Voz Pasiva

 • View
  1.962

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Voz Pasiva

 • 1. A VOZ PASIVA

2. NDICE

 • Formacin tema de presente
 • Conxugacin tema de presente
 • Excepcins na conxugacin (I)
 • Excepcins na conxugacin (II)
 • Formacin tema de perfecto
 • Conxugacin tema perfecto: indicativo
 • Conxugacin tema perfecto subxuntivo
 • A oracin pasiva
 • Conversin de oracins
 • Traduccin oracins

3. Formacin tema de presente Latn>lingua sinttica Desinencias especiais voz pasiva ( -o ) -r -ris-re -tur -mur -mini

  • -ntur

Galego/casteln> linguas analticas Verbo auxiliar ser + participio pasivo ama + ba + tur Era amado/a Tema presente Morf tem/modal Desinencia.pasiva ama + ba + t Tema presente Morf tem/modal Desinencia.activa 4. Conxugacin tema de presente

 • Pres. indicativo
 • Pret.imperfecto indicativo
 • Futuro imperfecto indicativo
 • Presente subxuntivo
 • Pretrito imperfecto subxuntivo

Tema presente: Substitucin desinencias activas por pasivas -(o),-m -s -t -mus -tis -nt -(o) ,-r -ris/re -tur -mur -mini -ntur 5. Excepcins na conxugacin (I) Presente 3 conxugacin: exemplomitto, is, ere, misi, missum Mitt- Mitt- Mitt- Mitt- Mitt- Mitt- -i- -i- -i- -i- -u- -o- -ris/re -tur -mur -mini -ntur Temapres.-r Mitt- e -ris/re Disimilacin: i > e Vocal unin (o,i.u) Desinencias pasivas + + 6. Excepcins na conxugacin (II) Futuro 1 e 2 conxugacins: exemploamo, as, are, avi, atum ama- ama- ama- ama- ama- ama- b- b- b- b- b- b- -ris/re -tur -mur -mini -ntur Temapres.-r ama- e -ris/re Disimilacin: i > e Morf. tem/mod - b - Desinencias pasivas + + Vocal apoio -o,-i,-u + -o- -i- -u- -i- -i- -i- b- vide- -ris/re b- e 7. Formacin tema de perfecto Latn/Galego/Casteln ParticipioPasivo amat us-a-um + sum fun amado Amatus sum Amata sum Fun amada Amo,as,are,avi,amat -um : amat - + us-a-um amat i-ae-a + sunt foron amados Amati sunt Amatae sunt Foron amadas i-ae-a Amat -us-a-um:nominativos sing.. Amat -i-ae-a:nominativos plur. Procedementoanaltico : Tema supino Desin. adxect. 1 e 2 tipobonus-a-um + verbo aux.sum + 1pres 2pres 1perf. infinitivo Tema de supino 8. Conxugacin tema perfecto: indicativo ParticipioPasivo presente.sum, es, est, sumus, estis, sunt PERFECTOINDICATIVO:fun amadofui/he sido amado AMATUS-A-UM AMATI-AE-A + SUM ES EST SUMUS ESTIS SUNT AMATUS-A-UM AMATUS-A-UM ParticipioPasivo imperfecto.eram, eras, erat, eramus, eratis, erant PLUSCUAMPERF .INDICATIVO:fora amado/haba sido amado AMATUS-A-UM AMATI-AE-A + ERAM ERAS ERAT ERAMUS ERATIS ERANT AMATUS-A-UM AMATUS-A-UM AMATI-AE-A AMATI-AE-A AMATI-AE-A AMATI-AE-A ParticipioPasivo Futuro imperf.ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt FUTURO PERFECTO .INDICATIVO:terei sido amado/habr sido amado AMATUS-A-UM AMATI-AE-A + ERO ERIS ERIT ERIMUS ERITIS ERUNT AMATUS-A-UM AMATUS-A-UM AMATI-AE-A AMATI-AE-A 9. Conxugacin tema perfecto subxuntivo ParticipioPasivo Presente subx.sim, sis, sit, simus, sitis, sint PERFECTOSUBXUNTIVO:tea sido amado/haya sido amado AMATUS-A-UM AMATI-AE-A + SIM SIS SIT SIMUS SITIS SINT AMATUS-A-UM AMATUS-A-UM ParticipioPasivo Pret. imper. Subx.essem, esses, esset, essemus, essetis, essent PLUSCUAMPERF .SUBXUNTIVO:Houbera-houbese sido amado/hubiera-se sido amado AMATUS-A-UM AMATI-AE-A + ESSEM ESSES ESSET ESSEMUS ESSETIS ESSENT AMATUS-A-UM AMATUS-A-UM AMATI-AE-A AMATI-AE-A AMATI-AE-A AMATI-AE-A 10. A oracin pasiva Cuestin denfase : Axente (activa) Paciente (pasiva) Os romanosconquistaron Grecia Greciafoi conquistada polos romanos Elementos voz pasiva: Suxeito paciente + Verbo pasiva + Complem. axente Graecia a romanis capitur Complemento axente en ablativo: con prep.a/abse se trata de persoa Anthiocus a Cornelio Scipione vincetur Classistempestatedeleta est 11. Conversin de oracins Suxeito axente C. Directo Verbo Activa Paedagogus pueros ducebat Voz activa Voz Pasiva Suxeito paciente C. axente Verbo pasiva Pueri a paedagogo ducebantur 12. Traduccin oracins Voz pasiva : cando leva o complemento axente expreso In ludo homeri libri a discipulis legebantur Na escola os libros de Homeroeran lidospolos alumnos Voz pasiva-reflexa : candoNONleva o complemento axente expreso In ludo homeri libri legebantur Na escolalanseos libros de Homero Voz pasiva-impersoal : cando na voz pasiva aparece unverbo intransitivo Naquel combateloitbase ferozmente In illo proelio acriter pugnabatur