Tieu Luan - Mang may tinh voi Packet tracer

Embed Size (px)

Text of Tieu Luan - Mang may tinh voi Packet tracer

 • i

  TRNG I HC LT

  KHOA TON TIN HC

  BI TIU LUN

  MN HC: MNG MY TNH

  TI 12:

  TM HIU CU HNH M HNH MNG TRN PACKET TRACER 6.0.1

  GVHD: ThS. Dng Bo Ninh

  Thnh vin nhm:

  1. Trn Nguyn Nht Thy 1111516

  2. ng Th Thanh Nga 1110065

 • ii

  LI GII THIU

  Trong cng cuc i mi khng ngng ca khoa hc cng ngh, nhiu lnh vc v ang pht

  trin vt bc, c bit l lnh vc cng ngh thng tin.Thnh cng ln nht l s ra i ca my

  tnh, k t my tnh c coi l mt phng tin tr gip c lc cho con ngi trong mi

  lnh vc.

  Ngy nay, tht kh c th hnh dung c cng ngh thng tin pht trin nhanh n th

  no?C th ni ngnh cng ngh thng tin l ngnh pht trin nhanh nht trong tt c cc ngnh

  v n c ng dng trong mi lnh vc.

  Cng vi s pht trin , lm thc y cc ngnh kinh t khc cng pht trin theo. Trong c

  ngnh Gio Dc cng ang trin khai, p dng cng ngh thng tin vo trong cng vic qun l,

  ging dy, iu hnh.Tt c mi hot ng gii tr, kinh doanh, mua bn u nhanh chng, tin

  li, hiu qu cao.

  Nhn thy c nhng li ch m cng ngh thng tin mang li cho chng ta, th nhm chng

  em vi mong mun nghin cu v tm hiu v lp t c s h tng mng v cu hnh cho cc

  thit b c th hot ng c trong mng.Tm hiu v cu hnh m hnh mng trn Packet

  Tracer 6.0.1 chnh l ti ang c nghin cu v tm hiu.

  D c nhng c gng hon thnh ti theo ng thi gian yu cu, nhng do hn ch v

  kinh nghim t nghin cu v son tho, nn chc chn cn nhiu khim khuyt v c ni dung

  v hnh thc trnh by trong bi bo co ny. Nhm rt mong nhn c s nh gi v cho

  kin ca thy b mn.

  Trn trng cm n Thy!

  Lt, ngy 25 thng 4 nm 2014

  Nhm 12

 • iii

  MC LC MC LC ..................................................................................................................................... iii

  MC LC NH ........................................................................................................................... iv

  1. GII THIU CHUNG V PHN MM PACKET TRACER ............................................ 5

  1.1 Gii thiu phn mm Packet Tracer ................................................................................. 5

  1.2 Nhng im mi trong Packet Tracer 6.0.1 ..................................................................... 5

  2. LM QUEN VI PHN MM............................................................................................... 8

  2.1. Giao din lm v cc thit b ............................................................................................. 8

  2.2. Cu hnh cc thit b ........................................................................................................ 10

  2.2.1 Cu hnh bng dng bng giao din ............................................................................. 10

  2.2.2 Cu hnh bng dng lnh .............................................................................................. 11

  3. CC CH X L ............................................................................................................ 14

  3.1. Real time - ch thi gian thc ...................................................................................... 14

  3.1.2. Kim tra thit b ........................................................................................................... 14

  3.1.2. Gi gi tin PDU bng giao din ha ...................................................................... 15

  3.2. Simulation Mode - ch m phng ............................................................................... 16

  4. NHNG KHNG GIAN LM VIC C BN .................................................................. 18

  4.1. Logical workspace- khng gian lm vic mc logic. .................................................... 18

  4.1.1 To thit b .................................................................................................................... 18

  4.1.2. Thm cc thnh phn ................................................................................................... 19

  4.1.3. To ra thit b ty chn ................................................................................................ 21

  4.1.4. To kt ni ................................................................................................................... 22

  4.1.5. Cu hnh thit b .......................................................................................................... 23

  4.2. Phycical workspace - khng gian lm vic mc vt l. ............................................ 24

  5. THIT K M HNH MNG .............................................................................................. 25

  5.1. Yu cu bi ................................................................................................................... 25

  5.2. Hin thc m hnh mng ................................................................................................. 26

  6. TI LIU THAM KHO ...................................................................................................... 35

 • iv

  MC LC NH

  Hnh 1. Nhng thit b mi trong Packet Tracer 6.0.1 ................................................................... 7

  Hnh 2.Giao din chnh ca chng trnh. ...................................................................................... 8

  Hnh 3.Cc khu vc lm vic ca chng trnh.............................................................................. 9

  Hnh 4.Hp thoi cu hnh bng giao din cho Router ................................................................. 11

  Hnh 5. Giao din cu hnh Router bng dng lnh. ..................................................................... 12

  Hnh 6. Cu hnh Router bng dng lnh ..................................................................................... 13

  Hnh 7. Thng tin ca Access Point Linksys ................................................................................ 14

  Hnh 8. Gi gi tin PDU bng giao din ha ........................................................................... 15

  Hnh 9. Ch m phng ca gi tin ping ICMP ........................................................................ 17

  Hnh 10. La chn thit b ............................................................................................................ 19

  Hnh 11. Ty chnh Router ........................................................................................................... 20

  Hnh 12. To thit b ty chn ...................................................................................................... 21

  Hnh 13. To kt ni ..................................................................................................................... 22

  Hnh 14. Cu hnh cho Access Point Linksys ............................................................................... 23

  Hnh 15. Hnh nh thit b trong Physical Workspace.................................................................. 24

  Hnh 16. M hnh thit k hon thnh...................................................................................... 26

  Hnh 17. Cu hnh a ch mng cho Router ................................................................................. 27

  Hnh 18. Cu hnh nh tuyn cho Router .................................................................................... 28

  Hnh 19. Cu hnh a ch Internet cho Access Point ................................................................... 29

  Hnh 20. Cu hnh a ch mng cho Access Point ....................................................................... 30

  Hnh 21. Ci t bo mt cho Access Point .................................................................................. 31

  Hnh 22. Cu hnh a ch IP ......................................................................................................... 32

  Hnh 23. Kim tra kt ni bng giao din ..................................................................................... 33

  Hnh 24. Kim tra kt ni bng PING .......................................................................................... 34

 • TRNG I HC LT GVHD:ThS. DNG BO NINH

  SVTH: NHT THY THANH NGA 5

  1. GII THIU CHUNG V PHN MM PACKET TRACER

  1.1 Gii thiu phn mm Packet Tracer

  Hin nay c rt nhiu phn mm to Lab o c s dng.Packet Tracer l mt phn mm ca

  Cisco gip chng ta thit k mt h thng mng o vi mi tnh hung ging nh tht.Packet

  Tracer c dng v v thit k h thng mng ca mnh.

  Cng c Packet Tracer gip bn hiu c lung d liu truyn thng trong mng, thit k v

  xy dng cc mng my tnh trong mt mi trng gi lp trc khi tip cn mi trng thc

  t.

  L phn mm rt tin dng cho nhng ngi bc u i vo khm ph, xy dng v cu hnh

  cc thit b ca Cisco, n c giao din rt trc quan vi hnh nh ging nh Router tht, bn c

  th nhn thy cc port, cc Module. Bn c th thay i cc module ca chng bng cch drag-

  drop nhng module cn thit thay th, bn c th chn loi cp no cho nhng kt ni ca

  bn.Bn cng c th nhn thy cc gi tin i trn cc thit b ca bn nh th no.

  L mt phn mm min ph, Packet Tracer c hng Cisco phn phi min ph cho ngi s

  dng. Phin bn mi nht hin nay l 6.0.1 PT. Vi cng c gi lp ny, ngi hc s hu mt

  tp hp kh ln cc thit b thc hnh mng nh: Routers, Switches, Wireless Devices, End

  Devices (PC, Laptop, IP Phone), v Connections (cc loi cp).

  1.2 Nhng im mi trong Packet Tracer 6.0.1

  Ci tin ni trong chung Cisco Packet Tracer 6.0.1

  H tr hin ti phin bn LTS (H tr di hn) ca h iu hnh Ubuntu v ngng h tr

  cho h iu hnh Fedora.

  Thm cp CAB-HD8-ASYNC.

  Thm phn cu hnh IPv6 trong my tnh bn.

  C thm Terminal Server (ca s iu khin bng dng lnh cho server) cho cc b nh

  tuyn.

 • TRNG I HC L