VELIKI GRIJESI

 • View
  5.207

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Veliki Grijesi

Transcript

 • 1. "Onima koji vjeruju, i dobra djela ine, i namaz obavljaju, i zekat daju, pripadanagrada kod Gospodara njihova. Za njih nema straha i oni ne treba da se aloste!" (Al-Baqara, 2:277)

2.

 • Allahov Poslanik, s.a.v.s., je na Oprosnom hadu spomenuo9 velikih grijehai to: irk, sihir, bespravno ubijanje, jedenje imetka siroeta, jedenje kamate, bjeanje sa bojnog polja, potvaranje potenih i ednih vjernica da su nemoralne, neposlunost prema roditeljima i skrnavljenje svetosti Mekanskog harema.

3. 1.IRK

 • NAJVEI OD GRIJEHA JE PRIPISIVANJE ALLAHU D.. DRUGA.
 • Allah nee oprostitida Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostie manje grijehove od toga, kome On hoe. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim ini, izmiljajui la, grijeh veliki. En-Nisa {4:48}

4. 2.SIHIR

 • Sihir, to jest aranje, vraanje i sve to potpada u ovu vrstu grijeha.
 • Alija r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Trojica nee ui u dennet: notorni pijanica, onaj koji ne odrava rodbinske veze i onaj koji vjeruje u sihir.

5. 3.UBISTVO

 • Allah d.. u Kuranu kae:Onome koji hotimino ubije vjernika kazna e biti Dehennem, u kome e vjeno ostati;Allah e na njega gnjev Svoj spustiti i proklee ga i patnju mu veliku pripremiti. En-Nisa, 93
 • Nemojte poslije mene da se
 • vraate nevjerstvu pa da jedni
 • druge ubijate-hadis
 • (Muttefekun alejhi)

6. 4.JEDENJE IMETKA SIROETU

 • Oni koji bespravno jedu imetke siroadi, oni, doista, pune svoje stomake vatrom i oni ce u dehennemskoj vatri gorjeti En-Nisa 10.
 • I ne pribliavajte se imetku siroeta osim na najljepi nain sve dok ne postane punoljetno Enam 152.
 • Ja i onaj koji se bude brinuo o siroetu biemo u Dennetu skupa kao ova dva prsta, i Poslanik je pokazao na kaiprst i srednji prst. hadis (Buhari)

7. 5.JEDENJE KAMATE

 • Oni koji se kamatom bave dii e se kao to e se dii onaj koga je dodirom ejtan izbezumio, zato to su govorili: "Kamata je isto to i trgovina." A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova pa se okani, njegovo je ono to je prije stekao, njegov sluaj e Allah rjeavati; a oni koji to opet uine bie stanovnici dehennema, u njemu e vjeno ostati. El-Bekara 275
 • uvajte se grijeha koji se ne oprataju, a ko od ratnog plijena neto zataji to e donijeti na Sudnjem danu. A ko bude jeo kamatu bie na Sudnjem danu proivljen kao lud i izbezumljen ejtanskm dodirom... hadis biljei Taberani

8. 6.BJEANJE SA BOJNOG POLJA

 • O vjernici , kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, lea im ne okreite ;onaj koim tada lea okrene osim onog koji se povue s namjerom da se ponovo bori ili drugoj eti pristupi vratie se natovaren Allahovom srdbom; prebivalite njegovo bie dehennem, a uasno je on boravite. El-Enfal, 15-16

9. 7-POTVARANJE POTENIH I EDNIH VJERNICA DA SU NEMORALNE

 • One koji vole da se o vjernicama
 • ire bestidne glasine eka teka
 • kazna i na ovom i na onom svijetu;
 • Allah sve zna, a vi ne znate.
 • En-Nur 19

10. 8.NEPOSLUSNOST PREMA RODITELJIMA

 • Gospodar tvoj zapovijedada se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobroinstvo inite. kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost doive, ne reci im ni: "Uh!" i ne podvikni na njih, i obraaj im se rijeima potovanja punim. El-Isra 23-24

11. 9.SKRNAVLJENJE SVETOSTI MEKKANSKOG HAREMA

 • Nevjernicima i onima koji odvraaju od Allahova puta i asnog hrama a Mi smo ganamijenili svim ljudima , kako za mjetanina tako i za doljaka i onome ko u njemu bilo kakvo nasilje uini daemo da patnju nesnosnu iskusi.El-Had 25

12. Tevba

 • Uzvieni u Kuranu kae:
 • I svi se Allahupokajte, o vjernici, da biste postigli ono to elite.
 • O vi koji vjerujete, uinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodarva prekorunih postupaka vaih preao i da bi vas u dennetske bae, kroz koje e rijeke tei, uveo, na Dan u kojem Allah nee osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno sa njim vjerovali; svjetlo njihovo e ii ispred njih i njihove desne strane. "Gospodaru na", - govorie oni "uini potpunim svjetlo nae i oprosti nam jer Ti, doista, sve moe."

13.

 • Prezentacija uraena prema knjizi Veliki grijesi Fuada Sedia

Poeljno bi bilo da poaljete ovu prezentaciju bar jednom muslimanu ili muslimanki.Moda ba to dobro djelo prevagne na Sudnjem Danu, a Allah najbolje zna. Esselamu Alejkum Werahmetullahi Weberekatuhu