Tim hieu iSpring Suite 6.2.0

  • View
    586

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tim hieu iSpring Suite6.2.0

Transcript

  • 1. Tm hiu iSpring Suite 6.2.0 - Cngc h tr to bi ging in t choMS PowerPointGVHD: TS. L c LongSVTH: Hunh Bo TinMSSV: K37.103.081

2. Ni dung1 Gii thiu v iSpring Suite 6.2.02 im mi ca iSpring Suite 6.2.03 Thnh phn ca iSpring Suite 6.2.04 Hng dn s dng5 Demo2 3. 1. GII THIUiSpring Suite (IP) l mt PowerPoint add-on cao cp cho php bn tobi thuyt trnh sinh ng bng cch thm media hoc h tr nhn vt,cng nh to ra cc cu v sch tng tc 3D. Bn cng c th ghi liging ni, thuyt trnh video hoc thm ni dung Flash hay YouTube sangtrnh by ca bn.Thng hiu mi iSpring Suit kt hp ca cc sn phm chuyn nghipcho php bn nhanh chng to ra bi thuyt trnh rt hp dn, tng tccc kha hc e-Learning da trn PowerPoint. iSpring Suite l s kt hpca iSpring Pro, iSpring QuizMaker v iSpring Kinetics,, tt c c tchhp cht ch lm vic hiu qu trong PowerPoint. 4. 5 5. Vi phin bn mi nht vi nhiu ci tin ni bt, IP6.2 angtha mn c xu th cc chun bi ging in t hin ih tr a phng tin ngoi tuyn ln trc tuyn nh hinnay. V do y l mt PlugIn tch hp trc tip nn ngi dngMS PowerPoint (PP) li c thm mt cng c ht sc hudng tng cng sc mnh cho cc bi trnh chiu camnh. Chng trnh tng thch vi hu ht cc phin bnWindows v Office hin nay (khi ti IP6.2 v cn lu tnhtng thch vi version Windows no m mnh ang dng).61. GII THIU 6. 72. IM MI CA IP6.2.0 Ci thin ng k tnh nng ng gi sn phm theo dngEXE (t ng) hay Flash 10 xut bn trc tuyn gi biging in t (BGT) bng theo thc FTP hay Email. Gi li hu nh ton din nguyn mu cc hiu ng m bn thit k trn Slide trnh din ca PP file kt qu nggi. H tr ng gi BGT theo cc chun mi nht hin nay nhSCROM 1.2, SCROM 2004, AICC rt tin dng cho vic chia strc tuyn. 7. 82. IM MI CA IP6.2.0 Chc nng QuizMaker tch hp h tr to cc mu bi tptng tc thc nghim a dng v phong ph. 8. 3. THNH PHN CA ISPRING SUITE1) iSpring Pro:Vt qu kh nng sng to PowerPoint, to ra an ton, kha hc e-Learning m thanh v video cao cp.2) iSpring Quizmaker:Cng c e-Learning vi cc s xp loi cc k thi, kim tra cng nhcc cu khng c phn loi, kho st kch thch duy tr shiu bit tng tn.3) iSpring Kinetics:D dng chuyn i mt kha hc Self-Pacing (c thit k chophp hc tp theo tc ring ca hc sinh < nhp t nhin) trli thnh mt tri nghim tng tc bng cch sp xp ti liu khahc trong mt hnh thc hp dn khc thng. 9. 4. HNG DN S DNG1. Sau khi ci t IP6.0 s tch hp thm thanh cng c v menutng tc trc tip trn giao din PP. 10. 114. HNG DN S DNG2. M bi ging cn x l > nhp nt Quick Publish tin hnhng gi nhanh bi trnh din theo chun mc nh ca chngtrnh.3. Nhp nt Publish tu bin li cc thng s trc khi nggi, trn hp thoi Publish to Flash gm c 4 phn tnh nngchnh: Web, CD, Ispring Online (kh ging cc phin bn iSpringPresenter trc) v th LMS (h tr vic ng gi bi trnh dintheo cc chun bi dy trc tuyn Online mi nht hin nay). 11. 124. HNG DN S DNG4. Khai thc mt s chc nng chnh trn cc th lnh tng tc: Th General: h tr giao thc ng gi (trc tip ln my, FTP,email), ni lu kt qu xut, la chn cc kiu mu ng gi(Player Template), la chn dng ng gi cho tp tin kt qu(Flash Output: ng gi kiu HTML, EXE, dng Video SWF haynn Zip). 12. 134. HNG DN S DNG Th Playback and Navigation: thit lp ch trnhdin, hiu ng, s dng bn phm v tr chut trn tptin kt qu xut Th Compression: qui c ch nn cc i tng aphng tin i km khi ng gi bi trnh din (hnhnh, m thanh v Video), chng trnh a ra cc mc ngh ti u khc nhau vi nhu cu ng gi nhxut ln web, chy trn my, ghi ra CD 13. 144. HNG DN S DNG Th Advanced: cc tu chn cao cp khc v kch thc khunghnh, ch h tr phin bn Flash, JavaScript v mt s h trhiu ng a phng tin khc trn tp tin kt qu. Th Protection: cho php a thm cc thng tin c nhn ring tv thit lp ch bo mt cho tp tin ng gi. Th Learning Course: h tr cc nh dng co cp cho tp tin ktqu khi mun ng gi thnh cc chun bi ging Online hin naynh SCROM 1.2, SCROM 2004, AICC. 14. 154. HNG DN S DNG5. Nt cng c Record Audio: h tr vic ghi m trc tip vo tptin bi ging ng gi (yu cu phi trang b Micro).+ M bi ging PowerPoint cn x l, nhp nt Record Audio trnthanh cng c IP6.0.+ Nhp nt Start Record mu , tin hnh trnh din v ghi mtng ng. 15. 164. HNG DN S DNG6. 8. Nt Nt cng cng c c Record Flash h Video: tr vic bn chn c th trc nh tip km cc tp thm tinhnhnh SWF tng vo bi tc trnh ca chnh din PP mnh ch vi mt ci gc nhp nh chut.pha trn ca tptin bi ging ng gi (y cng l mt c im ni bt cacc 9. Nt hnh cng thc c bi YouTube ging h Online tr vic hin Insert nay), trc yu tip cu mt h Videothngphi Clip c trc thit tip b t thu YouTubeVideo hnh nh Webcam vo Slide h trnh tr din (cch (yu s cudngtng phi chn ng t dn chc URL chnh nng xc, my Record trnh din phi Audio).c7. ni Nt mng cng Online c Sync: v h h thng tr vic phi demo c th c qu cc trnh chun trnh videodin nh tnh FLV)thi gian tng ng, t bn s c th c lngtrc c tng thi gian trnh din ca BGT vi thi gianca mt tit dy tht s trn lp. 16. 174. HNG DN S DNG10. QuizMaker: chc nng h tr thit k 10 dng mu bitp tng tc thc nghim True/False: Nhp chn mu bi tp True/False trnhp thoi QuizMaker. 17. 184. HNG DN S DNG Multiple choice: cu hi trc nghim (a la chn nhngch c mt p n ng): Chn chc nng MultipleChoice tng ng. 18. 194. HNG DN S DNG Multiple Response: cu hi trc nghim la chn (c nhiup n ng) 19. 204. HNG DN S DNG Type in: kiu bi tp nhp d liu vo trng Matching: to bi tp tng tc dng so khp gia haiphn tng ng. 20. 11. Sau khi thit k xong cc mu bi tp tng tc trn chc nngQuizMaker bn nhp nt Save & Close tr li giao din ca bitrnh din PowerPoint; lc ny trn Slide trnh din ca PP s cbiu tng ca Quiz Title (tuy nhin s khng c tc dng g, k ckhi n F5 trnh din).12. s dng c mu QuizMaker thit k tng tc trc tipvi bi PP bn tin hnh ng gi bi trnh din bng chc nngPublish ca IP6.2 (mu bi tp QuizMaker s ch s dng ctrong File kt qu ng gi).214. HNG DN S DNG 21. 225. DEMO 22. CM N THY V CC BN QUANTM THEO DI!