Visie bijeenkomst

  • View
    876

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Deze workshop heb ik okt. 2011 gegeven aan een basisschool team. De workshop was een aanzet tot het komen tot een visie op ICT in hun basis

Text of Visie bijeenkomst

  • 1. Visie op ICT inonderwijs.DoorMarille van RijnCLC-zuid Maastricht

2. Stelling: ICT is de sleutel tot beteronderwijs? 3. Sugata Mitra: Whole in wall Kinderen leren zonderinstructie sneller en beter . 4. Next generation lerenPersonalificering van het http://www.livemocha.com/leren http://www.khanacademy.or Kies de toolg/about Kies het netwerk Kies de content Ontwerp eigenleeromgeving. 5. Slimmer werken.. 6. Voorbeeld van slimmer werken 7. Slimmer werken.. 8. Slimmer werken: welkecompetenties heb je dan nodig? 9. Wat is uw geschiedenis? 10. Wij en zij? 11. Welke 21e vaardigheden zijnbelangrijk voor uw leerlingen voorzijn of haar toekomst? 12. Liefde voor leren.. (Manon Ruiters) Leren veranderd Nu. Begeleid leren (expliciet) Impliciet leren Zelfstandig leren 13. Leren veranderd van Zelfstandigimpliciet begeleid..1) ontdekkend leren2) participeren3) Kunst van het afkijken4)Kennis verwerven5) Oefenen 14. Aantal onderzoeksgegevensgebruik internet: 98% van leerlingen vanaf TOP 10 kinderen:12 jaar is wekelijks op1) EMAILENinternet.2) zomaar surfen 60% dagelijks (EU) 3) het spelen van games(Kinderen 6-12 jaar is dit 4) muziek downloadengestegen van 41 % (2003) 5) huiswerk makennaar 71% (2005)6) iets opzoeken voor een werkstuk 7) fotos bewerken 8) films downloaden 9) oefenen leerstof 10) weblog lezen 15. Gevolgen? 16. Gevolgen.. 17. Gevolgen. Tweet van 17-jarige Maastrichtsejongen: Iedereen gaat dood op het SintMaartenscollege in Maastricht. Daarzorg ik morgen voor. en Ik heb ergenoeg van. Morgen ga ik de laatstekeer naar school, ik zal alle mensenbinnen het gebouw doden. Inclusiefen als laatst mezelf. 18. Hoe bereiden wij ons voor op detoekomst van onze leerlingen? Visie ontwikkelen Welke nieuwe competentieszijn belangrijk om in het huidigecompetentieprofiel op te nemen(leerling-docent) Beginsituatie vaststellen (ictscan) Tijdspad met haalbare doelenvaststellen (evaluatie) Aan de slag! 19. Drie doelstellingen ICT onderwijs1) maatschappelijke of sociale doelstellingen: leerlingen verwerven een algemene vertrouwdheid met ICT ter voorbereiding op het leven als burger in een kennissamenleving;2) beroepsgerichte doelstellingen: leerlingen worden voorbereid op het gebruik van ICT in hun latere beroep;3) onderwijskundige doelstellingen: de inzet van ICT voor kwaliteitsverbetering van onderwijs- en leerprocessen. 20. Aan de slag. 21. Ict geschiedenis Stap 1: Beschrijf je eigen ICT geschiedenis aan de hand vanHashtags (#), twitterzinnen (max. 140 tekens) , of eenmindmap Stap 2: delen per groep van 3 (10 minuten) Stap 3: uitwisselen in de grote groep 22. ICT toekomst gekoppeld aan dealgemene visie van SKOM(Sanne)Hoofddoelen1) maatschappelijke of sociale doelstellingen:De leerlingen verwerven een algemene vertrouwdheid met ICTter voorbereiding op het leven als burger in eenkennissamenleving2) onderwijskundige doelstellingen:De inzet van ICT voor kwaliteitsverbetering van onderwijs- enleerprocessen. 23. Formuleer per hoofddoel , debelangrijkste subdoelen om hethoofddoel te kunnen bereiken. Stap 1: Iedereen individueel .(formulier uitdelen) Stap 2: Samenbrengen van de individuele gedachtes ( opgrote flap..) Stap 3: iedereen licht zijn punten toe Stap 4:middenvenster invullen met gezamenlijke punten. Stap 5: de 2 groepen lichten de 6 punten toe. 24. Formuleren van de visie Via gekleurde stroken met steekwoorden, worden errichtlijnen gegeven voor het schrijven van de van de visie ICT-wensen staan op de middenstrook van de flappen. Deze kunnen voeding geven aan de verdere concreteuitwerking van de ICT-visie . 25. Bespreking van de visie. Bijgesteld door Sanne,,,,, 26. Evaluatie. Hoe vonden jullie deze werkvorm..