Veliki mozak

  • View
    2.990

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija o velikom mozgu - kratak uvod o prednjem mozgu; struktura velikog mozga - osim kore i bele mase, posebno su pokrivene i tri subkortikalne strukture: bazalne ganglije, amigdala i hipokampus, i govor kao viša kortikalna funkcija.

Text of Veliki mozak

  • 1. Veliki mozak Cerebrum

2. Evolucija prednjeg mozga postepeno povedavanje mase i uslonjavanje uloge ribe i vodozemci - mirisna funkcija gmizavci - javlja se kora sisari - uenje, pamdenje, senzorne i motorne funkcije ovek veliki mozak - svi sloeni oblici ponaanja: socijalna interakcija, govor i jezik, miljenje, pamdenje, uenje... 3. Embrionalni razvoj nastaje iz prvog mehura nervne cevi Prednji mozak (Veliki mozak) Meumozak Srednji mozak Mali mozak i modano stablo Kimena modina 4. Veliki mozak Centralnareanj Lateralna brazda Slepooni reanj Potiljani reanj Temenireanj eoni 5. Struktura 1 kora = siva masa (tela neurona) 2 bela masa - snopovi mijelinskih nervnih vlakana 3 subkortikalne strukture (uronjene u belu masu): bazalne ganglije - jedra neurona u osnovi velikog mozga amigdala - bademasta jedra (amygdal - badem) u slepoonom renju; deo limbikog sistema hipokampus - struktura u unutranjosti slepoonog renja; deo limbikog sistema 6. Kora (cortex cerebri) 7. Kora (cortex cerebri) dve najvede brazde: centralna i lateralna etiri renja: potiljani, temeni, slepooni i eoni podela prema ulozi: motorna zona senzorna zona asocijativna zona 8. Kora (cortex cerebri) Motorna zonaSenzorna zona 9. Kora (cortex cerebri) Motorna zona kontrola voljnih pokreta, naroito finih, sloenijh pokreta (kontralateralno) komunicira sa bazalnim ganglijamaSenzorna zona prima i obrauje podatke iz ula (kontralateralno) komunicira sa talamusom 10. Kora (cortex cerebri) Motorna zonaMotorni oveuljak (homunculus)Senzorna zonaSenzorni oveuljak (homunculus) 11. Kora (cortex cerebri) Motorna zonaSenzorna zona 12. Kora (cortex cerebri) Motorna zona veliina pojedinih delova tela (na homunkulusu) odgovara pokretljivosti/ preciznosti pokretaSenzorna zona veliina pojedinih delova tela (na homunkulusu) odgovara gustini inervacije 13. Kora (cortex cerebri) Asocijativna zona ini 90% kore mozga potiljani, temeni i slepooni reanj organizovanje senzornih informacija u smislenu sliku stvarnosti: vidna zona - potiljani reanj sluna zona - slepooni reanj eoni reanj - omoguduje apstraktno miljenje, planiranje i jezik 14. Kora (cortex cerebri) Put vizuelnih nervnih impulsa: 1. fotoreceptori (mrenjaa) 2. gornje-vidne kvrice 3. talamus 4. asocijativna vidna zona 15. Kora (cortex cerebri) 16. Kora (cortex cerebri) Put auditivnih impulsa: 1. mehanoreceptori (unutranje uho) 2. produena modina (kohlearna jedra) 3. donje-slune kvrice 4. talamus 5. asocijatvna sluna zona (slepooni reanj) 17. Kora (cortex cerebri) 18. Kora (cortex cerebri) aktivno komunicira sa subkortikalnim strukturama - talamusom i bazalnim ganglijama vie od 90% puteva su oni koji povezuju razliite zone kore 19. Kora (cortex cerebri) aktivno komunicira sa subkortikalnim strukturama - talamusom i bazalnim ganglijama vie od 90% puteva su oni koji povezuju razliite zone kore 20. Bela masa (substantia alba) mijelinizovana nervna vlakna (aksoni) i glijalne elije/neuroglije osnovna funkcija: povezivanje razliitih delova cerebruma i povezivanje cerebruma sa niim strukturama mozga 21. Bela masa (substantia alba) 3 vrste puteva: 1. projekcioni putevi - vertikalni, silazni i uzlazni; povezuju cerebrum sa niim strukturama i kimenom modinom 2. komisuralni putevi - povezuju dve hemisfere preko komisura - mostova, od kojih je najveda corpus callosum 3. asocijativni putevi - povezuju razliite zone u okviru iste hemisfere - renjeve, vijuge... 22. Bela masa (substantia alba) 23. Bela masa (substantia alba) Neuroglije nemaju aksone i mogudnost stvaranja akcionog potencijala; zadravaju sposobnost deobe tokom celog ivota funkcije: potporna stvaranje mijelinskog omotaa (vanove elije) odravanje hemijskog sastava cerebrospinalne tenosti unitavaju patogene i mrtve neurone (pretvaraju se u fagocite) stvaranje sinapsi - sinaptogeneza 24. Bazalne ganglije (nuclei basales) grupa jedara razliitog porekla koje deluju kao funkcionalna celina u podnoju prednjeg mozga komuniciraju sa korteksom, talamusom i drugim oblastima mozga 25. Bazalne ganglije (nuclei basales) Funkcije bazalnih ganglija: kontrola voljnih pokreta konstantno uenje instrumentalnoinhibiraju motorne zone korteksa, pa prestankom slanja impulsa vre bihejvioralnu deo sistema za nagraivanje (u okviru limbikog selekciju sistema) posledice otedenja: Parkinsonova bolest, OKP (Opsesivno-kompulsivni poremedaj)... 26. Bazalne ganglije (nuclei basales) neurotransmiteri bazalnih ganglija: GABA, dopamin, serotonin... neuromodulatoriglavni inhibitorni neurotransmiter 27. Amigdala (corpus amygdaloideum) 28. Amigdala (corpus amygdaloideum) gr. amygdal - badem funkcija - emocionalne reakcije 1. Kraa putanja - receptori talamus amigdala emocionalna reakcija2. Dua putanja - receptori talamus kora emocionalna reakcija 29. Amigdala (corpus amygdaloideum) 30. Hipokampus (hippocampus) gr. hippo - konj; kampos - morsko udovite hippokampos = morski konjic 31. Hipokampus (hippocampus) 32. Hipokampus (hippocampus) funkcije: uvrivanje memorije - iz kratkotrajne u dugotrajnu spacijalna memorija - kognitivna mapa posledice otedenja: Alchajmerova bolest i dezorijentisanost 33. Vie kognitivne operacije rezultat saradnje motornih, senzornih i asocijativnih zona kore - lokalizacija operacije se ne moe vezati za jednu odreenu zonu jezik uenje pamenje miljenje 34. Jezik Brokina zona pretvara rei/simbole u glasove - motorna funkcija (nalazi se uz deo motornog homunkulusa koji kontrolie usta, jezik i glasne ice)Vernikeova zona kombinacija svih senzornih informacija koja nastaje u gyrus angularis alje se do Vernikeove zone koja te informacije prepoznaje kao jezik i daje im znaenje senzorna funkcija i funkcija davanja znaenja reima (nalazi se uz asocijativnu zonu u kojoj se kombinuju auditivne, vizuelne i somatske informacije) 35. *afazija - poremedaj govora/jezika RazumevanjeGovorBrokina afazijaDANEVernikeova afazijaNEDA