of 50 /50
Türevin Uygulamaları

TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TÜREVİN UYGULAMALARI

Text of TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Page 1: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Türevin Uygulamaları

Page 2: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

A. Artan Ve Azalan Fonksiyonlar

i) Her x1, x2 A için, x1<x2 iken, f(x1)< f(x2) ise, fonksiyonu, A kümesinde, artandır.

Page 3: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

m=tan= f ’(x1)>0 ise, f fonksiyonu (a,b)

aralığında artandır.

Page 4: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

ii) Her x1, x2 A için, x1<x2 iken, f(x1)> f(x2) ise, f fonksiyonu, A kümesinde, azalandır.

Page 5: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

m=tan= f ’(x1)<0 ise, f fonksiyonu (a,b)

aralığında azalandır.

Page 6: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Sonuç:f:[a,b]R fonksiyonu, (a,b) aralığında artan ve türevli ise, fonksiyonun bu aralıktaki türevi pozitiftir

Yani; f fonksiyonu, (a,b) aralığında artan bir fonksiyon ise bu aralığın her elemanı için f’(x)>0’dır.

a b

f’(x)

f(x)

+ + + + + artan

Page 7: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Sonuç:f:[a,b]R, fonksiyonu, (a,b) aralığında azalan ve türevli ise, fonksiyonun bu aralıktaki türevi negatiftir.

Yani; f fonksiyonu, (a,b) aralığında azalan fonksiyon ise bu aralığın her elemanı için, f’(x)<0’dır.

f’(x)

f(x)

a b

- - - - -

azalan

Page 8: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Uygulamalar

Page 9: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Soru: f(x)=x2-2x fonksiyonunun artan veya azalan olduğu aralıkları bulunuz?

Fonksiyonunun, artan veya azalan olduğu aralıkları bulabilmek için,

Çözüm::

türevinin işaretini incelemeliyiz.

f(x)=x2-2x f’(x)= 2x-2

2x-2=0 x=1 olur.

f’(x)

f(x)

- 1 +- +

azalan

artan

Page 10: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Soru: R-{-2} için, f(x)= fonksiyonu- nun daima artan olabilmesi için, m ne olmalıdır? Çözüm :

2x1mx

Fonksiyonun daima artan olabilmesi için, ol-malıdır.

f’(x)>0

f’(x)= = =

2)2x()1mx.(1)2x.(m

2)2x(1mxm2mx

2)2x(1m2

Buradan; 0)2x(1m22

01m2

21

m bulunur.

Page 11: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Soru :Y=f(x)

y

x-3 -2 -1 0 1 2 3 4

Şekilde, y=f(x) fonksiyonunun [-3,4] aralığındaki gra- fiğini görmektesiniz.Bu grafiğe göre, f(x)’in türevinin pozitif veya negatif olduğu aralıkları bulunuz?

Page 12: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Çözüm :

a) [-3,-1) aralığında,Fonksiyon azalan

olduğundan,f ’(x)< 0 ‘dır.

b) (-1,3) aralığında,

Fonksiyon artan olduğundan,

f ‘(x) > 0’dır.

c) (3,4) aralığında,Fonksiyon azalan olduğundan,f ’(x)< 0 ‘dır

Page 13: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Soru :

Şekilde, y=f(x) fonksiyonunun, [-3,4] aralığında-ki türevinin grafiğini görmektesiniz. Grafiğe ba- karak, f(x)’in artan ve azalan olduğu aralıkları bu lunuz?

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

Y=f’(x)

y

x

Page 14: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Çözüm :

a) [-3,-2) aralığında:

f’(x) > 0

olduğundan,

f(x) bu aralıkta

artan’dır.

b) (-2,0) aralığında:

f’(x) < 0olduğundan,

f(x) bu aralıkta

azalan’dır.

c) (0,4] aralığında:

f’(x) > 0

x=3 noktası hariç,

olduğundan,f(x) bu aralıkta

artan’dır.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

Y=f’(x)

y

x

Page 15: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

B.Maksimum Ve Minimum Değerlerin Bulunması:

Page 16: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

1. YEREL MAKSİMUM NOKTASI:

Tanım:

f:[a,b]R, y=f(x) fonksiyonu verilsin. x0(a,b) ve > 0 olsun. f fonksiyonu, (x0- ,xo+ ) aralığında en

büyük değerini x0 noktasında alıyorsa, (x0,f(x0)) noktasında bir yerel maksimumu vardır.f(x0) değerine, fonksiyonun bir yerel maksimum değeri denir.

x0- xo+ x0

f(x0)

a b

Y=f(x)

f ’(x)

f(x)

a x0 b + -

f(x0)

Maksimum

Page 17: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

2. YEREL MİNİMUM NOKTASI:

Tanım:f:[a,b]R, y=f(x) fonksiyonu verilsin. x0(a,b) ve > 0 olsun. f fonksiyonu, (x0- ,xo+ ) aralığında en küçük değerini x0 noktasında alıyorsa, (x0,f(x0)) noktasında bir yerel minimumu vardır.f(x0) değerine, fonksiyonun bir yerel minimum degeri denir.

x0- xo+ x0

a b

Y=f(x)

f(x0)

f ’(x)

f(x)

a x0 b +-

f(x0)

Minimum

Page 18: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Sonuç:

a

f(a)

b

f(b)

c

f(c)

d

f(d)

+

+++++- - -

--

-- -

- +++++++

y=f(x)

f ’(x)>0

f ’(x)<0

Yerel maksimum

f ’(x)>0

Yerel minimum

Page 19: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Uygulamalar

Page 20: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Soru : f(x)= x3-3x2+1 fonksiyonunun yerel maksimum ve yerel minimum noktalarını bulunuz?

Önce, f(x)’in türevini alıp, türevin işaretini incelemeliyiz:f’(x)=

3x2-6x =0

x1= 0 ve x2= 2x1= 0 f(0)= 1

x2= 2 f(2)= -3

f’(x)

f(x)

- 0 2 + 0 0

1 -3

+ - +

Cözüm:

Page 21: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Soru :

-4 -2 –1 0 3 5

y=f ’(x)

y

x

Şekilde, y=f(x) fonksiyo-nunun türevinin grafiğini görüyorsunuz. Bu grafiğe bakarak, y=f(x) fonksiyo-nunun, yerel maksimum ve yerel minimum noktalarını bulunuz?

Cözüm :

+-

+-

f’(x)

f(x)

-4 5

- + -

Page 22: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

C. İkinci Türevin Geometrik Anlamı

Page 23: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

f:[a,b] R fonksiyonu, (a,b) aralığında ikinci basamaktan türevli olsun:

a b

y=f(x)

Eğrinin çukurluk yönü yukarı doğru bakmaktadır.

A

B

x1 x2

a’dan b’ye, teğetlerin eğim açılarının büyüdüğüne dikkat!

Page 24: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

a b

y=f(x)

A

B

x1 x2

Bu teğetlerin eğimleri;m1=

tan=f’(x1)ve m2=tan=f’(x

2) tan< tan f’(x1) < f’(x2) ‘dir.Yani

;x1< x2 için, f’(x1) < f’(x2) olduğundan, f’ fonksiyonu artan’dır. f’ fonksiyonu artan olduğundan, türevi, f’’(x) > 0 ‘dır.

Page 25: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Şimdi de, eğrilik yönü aşağı doğru olan bir eğri inceleyelim:

a b

A

B

x1 x2

a’dan b’ye , teğetlerin eğim açılarının küçüldüğüne dikkat!

Bu teğetlerin eğimleri;

m1= tan=f’(x1) ve m2= tan =f’(x2) ‘dir.

Page 26: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

a b

A

B

x1 x2

tan> tan f’(x1) > f’(x2) ‘dir.

Yani;

x1< x2 için, f’(x1) > f’(x2) olduğundan, f’ fonksiyonu azalan’dır. f’ fonksiyonu azalan olduğundan, türevi, f’’(x) < 0 ‘dır.

Page 27: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

SONUÇ:

Bir f fonksiyonu için, aralı-ğın her noktasında, f’’(x)< 0 oluyorsa, f fonksiyonunun bu aralıktaki grafiğinin çukurluk yönü aşağı doğrudur.

Bir f fonksiyonu için, aralı-ğın her noktasında, f’’(x)> 0 oluyorsa, f fonksiyonunun bu aralıktaki grafiğinin çukurluk yönü yukarı doğrudur.

f’’(x)< 0 Konkav(İç bükey)

f’’(x)> 0 Konveks(Dış bükey)

Page 28: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Soru :f:R R, f(x)= x3+x2-2x fonksiyonunun, konveks ve konkav olduğu aralıkları araştırınız?

Çözüm :Öncelikle, f’in ikinci türevini alıp, işaretini incelemeliyiz.

f’(x)=3x2+2x-2

f’’(x)=6x+2

= 0

x= -1/3

f’’(x)f(x)

- -1/3 +

- +

Page 29: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Bir önceki örnekte görüldüğü gibi, fonksiyon eğrisi, eğrilik yönünü bazı noktalarda değiştirmektedir:

Tanım:

Bir f fonksiyonunun grafiğinin, çukurluğunun yön değiş-tirdiği ve fonksiyonun sürekli olduğu noktaya,

Dönüm (büküm) noktası

denir.

Page 30: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Şekilleri dikkatle inceleyiniz!!!

a b0 x0

f(x0)

f ’’(x)<0 f ’’(x)>0

Dönüm noktası

a b0 x0

f(x0)

f ’’(x0)=0

f ’’(x)>0 f ’’(x)<0

f ’’(x0)=yokDönüm

noktası

DİKKAT: İkinci türevin işaret değiştirdiği nokta DÖNÜM noktasıdır.

Page 31: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Uygulamalar

Page 32: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

1.

f: RR, f(x)= x4+x3-2x fonksiyonunun, konveks ve konkav olduğu aralıkları ve varsa, dönüm noktalarını bulunuz?

Çözüm :

f’(x)= 4x3+3x2-2

f’’(x)= 12x2+6x

İkinci türevin kökleri:

12x2+6x=0

6x(2x+1) = 0

6x=0

x1= 0

(2x+1)= 0

x2=-1

Page 33: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

x

f’’(x)

f(x)

- -1/2 0 + + +

konveks konkav

konveks

Dönüm noktası

Dönüm noktası

-

Page 34: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

2. f: RR, f(x)=(x-2)4 fonksiyonunun, varsa, dönüm noktasını bulunuz?

Çözüm :

f’(x)=4(x-2)3 ve f’’(x)= 12(x-2)2

12(x-2)2=0 x1=x2=2

xf’’(x)

f(x)

- 2 +

+ +

konveks konveks

?

Page 35: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

x=2 noktası, ikinci türevin kökü olduğu halde, dönüm noktası değildir

Türev bu noktada, işaret değiştirmemektedir!

Yani; f’’(x0)=0 olması, x0 noktasının DÖNÜM noktası olmasını gerektirmez!!!!

Page 36: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

D. L’HOSPITAL KURALI

(TÜREVİN, LİMİT KAVRAMINDA KULLANIMI)

Page 37: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

f ve g , [b,c] aralığında sürekli ve (b,c) aralığında türevli iki, fonksiyon olsun. f ve g fonksiyonları, a(b,c) olmak üzere, bir a noktasında tü- revli ve g’(a)0 olsun.

Tanım:

,0)x(flimax

)x('g

)x('flim

axve varsa,,0)x(glim

ax

)x(g)x(f

limax

=)x('g)x('f

limax

Page 38: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

L’HOSPITAL KURALI

00

BELİRSİZLİK HALLERİNE UYGULANIR

Page 39: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Uygulamalar

Page 40: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

1.2x3x10x7x

lim2

2

2x

limitinin değerini bulunuz?

Çözüm :

2x3x10x7x

lim2

2

2x

=

00

belirsizliği var

2x3x10x7x

lim2

2

2x

= 3x2

7x2lim

2x

= 32.2

72.2

= 313

Page 41: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

2.x

xx

11lim

0

limitinin değerini bulunuz?

Çözüm :

xx

x

11lim

0

=00

belirsizliği var

xx

x

11lim

0

=0

limx

12

1

x

1=

12

1lim

0 xx

= 102

1

= 21

Page 42: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

3.x

xπx sin

cos1lim

limitinin değerini bulunuz?

Çözüm :

xx

πx sincos1

lim

00

belirsizliği var

=

xx

πx sincos1

lim

πxlim=

- sinxcosx

π

π

cos

sin=

10

= 0

Page 43: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

4. xe

xxx cos

)1ln(lim

limitinin değerini bulunuz?

Çözüm :

xex

xx cos)1ln(

lim

=

belirsizliği var

xlim=

xex

xx cos)1ln(

lim

11x

ex - sinx

0

0

Page 44: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

5.)2ln(sin)ln(sin

lim0 x

xx

limitinin değerini bulunuz?

Çözüm :

)2ln(sin)ln(sin

lim0 x

xx

=

belirsizliği var

)2ln(sin)ln(sin

lim0 x

xx

=0

limx

cosx/sinx2cos2x/sin2x

0limx

cosx/sinx2cos2x/sin2x

=Cosx.sin2x

0limx 2cos2x.sinx

Page 45: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

Cosx.sin2x0

limx 2cos2x.sinx

2sinx.cosx

2.sinx.cos2x 0

limx 2cos2x.sinx

=)0.2cos(.2

0cos.2 2

=2.

12.

1= 1

Page 46: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

6.

x

xe

x

1lim limitinin değerini

bulunuz?

Çözüm :x

xe

x

1lim = 0

x

xe

x

1lim =

x

x xe

lim =

xlim=

x

x xe

lim ex

1 =e

1=

1=

Page 47: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

7. xxx 2sin.lim

limitinin değerini bulunuz?

Çözüm :

xxx 2sin.lim

=

x

xx 1

)2

sin(lim

=

00

xlim =

x

xx 1

)2

sin(lim

=

xx2

cos22

2

1x

)/2cos(.2lim xx

=2

Page 48: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

8.

xxx ln1

11

lim1

limitinin değerini bulunuz?

Çözüm :

xxx ln1

11

lim1

= -

xxx ln1

11

lim1

=

)1(ln1ln

lim1 xx

xxx

=00

Page 49: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

)1(ln1ln

lim1 xx

xxx

=1

limx

11

x

xxx

ln)1(1

=

1lim

x

xx1

xxxx ln.)1(

=xxx

xx ln.)1(

1lim

1

=

0

0

Bu aşamada, L’Hospital kuralı bir kere daha uygulanır:

Page 50: TÜREVİN UYGULAMALARI 06

xxxx

x ln.)1(1

lim1

=1

limx

2

1x

2

11xx

=

2

2

1 1

1

lim

xxx

x

=

11

lim1

xx

=21