Tốc độ phản ứng

  • View
    52

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tốc độ phản ứng

PowerPoint Presentation

Xt phn ng: aA bB Cht phn ng Sn phm

C(M) C1C2t(s)t1=0t20C(M)C2C1=0t(s)t1= 0t20Nng cht phn ng thay i theo thi gianNng sn phm thay i theo thi gian

1, Khi nim+ Mi phn ha hc xy ra vi mc nhanh, chm khc nhau nh gi mc nhanh chm ngi ta a ra khi nim:Nhn xt: Trong qu trnh xy ra phn ng, + nng cht tham gia gim+ nng sn phm tng.tc phn ng l bin thin nng ca cht tham gia hay sn phm trong mt n v thi gian.

Khi nimTc phn ng

- Tc trung bnh ca phn ng c tnh theo cng thc:

TC PHN NGCHT XC TCNNG P SUTDIN TCH TIP XCNHIT

2, Cc yu t nh hng

Xt phn ng th kh

p sut tngNng cht kh trong 1 n v th tch tng ln, lm s va chm c hiu qu tng theoTc phn ng tnga, p sut

b, Cht xc tc

b, Cht xc tcC mt cht xc tcThc y qu trnh phn ng xy raTc phn ng tng

c, Nhit

c, Nhit Nhit tngChuyn ng ca cc phn t cht nhanh v hn lonTc phn ng tng

d, Din tch tip xc

d, Din tch tip xcDin tch tip xc tngS va chm v phn ng gia hai phn t cht tham gia nhiu hn, d dng hnTc phn ng tng

e, Nng

e, Nng Nng tngS phn t cht trong 1 n v th tch tng theoTc phn ng tng

3, ngha ca tc phn ng

4, Cng cCu 1: Cho phn ng: A + 2B->C +D. nng ban u ca A l 0,25M, sau 10 giy nng ca cht A cn li 0,12M. Vy tc phn ng trung bnh ca 10 giy u tin l:A. 0,012 M.s-1B. 0,013 M.s-1C. 0,0006 M.s-1D. 0,04 M.s-1

4, Cng cCu 2: Cho phn ng: A + B->C +D (1). Cho bit 200C phn ng (1) kt thc sau 80 pht. Hi 500C th phn ng (1) kt thc sau bao nhiu pht, bit c nhit tng 100C th tc phn ng tng 2 ln?A. 10 phtB. 8 phtC. 5 phtD. 4 pht