of 67 /67
23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 1 UNITAT 5 ELECTROMAGNETISME I CORRENT ALTERN

Unitat 5 Màquines elèctriques

Embed Size (px)

Text of Unitat 5 Màquines elèctriques

Page 1: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 1

UNITAT 5

ELECTROMAGNETISME I CORRENT ALTERN

Page 2: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 2

QUÈ SÓN LES MÀQUINES ELÈCTRIQUES?

Page 3: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 3

QUÈ SÓN LES MÀQUINES ELÈCTRIQUES?

Page 4: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 4

QUÈ SÓN LES MÀQUINES ELÈCTRIQUES?

Page 5: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 5

QUÈ SÓN LES MÀQUINES ELÈCTRIQUES?

PÈRDUES D’ENERGIA A LES MÀQUINES ELÈCTRIQUES

Page 6: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 6

QUÈ SÓN LES MÀQUINES ELÈCTRIQUES?

PÈRDUES D’ENERGIA A LES MÀQUINES ELÈCTRIQUES

Al ser electroimants es van connectant i desconnectant, els pols es vanalternant (van canviant de sentit constantment), això va provocant un certdesgast al mateix temps que un cert “camp magnètic residual”.

Page 7: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 7

QUÈ SÓN LES MÀQUINES ELÈCTRIQUES?

POTÈNCIA I RÈGIM DE FUNCIONAMENT

Page 8: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 8

QUÈ SÓN LES MÀQUINES ELÈCTRIQUES?

POTÈNCIA I RÈGIM DE FUNCIONAMENT

Page 9: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 9

GENERADORS ELÈCTRICS

PRINCIPI DE FUNCIONAMENT

Page 10: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 10

GENERADORS ELÈCTRICS

PRINCIPI DE FUNCIONAMENT

Page 11: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 11

GENERADORS ELÈCTRICS

PRINCIPI DE FUNCIONAMENT

Page 12: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 12

GENERADORS ELÈCTRICS

PRINCIPI DE FUNCIONAMENT

Page 13: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 13

GENERADORS ELÈCTRICS

MÀQUINA ROTOR ESTATOR

MÀQUINES DE CC INDUÏT INDUCTOR

ALTERNADORS INDUCTOR INDUÏT

MOTORS DE CA INDUÏT INDUCTOR

Page 14: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 14

GENERADORS ELÈCTRICS

DINAMOS

PARTS D’UNA DINAMO

Page 15: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 15

GENERADORS ELÈCTRICSDINAMOS PARTS D’UNA DINAMO

Quan el motor gira també desvia el camp magnètic, per tant els pols es desvien de la línia neutra. Els pols auxiliars ho rectifiquen.

Page 16: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 16

GENERADORS ELÈCTRICSDINAMOS PARTS D’UNA DINAMO

Page 17: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 17

GENERADORS ELÈCTRICSDINAMOS PARTS D’UNA DINAMO

Page 18: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 18

GENERADORS ELÈCTRICSDINAMOS PARTS D’UNA DINAMO

Page 19: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 19

GENERADORS ELÈCTRICSDINAMOS PARTS D’UNA DINAMO

Page 20: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 20

GENERADORS ELÈCTRICSDINAMOS TIPUS D’EXCITACIÓ

També serien d'excitació independent si tenim un imant permanent.

Page 21: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 21

GENERADORS ELÈCTRICSDINAMOS TIPUS D’EXCITACIÓ

Page 22: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 22

GENERADORS ELÈCTRICSDINAMOS TIPUS D’EXCITACIÓ

També anomenada XUNT

Ideal per arrencades en buit.

Page 23: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 23

GENERADORS ELÈCTRICSDINAMOS TIPUS D’EXCITACIÓ

Page 24: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 24

GENERADORS ELÈCTRICSDINAMOS FEM GENERADA EN UNA DINAMO

lIN

μB

cosSBΦcosS

lIN

μΦ

Page 25: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 25

GENERADORS ELÈCTRICSDINAMOS FEM GENERADA EN UNA DINAMO

Page 26: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 26

GENERADORS ELÈCTRICSALTERNADORS

Page 27: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 27

GENERADORS ELÈCTRICSALTERNADORS

Page 28: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 28

ALTERNADORS

GENERADORS ELÈCTRICS

Page 29: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 29

GENERADORS ELÈCTRICSALTERNADORS CONSTITUCIÓ DE L’ALTERNADOR

Page 30: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 30

GENERADORS ELÈCTRICSALTERNADORS CONSTITUCIÓ DE L’ALTERNADOR

Page 31: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 31

GENERADORS ELÈCTRICSALTERNADORS CONSTITUCIÓ DE L’ALTERNADOR

Page 32: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 32

GENERADORS ELÈCTRICSALTERNADORS CONSTITUCIÓ DE L’ALTERNADOR

Page 33: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 33

GENERADORS ELÈCTRICSALTERNADORS CONSTITUCIÓ DE L’ALTERNADOR

Page 34: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 34

GENERADORS ELÈCTRICSALTERNADORS CONSTITUCIÓ DE L’ALTERNADOR

Page 35: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 35

GENERADORS ELÈCTRICSALTERNADORS CONSTITUCIÓ DE L’ALTERNADOR

Page 36: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 36

GENERADORS ELÈCTRICSALTERNADORS CONSTITUCIÓ DE L’ALTERNADOR

Page 37: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 37

GENERADORS ELÈCTRICSALTERNADORS FUNCIONAMENT DE L’ALTERNADOR

Page 38: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 38

GENERADORS ELÈCTRICSALTERNADORS FUNCIONAMENT DE L’ALTERNADOR

Page 39: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 39

GENERADORS ELÈCTRICSALTERNADORS FEM GENERADA EN UN ALTERNADOR

Page 40: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 40

GENERADORS ELÈCTRICSALTERNADORS FEM GENERADA EN UN ALTERNADOR

Page 41: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 41

MOTORS ELÈCTRICS

Page 42: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 42

MOTORS ELÈCTRICS

Page 43: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 43

MOTORS ELÈCTRICS

Page 44: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 44

MOTORS ELÈCTRICS

Page 45: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 45

MOTORS ELÈCTRICS

Page 46: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 46

MOTORS ELÈCTRICS

Page 47: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 47

MOTORS ELÈCTRICS

Page 48: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 48

MOTORS ELÈCTRICS

Page 49: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 49

MOTORS ELÈCTRICS

Page 50: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 50

MOTORS ELÈCTRICS

Page 51: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 51

MOTORS ELÈCTRICS

Page 52: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 52

MOTORS ELÈCTRICS

Page 53: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 53

MOTORS ELÈCTRICS

Page 54: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 54

TRANSFORMADORS

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/transformer/index.html

Page 55: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 55

TRANSFORMADORS

Page 56: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 56

TRANSFORMADORS

Page 57: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 57

TRANSFORMADORSCONSTITUCIÓ DEL TRANSFORMADOR

Page 58: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 58

TRANSFORMADORSCONSTITUCIÓ DEL TRANSFORMADOR

Page 59: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 59

TRANSFORMADORSCONSTITUCIÓ DEL TRANSFORMADOR

Page 60: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 60

TRANSFORMADORSPRINCIPI DE FUNCIONAMENT

Page 61: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 61

TRANSFORMADORSPRINCIPI DE FUNCIONAMENT

Page 62: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 62

TRANSFORMADORSEL TRANSFORMADOR IDEAL

Page 63: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 63

TRANSFORMADORSEL TRANSFORMADOR IDEAL

Page 64: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 64

TRANSFORMADORSEL TRANSFORMADOR IDEAL

Page 65: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 65

TRANSFORMADORSEL TRANSFORMADOR REAL

Page 66: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 66

TRANSFORMADORSEL TRANSFORMADOR REAL

Page 67: Unitat 5 Màquines elèctriques

23/02/2012 Unitat 5. Màquines elèctriques 67

TRANSFORMADORSEL TRANSFORMADOR REAL