Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

  • View
    276

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn có hiệu lực từ ngày 02/03/2014

Text of Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

  • 1. K TON VIT NAM Cam kt chia s c hi B TI CHNH -------- CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc --------------- S: 10/2014/TT-BTC H Ni, ngy 17 thng 1 nm 2014 THNG T HNG DN X PHT VI PHM HNH CHNH V HA N Cn c Lut X l vi phm hnh chnh s 15/2012/QH13 ngy 20 thng 6 nm 2012; Cn c Lut Qun l Thu s 78/2006/QH11 ngy 29 thng 11 nm 2006 v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Qun l Thu s 21/2012/QH13 ngy 20 thng 11 nm 2012; Cn c Ngh nh s 81/2013/N-CP ngy 19 thng 7 nm 2013 ca Chnh ph quy nh chi tit mt s iu v bin php thi hnh Lut x l vi phm hnh chnh; Cn c Ngh nh s 51/2010/N-CP ngy 14 thng 5 nm 2010 ca Chnh ph quy nh v ha n bn hng ha, cung ng dch v; Cn c Ngh nh s 109/2013/N-CP ngy 24 thng 9 nm 2013 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc qun l gi, ph, l ph, ha n; Cn c Ngh nh s 118/2008/N-CP ngy 27 thng 11 nm 2008 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Ti chnh; Theo ngh ca Tng cc trng Tng cc Thu, B trng B Ti chnh hng dn thi hnh x pht vi phm hnh chnh v ha n nh sau: Chng I QUY NH CHUNG iu 1. Phm vi iu chnh Thng t ny hng dn chi tit v cc hnh vi vi phm hnh chnh v ha n, hnh thc x pht, mc pht tin, bin php khc phc hu qu i vi tng hnh vi vi phm hnh chnh v ha n quy nh ti Ngh nh s 109/2013/N-CP ngy 24 thng 9 nm 2013 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc qun l gi, ph, l ph v ha n. iu 2. i tng p dng Thng t ny p dng i vi cc i tng sau y: 1. T chc, c nhn c hnh vi vi phm hnh chnh trong lnh vc ha n. 2. T chc, c nhn c thm quyn x pht vi phm hnh chnh v ha n theo quy nh ca php lut. 3. T chc, c nhn khc c lin quan. iu 3. Nguyn tc p dng v hnh thc x pht vi phm hnh chnh v ha n 1. Mi hnh vi vi phm hnh chnh v ha n c pht hin, ngn chn kp thi v phi b x l nghim minh. Mi hu qu do vi phm hnh chnh v ha n gy ra phi c khc phc Add: P27.03 ta M5 - 91 Nguyn Ch Thanh - ng a - H Ni Tel: (04) 62769051 / Hotline: 0906 298 089/ Email: hotroketoanvina@gmail.com Web: http://ketoanvina.vn/ 1

2. K TON VIT NAM Cam kt chia s c hi theo ng quy nh ca php lut. 2. Vic x pht vi phm hnh chnh v ha n c tin hnh nhanh chng, kp thi, cng khai, minh bch, khch quan, ng thm quyn, m bo cng bng, ng quy nh ca php lut. 3. Vic x pht vi phm hnh chnh v ha n phi cn c vo tnh cht, mc , hu qu vi phm, i tng vi phm, tnh tit gim nh v tnh tit tng nng. 4. T chc, c nhn ch b x pht vi phm hnh chnh v ha n khi c hnh vi vi phm hnh chnh v ha n do php lut quy nh. 5. Mt hnh vi vi phm hnh chnh v ha n ch b x pht mt ln. 6. Nhiu ngi cng thc hin mt hnh vi vi phm hnh chnh v ha n th mi ngi vi phm u b x pht v hnh vi . 7. Mt ngi thc hin nhiu hnh vi vi phm hnh chnh v ha n hoc vi phm hnh chnh v ha n nhiu ln th b x pht v tng hnh vi vi phm. 8. Ngi c thm quyn x pht vi phm hnh chnh v ha n c trch nhim chng minh hnh vi vi phm hnh chnh v ha n ca t chc, c nhn. T chc, c nhn b x pht c quyn t mnh hoc thng qua ngi i din hp php chng minh mnh khng vi phm hnh chnh v ha n. 9. i vi cng mt hnh vi vi phm hnh chnh v ha n th mc pht tin i vi t chc bng 02 ln mc pht tin i vi c nhn. Mc pht tin i vi cc hnh vi vi phm quy nh ti Thng t ny l mc pht tin p dng i vi t chc. Mc pht tin i vi c nhn bng (mt phn hai) mc pht tin i vi t chc. i vi ngi np thu l h gia nh th p dng mc pht tin nh i vi c nhn. 10. Cc hnh thc x pht vi phm hnh chnh v ha n bao gm: a) Pht cnh co, p dng i vi hnh vi vi phm v ha n khng gy hu qu nghim trng, c tnh tit gim nh. b) Pht tin, mc pht tin ti a i vi t chc thc hin hnh vi vi phm v ha n l 50 triu ng; Ngoi cc hnh thc x pht nu trn, mt s hnh vi vi phm v ha n quy nh ti cc iu 6, 7, 8, 9, 10, 11 Thng t ny cn p dng hnh thc x pht b sung v bin php khc phc hu qu. Khi pht tin i vi cc hnh vi vi phm quy nh v ha n, mc pht c th i vi mt hnh vi khng c tnh tit tng nng hoc gim nh l mc trung bnh ca khung tin pht quy nh i vi hnh vi . Mc trung bnh ca khung tin pht c xc nh bng cch chia i tng s ca mc ti thiu v mc ti a. Trng hp c mt tnh tit tng nng hoc gim nh th p dng mc trung bnh tng thm hoc mc trung bnh gim bt. Mc trung bnh tng thm c xc nh bng cch chia i tng s ca mc ti a v mc trung bnh. Mc trung bnh gim bt c xc nh bng cch chia i tng s ca mc ti thiu v mc trung bnh. Trng hp c t hai tnh tit tng nng tr ln th p dng mc ti a ca khung pht tin. Add: P27.03 ta M5 - 91 Nguyn Ch Thanh - ng a - H Ni Tel: (04) 62769051 / Hotline: 0906 298 089/ Email: hotroketoanvina@gmail.com Web: http://ketoanvina.vn/ 2 3. K TON VIT NAM Cam kt chia s c hi Trng hp c t hai tnh tit gim nh tr ln th p dng mc ti thiu ca khung tin pht. Trng hp va c tnh tit tng nng v tnh tit gim nh th b tr theo nguyn tc mt tnh tit tng nng tr cho mt tnh tit gim nh. 11. Trng hp cc hnh vi vi phm v ha n dn n hnh vi khai sai lm thiu s tin thu phi np hoc tng s tin thu c khu tr, c hon hoc dn n hnh vi trn thu, gian ln thu th x pht vi phm hnh chnh v ha n theo hng dn ti Thng t ny v x pht vi phm hnh chnh v thu theo quy nh. iu 4. Tnh tit gim nh, tnh tit tng nng Tnh tit gim nh, tnh tit tng nng thc hin theo quy nh ti iu 9, iu 10 Lut x l vi phm hnh chnh. iu 5. Thi hiu x pht 1. Thi hiu x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc ha n l 01 nm. i vi hnh vi vi phm hnh chnh v ha n dn n trn thu, gian ln thu, np chm tin thu, khai thiu ngha v thu th thi hiu x pht vi phm hnh chnh theo quy nh ca php lut v thu l 5 nm. 2. Thi im tnh thi hiu x pht vi phm hnh chnh v ha n quy nh ti khon 1 iu ny c tnh nh sau: i vi vi phm hnh chnh v ha n kt thc th thi hiu c tnh t thi im chm dt hnh vi vi phm; i vi vi phm hnh chnh v ha n ang c thc hin th thi hiu c tnh t thi im pht hin hnh vi vi phm. 3. Trng hp x pht vi phm hnh chnh v ha n i vi c nhn do c quan tin hnh t tng chuyn n th thi hiu c p dng theo quy nh ti khon 1 v khon 2 iu ny. Thi gian c quan tin hnh t tng th l, xem xt c tnh vo thi hiu x pht vi phm hnh chnh. 4. Trong thi hn quy nh ti khon 1 v khon 2 iu ny, t chc, c nhn c tnh trn trnh, cn tr vic x pht th thi hiu x pht vi phm hnh chnh v ha n c tnh li k t thi im chm dt hnh vi trn trnh, cn tr vic x pht. 5. Thi hn c coi l cha b x pht vi phm hnh chnh v ha n T chc, c nhn b x pht vi phm hnh chnh v ha n, nu trong thi hn 06 thng, k t ngy chp hnh xong quyt nh x pht cnh co hoc 01 nm, k t ngy chp hnh xong quyt nh x pht vi phm hnh chnh v ha n theo hnh thc pht tin (l ngy thc hin xong cc ngha v, yu cu ghi trong quyt nh x pht hoc t ngy quyt nh x pht c cng ch thi hnh) hoc t ngy ht thi hiu thi hnh quyt nh x pht vi phm hnh chnh m khng ti phm th c coi l cha b x pht vi phm hnh chnh. Chng II HNH VI VI PHM, HNH THC X PHT, BIN PHP KHC PHC HU QU V HA N iu 6. Hnh vi vi phm quy nh v t in ha n v khi to ha n in t Add: P27.03 ta M5 - 91 Nguyn Ch Thanh - ng a - H Ni Tel: (04) 62769051 / Hotline: 0906 298 089/ Email: hotroketoanvina@gmail.com Web: http://ketoanvina.vn/ 3 4. K TON VIT NAM Cam kt chia s c hi 1. X pht i vi hnh vi t in ha n, khi to ha n in t khng cc ni dung quy nh. a) Cc ni dung quy nh bt buc phi ng trn ha n t in, ha n in t l k hiu ha n, k hiu mu ha n, s ha n. Pht tin t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i vi hnh vi t in ha n, khi to ha n in t khng mt trong cc ni dung bt buc phi ng nh trn. b) Trng hp t in ha n, khi to ha n in t m bo ng cc ni dung quy nh bt buc nh trn nhng thiu hoc sai cc ni dung khc (tr cc trng hp ha n khng nht thit phi c cc ni dung theo hng dn ca B Ti chnh) th: b.1) Pht cnh co nu ni dung thiu hoc sai trn ha n c khc phc v vn m bo phn nh y nghip v kinh t pht sinh, khng nh hng n s thu phi np. b.2) Pht tin mc ti thiu ca khung hnh pht l 2.000.000 ng nu ni dung thiu hoc sai trn ha n khng c khc phc nhng m bo phn nh y nghip v kinh t pht sinh. b.3) Pht tin t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng nu ni dung thiu hoc sai trn ha n nh hng n s thu phi np. 2. Pht tin t 4.000.000 ng n 8.000.000 ng i vi mt trong cc hnh vi: a) T in ha n hoc khi to ha n in t khi khng cc iu kin quy nh; Cc iu kin t in ha n v khi to ha n in t thc hin theo hng dn ti Thng t ca B Ti chnh v ha n bn hng ha, cung ng dch v v Thng t ca B Ti chnh v khi to ha n in t bn hng ha, cung ng dch v. b) Cung cp phn mm t in ha n khng m bo nguyn tc theo quy nh hoc ha n khi in ra khng p ng ni dung quy nh. Nguyn tc m bo i vi ha n t in thc hin theo hng dn ti Thng t ca B Ti chnh v ha n bn hng ha, cung ng dch v. 3. Pht tin t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i vi hnh vi t in ha n gi (tr trng hp do li khch quan ca phn mm t in ha n) v hnh vi khi to ha n in t gi. Ha n gi l ha n c in hoc khi to theo ha n c pht hnh ca t chc, c nhn khc hoc in, khi to trng s ca cng mt k hiu ha n. Li khch quan ca phn mm t in c xc nh do li t thn ca phn mm t in ha n (nh do virus), khng c s can thip ca con ngi. Trng hp xc nh ha n t in in ra l ha n gi do li khch quan ca phn mm t in th n v cung cp phn mm t in ha n b x pht cnh co. Cc bn (n v cung cp phn mm t in ha n v n v s dng phn mm t in ha n) phi dng vic khi to ha n, kp thi iu chnh, sa cha phn mm t in ha n. 4. Hnh thc pht b sung: T chc, c nhn vi phm quy nh ti khon 3 iu ny b pht nh ch quyn t in ha n, quyn khi to ha n in t t 01 thng n 03 thng, k t ngy quyt nh x pht c hiu lc thi hnh. Add: P27.03 ta M5 - 91 Nguyn Ch Thanh - ng a - H Ni Tel: (04) 62769051 / Hotline: 0906 298 089/ Email: hotroketoanvina@gmail.com Web: http://ketoanvina.vn/ 4 5. K TON VIT NAM Cam kt chia s c hi 5. Bin php khc phc hu qu: T chc, c nhn vi phm quy nh ti khon 1, im a khon 2 v khon 3 iu ny buc phi hy cc ha n c in hoc khi to khng ng quy nh. iu 7. Hnh vi vi phm quy nh v t in ha n 1. Hnh vi t in ha n m khng k hp ng in bng vn bn. a) Pht tin t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i vi c bn t in v bn nhn in ha n i vi hnh vi t in ha n m khng k hp ng in bng vn bn hoc t chc nhn in ha n t in ha n t in s dng nhng khng c quyt nh in ha n ca Th trng n v theo quy nh. Hp ng in ha n c th hin bng vn bn theo quy nh ca Lut Dn s, quyt nh t in ha n t in ca t chc nhn in ha n phi c th hin bng vn bn v c y ni dung theo hng dn ti Thng t ca B Ti chnh v ha n bn hng ha, cung ng dch v. b) Trng hp t in ha n k hp ng in bng vn bn nhng hp ng in khng y ni dung hoc t chc nhn in ha n t in ha n t in k quyt nh t in ha n nhng quyt nh t in ha n khng y ni dung theo hng dn ti Thng t ca B Ti chnh v ha n bn hng ha, cung ng dch v th: b.1) Pht cnh co i vi trng hp bn t in v bn nhn t in ha n k ph lc hp ng b sung cc ni du