chuyn vi mt trongnhng i tng c cho l kh bt chuyn nht:nhng a tr ang tui n trng. y l nhng itng rt kh tr chuyn v rt mu thun khi trchuyn vi chng. Tuy nhin, v chng l tr con, ti tn dng li th rn luyn k nng tr chuyn camnh vi chnh hai a con ti. V ti bit mnh vn cn nhy bn li ko chng vo nhng cuc trchuyn { ngha.Tan hc v, khi cc con ti bc vo ca, ti hi: Hmnay trng th no? Ngay lp tc ti c p li: Tt. Thay v coi l cu tr li kt thc ca cuc trchuyn, ti hi tip mt cu khc. Ti hi: Hm nay trng con thch g? Bn tr thng ni: Con khng bit.Ti nhn thng vo mt chng v hi: Tht khng con,hy ni cho m bit mn hc no hm nay con thch?Thng b bn suy ngh chc lt. Cui cng n tr li:Mn khoa hc thng thc. Ti hi tip: Con thch mnkhoa hc thng thc im no? N lin m t mtcch sinh ng nhng th nghim thc hin v chngti c th tr chuyn. B quyt l bn phi bit gi m vt ra quan tm chn thnh. Nhng cu hi gi m 53. Hy m t cho ti Hy k cho ti nghe Lm cch no m anh/ch? Theo anh/ch th chuyn nh th no? iu g khin anh/ch? Ti sao?Khai thc cuc tr chuyn su hnMi sng th Hai ti cc vn phng trn khp nc M,ngi ta u hi thm nhau: Kz ngh cui tun ca anhvui ch? Cu hi ny lun lun nhn c cu tr li l:Tt. Cn anh th sao? Trc khi kp nghe cu tr li tiptheo, bn i ra ch khc mt ri. Vy thng ip y l g? Thm ch bn cn chng thm quan tm. ch l cch cho hi thng thng hng ngy. V d nh:Kz ngh ca anh th no? Cng vic ca anh th no?Anh c khe khng? Cng vic th no? Do ny anh thno? y l nhng cch cho hi thng thng khcnhau. Hu ht mi ngi s hiu y l nhng cch khcnhau cho hi ch khng phi mt cu hi tm kimthng tin chn thnh. hu ht tt c cc quc gia khcth vic hi, Anh/ch c khe khng? Ch c { ngha ngin l Anh/ch c khe khng? C th s rt mt lch snu nh hi cu v khng i nghe cho ht cu trli.a s cuc tr chuyn thng kt thc mau chng saumy cu cho hi qua loa. Ti thng hi chng mnh, 54. anh Steve: Ngy hm nay anh th no? Anh y tr li:Tuyt. Cuc tr chuyn kt thc ngay ti khng phiv khng c g ni thm m do khng c ai duy trcuc tr chuyn . Chng ca ti s khng ngh rng tithc s quan tm n ngy hm nay ca anh y din rath no nu nh ti khng hi thm mt s cu khc.Ti gi chuyn bng cu hi: C g m tuyt th? Cchuyn g xy ra vi anh ngy hm nay th?on i thoi di y minh ha cho mt cuc nichuyn gi m:Debra: Cho Jon, hm nay anh khe ch?Jon: Ti ang hi bun.Debra: Jon , hy ti tnh ln no!Jon: Ti ngh l ti c th b sa thi!Debra: Cn rt nhiu cng vic tt khc na m.Jon: Ch c ngh l ti nn tm ngay mt cng vic khckhng?Debra: Nu nh khng chu nhc nhch anh s cht cngngoi tri, v c l anh thm ch cn khng kim c gmang v nh ln sng st ni na y ch. Liu mt ktcc nh vy c hay ho khng? 55. Jon: Vy th tt nht nn lm th no nh? Liu tm ccmu rao vt trn t Ch nht c c khng?Debra: Chc chn l c. Hy nm ng chui. Hythng tin v i mt vi n. Anh khng phi mt atr lc trong rng v cng khng th tr li c na.Nu tin ln anh c th gp c nhiu c hi khc.Bt kz khi no bt u mt cuc hi thoi bng mt cuhi, hy sn sng hi k hn na chng t cho itc thy bn rt thch th lng nghe. Khai thc thng tinsu hn chng t bn ang rt chn thnh nghe h trli v sn sng b nhiu thi gian nghe h ni. Diy l mt vi gi { :Kz ngh h ca anh tt ch ? Tuyt vi. Anh c lm g cbit trong thi gian ngh khng ?Kz ngh ca anh tt ch ? Kh tuyt. Anh lm nhngg ?Kz ngh cui tun ca anh th no ? Tt. Anh lm gtrong thi gian ngh vy ? Ti i xem bui trnh din ti trung tm Civic. Tht ? Anh quan tm n ? Ticha bao gi c nghe ni n n. Anh c th k thmc khng ?Anh c lm g gii tr khng ?Anh thng lm g trong kz ngh cui tun ? 56. Bng nhng cu hi ph hp, cuc tr chuyn vi ngs v kz ngh cui tun c th ko di trong sut thigian ung c ph. B quyt l hy t ra thc s quan tmn nhng g ngi khc ni v mong mun chn thnhc nghe cu tr li. V vy, khi bn im lng cng khngc ngha l bn ang th ng. Bn cn phi tham giatch cc vo cuc tr chuyn.Tuy nhin, gi s khi bn gi cho khch hng hay sp camnh v cuc tr chuyn v kz ngh cui tun nh sau :Kz ngh cui tun ca anh nh th no ? Tuyt vi. Kcho ti nghe ch ?, chng ti dnh thi gian chm sc khu vn. l v kz ngh cui tun. Cn gi l v bn xut.Lc ny bn nn nhn ra rng ngi ang mun quayv ti cng vic. l du hiu i tc khng munni chuyn vo lc ny. Hy tn trng { mun vquay v ti cng vic.Di y l mt vi v d khai thc su hn vo cuctr chuyn : Bn hi : Do ny bn th no ? V c trli : Do ny ti bn. Nhng cu hi tip theo c th l :Bn nh th th anh/ch thu xp cng vic nh thno ? C vic g khin anh/ch bn th ? Hy k cho tinghe mt ngy bn rn ca anh/ch ? Anh/ch c thchbn rn khng ? Liu c phi anh/ch bn rn quanh nm 57. khng ? C lc no trong i anh/ch khng bn rn thkhng ?Hoc bn hi : Thi tit kiu ny chn qu phi khng ?v c tr li l : Chc chn l chn ri. Bn c th hitip : khu vc ny thi tit c th ti t n mc no ?Theo anh thi tit th no l l{ tng ? Thi tit xu nhhng n anh nh th no ? Anh sng ni no mthi tit xu nh th ny cha ? iu g mang anhn y ?Ti c dp nghe mt gim c ca mt cng ty hngkhng ln ni v li ch ca vic khai thc su trong cuctr chuyn. Anh ta cp n chuyn gi e-mail hithm mt ng nghip nhn dp c bt nh thno. Cng vic mi tt ch ? C y tr li : Cng kh n.Thay v hi lng vi cu tr li ngn gn , anh y vitth li nh sau : Ti thc s rt t m lm th no chli c bt vy ? V kt qu l anh y nhn cmt e-mail tr li c th v nhng kh khn v th thchca chc v mi nh th no.Tt nhin vic a ra nhng cu hi ng i vi nhngngi mnh bit bao gi cng d hn l vi nhngngi va gp g. Hy thn trng khi gp g nhngngi mi : a ra cc cu hi qu kh s t ngi bhi vo tnh th kh x. Cng tng t nh th, i khibn t ra nhng cu hi b ng nhng nhng cu hi thc ra li ch cn tr li bng mt vi t ngn gn. 58. Sau y l mt s cch a ra cu hi mi da trn cs nhng cu hay thng hi : Thay v hi :Hy hi :Bn lp gia nh Hy k cho ti v gia nhcha ?bn.Bn kim sng bng ngh Hy k cho t v cngg ?vic/ngh ca bn ?Bn c con cha ? Hy k cho ti v gia nhbn ?S thch ca bn l g ?Hy k cho ti v cc sthch ca bn ?Kz ngh cui tun va ri iu g th v nht trong kzca bn th no ? ngh cui tun ca bn ?Chuyn g din ra trongkz ngh cui tun ca bnvy ?Khi bn cn ha ng trong mi trng ngnh ngh camnh hay cn i n tra vi khch hng, hy trang b chomnh mt vi cu hi lin quan n ngnh ngh hi. Tt nhin mc ch ca chng ta khng phi l btbuc phi hi mt trong s nhng cu m l chun bsn mt s cu cm thy sn sng, bnh tnh v t tin.Thng tin min ph cho cuc tr chuynNu bn l mt ngi tinh {, bn s pht hin ra nhngm ng t tp tr chuyn s l ngun cung cp di 59. do thng tin min ph bn c th duy tr i thoi.Nhng ngun thng tin min ph ny bao gm :Cc cu tr li cho nhng cu gi chuyn. Khi bn hiv gia nh hay cng vic ca ngi khc, bn s thuthp thm c nhng thng tin cuc ni chuync duy tr lu hn. Gi s, bn hi ti : Debra ny,cng vic ca ch ti phng k hoch sn phm AT&Tnh th no ? V ti tr li : Ti tng lm vic ti phngnghin cu pht trin Buffalo, New York qu ti v tikhng thch cng vic . Ti khng thch lm k s Hthm ch cn khng cp dng c bo h lao ng b ticho ph n ! V vy ti yu cu c chuyn i ucng c. H chuyn ti n Denver lm vic tiphng k hoch sn phm. Ti a ra rt nhiu thngtin min ph nh : Ti n t Buffalo, ti tng lm tiphng nghin cu v pht trin, v ti khng thch lmngh k s. Bn c th la chn mt trong bt kz thngtin min ph no k trn hi su thm v nhng ium mnh quan tm nht. Bn c th lm cho cuc trchuyn thun li hn bng cch hi mt trong v snhng cu i loi nh : Ma ng Buffalo c lnh kinh khng nhngi ta vn hay ni khng ? Sao ch li khng thch ngh k s ? Nu nh ngi ta cp bo h lao ng b ticho ph n, liu ch c thay i ngh nghipkhng ? 60. Lm vic ti phng nghin cu v pht trin caAT&T th nh th no nh ? Ch hc bng k s u vy ?V hnh thc bn ngoi. Ph hiu ci ve o v trang sc :Ngi n ng ng xp hng sau ti ti hiu bnh cci ph hiu ve o. Ti hi v bit rng anh ta lthnh vin ca cu lc b Ngh nghip v Ha bnh thgii ca a phng. T khi u khng ly g lm hayho , chng ti c mt cuc tr chuyn ht sc thv. Ti cng chia s vi anh ta l ti cng tng l thnhvin ca cu lc b . trang sc hay nhng logo khc trn qun o, phkin, chai nc, ba kp file l nhng cht liu c thc s dng m u cu chuyn.Nhng cu hi an ton c th s dng trong mi ngnhngh kinh doanh Bn khi u s nghip kinh doanh nh thno ? Lm th no anh c { tng ny ? Bn cm thy hng th vi vic(ngnh nghkinh doanh, cng vic, lnh vc) ? iu g xy ra trc tin ? Bn thch cng vic ca mnh im no nht ? iu g lm cng ty ca bn khc bit trong cuccnh tranh ny ? 61. Hy k cho ti nghe mt vi kh khn, thch thc trong ngh nghip ca bn. Xu hng trong ngnh ca bn l g ? Bn thy cch no hiu qu nht pht trin cng vic kinh doanh ca mnh ? Hy k cho ti nghe v kinh nghim ng gi nht ca bn ? Li khuyn bn dnh cho nhng ngi mi bt u kinh doanh cng ngnh ngh vi mnh l g ? Nu c mt vic m bn chc chn thnh cng, bn s lm g ? C nhng thay i quan trng no i vi bn k t khi bt u cng vic ny ? Tnh hung kh x nht m bn gp phi trong cng vic l g ? Internet c tc ng nh th no i vi vic kinh doanh ca bn ? V cng vic ca bn ni chung ?Hy quan st mt kiu tc mi, mt quyn sch, tp ch,mt bc v ca tr con, mt vai din hay mt hnh ctrn khc cy. C mt s la chn sau y : Hnh nh anh l fan hm m ca i Denver Broncos. Anh ngh th no v ma thi u ny ca h ? 62. Ti thy anh ang mc chic o ca Hard RocksC ph. Anh tng n ri ? Anh ngh saov qun ? Ti thy anh thi u trong gii Race for the Cure,ngoi ra anh cn thi u cho nhng gii nokhc na ?Trang tr nh ca, vn phng cng l nhng ti nh bt u cu chuyn : Mt tm bng treo trn tng cho bn gi { m u cu chuyn :iu g khin anh/ch chn theo hc i hcMichigan ? Hnh nh, vt hay cc bc nh trng by lnhng gi { m u cu chuyn : Chc hnanh phi thch chi golf lm hy k cho tinghe anh ot chic cp ny th no i. , tht l mt tc phm c o. Hy k cho tiv n c khng ? Hy k cho ti nghe v tm nh ny. Anh/chchp cng ai vy ?a im v hon cnh. a im v hon cnh ca mts kin s cho bn bit v s nhng thng tin min ph.Ti mt m ci : Ti l bn cng phng hi hc ihc ca c du. Anh/ch l th no vi h? Ti mt cuchi tho hay hi ngh, ch cn hi : iu g khin anh/ch 63. n d hi tho ny ? cng l mt cch n gin v nhnhng bt u cu chuyn.Khi va ging xong cho mt bui hi tho, ti i cngthang my vi mt ngi n ng xung snh. Ti khnghay bt chuyn trong thang my bi thi gian c hn,nhng ti cht thu nht c thng tin min ph, lc hai phng hi tho tng . Bi v ngi i cngthang my voi ti khng hc lp ca ti nn ti c thon ra l anh y n d mt bui hi tho khc. Ti hianh y : Anh n tham d hi tho ? Anh y tr li til anh y ang tham gia hi tho v vit sch. Ha ra tiang ni chuyn vi Harry MacLean, mt trong nhngtc gi c sch bn chy nht ng thi l ging vin chokha hc y. Chng ti tip tc ni chuyn khi rakhi thang my v by gi ti c thm mt ngi bnmi. Anh y thm ch cn nhn li din thuyt trong mtbui hi tho ti cu lc b sch ca ti v cun schxut bn gn y nht ca mnh, cun Ngy xa ngyxa. Mt trong nhng l{ do ti yu thch nhng cuc trchuyn l bn s khng bao gi on c mnh sgp ai v s i n u.Hnh vi. Nu l ngi bit quan st, bn s thu nhtc rt nhiu thng tin min ph t hnh vi ca ngikhc. Cch h vit v ni chuyn cng s c th l gi { bt chuyn. Hy { xem h thun tay tri haykhng. Bn c th bt chuyn : Lm mi vic bng taytri c kh khng nh ? Bn c gp phin phc g khi s 64. dng tay tri khng ? Ngi c th ni ging aphng. Nu vy, bn c th hi : Ti thy bn ni ginga phng ? Bn n t vng no vy ? iu g khinbn n y ? hoc Anh/ch nh g nht qu mnh ?Hay Anh/ch thch ni mi nht im g ?Ti i n vn phng cng ty chuyn pht nhanh FedExv cho rng cng ty ny lm n rt hiu qu. Ti munvo ri ra tht nhanh. S tht l ti ang rt cn s dngdch v ca FedEx v ti ang rt vi. Ti cn phi gigp. Tuy nhin, khi xem c nhn vin in vophiu gi, ti thy n tng v nt ch rt p bng taytri ca c y. Ti but ming khen. V khng may l cy tng ti ang bt chuyn. Ti c nghe ton bcu chuyn l trc y c y tng l gio vin v luyn ch tht p c y chuyn n Arizona lyhnti hn v chuyn ti Colorado. Ti khng th giithch cho c y hiu c l ti ang rt bn. V c ythm ch vn tip tc ni ngay c khi ti quay lng ira ca. Ti gi iu ny l bt chuyn khng ch ch ttrc. iu ny cho thy ch cn s quan tm rt nhnht n ngi khc cng c th lm cho mt cuchi thoi bt u. Thm ch i khi y li l cuc cthoi ! Thc hnh n khi nhun nhuynBy gi bn c th tr thnh mt ngi bit cch trchuyn, hy thc hnh nhng k nng cn bn. Bn c 65. nh c nm cu hi b quyt s dng trong kinhdoanh khng ? Bn c th lit k na t nhng ngunthng tin min ph khng ? Hy xc nh trnh camnh ang mc no. Bn ngh rng iu g to nn mtcuc hi thoi hiu qu ?Bn s c k nng tr chuyn vi ngi khc thnh thotng t nh vic ci thin bt kz mt k nng no khc.Thc hnh cc k nng ny khng h kh cht no. Mnhnh hc trng thm ch cn kh hn nhiu. Tt cnhng iu bn cn lm l thc hnh. Tng bc, tngbc, bn s lm cho ngi tr chuyn vi mnh vi vngy cng nhiu th hn ! 66. Chng 6 Nghe v chin lc lng ngheChng ta t c mt na nhng yu cu tinhnh mt cuc tr chuyn hiu qu, l : Cc cch ch ng dn dt cu chuyn, ph v s im lng v duytr cuc tr chuyn. Bn bit iu g c tc dng v iug khng. Tuy nhin, khng phi iu no trn cngm bo cho s thnh cng. Mt cuc i thoi thnhcng da trn c ngi ni v ngi nghe. Nghin cukhoa hc cho thy con ngi c kh nng nghe xp x300 t/pht. V hu ht chng ta ch c th ni t 150 200 t/pht tr khi bn l mt trong nhng ngi dnchng trnh ang qung co cho mt kiu xe mi ra l.Cng mt lc chng ta phi c kh nng tip nhn rtnhiu thng tin. Vy chng ta s gii quyt nh th novi tnh trng qu ti ny ? Tt nhin, chng ta s bit sdng ng lc. Chng ta lng nghe nhng cuc i thoikhc, chng ta bt u ngh v vic ba ti s n g,chng ta chm m trong suy ngh ca ring mnh vbt cht chng ta ngh lan man v l mt phn quantrng ca cu chuyn.Nh tm l{ hc Carl Rogers tng ni : Tr ngi lnnht ca mt cuc tr chuyn l vic khng c kh nnglng nghe v k nng nghe ngi khc mt cch thngminh v thu cm. Nh phn tch tm l{, Tin s Ann 67. Appelbaum nhn ra gi tr ngh nghip ca mnh khic vit trong bn tin ca bnh vin t Menninger :Ting khc ni hoang vu l hnh nh thu nh ca s cn, s in di v khng c lng nghe. Nhu cu vkhao kht c cng nhn ln n ni nhng ngi bitlng nghe s c nh gi cao. V d nh nhng nhphn tch tm l{ kim sng bng cch lng nghe v ara cu tr li cng nhn gi tr ca ngi khc.Bn bao gi i n tra vi ai thc s mun nichuyn ? Khi bn hu nh khng ni g. Bn ch mangn cho ngi i thoi cm gic c ng h, mt vit cm thng, mt ci gt u v s lng nghe. Sau ,ngi tr chuyn vi bn cm thy nh nhm hn vbit n bn v cuc tr chuyn.Trong th gii b cng ngh chi phi hin nay, nhng kchthch khng ngng v ting n hng ngy khin vic lngnghe ngi khc tr nn y kh khn v b qun lng.Lng nghe mt cch thu o gm c ba phn : th gic,ngn ng v l{ tr. Hy bit kt hp ba yu t ny v bns c c nhng kt qu ng n. Lng nghe l nhn nhn, khng n thun ch l ngheQu trnh lng nghe l v hnh i vi ngi quan st.Chng ta khng th nhn thy s rung ng ca mthanh i vo tai ca ai khng nh h nghe thythng ip ta ni. V vy, ngi ni lun tm kim nhng 68. biu hin th hin s phn hi d n gin nht cng sbo cho ngi ni bit bn ang ch { lng nghe. Ntmt, ci gt u hay ngn ng c th l nhng cch rrng nht th hin s quan tm n li ni ca ngikhc.Cu b Nicholas tm tui i hc v v ru rt k vi cha vmt ngy tuyt vi trng. Ba Nick ni hm naycon c bui hc tuyt vi. Bn con c tit hc hi ha, vcon v bc tranh v nhng ngn ni rt p. Bn concn chi bng trong gi th dc v con ghi cbn thng c y. V ba on c iu g xy ra nakhng ba tra hm nay c c pizza khc na!Nicholas nhn v pha ngi cha ang c bo v thdi: Ba , ba chng nghe con ni g c! Ngi changng ln v p: Ba nghe m con. Con v mt bctranh rt p v cc ngn ni, con ghi bn thngtrong trn u hm nay v tra con c n pizza.Nicholas vn cha ngui ngoai v ni tip: Khng, b .Khng phi nh th. Vn l ba nghe con khng phibng nh mt.Mc d cha ca Nicholas nghe r nhng iu cu ni,nhng cu vn cm thy khng c quan tm bi v khng tha nhn c s ch { hon ton t pha ngicha. Cu b mun ng khng ch bit v cc s kin xy ra trong ngy vi mnh. Cu mun nhn c nhngphn hi t pha ngi cha. Cu mun c kt ni vi 69. ngi cha, mun cha mnh tham gia vo cuc trchuyn. Cu mun c ch { trong khi cu ni chuyn.Lng nghe khng ch l nghe. N l cp bc caohown cavic k li ni dung ca cuc tr chuyn. Ray Birdwhisle,mt nhn vt tin phong trong giao tip phi ngn ng,c lng rng trong mt cuc tr chuyn bnh thnggia hai ngi, ngn ng li ni ch chim khong 35% {ngha x hi ca tnh hung giao tip, cn li hn 65% lnhng biu hin phi ngn ng. Duy tr giao tip bngnh mt l iu then cht trong khi lng nghe ngikhc ni. ng ng nghing xem ngi khc lm g hytp trung vo cuc ni chuyn ang din ra. Hy thmvo nhng ci gt u khng nh bn ang lngnghe. iu ny gip ngi ni yn tm rng bn angtheo st cuc tr chuyn. a s nhng ngi c thinch s giao tip bng mt. Tuy nhin, ngay c nhngngi ny cng c th lm phn tn cuc tr chuyntrong mt nhm t ba ngi tr ln. Va lic nhn ngimi n hoc sm soi bn tic buffet, ta va hi vngngi khc vn duy tr giao tip bng mt vi mnh. Rtcuc mt ngi no a ra cu hi hm nng cuctr chuyn. H s khng nhn ra chng ta mt tptrung trong giy lt . Th m c y! V hu qu l xyra mt trong hai trng hp sau. Mt l ngi ni e ngirng chng ta cm thy nhm chn, v vy anh ta s imbt, hoc gi anh ta s cho chng ta l kiu cng vth l bi v c x khng phi php. Khi ang ni 70. chuyn vi ai , hy t ra l khng c g trong cnphng c th khin ti phn tm. S n hn nu th thtrng bn ang phi i mt ngi bn sp n. V th,nu nh chng may bn c l xao lng th cng c thc thng cm.Ngn ng c th cng gip ngi ni nhn bit c vbn v cch lng nghe ca bn. V d sau y s minhha v nhng ngn ng c th tch cc v tiu cc. Khibn khoanh tay trc ngc v vt chn, bn ang t ranh bn ang phng ng ci g cho d l l do chthc ca bn l v tri ang rt lnh! Nu nh bn ciu v trnh nhn thng vo mt ngi ni, bn anggi i thng ip l lng trnh tip xc mc d l doch thc ca bn l v bn rt nht nht v bn rtmun ngi khc ni chuyn vi mnh. Thng thng,phn ng ca mi ngi trong trng hp ny l h sl bn i v bn s b coi l i tng khng d tip cn.Nu nh bn chng cm, n c ngha l bnang cmthy t nht. Hay nu bn ng chng nnh th c nghal bn hiu chin v khng vui v g vi ngi cng trchuyn hay vi nhng g bn nghe c.C rt nhiu cch ra hiu l bn ang quan tm vphn khch i vi cuc tr chuyn.Nhng c ch tch cc i vi ngi ni Vn ngi v pha trc 71. Giao tip bng mtM rng tay v thng ngiTh lng c thMt hng v pha ngi niGt u v mm ciNhng c ch phn cm khng nn th hinCh trChe mingGi hoc mn trn c thMn m trang scDng bt ch hay bt my chc lung tungRung chnKhoanh tayChng nnhNhn ra ch khc, khng nhn vo ngi niKhng d dng nh nhng b quyt khc ca tr chuyn,nhng b quyt ny c v kh thc hin hn chng tatng. Hu ht chng ta u khng t { thc c ngnng c th ca mnh bi v y l thi quen trong sutcuc i ri. Vai ca chng ta so li v chng ta ang xuh, chng ta ko v xon tc li bi v ang lo lng,chng ta ngi cng trong sut cuc phng vn xinvic v cng thng. Hy cn thn vi nhng thng ipc gi i t ngn ng c th ca chnh chng ta. Cnphi tn dng nhng ngn ng c th tch cc. Lun ghi 72. nh iu trn v thc hnh s khin ta lm quen vi nd dng hn.Di y l nhng b quyt nho nh cho bn. Nu nhbn cm thy khng thoi mi khi lc no cng phi giaotip bng mt vi ngi cng tr chuyn th hy nhnvo gia hai mt ca h. C th chuyn hng nhn icht cng lm cho c hai thoi mi hn v qu thc skhng hay cht no nu c nhn ai chm chm. Mtcht ngm nh lch s s gip c hai cm thy vn ckt ni vi nhau v cn thoi mi hn.Bn cng c th lm cho c hai thy thoi mi hn bngcch th hin mt phong cch gn tng t nh ngikia. Nu nh bn ang tr chuyn vi mt ngi nichm v nh, hy h thp ging ca mnh gn tng tnh th. Bn c th s ln t mt ngi ni chm chpv l nh bng tc v m lng ca mnh. Khng nhtthit l bn khng c cn l bn na; hy l chnhmnh. Tuy nhin, vi t cch l ch, bn nn lm chokhch ca mnh cm thy thoi mi.Bin c ch lng nghe thnh li niNhng biu hin bng li ni s b tr cho nhng phnhi hu hnh c bn gi ti ngi ni. S thiu vngnhng biu hin bng li c th lm cho ngi ni longi khng bit ngi kia c ang lng nghe mnh khng.Ti gi in cho cha ti ang sng ti Buffalo. Ti k cho 73. cha nghe chuyn v cc chu, v thy u dy bn kia imlng. Ti t ngt dng cu chuyn v hi: Ba , ba cn khng?. ng bc mnh p: Tt nhin ba ang y ch sao. Ba vn ang nghe con ni m. Hy ni tipv cc chu i. Ti tr li: V ba khng ni g nn conc tng ba ngm tm ri. ng p li: V ba khngmun ngt li con.C rt nhiu cch th hin bng li ni gip ngi nibit c l bn ang ch tm vo cuc tr chuyn.Nhng nhn xt ngn gn s cho ngi ni thy bnang rt hng th v mun bit nhiu hn. Bn c thth hin bng li ni chng t s phn hi tch ccca mnh, cng c th l bn khng ng { vi ngi ni,hay bn mun bit c th v mt iu g . Hy thamkho danh sch di y bit cch th hin trongnhng tnh hung khc nhau: Nu bn mun tHy ni: ra:C hng th vHy k thm na i. Vic mun bit thm n vi bn nh th no?Tng kt li ni, ti thydungPhn hi tch ccTht l th v! Tht l mt ktcc hay!Chuyn hng kha cnh khc, anh/ch nghnh th no v?Pht trin { kinCng tng t nh th, c baogi anh/ch? Ti sao? 74. Tranh lun/bt b Anh/ch c bng chng g khng?Mun tham gia Liu ti c th lm c khng?vo iu s c { ngha nh th no i vi ti?Lm r iu gTi khng chc mnh hiu r cm gic ca bn vNhn mnh iu hn l rt kh khn/phin phc, v.vThm d thng iu c ngha l g vy?tin Bn lm cch no vt qua c?Tm kim thng tin Bn c th ly mt v d c thc thc khng?Tm kim thng tin Ton b s vic l g vy?chungHi v tng laiBn th ngh xem, iu g s xy ra tip theo ?Hi v qu khiu g xy ra vy?Tm s tng Bn bao gi gp vic tngng/khc bit t nh th ny cha? Ngc li vi quan im l g?Tm kim s ni iu ti t nht l g?tri/tng phniu tt nht l g ?Chc nng khc ca vic th hin s lng nghe bng lini cn l chuyn hng cu chuyn sang mt tikhc. Sau y l mt s cu ni dng m bo tnhlin kt ca hi thoi : iu ny khin ti nh n 75. Khi anh ni n chuyn, ti li cht nh ra Anh bit y, ti va c mt bi bo v Ti lun lun mun hi anh v vic Ti ngh n anh khi nghe chuyn v Anh c phin khng nu chng ta chuyn tikhc ? C chuyn ny ti mun tham kho { kinchuyn mn ca anh.Tt c nhng mo nh ny gip bn khng nh s thamgia ca mnh trong cuc tr chuyn. V mt iu quantrng na l n khuyn khch ngi khc tip tc trchuyn. Hy th tng tng nu ai hi bn mt cuv bn cng ch p li bng mt cu. Chc chn bn skhng th bit c ngi thc s quan tm nthng tin bn mang li dng no. Nhng mo nh trns gip bn khng nh s quan tm chn thnh camnh. Nhng m hiu th hin bng li ni cng khuynkhch ngi khc tip tc cu chuyn. S dng nhngm hiu ny s khin ngi khc vn ni trong khi bnc th nhm nhp mn tht bm pho mt !Nhng ngi lm li thng t khi bit lng nghe. Trongkhi , nhng ngi t ni li c quyn t ho v khnng bit lng nghe ca mnh; t ra l h cng im lng vthng lng nghe! Tuy nhin, cch ny i khi li ngngha vi vic bn khng tham gia tch cc vo cuc trchuyn. Ch ch { lng nghe m khng ni cng c thlm ngng cuc tr chuyn. Vic lun lun theo st 76. ngi ni v lng nghe tch cc trong sut cuc trchuyn c { ngha rt quan trng.Din gii r rngKhi bn din gii lai mt iu va c ni ra, hay nhcli mt iu no mnh nghe thy, chc chn l bn lng nghe v hiu ngi khc ni g. iu ny ht schu dng trong trng hp bn khng ng { vi { kinca ngi ni hay va c nghe ngi gii thchmt vn cc kz phc tp, mang tnh chuyn mn cao.Din gii nhng iu ngi khc ni l cch khng nhbn hiu c chnh xc vn . Hoc n cng gipngi ni nhn bit bn c hiu sai vn m h angtruyn t hay khng. V d: Ti rt bun khi nhn rachng mnh khng chu gip nhng vic vt trong nh.Chng ti ni chuyn. Ti rt xc ng khi Steve harng anh y s gip ti nhiu hn. Hai tun sau, ti tcpht in ln v anh y. Ti rt bun v khng thyanh y gip thm vic g. Anh ha l lm thmnhng vic vt m. Bao gi th anh s thc hin li haca mnh vy?, ti ni n. Anh ang gip em y ch,.Steve tr li, anh thu gom rc quanh nh v emchng ra l ng th Nm hng tun m. , yl vic anh lm ?, ti hi. Thc ra ti hi vngSteve gnh vc gip ti mt na vic nh. Nhng thay vlm r li ni ca anh y khi ng { gip, ti li cho lmnh hiu ng { ca anh y. Anh y cho l mi sgip u c nh gi cao. Nam gii v ph n s 77. dng t ng ging nhau nhng li m ch nhng iuhon ton khc bit. Lm r hay din gii li li ni sgip trnh c nhng hiu lm trong cng vic v gianh. 10 mo gip lng nghe hon ho 1. Hc cch mong mun c lng nghe. Bn lunt ra, thch th v tp trung cng nh t gic khilng nghe ngi khc ni. 2. Hy l mt ngi lng nghe tch cc, hy thhin iu bng c li ni v c ch. 3. C kh nng tin on. Chng ta s nhn cnhng thng tin cn thit nhiu hn khi chngta bit kz vng. 4. Tr thnh mt ngi nghe ton din: Lngnghe bng tai, bng nh mt v c con tim. 5. Va nghe va ghi ch li. Vic ny gip bn lugi c thng tin. 6. Hy tp trung lng nghe v tng thut li sau.Hy tnh ngay n chuyn s k cho ai ngheli nhng iu bn nghe thy v nh th bn snh lu hn. 7. Hy to s giao tip bng cch kim sot tc ca ngi ni. Hy ng chng c ch, nt mt,cao ca ging ni ca ngi ni to ra sthoi mi. 8. Kim sot s xao lng do c yu t khch quanln ch quan. 78. 9. Hy lin tc t ra mnh ang lng nghe.10. Hy chng t s c mt ca mnh trong cuc trchuyn. ng tm tr xao lng khi cuc trchuyn.Trong mt tnh hung nhy cm, bn s thy c lich ca vic xoa du cn gin khi bn nhc li chnh xciu ngi khc va ni. Thng th ngi ta s bnhtnh li nu bit rng nhng iu mnh ni c hiung. Nhng nh qun l{ chm sc khch hng c kinhnghim bit rng nu nhc li nhng g mt khch hngang cu gin ni, h c th gim bt mc cngthng. Gi thi bnh tnh v nhc li li ni s khinkhch hng hiu rng bn l ngi chuyn nghip vbnh tnh.Trc khi a ra li xin li hay a ra phng n giiquyt, hy lm cho ngi ni hiu l bn ch { lngnghe h khi nhc li c th nhng g h ni.K nng lng nghe bng tm trTt c nhng b quyt bng li ni hay hnh ng ukhng pht huy tc dng nu bn khng thc s tptrung theo st cuc tr chuyn. Mt ngi bit cch trchuyn l ngi phi ghi nh c nhng g ngi kiani. Nu nh bn cm thy cuc tr chuyn qu t nht,hy rt lui mt cch lch s thay v lm cho ngi ningng ngng v nhng c ch chn nn ca bn. 79. Ti tng n tra vi mt n khch hng. V n tnby gi ti cng chng nh tn c y l g. Ti k choy v bn tr, v chng th hai v cng l ngi chnghin ti ca ti. Mt lc lu sau, ngt qung cuc trchuyn, c y li hi ti l lp gia nh hay cha! Rrng l c y u c i u khi ti ni chuyn.ng bao gi hy hoi mt mi quan h ch v bn thtbi vi vic lng nghe. Nhim v ca ngi nghe l lngnghe khi ngi khc ni. Bn khng c quyn lachn y l php lch s ti thiu bt buc khi trchuyn. Trong trng hp v l{ do no , bn khngth tp trung vo nhng g ngi khc ni, hy xin li.Nhng thng ip bn gi i thng qua nhng tn hiuth gic, ngn t v tm tr s mch bo cho ngi ni vtnh hnh ca cuc tr chuyn. Nu nh bn cm thy bmc kt trong mt cuc tr chuyn v khng bit lmth no thot ra c, hy c tip phn sau. Chng tis ch cho bn cch gii quyt tnh hung ny. 80. Chng 7 Chun b tnh hung cu chuyn b gin onNgay c vi nhng ngi gii bt chuyn, bit lng nghev khi thng b tc trong i thoi vn c nhng lc cuc tr chuyn roi vo im lng nu thiu s chun b.Thng thng, ti cc bui tic tra, th no cng c ttnht mt bn tm ngi thng minh nhng li ri votnh cnh khng bit lm th na tip tc tr chuynm ch bit ci gm nhn chmf chm vao a ca mnhsau mi pht n ly l. H c th trnh c tnhtranghj ngi nhn chm chm mn cm thp cm neeusnh c ngi chun b t trc. Chnh xc l hy ln khoch t trc.C tm ngi u bit rng h c th s phi ngi cngbn vi by ngi l khc. Mt ngi bit tr chuyn schun b cho vic ny t trc. ng lo lng khng cnphi c my chiu, my xch tay thuyt trnh hay bt chlade! Tt c nhng th bn cn l tnh ton trc mtcht, c th l ngay trn ng n ba tic khi angcn ngi trong xe. Di y l mt vi gi { hu dng: Nhng cu hi khi mo Ti qua c ai trong c bn xem chng trnh cbit trn v tuyn khng? 81. Cc bn tng xem phim? Ti va c xong cunC ai tng c cun cha? Cc bn c nghe ni v cng nghcha?ng bao gi qun ngi quen cKhng phi ch mt cu hi khi mo to thnhmt cuc tr chuyn th v. Bn cn iu chnh vicchun b ca mnh cho ph hp vi thc t v i tngtr chuyn. Mt trong nhng i tng kh tr chuynnht sau tr con l nhgnx ngi quen c m bn chthnh thong mi gp. Hai ngi cng tng quen bit,cng bit mt cht v nhau v bn khng bit h c gthay i khng k t khi gp nhau ln cui. Thc t, nngi nh l c nhng thay i. Gi s nh bn gp lingi ng nghip ti cuc hp ngnh mt nm mt ln.Tong nm va ri, ng nghip ca bn c th chuyncng tc, va mt mt ngi thn hay ngi bn, cmt kz ngh tuyt vi hay c mt s thay i ln lao no v mt tinh thn, kt hn hay ly d. Ni cch khc,ng bt u cuc tr chuyn bng mt ti c rchca nm ngoi. Thay v a ra cu hi Anh/ch c g mikhng?, v cu tr li chc chn s khin cuc tr chuyni vo b tc l Khng c g ng k. Hy tm cu hi mim hn c th lm cho cuc tr chuyn sun s, v dc th hi nhng cu di y: Vi ngi quen, hy hi: 82. Do ny anh/ch th no? K t ln cui bn mnh gp nhau cng vic ca bn c tin trin no mi khng? K t ln cui chng ta ni chuyn cuc sng ca bn c g thay i khng? Nm va qua vi bn nh th no? Gia nh bn c g mi khng?Vi ngi quen khng nn hi: V/chng/ngi yu ca bn th no? Cng vic ca bn th no? Con bn inh thi vo trng i hc no? C ba cu hi trn s phn tc dng nu nh bn khng bit r v ngi . n li chuyn cThng thng, bn hay ri vo s im lng cht ngihoc ngt qung khi ni chuyn. Bn c quyn quytnh tip tc cuc tr chuyn mt cch ho hng hoc n ri vo im lng. Hy lm phn vic ca mnh np thm nng lng cho cuc tr chuyn bng cch tchun b nhng cu hi v gc gc v qu kh ca ngimnh tr chuyn. Bn c th suy ngh v nhng cch sau: n li chuyn c: Hai bn gp nhau nh th no? Bn bt u vicnh th no? 83. iu g khin bn quan tm n lnh vc ny? Khi no th bn nhn ra l mnh rt mun trthnh mt? iu g khin bn chuyn n Colorado? Lm th no cc bn bit nhau? iu g khin bn thch ngh marketing? iu g khin bn c { tng kinh doanh ny? Ban u chuyn g xy ra vy? Chun b cho cuc tr chuynChun b trc cho mt cuc tr chuyn cng ging nhchun b i phng vn cng c ngi phng vn vngi c phng vn. Tuy khng cn tn cng chun bcho cuc tr chuyn nhiu nh cho cuc phng vn,nhng chng c chung mt { ngha. Bn cn chun bnhng th ph hp vi s kin s din ra mnh csoth ni chuyn duyn dng. Ti tm gi nhng cu his dng trong tnh hung ny l cu hi phng vn;nhng cu hi ny s gip cho cuc tr chuyn c duytr lin tc. Ti thng t chun b cho mnh vi cu hinh l ang i d mt cuc phng vn. Nhng cu hic th lin quan n s kin hay tnh hung mnh stham gia. a s chng ta u ngi im lng trc ngimnh cha h quen bit; chng ta lo s v khng ngh raci g ni. Di y l mt s cu hi phng vn bnc th s dng v bin i sao cho ph hp voi tnhcch ca ring mnh: 84. Cu hi phng vn Bn thch nht iu g ma ny? iu g khin bn tham gia vo t chc/s kin ny? Nu nh khng tham gia bui l ny, bn s lm g? Nu c th gp bt kz ai, bn s chn gp ngi no? Hy ni cho ti bit nhng vn g bn quan tm nht? Kinh nghim ngh nghip quan trng nht ca bn l g?Khi gp ngi tng tr chuyn trc y, bn hynh li vi chi tit ca bui ni chuyn trc. C therbn ni chuyn v vic h ang hc chng trnhMBA, hay gii v ch bng chuyn, th vui lm vnNhng bn khng th no nh ht nhgnsx iu , vth, hy t chun b cho mnh nhng cu hi d phng:Cu hi phng vn T no l ph hp nht miu t v bn thn bn? Bn c theo tn ngng no khng? Bn c ngng m v anh hng no khng? Cc bn trng trung hc ngh bn l ngi nh th no? 85. iu bn ang lm nhng khng mong s tip tc l g?Kha cnh phi ngn ng ca cuc tr chuynMt trong nhng bi tp th v ca ti ti cc bui hitho chuyn v cch tr chuyn s minh ha r nhtv im ny. Ti ngh t 10 n 12 ngi ng thnhmt vng trn v ngu nhin a cho mt ngi mtcun len. Ngi cm cun len ch phi tit l mt viiu v bn thn, sau nm cun len cho mt ngikhc trong nhm. Ngi bt c cun len s phi tra cu hi v nhng g ngi nm va ni. Sau ngibt cun len s li tit l mt vi iu v bn thn vnm cun len cho ngi khc. Vic ny s tip tc chon khi mi ngi trong nhm u bt c cun len.Ti thch bi tp th v ny bi nhng ngi tham giaphi tit l rt nhiu iu v bn thn. Th nht, v hkhng bit khi no th cun len bay n ch mnh nn hphi ht sc chm ch nghe ngi khc ni. Tp trung lcch duy nht gip h a ra nhng cu hi thng minh.Th hai, h s hc c cch tp trung a ra nhngcu hi logic hay a ra nhng tn hiu bng li ni logic.a ra nhng cu hi v nhng bnh lun ph hp lmt trong nhng la chn d dng nht gip cuc trchuyn din ra lin tc. Cui cng, h s ch trng nngn ng c th, bi v ngi ni lun giao tip bngmt trc khi nm cun len khng b ri! Nu nh 86. ngi ni khng thc hin giao tip bng mt hay nginghe khng tp trung, cuc tr chuyn s thnh lnh rivo ngt qung v kt thc .Lp k hoch t trc s gip cho cuc tr chuynkhng b ngt qung. Nu nh bn tham gia mt s kinm mnh dnh rt nhiu thi gian vi cng mt nhmngi, nh ti mt bui tic tra chng hn, hy chunb c th tin xa hn nhng cu chuyn hi han thngthng. Bn cn chun b cho nhng cuc tr chuyn dihi hn, v vy bn cn c nhiu ti hn ni. iuny khng phi l qu kh. Nu bn lo ngi rng mnh squn , hy mt t giy trong ti xch hay v ca mnhv em ra c trc ba tic tra.Mt trong nhng ch m bn khng cn phi vi ratrong danh sch , nhng li bit rt r l: bn thnmnh. Hy ha mnh mt cch duyn dng vo mng. Ti i ni chuyn v im ny t rt lucho n khi cc bn nhun nhuyn v cun sch ny. Dcho trong tay bn c bao nhiu cu hi ph hp i chngna th sm mun g bn cng s phi tit l v bnthn. Nguyn tc ca mt cuc tr chuyn hiu qu lcho i v nhn li. Nu nh bn ch a ra nhng cuhi, i tc tr chuyn s cho l bn khng bnh ng.iu quan trng l mi ngi u nn tit l v bn thnmnh, mc d iu ny qu l kh khn i vi mt sngi. Trc y ti cng tng thy th. Ti pht 87. hin ra l nhng ngi d dt khng mun ni v bnthn mnh v e s mt trong hai iu sau y:1. H cho rng cuc sng ca mnh qu bnh thng khin ngi khc khng mun quan tm.2. H khng mun bin mnh thnh trung tm ca v tr hay t ra t ph kiu cng. Nhng ngi bnh thngTh on xem! Hu ht chng ta u l nhng ngibnh thng v ang c cuc sng bnh thng. Chngta phi lo thanh ton cc ha n chi tiu hng thng,nui dy con ci, quan tm xem i bng a thch camnh thng hay thua, thng tin trong s nghip, chmsc cha m gi, ngh php, c nhng th vui ca ringmnh hay i lc cng cn ngh ngi th gin. Chng tac nhiu im ging nhau hn l khc bit, v imchung nht ca con ngi l u mun c kt ni vith gii bn ngoi v c tr chuyn. Ngay c chuynnhng ngi bnh thng gp nhng chuyn phi thngcng c th l ti tuyt vi tr chuyn. Tt cnhng ngi ti bit u gp nhng chuyn phi thng,l kz kiu ny hay kiu khc. n giu u sau cuchuyn ca bn c th l nhng c hi c mt khng haitrong i, nhng thong chc vui v, nhng khonhkhc bi ri, nhng giai thoi rng rn hay mt ci kt chu, nhng s trng hp b n, hay nhng s trng hp 88. b n, hay nhng cuc phiu lu kz th. Hy chngtr thnh ti tr chuyn. Tt c nhng iu cth lm nn nhng cu chuyn.Nghi l sn khuC mt vi quy tc bn cn nh khi cm thy ngi ngngbc ra sn khu. Bn s lm tt nu bn nghe theo likhuyn sau y: khng ai c th ln trnh v c mi hyvng c mt ci mc no s ko mnh ra khi snkhu. u tin, hy tit l nhng thng tin bnh thngkhng gy phn cm v bn thn mnh. Dn dt cuchuyn bng nhng thng tin n gin, nh nhng vtch cc. Dn dn ta dng s tin tng gn gi thitlp tnh bn. Tr chuyn cng hi ging nh bc mt chnh bn c tin hnh bc tng lp tng lp, ty theomc thn mt ca i tc.V d, nu nh cu bn ni kh ca bn sau mt hingp ngng th nhn v c c mt i bng nn vchng cu phi mua mt chic xe ti mini. Chuyn nykhng c ngha bn c th thoi mi thng bo mnh vami c chun on ung th v. Tuy nhin, nu nhcuc tr chuyn din ra ti cuc thi Chy v sc khe, vbn ang eo dy ruy bng mu hng m ch bn lbnh nhn sng st ca cn bnh ung th, th vic bnv ung th v c th chp nhn c. Nh vy, la chnt liu cho cuc i thoi cn phi thch hp vi thiim v mc thn thit ca mi quan h. 89. Gn y ti c tham d mt bui tic tra v ngi chungbn vi by ngi, nhng ngi ti cha tng gp. Ricng n lc chng ti u yn lng, khin mi ngingay lp tc quyt nh kim tra tin nhn trong mynhn tin. Ti m ng gnh nng ca i thoi vchen vo bng mt cu chuyn v kz ngh xun ca gianh ti. Chng ti n Cu lc b Med Mexico voma xun nm ngoi v c mt khong thi gian thttuyt vi. Mi vic thun li ngoi sc tng tng cati. Ti ch phi ng ph mt ln trn gi ch khngphi i cu c kim tin mi khi bn tr i ung Coca.Chng ch vic i ra v ly ung. Mi vic d dng vlun c nhng hot ng vui chi, gii tr cho chng ti.Cu chuyn v kz ngh ca ti lm c ba iu hi sinh cuc hi thoi. Th nht, ti k v bn thnmnh, to c hi cho ngi khc cm thy gn ti hn.Tng mc thoi mi s thc y tr chuyn. Th hai,ti a ra mt ch lm t liu cho mi ngi sdng. Th ba, vic khin nhng ngi cng bn viti c c hi chia s kinh nghim ring ca h. Cuc trchuyn ca chng ti c hi sinh ngay lp tc, nhngngi cn li tham d vi cc cu hi, cu chuyn v cck hoch i ngh ca mnh.Bn khng b cn ti khi ni v cc s kin v kinhnghim. Bn c th chia s cm gic, quan im vnhng cun sch bn c, nhng nh hng bn tngn v nhng b phim bn xem. V d, ti mt l 90. trao gii thng, ti ni chuyn vi mt qu{ ng. ngta ni: Ti rt cng thng khi y. V ti c cngchuyn nn ti phi n y mt mnh v ti khng quenai c. Ti k vi ng y v vic ti cng cng thngth no khi cc bui tic. S trao i ngn y gipng y bnh tnh li v chng ti tip tc tr chuynrt lu v nhiu ti.Bn cnh mt danh sch v tn v nhng ch cphp s dng cc bui tic th ch c mt danh schngn nhng ch hn ch. Nu nh bn khng chcchn v ch thch hp v lng l trc khi phttrin n, tt nht hy nn trng. Mi khi khng chcchn ti thng vin ti mt tin ton hc c mgio vin i s dy: Khi khng chc chn, hy loi nra. Trnh bt c ti no c kh nng xc phm tingi i thoi vi mnh.Khng ni v nhng ch kh chuHy trnh nhng ch c th dp tt i thoi thnggp di y:1. Cu chuyn vi cm gic nghi ng2. Tn gu3. Bt hnh c nhn, c bit nhng s kin gn y4. Vt ny ng gi bao nhiu! 91. 5. Ch gy tranh ci khi bn cha bit lptrng ca ngi tr chuyn vi mnh. 6. Sc khe (ca bn v ca ngi i thoi).Trng hp ngoi l l khi bn ang ni chuynvi mt ngi mi b b bt, i nng, hay bngb. Trong trng hp ny, thng tin v cc dngc y t hin hnh lun c sn. Nu nh bn nilng vn ny, s khng khc g bn tng lmt con voi ngay trong phng. Chi trn sn hnh vungDuy tr tr chuyn cng ging nh tr chi trn sn hnhvung. Bn phi chuyn bng cho mi ngi v phi gibng ny cho ngi chi tip theo. iu ny i hi bnphi lun tp trung vo qu bng v chuyn ra xungquanh. Mt vi ngi trong nhm c th s min cngnhn qu bng v mt vi l{ do ging bn h e ngi,cm thy cuc sng ca h qu bnh thng, h khnghng th tp trung, v.vMi chuyn ph thuc vo bn,nu khng cuc chi s tn.Mt trong nhng cch d nht bt u hoc duy tri thoi l tn dng ngi khc. Tm ra mt iu ttp ngi khc ni khng phi l mt vic kh. Cthng thn ni vi h v iu bn ngng m h sto ra s lin kt gia bn v h ngay lp tc. Mt likhen tht lng khin c hai cm thy thoi mi, ngthi cng c thm mi quan h, khin cho cuc i thoi 92. tri chy hn. Cha kha ch li khen ca bn phi thtchn thnh, v th hy chn nhng iu bn thc s ngh. Bt k ti g bn chn, n cng s ri vo mttrong ba loi sau: ngoi hnh, s s hu v hnh vi ngx. Mark Twain tng ni rng mt li khen khin ngnh n 60 ngy!Trc l ci ca mnh, ti tr chuyn vi Karen, mtngi bn thn ca ti, v vic chun b. Ti k vi c yc thi gian ti gp g hai ngi n ng Ben vSteve. Karen ngh ti k v hai ngi . Ti k:Ben c khiu hi hc. Anh l sc sng ca cc ba tic.Anh mc t tin v a ti i nhng chuyn i tuytvi. Chng ti n Hilton Head, chu u, v chng tun bn nhau trn ni. Anh l tay golf c v tuytvi v mi mt.Karen khng km c v c rt thch th. C ni: Anh ynh mt gic m vy. Mnh rt vui v bn ci anhy.Ti tr li: Khng. Mnh sp ci Steve.Karen im bt. Cui cng c cng bnh tnh li v hi:Debra, Ben tuyt nh mt hong t, Sao bn li ciSteve?Bi anh y khin mnh cm thy tht c bit nh vonhng iu tuyt vi anh y ni v mnh. V bn bitkhng, anh y nghim tc trong tng li ni y. 93. Sc mnh ca li khen ngi chn thnh rt ln. Khng cg khin ngi khc cm thy c bit hn vic nhngnt c trng ca h c ch { v nh gi cao.Li khen ngi hon hoBn c th khen kiu tc mi ca mt ai , mt phkin trong trang phc, trang sc hay ngoi hnh. Tuynhin khng phi mi li khen u tng xng. Mt likhen hay phi nhn thc c vt c khen: Chic olen bn mc tht p hay Tht l mt chic ca-vt l.Mt li khen hon ho bng cch gii thch nguyn nhnbn thch iu cn i xa hn vic l ch to nguynliu cho hi thoi. V d, bn c th ni v chic o lennh: Ti rt thch chic o len ca bn. N cng lm nibt mu mt ca bn. Bn c th khin li khen v chicca-vt p thnh mt li khen c sc mnh hn na nunh ni. Tht l mt chic ca-vt p. Thit k l lngkhin n khc bit. Ti lun a thch vic nam gii tonn thi trang bng ca-vt ca h. Hy cn thn vinhng li khen ni lm vic. i khi n c th cdin gii theo mt cch t nh l mt dng ca quy ritnh dc.Nu nh bn ang ni chuyn vi mt ngi khng ckhiu thi trang, bn li cng khng nh gi cao vthm m ca c y trong cc n mc, trang im haynhng ph kin. ng lo s - tt hn l bn nn khenngi cc s hu ca c y nh nh ca, mt chic bt 94. thanh nh, mt chic xe mi hay thm ch l tch c phc y pha. Mt li khen i loi nh: Ch c mt cn nhtht ng yu. Hy bin li khen thnh ngh thuttng bc: Ngi nh ca ch tht ng yu. Ti thc sthch tt c cc bc tranh ca ch - chng khin ngi nhca ch tr nn c tnh v mang li cm gic m cng.Thay v ni C ph tht ngon, hy th ni Ti yu s m ca c ph Chn Indonesia, ng l loi c ph hohng.Cui cng nhng khng km quan trng, bn c thnhn ra v khen ngi hnh vi c x ca ngi khc. yl cch tt nht tr chuyn vi tr con. Thay v nhnra nhng hnh vi sai ca chng, hy th khen nginhng hnh vi tch cc. iu ny s rt c ch trong ithoi vi chng v tht cht hn mi quan h. Tr conkhng phi i tng duy nht cm kch trc li khenv hnh vi c x ca chng. Ngi ln cng s tr nnci m hn sau khi nhn c li khen nh th.Ti bit mt nhn vin mi gii bt ng sn dn mtcp i tm nh vo Ch nht. C dn h i khp th trnv cho h xem hn 30 ngi nh. Sau su ting, h khngbit ni g na m cng chng tm c ngi nh nong {. Ngi mi gii mt mi v ht { tng. V c ni:Ti tht s ngng m khi anh ch bit chnh xc mnhcn g. Anh/ch s khng an c ni mnh khng thch vcm thy s khng vui v sau ny. Ch cu khen ngi thi khin cp v chng n nh c np in v h 95. tm ra nhng ch mi cho i thoi sut c ngy, mcd h khng tm c ngi nh mong c v Ch nht. Nhng li khen ngi v hnh vi bao gm nhng linhn xt nh: Ti nh gi cao vic bn t chc cuc hp ny. N khin cng vic thun li hn. Bn phi rt dng cm mi dm thay i cng vic khi ang nh cao. Ti tht s ngng m iu . Bn c s quyt tm ng kinh ngc. Ti ngh tht ng n khi bn c th dnh thi gian tp luyn thnh cng mn chy ma-ra-tng. Chc mng bn. Ti bit bn lo ngh rt nhiu v quy trnh ny. Nhng tht tuyt, bn chng t c bn thn mnh. Bn lun nhn vo mt tch cc ca vn . Tht vinh d khi c lm vic vi bn. Bn vn xoay x c qun xuyn vic nh d c ti bn a con!Mt ln na tm v i n thnh cng chnh l s chnthnh. Bn c th thy ngi c khen bi ri khi nhnli khen ngi . Anh ta c th c trung ha li khen bng cch t chi hoc min cng khen li bn. Nuiu xy ra, hy khng nh li li khen ca bn mtcch chn thnh v chuyn sang ti khc. 96. Thm F.O.R.MNgoi cch khen ngi, bn cn c th li cun thmngi tham gia i thoi bng cch chuyn bng chongi y bng mt cu hi. Ngoi nhng cu ph tan sim lng trong Chng 2, cn c bn loi cu hi c tcdng trong nhng tnh hung x hi. Ti gi chng theotn vit tt 4 ch ci u l FORM cho d nh: Gia nhHy k ti nghe v gia nh bn. (Family)Mi ngi c cng sng vng ny khng? iu g khin bn thch nht khi lm cha/m/con/d, v.v Ngh nghip iu g dn dt bn n cng vic (Occupation)hin ti? Bn c { tng nh th no? Mt vi th thch kh khn nht trong cng vic ca bn l g? Nu nh c thay i mt iu trong cng vic, bn s thay i iu g? Internet c nh hng th no n thnh cng vic/ngnh ca bn? Gii trBn lm g gi gn vc dng? (Recreation)Gia nh bn thng gii tr bng cch no? Bn dnh bao nhiu thi gian gii tr? Kz ngh a thch nht ca bn? Nhng cu hi Gn y bn c xem c b phim khchay? 97. (Miscellaneous) Bn ngh g v (s kin gn y)? Bn c ang c th g m bn thc s thch th khng?Bt k ch bn chn tr chuyn l g, ti ukhng phn i v tm quan trng ca s thnh tht.Nu bn khng thc s hng th vi nhng g ngikhc ni th khng c s chun b hay k hoch no cth cu bn khi mt cuc i thoi bi t. Bn khngth gi v quan tm n ai . Nu nh bn thc skhng th ht lng trong tr chuyn, bn hy xin khtvi ngi i thoi v ng li xin li. Sau hy tip cni tng khc.Tin b dn dnn y bn quen vi nhng k nng tr thnhmt ngi bit ni chuyn. V n lc chng minhbn i c n u v xc nh cc c hi trc mtnhm nng cao k nng ca bn. Hy lm li phn trcnghim Thng li trong tr chuyn v xem bn c cithin c cht no khng. Hy soi gng v tr lithnh tht c hay khng nhng cu hi sau: Ti { thc c vic n lt mnh trong trchuyn ti c th tm hiu thm v ngikhc v ngc li. Ti tham gia hoc gia nhp t nht mt cu lcb hoc mt hot ng nhm nhm pht trin 98. cc mi quan h lm n mi hoc giao lu vi mi ngi. Ti tn dng mi quen bit ca mnh gip t nht hai ngi tm c cng vic mi, tm c ngun khch hng v ngi tiu dng tim nng. Ti cng cung cp thng tin cho nhng ngi khc v mc ch quan h x hi. Ti tham d t nht mt thng hai ln cc cuc hp gp mt nhng ngi cng ngnh ngh/lnh vc hoc nhng ngi tim nng nay mai s tr thnh nhn vt c quyn quyt nh. Nu c ngi thn thin vi ti, ti s nhanh chng thn thin li. Tuy nhin, ti khng phi tu{p ngi ch i s thn thin t pha ngi khc ri mi p tr. Khi c ngi hi C g mi khng?, thay v ni Khng nhiu, ti thng k v nhng iu th v trong cuc sng ca mnh.Bn tin b n u ri? Nu vn ging nh ti, bn vncn luyn tp tip. Bn cn n lc thc hnh c ththay i thi quen. Ti khuyn bn nn vit ra mt iubn mun t c. Tp trung vo mc tiu n khibn cm thy hi lng, sau hy chuyn sang mc tiutip theo. Khi bn tp trung, s khng mt nhiu thigian hon thnh mi vic. Mt nguyn tc n gin ginh c gii thng ln l hy bt u ni chuynvi t nht ba ngi trong mt tun, trong khi xp hng 99. ch thanh ton siu th, lc ang ch n gi hp, khiang ni chuyn vi ngi hng xm chng hn. Bn shi lng vi kt qu t c. 100. Chng 8 Sc mnh ca i thoiTi khng khuyn khch bn s dng cc th thut qumnh bo trong khi tr chuyn, ti ch gi { bn nndng nhng t ng quyt on hn ch ng qu thng. Hy phng thc i thoi truyn ti sc mnhchnh ca bn. bao nhiu ln chng ta tng nghe thychnh mnh pht ngn nhng cu hi thoi yu t, hitic v lng l? Khi bn tr li: Ti s c gng lin hvi anh ngy mai nh, chnh l lc bn tha nhnkhng h c mt s m bo no c. Ngn ng cchng ta s dng khi ni chuyn c th truyn ti nhngthng ip m ta khng h ch {. Bn tng nghenhn vin thuc b phn t ch ti mt nh hng no ni vi bn: Chng ti khng th thay ch, hay ngii din ca dch v chm sc khch hng tr li yu cuca bn bng cu Gi m ti c th tm thy hay cha?Trong chng ny, hn s khm ph nhng cch dint, nhng cu tr li hay nhng cu hi khin i thoitin ti ch m bn khng ngi ti c. Hy thntrng khi bn s dng nhng v d di y v lu { ncch bn ln k hoch cho mnh trong sut kha hc ithoi nh th no. Ti ght ch sai ng cho anh ti hiu tp ha.Bn ght lm g? Hay l ght vic nh uphm li? 101. Hy ni: Ti khng bit ca hng no ch choanh. Hoc Ti tin chc anh c th tm thy snphm Ti nh ni rng hin nay thu s hu kh caov Ti ngh hoa hng cn nhiu nh nng hnnhng g ni ny c. iu ny nh gi nhng gbn nh ni. C hai cu u khng c scthuyt phc v kh mp m.Hy ni: Ti tin rng thu s hu hin ang qucao. Hoc Theo kinh nghim ca ti, hoa hngcn nhiu nh nng hn nhng g ni ny c. Liu ti c th ngt li anh mt vi pht? Ti cth hi anh mt cu? Nu nh bn nh ngt liai khi h ang ni, ch cn t cu hi. Tuynhin, t ra lch s, bn nn ni: Ti rt tic vngt li anh v sau hy nu cu hi. Ti s phi hi ai v vn ny? Bn l ai?Khng l ai c ?Hy ni: Ti rt sn lng kim tra li vi b phnk ton ri s tr li anh. Phi ni tht l ti rt vui. Bn khng lunthnh tht ? Hay bn mun l{ gii ring cu nytrong nhng cu bn ni?Hy ni: Ti rt vui! Anh/ch c th nh vn tn ca mnh cho tic khng? Hu ht chng u c th nhvn tn ca mnh m khng cn c hi rimi bit. 102. Hy ni: Xin vui lng gip ti nh vn tn cabn. Nu ti c th tm thy Khi bn dng t nus biu hin kh nng l rt thp. Hy nng mchy vng ln v cho ngi nghe thy bn rt ttin.Hy ni: Ti s nghin cu vn ny v bngmi gi s tr li anh/ch. Ti l ngi duy nht Vai tr hay cng vic caai cng u rt quan trng, v bn ang h thpmi ngi. Hy nu r kh nng v trch nhimtrong lnh vc ca bn.Hy ni: Ti chu trch nhim pht trin trangweb. Ti rt sn lng kim tra li vi b phnbn hng v n t hng ca anh/ch. Ti khng th gp anh/ch sng nay. Cu ny chothy bn khng h c thin ch hp tc hoc vicny qu l mt gnh nng vi bn. Nhiu lc, chnn ni nhng g bn c th lm. ng ninhng g bn khng th lm.Hy ni: Ti c th n vo khong 3 gichiu nay. Ti s c gng tr li anh trong tun ny. T cgng khin ngi khc ngm hiu