Tong quan ve ptkt

 • View
  2.357

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tong quan ve phan tich ky thuat - mot cai nhin

Transcript

 • 1. LOT BI NGHIN CU V PHN TCH K THUT
  BI 1: TNG QUAN V PHN TCH K THUT
  Newton -mt nh vt l, ton hc thin ti cng l mt Nh u t Chng khon. Kt qu kinh doanh ca ng: PH SN nhng ng cng kp li mt cu ni v cng ni ting: Ti c th cn c khi lng ca linh hn nhng khng th o c s in r ca con ngi. Cu chuyn trn l mt v d v phn tch k thut bng php cn linh hn ca Newton. S tht bi ca mt thin ti v cn, o, ong, m nh Newton l mt li cnh tnh cho tt c nhng ai xem Phn tch k thut ch l vic nghin cu nhng m hnh ton cng nhc ( th, xc sut thng k, bin i min, cc dy s ton hc).
  Phn tch k thut l mt mn ngh thut v Traders l ngh s l cu ni ca ming ca tt c nhng nh phn tch k thut. Mun thnh cng trong phn tch k thut, trc ht bn cn phi nm c nhng c tnh, bn cht, nhng gi thuyt khoa hc ca n; t c cch vn dng mt cch linh hot Phn tch k thut thc s em li hiu qu trong vic phn tch v d on. Lm c nh vy th bn mi chnh l mt ngh s trong cuc chi ca mn khoa hc ny. cng chnh l mc ch ca lot bi nghin cu ny.
  1.Khi qut v Phn tch k thut?
  1.1 Lch s hnh thnh:
  Lch s ca Phn tch k thut bt ngun t cch y hn 100 nm, t mt ngi tn l Charles H. Dow. ng l ngi sng lp ln tp ch ph Wall (The Wall Street Journal). Sau nhiu nm nghin cu, nm 1884 ng a ra ch s bnh qun gi ng ca ca 11 c phiu quan trng nht th trng M thi gian . Sau , William Peter Hamilton l ngi thc s mang li sc sng cho nhng nghin cu ca Dow bng vic tip tc nghin cu v xut bn cun sch The Stock Market Barometer (Phong v biu th trng chng khon) vo nm 1922. Sut nhng nm 1920 v 1930, Richard W. Schabacker l ngi i su vo nhng nghin cu ca Dow v Hamilton, Schabacker l ngi a ra khi nim u tin v Phn tch k thut. Schabacker tng l ch bin ca tp ch Forbes ni ting. ng ch ra rng nhng du hiu m l thuyt Dow a ra c vi ch s bnh qun th trng vn gi nguyn gi tr v tm quan trng khi p dng vo th ca tng c phiu ring l. iu ny c ng th hin v chng minh trong cun sch ca mnh: Stock Market Theory and Practice, Technical Market Analysis and Stock Market Profit. Nh vy nhng c s u tin ca Phn tch k thut xut hin t trong l thuyt Dow, nhng phi n Schabacker ngi cha ca Phn tch k thut hin i tip l Edward v Magee vi Technical Analysis of Stock Trend (cun sch c ti bn 8 ln) v ngy nay l John Murphy, Jack Schwager, Martin Pring, th mi thc s ra i ci tn Phn tch k thut v c nng cao, tng kt thnh mt h thng l lun quan trng trong phn tch u t trn th trng chng khon ni ring v th trng ti chnh ni chung.
  1.2 Phn tch k thut l g?
  Phn tch k thut s dng cc m hnh ton hc ( th, bin i min, xc sut thng k, dy i s ) da trn d liu thu thp v th trng trong qu kh v hin ti ch ra trng thi ca th trng ti thi im xc nh, thng thng l nhn nh xu hng th trng ang ln, xung hay dp dnh; hoc nhn nh tng quan lc lng gia s tng v gim gi. Phn tch k thut khng n cc ch s ti chnh, tnh hnh pht trin hay cc thng tin v th trng, v doanh nghip m ch ch trng vo vic tp hp cc d liu v gi c, khi lng ca c phiu hay hng ha thu thp c ti cc phin giao dch trong qu kh.
  Chnh v ch da vo tp d liu tn ti trn th trng tc l cc thng tin trong qu kh - phn tch k thut khng phi l cng c d on tng lai gi c ca c phiu hay hng ha. Nhng kt lun thu c t cc bin php phn tch k thut ch th trng thi ca th trng xy ra trong qu kh, thi im rt ra kt lun v trng thi ca th trng lun lun i sau so vi s kin xy ra. Khong thi gian chnh lch gi l tr.
  1.3 Cc thuc tnh v tnh cht ca Phn tch k thut
  Mi php phn tch k thut thng thng c cc thuc tnh v tnh cht sau:
  - S phin tnh ton: S phin ly d liu tnh ton cho mt gi tr ca phn tch. Nh u t cng ngn hn bao nhiu th cng chn s phin tnh ton nh by nhiu.
  - tr: Khong thi gian t lc trng thi th trng xy ra cho n khi php phn tch ch ra trng thi . Trong cng mt phng php phn tch, s phin tnh ton cng ln th tr cng ln. Nh u t cng ngn hn bao nhiu th cng mong mun tr nh by nhiu.
  - nhy: S kp thi trong phn nh cc bin ng ca th trng. Tnh cht ny ngc li vi tr
  - chnh xc: Tnh t sai st trong phn nh cc bin ng ca th trng. Tuy nhin, nhy v chnh xc li i nghch vi nhau
  1.4 Vai tr ca phn tch k thut:
  Phn tch k thut ng vai tr l cng c tr gip nh u t vi ba chc nng chnh: Bo ng, xc thc v d on
  - Bo ng: Vi vai tr l cng c bo ng, phn tch k thut cnh bo s xuyn ph cc ngng an ton (resistance v support nhng phn ny s c trnh by mt bi nghin cu chuyn su sau ny) v thit lp nn cc ngng an ton mi hay ni cch khc l thit lp mc gi mi thc s thay v dao ng quanh mt mc gi c. i vi cc nh u t, vic nhn bit cc du hiu v s s thay i mc gi cng sm cng tt gip cho h sm c hnh ng kp thi p ng li din bin ca th trng.
  - Xc nhn: Mi phng php phn tch k thut c s dng kt hp vi cc phng php phn tch k thut khc hoc cc phng php phi k thut xc nhn v xu th ca gi. Vic kt hp v b tr ln nhau gia cc phng php k thut khc nhau gip nh u t c c kt lun chnh xc v ti u hn.
  - D on: Nh u t s dng cc kt lun ca phn tch k thut d on gi c ca tng lai vi k vng v kh nng d on tt hn. Tuy nhin, nh ni trn, bn cht ca phn tch k thut khng phi l mt d bo chnh xc v tng lai m l ch th trng thi th trng trong qu kh vi mt tr nht nh; do nu s dng nh mt cng c d on nh u t cn phi tnh n mt xc sut an ton v mc chp nhn ri to khi d on l khng ph hp. Khng ai c th ni trc c tng lai ch bng thong tin trong qu kh. Tuy nhin, nh c phn tch k thut, kh nng on sai do on m hoc a dua theo m ng c hn ch rt nhiu.
  2. Nn tng ca phn tch k thut
  L gii v nn tng ca phn tch k thut, cng chnh l i tm cu tr li cho cu hi ti sao li s dng phn tch k thut. Nu bn c n phn ny nhng khng chp nhn nhng gi thuyt a ra di y, mt li khuyn dnh cho bn l nn dng li, khng nn mt thm thi gian c tip nhng phn sau. Tt c cc nghin cu v Phn tch k thut u da trn 03 gi thuyt sau:
  Th nht, gi phn nh tt c hnh ng ca th trng; ch cn bt c mt thng tin g mi c a ra l n c phn nh ngay vo gi. Cng v gi phn nh mi th nn gi l hp l, l phi chng v ng vi gi tr ti sn. Khng ch phn nh mi thng tin, gi cn phn nh tt c cc kin thc ca tt c nhng ngi tham gia vo th trng, bao gm cc nh giao dch, cc nh u t, cc nh qun tr danh mc, cc nh lp chin lc th trng, cc nh phn tch c bn, cc nh phn tch k thut v nhiu nh quan st khc. Phn tch k thut l s dng tt c cc thng tin c trong gi l gii v cc biu hin ca th trng nhm hnh thnh nn d on cho tng lai. Phn tch k thut cho thy gi va l nguyn nhn li va l kt qu.
  Th hai, gi dch chuyn theo xu hng. Bin ng gi khng ngu nhin hon ton, hu ht cc nh phn tch k thut u chp nhn rng bin ng gi c xu hng. H hon ton c th ch ra xu hng, tin hnh u t xu hng v kim li nhun. Tuy nhin, cng hu ht cc nh phn tch k thut ny ng rng, c nhiu thi k, gi bin ng theo mt bc ngu nhin. V qu tht, nu bin ng gi l hon ton ngu nhin th nhng n lc ca chng ta u s v ch.
  Th ba, qu kh t n s lp li. Cc nh phn tch k thut tin rng cc nh u t lp li hnh vi ca cc nh u t i trc. Do , cc mu hnh gi s c to ra trn th. Xt cho cng, ni dung c bn ca phn tch k thut l nghin cu hnh vi ca con ngi; m Tm l con ngi thng khng thay i. y l c s tin rng, chng ta c th bit c tng lai thng qua vic nghin cu qu kh hay tng lai ch l s lp li ca qu kh. Ch khi chp nhn gi thuyt ny th bn mi c th nghin cu c nhng mu hnh gi m chng ta s nghin cu cc phn sau.
  T y, chng ta c th rt ra mt s im mnh v im yu ca phn tch k thut nh sau:
  IM MNHIM YU- c s dng nhanh, rng v d p dng- D ph thuc vo cm xc c nhn- p dng cho nhiu chu k thi gian, khng ph thuc vo cc bo co ti chnh- Tp trung vo nhng kh nng c th xy ra ch khng phi l s chc chn- Nhiu loi cng c c dng phn tch, phi hp yu t tm l v nhng nguyn nhn kinh t sau bin ng gi- Mt s k thut phn tch hin i da trn php thng k v ton hc phc tp
  3. Phn tch k thut v phn tch c bn.
  a ra quyt nh mua hoc bn mt chng khon, mt ngoi t hay bt k mt loi hng ha no, cc nh u t thng tin hnh phn tch theo cc cch ring ca mnh. Tuy nhin, trong v s nhng cch , ngi ta gom li thnh hai cch chnh l: Phn tch k thut v phn tch c bn. Phng php phn tch c bn bao gm vic phn tch cc c tnh ca cng ty thng qua vic tnh ton v c lng cc gi tr. Trong khi , phn tch k thut li c mt hng tip cn hon ton khc, n khng quan tm qu nhiu vo gi tr ca mt cng ty hay mt loi hng ha. Nhng nh phn tch k thut (i khi cn c gi l cc nh phn tch th) ch tp trung vo s dch chuyn ca gi trong th trng. Vy th, phn tch c bn c khc g so vi phn tch k thut? phn ny, chng ta s tm hiu v vn ny.
  PHN TCH K THUTPHN TCH C BN- B qua gi tr ni ti ca c phiu- Gi nh cc thng tin c cng b hon ho v th trng phn ng mt cch hp l- Tp trung tt c vo tnh thi im, xc nh KHI NO th mi cn bng cung cu thay i- B qua vai tr ca tm l -> b qua tnh thi im, c bit trong ngn hn- Trong ngn hn, yu t tm l th trng quan trng hn- V di hn, th trng c quy nh bi cc yu t c bn- L qu trnh a ra quyt nh thng qua nghin cu th trng (market action)- L qu trnh a ra quyt nh bng cch xc nh gi tr ni ti ca chng khon, hng ha (v m, vi m, doanh nghip)- Xem xt cung cu nh hng nh th no n gi-> nghin cu gi s thay i nh th no?- Xem xt cc nhn t nh hng n cung-cu -> nghin cu ngun gc ca gi hoc cc thay i v gi- Xc nh khi no th gi bin ng?- Xc nh iu g s nh hng n gi- Tr li cu hi: Thi im? Hnh ng g? (Mua hoc bn)- Tr li cu hi: Ci g? Ti sao? C phiu no?- Linh hot v c kh nng thch ng do bao qut bc tranh ln theo ui tt c cc th trng trong nhiu bi cnh kinh doanh khc nhau- C xu hng chuyn mn ha vo mt nhm nhn t no nn s khng linh hot- D v nghin cu nhanh. Nhiu nh phn tch k thut khng cn quan tm n hot ng SXKD ca DN- Lnh vc nghin cu qu rng. Thi gian nghin cu di.
  Ngoi ra, trong qu trnh thc hin phn tch xut hin thm phng php phn tch th ba; y cng l phng php v cng th v v khng nh u t, nh nghin cu no ging nh nghin cu no. Mt bui sng p tri hoc mt bui ti y sao, tm hn bn phi phi ngc nhn ln bu tri v cm thy hm nay bn ang may mn; vy l bn quyt nh mua mt chng khon no . l Phng php gic quan th su: y l phng php gip hnh thnh cm hng thnh cng. Tuy nhin, ti khuyn co rng bn khng nn lm dng cch ny, n v cng nguy him.
  4. Phn loi cc bin php phn tch k thut
  4.1 Phn tch tng quan (Leading Indicators)
  Cc phng php phn tch tng quan ch ra tng quan lc lng gia s tng gi v s gim gi, tng quan lc lng gia phe mua v phe bn trong mt thi k xc nh. S tng quan biu hin thnh mt gi tr i din xc inh. Nu s tng gi l ln hn s gim gi th gi tr ny ln, nu s tng gi l nh hn s gim gi th gi tr ny nh. S tng gi cng p o bao nhi