VSNU Jaarverslag 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jaarverslag VSNU 2010

Text of VSNU Jaarverslag 2011

  • 1. Naar de universiteitvan de toekomst BRANCHEJAARVERSLAG NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN 2010
  • 2. 2 Naar de universiteit BRANCHEJAARVERSLAG NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN 2010 van de toekomst Inleiding professor aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als leveranciers van kennis zijn universiteiten Naast deze successen werken universiteiten cruciaal voor Nederland om in de top vijf van uiteraard ook aan de toekomst, met nog meer jong kenniseconomien te komen. Maar dit vereist ook talent en excellerende studenten. Om dit te dat de universiteiten de middelen krijgen van de bereiken zijn succesvolle programmas in 2010 overheid om deze ambitie waar te maken. 2010 Hierbij treft u het branchejaarverslag van de verder uitgebreid, zoals het Sirius-programma was het jaar waarin het advies van de commissie Nederlandse universiteiten. In dit verslag komt (honours-trajecten gericht op wetenschappelijke Veerman verscheen, met de niet mis te verstane een aantal voorbeelden naar voren van activiteiten verdieping) dat nu ook ingevoerd is in de boodschap dat er dringend in onderwijs en die universiteiten in 2010 hebben ondernomen masterfase. Steeds meer universiteiten nemen het onderzoek genvesteerd moet worden. Later in om excellentie en internationale samenwerking concept van University Colleges over, waarmee ze hetzelfde jaar kondigde het nieuwe kabinet te bevorderen. Op wereldniveau presteren de veeleisende opleidingen bieden voor studenten met desondanks grote bezuinigingen aan op het Nederlandse universiteiten heel goed. Wil ons extra ambitie. Ook nauwere samenwerking met het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Met land in de top vijf van kenniseconomien komen, bedrijfsleven is essentieel voor de toekomst waar de name de langstudeerdersboete en het verdwijnen dan zullen de universiteiten nog een tandje hoger universiteiten naar toe willen werken. Er gebeurt al van de FES-middelen zullen de universiteiten hard moeten schakelen. Dit is wat de universiteiten veel in de vorm van Publiek Private Samenwerking, raken. De ambities van het kabinet zijn moeilijk te willen, en dat kunnen ze. maar in 2010 kwamen daar nieuwe initiatieven bij, rijmen met de aangekondigde bezuinigings- zoals de Partnership Programmas van SWT. maatregelen. Hierdoor zijn de ambities van het 2010 was opnieuw een jaar van successen voor het Binnen dit programma formuleert het bedrijfsleven kabinet moeilijk te rijmen met de aangekondigde wetenschappelijk onderzoek. Nederland staat op de het hoofdthema en voeren de kennisinstellingen de bezuiningsmaatregelen. Desondanks stond 2010 zesde plaats in aantal ontvangen Europese beurzen promotie- en postdoctrajecten uit. Zulke vormen wederom in het teken van excellentie en (ERC-grants) voor beginnende toponderzoekers, van samenwerking zijn de sleutel tot de vernieuwing, en leverden de universiteiten hun vlak achter grotere landen als Frankrijk en Duitsland. technologische doorbraken van morgen. bijdrage aan het versterken van de concurrentie- Daarnaast kreeg Nederland in 2010 een nieuwe In 2010 zijn de universiteiten volop actief geweest kracht van Nederland. Nobelprijswinnaar in de persoon van Andr Geim, om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.
  • 3. 3 Naar de universiteit BRANCHEJAARVERSLAG NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN 2010 van de toekomst Inleiding Het Nederlandse universitaire stelsel behoort tot de best presterende van de wereld. Maar het kan en moet ng beter. Dat vindt de overheid en dat vinden de universiteiten zelf ook. Al was het maar omdat de internationale concurrentie niet stil zit. Bovendien wil ons land in de top vijf van kenniseconomien komen. Bij zulke ambities horen grote inspanningen. Die hebben de Nederlandse universiteiten in 2010 opnieuw geleverd. Niet alleen door het doen van goed onderzoek en het geven van goed onderwijs. Ze hebben ook tal van additionele activiteiten uitgevoerd om bijvoorbeeld excellentie en Konstantin Novoselov (l), Irina Grigoriewa, Andre Geim (r) (foto: Friedrun Reinhold) internationale samenwerking te bevorderen. En ze hebben daarmee succes geboekt. > Nobelprijs 2010 was voor de Nederlandse universiteiten een won hij de Nobelprijs voor natuurkunde, voor direct naar de kerncijfers > bijzonder heuglijk jaar. Na elf jaar was er weer onderzoek naar de eigenschappen van grafeen, een Nederlandse Nobelprijswinnaar: Andr Geim, het dunste en sterkste materiaal ter wereld. professor aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hun Nobelprijs laat niet alleen het grote belang Samen met zijn voormalige studie- en landgenoot van fundamenteel, nieuwsgierigheidsgedreven Konstantin Novoselov (Universiteit van Manchester onderzoek zien, maar ook dat van internationale en gepromoveerd aan de Radboud Universiteit), mobiliteit en uitwisseling van onderzoekers.
  • 4. 4 Naar de universiteit BRANCHEJAARVERSLAG NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN 2010 van de toekomst ERC starting grants beurzen toe aan beginnende toponderzoekers Wetenschap is niet alleen een kwestie van aan Nederlandse universiteiten. Van de 427 internationaal samenwerken en afstemmen, starting grants gingen er 25 naar Nederland. maar ook van internationaal concurreren. En Daarmee kwamen we op de zesde plaats, na het ook daarin zijn we goed. Zo kende de Europese Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Isral en onderzoeksraad (ERC) in 2010 relatief veel Zwitserland. ERC Starting and Advanced grants 2010 Number of selected proposals by country of host institution 90 80 79 Joint degrees 71 Voor studenten is internationale uitwisseling 70 67 advanced grants total for 2008, 2009 & 2010 starting grants: 2010 call en mobiliteit al even belangrijk. In dat verband 60 werken de Nederlandse universiteiten onder 53 meer aan de totstandkoming van joint degrees: 50 45 diplomas op basis van gezamenlijk vastgestelde 40 en wederzijds erkende curricula, die studenten 32 aan alle deelnemende universiteiten over de 30 27 wereld kunnen behalen. In 2010 nam de Eerste 25 25 23 22 21 21 20