Velg Engelsk

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Velg engelsk

Text of Velg Engelsk

  • 1. Engelsk - verdenssprket

2. Hvorfor studere engelsk? 2 milliarder mennesker behersker en form for engelsk Engelsk er det frste sprket til ca. 380 millioner mennesker 3. Engelsk -verdenslingua franca Engelsk er fellessprket nr mange nasjonaliteter er samlet Det er det dominerende sprket i internasjonalt nringsliv 4. Engelsk i Norge Engelsk brukes stadig mer i norsk nringsliv og er arbeidssprket i flere norske selskaper Mye av pensumlitteraturen ved NHH er p engelsk 5. Er ikke alle nordmenn gode nok i engelsk? Norwegians dont always understand the nuances of what is being said to them in English. This sometimes leads to misunderstandings. (British business executive, cited in Habert & Lilleb) 6. Men av og til er vi s gode at vi lurer folk Norwegians speak English so well, you assume you are talking to another American. The next day something will come up and you realize that they had not understood the essence of what you have said. (US business executive, in Habert & Lilleb) 7. Men skriftlig str det vel bra til? Generally Norwegians are poor communicators, except on a direct basis. (British business executive, in Habert & Lilleb) 8. Og hva med det sosiale? Kunnskap om et lands kultur er ofte en drpner i sosiale sammenhenger.Hvordan str det til her? 9. Seeing several hundred applications and CVs each year, I am always struck by the lack of interest amongst would-be captains and generals of Norways industry and commerce for anything to do with activities such as literature, the theatre, painting, opera, ballet 10. A substantial majority of such applicants - women as well as men - list their interests as skiing and/or football and outdoor life. (British business executive, in Habert & Lilleb) 11. Engelsk valgfag ved NHH Engelsk valgfag er spesielt beregnet p dine behov som sivilkonom Fokus er p muntlig og skriftlig kommunikasjon i nringslivet, og p kulturforstelse 12. Engelsk valgfag gir deg: Bedre forstelse for Storbritannia og USA - og for menneskene som bor der Innblikk i hvordan den engelsk-sprklige verden ser p Norge og nordmenn 13. Trening i skrive korrekt og idiomatisk engelsk i rapporter, memos, e-post og brev Kunnskap om konomisk-administrative begreper med kobling av engelske og norske faguttrykk 14. Trening i gi presentasjoner Trening i kommunisere i mterog forhandlingssituasjoner Trening i kommunisere i sosiale sammenhenger - hvordan unng the great Scandinavian silence? 15. En introduksjon i emnet interkulturell kommunikasjon 16. Engelsk valgfag: studieopplegg

  • To moduler:
  • ENG010:Professional English I
  • ENG011:Professional English II
  • Hver modul er p 7,5 studiepoeng (tilsvarer ca. 4 timer undervisning i uken)

17. Velkommen som student ved engelsk valgfag