tuyển tập thơ xuân quỳnh

  • View
    193

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. THO TNH YU CUC SNG 1MUC LUCTH TNH YU ................................................................................................................3 Mua hoa doi....................................................................................................................3 Song..................................................................................................................................5 Anh...................................................................................................................................7 Thng v ngay trc ..................................................................................................9 Ch co song va em .......................................................................................................11 Ban tay em ...................................................................................................................12 Hat ru ............................................................................................................................14 Th vit tng anh........................................................................................................15 Thuyn va bin ............................................................................................................17 Sn ga chiu em i......................................................................................................19 Hat ru chng nhng m kho ngu ..........................................................................21 m cui nm ..............................................................................................................23 Du em bit chc rng anh tr lai ..........................................................................25 Th tnh cui mua thu ...............................................................................................26 Hoa co may ...................................................................................................................28 Noi cung anh................................................................................................................29 T hat ............................................................................................................................31 Hoa cuc ..........................................................................................................................33 TM T VA SUY NGM ..............................................................................................34 Chi bic........................................................................................................................34 Gi lai thanh ph nng .............................................................................................36 Th tnh ti vit...........................................................................................................38 Th vit cho mnh va nhng ngi con gai khac .................................................40 Th vui v phai yu ....................................................................................................45

2. XUN QUYNH 2 Co mt thi nh th....................................................................................................48Th tnh cho ban tre ...................................................................................................50Lai bt u ...................................................................................................................52Thi gian trng............................................................................................................55Chun chun bao bao .................................................................................................57 NHNG BAI CA CUC SNG ...................................................................................59Ting ga tra ...............................................................................................................59Nhng con ng thang ging .................................................................................62Thang nm ...................................................................................................................64Khng .......................................................................................................................66Hat vi con tau ............................................................................................................67C ..............................................................................................................................69Mua ha ..........................................................................................................................71Hoa tng vi.................................................................................................................72Thanh ph qu anh.....................................................................................................73Mai ph .........................................................................................................................76Me cua anh ...................................................................................................................78Ch ..................................................................................................................................80Ngu nao ngu ngon.......................................................................................................82Li ru cua me ...............................................................................................................84Con cha bit c u................................................................................................86Me va con ......................................................................................................................88Con yu me ...................................................................................................................90Chuyn c tch v loai ngi.....................................................................................92Li ru trn mt t .....................................................................................................95m tr v ....................................................................................................................97Se co mai c be mi sau tui ..................................................................................99 3. THO TNH YU CUC SNG 3 TH TNH YUMUA HOA DOIBy gi mua hoa doi Trng mt vung Quang Ba Song ven h c v Anh mt vung cy tre Ta n ri ta i Bao ln anh co nh Doi vom cy lng le Di vom cy ch mong Canh bum tri ngoai sng Bo tp cay trn bai Nu mt vung t mi i tay ngi gieo trng... Anh co i cung em n nhng min t la n nhng mua hai qua n nhng ngay thng yu 4. XUN QUYNH 4Qua nng sm ma chiu Qua chng ng tan pha Qua rt nhiu ni kh Qua rt nhiu nim vui ... Anh co nghe hoa ri Quanh ch mnh ng o Hoa i sao chng noi Anh i sao lng thinh t long em cu hoi: "Yu em nhiu khng anh?" 5. THO TNH YU CUC SNG 5 SONG D di va du m n ao va lng le Song khng hiu ni mnh Song tm ra tn b i con song ngay xa Va ngay sau vn th Ni khat vong tnh yu Bi hi trong ngc tre Trc mun trung song b Em ngh v anh, em Em ngh v bin ln T ni nao song ln? Song bt u t gio Gio bt u t u? Em cung khng bit na Khi nao ta yu nhau Con song di long su Con song trn mt nc i con song nh b 6. XUN QUYNH 6Ngay m khng ngu c Long em nh n anh Ca trong m con thc Du xui v phng Bc Du ngc v phng Nam Ni nao em cung ngh Hng v anh - mt phng ngoai kia ai dng Trm nghn con song o Con nao chng ti b Du mun vi cach tr Cuc i tuy dai th Nm thang vn i qua Nh bin kia du rng My vn bay v xa. Lam sao c tan ra Thanh trm con song nho Gia bin ln tnh yu ngan nm con v.29-19-1967 7. THO TNH YU CUC SNG 7 ANH Cy but gy trong tay Cn mc kh ay lo Anh in tt trong phong Anh v t ng ph Anh v t trn gio Anh v t cn ma T nhng ngay a qua T nhng ngay cha ti T long em nhc nhi... Thi ng bun na anh Tm rem ca mau xanh Trang th con vit d Tach nc nong trn ban Va long em thng nh... ngoai kia tri gio ngoai kia tri ma Cy bang m ngn ng Nc qua ng chay xit Toc anh th t m Long anh th c n Anh cn chi ni em Sao ma anh chng noi 8. XUN QUYNH8Anh, con ng xa ngai Anh, bc ve khng mau Anh, nghn ni lo u Anh, dong th ni gio... Ma em ngi i thng Bit la anh co ! 19-7-1973. 9. THO TNH YU CUC SNG 9 THNG V NGAY TRC Bao ngi yu i tin a nhau Nhng chuyn xe khut v bin gii Ngi ti yu trc cung la b i Ngay ln ng ti chng tin chn theo. Ngay y nao anh a co em u! Tui mi sau ghi nhiu nht ky Nhng lang ph, nhng tnh yu th tre Co dong nao trong o nhc tn em? Chuyn qua ri anh cung a qun Chng dam trach, ch thoang bun nho nho Long nhng mun tr thanh ngon co Bn l ng ngay y tin anh i Mun thanh rng mun tan la ch che Mun thanh sui gia ng xa nng rat Khi anh ngu em mun thanh bai hat Hat ru li cua me ngay xa Cn st rng vang mt sam da Em, ng i se cung anh ca nc Lam hat bui di chn anh bc Lam mai nha che nhng cn ma 10. XUN QUYNH10Bao gao quang vai trong cn oi sm tra Lam anh la gia rng khuya pha trc Long em thng lam sao ma noi c Nh tri xanh v tn mai mau xanh Du by gi em a bn anh Chung lo lng, chung vui, bun m c Em vn c thng v ngay trc Ngi yu em thu trc co em u... 11. THO TNH YU CUC SNG 11 CH CO SONG VA EM a xa ri cn phong nho cua em Ni che ch nhng ngi thng mn nht Con ng nng, dong sng trc mt Chuyn pha ng. Ni nh c quay v m thang nm hoa phng n bn he Trang giy trng bn be bao ky c Ngon en khuya mt mnh anh thc Nghe tin ai bao nong, lai thng con Anh yu i, hay tha li cho em Nu i luc gin hn nh v c Nhng bc doc trong ngay vt va Lam anh buon ma em co vui u Ch ring iu c sng cung nhau Nim sung sng vi em la ln nht Trai tim nho nm trong lng ngc Giy phut nao tim p chng v anh. Mt tri xanh, mt bin tn cung xanh Va gio thi va my bay v nui Li thng nh ngan ln em mun noi Nhng by gi ch co song va em... 12. XUN QUYNH12 BAN TAY EM Gia tai em ch co ban tay Em trao tng cho anh t ngay y Nhng nm thang cung nhau em ch thy Qua kh dai la mai toc em en Vui, bun trong ting noi, nu ci em Qua gng mt anh hiu iu lo l